col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Towarzystwo Naukowe KUL

44 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Kościół i Prawo 2021―Dec―15 The Role of the Catholic Church in Facilitating Implementation of Constitutional Guarantees of Cultural Rights During the COVID-19 Pandemic Anna Magdalena Kosińska
2 [GO] Kościół i Prawo 2020―Sep―28 Relacje Kościół-Państwo w Polsce wobec COVID-19 Jarosław Krzewicki
3 [GO] Roczniki Humanistyczne 2023―Nov―24 Euphemisms Inside and Outside the University Context in the Times of the Covid-19 Pandemic: The Students’ Perspective Anna Bloch-Rozmej
4 [GO] Roczniki Humanistyczne 2023―Nov―24 Sustainability of Pandemic Disruption in Call: The Case of English Studies Anna Turula
5 [GO] Roczniki Humanistyczne 2023―Aug―03 La réalisation des métaphores conceptuelles de la vaccination contre le COVID-19 en français et en tchèque Paulina Mazurkiewicz, Jan Lazar
6 [GO] Roczniki Humanistyczne 2023―Jul―27 Action Nominal Constructions and Their Use in a Swedish COVID-19 Corpus Maria Rosenberg
7 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Dec―28 The Child and the Anthropocene: A Time Travel Narrative as a Means to Empower Children in the Face of a Global Pandemic Edward Colerick
8 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Peggio il rimedio del male? Argomenti e valori nelle controversie sulla vaccinazione contro il Covid-19 Maria Załęska
9 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Dar ánimo en tiempos de pandemia. Estrategias discursivo-interaccionales utilizadas en los comentarios a los testimonios de los enfermos de Covid-19 Marek Baran
10 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality Eugeniusz Cyran, Martyna Michalska
11 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 His Excellency Coronavirus: Some Remarks on the Research on the Media Image of Coronavirus at the Adam Mickiewicz University in Poznań (UAM) Małgorzata Rybka
12 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times Jolanta Sak-Wernicka
13 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 (Non)pandemic Youth Speak. On Lexical-Semantic Tendencies in the Polish Language of the Youth Anna Wileczek
14 [GO] Roczniki Humanistyczne 2021―Jun―29 Procesos de la creatividad léxica durante la pandemia de COVID-19 - un estudio contrastivo Nina Klekot
15 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2022―Jun―28 To Avoid a Scapegoat Mechanism. Perception of COVID-19 Vaccination among Inhabitants of EU - a Study Based on the Reports of the Eurobarometer Małgorzata Sławek-Czochra
16 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2022―Jun―28 Przemoc w konsekwencjach pandemii COVID-19: analiza społeczno-kulturowa Małgorzata Gruchoła
17 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Metafory ciszy w przekazach mediów audialnych podczas pandemii COVID-19 Aneta Wójciszyn-Wasil
18 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Wizualne słowniki emocji podczas pandemii COVID-19 w medialnych przekazach artystycznych Małgorzata Sławek-Czochra
19 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Metafory wizualne pandemii COVID-19 w memach internetowych Justyna Szulich-Kałuża
20 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Jun―22 Health Issues in the Guidelines of Christian Churches in the Context of the COVID-19 Pandemic: Traditions and Innovations Оlgа Nedavnya
21 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Covid-19 and the Future of Western Civilisation Cameron Gordon
22 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Activities of Cultural Centres During the Covid-19 Epidemic in Poland Piotr T. Nowakowski
23 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Fede e cultura nel tempo del coronavirus Gianfranco Ravasi
24 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Faith and Culture in the Time of Coronavirus Gianfranco Ravasi
25 [GO] Roczniki Nauk Prawnych 2021―Dec―14 Ograniczenie sprawowania kultu religijnego w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. Wymiar prawny Lucjan Świto
26 [GO] Roczniki Nauk Prawnych 2021―Jul―22 Zwrot kosztów podróży przysługujący świadkowi w trybie art. 618a k.p.k. w kontekście stanu epidemii SARS-CoV-2 Jakub Kosowski
27 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2024―Mar―08 Ewolucja pojęcia odporności społecznej wskutek doświadczeń pandemii COVID-19 i kryzysu imigracyjnego Maciej Moszczyński, Patrycja Bryczek-Wróbel
28 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2023―Sep―29 Mirosław Chmielewski, Małgorzata Nowak, Piotr Stanisz, Justyna Szulich-Kałuża, Dariusz Wadowski, Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19. Raport z badań interdyscyplinarnych, (Edukacja - Media - Teologia) Karol Klauza
29 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Sep―30 Pandemiczne święta: typologia postaw Polek i Polaków wobec zmian w praktykach rodzinnych w kryzysie w świetle danych jakościowych Jowita Radzińska, Paula Pustułka
30 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Jun―15 The Transformation of Social Bonds During a Period of Intensified Online Studying and Work Caused by the SARS-CoV2 Pandemic-the Case of Poland Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś
31 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Apr―22 Plan Odbudowy dla Europy jako wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego obywateli Unii Europejskiej po pandemii COVID-19 Rafał Miernik
32 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2021―Dec―15 Życie codzienne podczas pandemii Covid-19 w perspektywie współczesnej polskiej prasy Olga Białek-Szwed
33 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2021―May―27 Enforcement of Custodial Sentence in the Light of Who Guidelines During the Covid-19 Pandemic in Poland on the Example of the Correctional Facility in Chełm Jerzy Nikołajew
34 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2023―Nov―30 Identyfikacja możliwości wsparcia artystów z niepełnosprawnością w Polsce w sytuacji pandemii COVID-19 (ze szczególnym uwzględnieniem artystów z niepełnopsrawnością intelektualną) Agnieszka Żabińska, Ewa M. Kulesza, Grażyna Walczak
35 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2023―Jan―13 Sytuacja społeczno-emocjonalna osób starszych spowodowana pandemią COVID-19 Danuta Opozda
36 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2023―Jan―13 Rodziny dzieci z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 Monika Parchomiuk, Beata Szabała
37 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2023―Jan―13 Wychowanie małego dziecka w czasie pandemii COVID-19 Magdalena Stankowska
38 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2022―Dec―19 Młodzież akademicka w okresie pandemii COVID-19: sytuacja zawodowa i materialna - egzemplifikacje badawcze Lucyna Myszka-Strychalska, Paulina Peret-Drążewska, Mateusz Marciniak, Ewa Karmolińska-Jagodzik, Bożena Kanclerz
39 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2020―Dec―29 Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych Grzegorz Godawa, Katarzyna Kutek-Sładek
40 [GO] Roczniki Psychologiczne 2024―Apr―10 Emotional Experiences and Their Connection With Coping Strategies During the COVID-19 Pandemic: Gender Differences Tetiana Yablonska, Nataliya Bulatevych, Lilia Sirokha
41 [GO] Roczniki Psychologiczne 2023―Jul―07 Employee Life Satisfaction: The Role of COVID-19-Related Fear and Worries and Employee Resources Blanka B. Kondratowicz, Anna M. Zawadzka, Magdalena Iwanowska
42 [GO] Roczniki Psychologiczne 2022―Mar―01 Film Preferences in the Pandemic: Psychological Resilience or an Escape from the Pandemic Reality? Jolanta Pisarek, Emilia Zabielska-Mendyk
43 [GO] Roczniki Teologiczne 2022―Jun―29 The Theandric Role of the Church in the Life of the World during, before and after COVID-19 Pandemic Fredrick Omollo
44 [GO] Roczniki Teologiczne 2020―Dec―29 Moralno-społeczne aspekty troski o zdrowie w kontekście epidemii COVID-19 Jerzy Gocko
 [1] 

44 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.017 sec