col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: National University - Odessa Law Academy

16 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Актуальні проблеми держави і права 2021―Aug―09 Світовий правовий порядок: COVID-19 як мультиплікатор викликів і загроз Д. В. Торгонський
2 [GO] Актуальні проблеми політики 2022―Jul―16 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ВІДНОСИНАХ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Н. В. Шелевер
3 [GO] Актуальні проблеми політики 2021―May―25 Окремі аспекти використання методів інформаційно-психологічної війни під час пандемії COVID-19 В. П. Таркін
4 [GO] Актуальні проблеми політики 2021―May―25 Трансформаційні процеси освітньої діяльності в умовах COVID-19 А. В. Пехник, Ю. В. Завгородня, А. В. Кройтор
5 [GO] Актуальні проблеми філософії та соціології 2021―Apr―08 Проблеми та виклики дистанційного навчання у вищій освіті України під час пандемії COVID-19 Т. Г. Червінська, Ю. В. Петленко
6 [GO] Прикарпатський юридичний вісник 2020―Sep―24 Порівняння міжнародного досвіду впливу оприлюднення інформації щодо пандемії COVID-19 на основоположні права людини. Н. В. Клєцова, П. Р. Шишлевська
7 [GO] Часопис цивілістики 2022―Mar―27 ДО ПИТАННЯ ПРО ДОПУСТИМІСТЬ РЕКВІЗИЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Дмитро Володимирович Кушнерук
8 [GO] Часопис цивілістики 2022―Mar―27 МЕХАНІЗМ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19: АНТРОПОЛОГІЧНИЙ КОРЕКТИВ Євген Олегович Харитонов, Олена Іванівна Харитонова
9 [GO] Часопис цивілістики 2021―Dec―25 ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ ВІД COVID-19 З ПОГЛЯДУ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА Харитонов Євген Олегович, Харитонова Олена Іванівна
10 [GO] Часопис цивілістики 2021―Aug―10 ВАКЦИНАЦІЯ ЗА УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Кривенко Юлія Василівна
11 [GO] Часопис цивілістики 2021―May―06 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЦИВІЛІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЇ ПРИВАТНИХ ТА ПУБЛІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19» Вікторія Сергіївна Кучерявенко
12 [GO] Часопис цивілістики 2020―Sep―25 COVID-19 І ДЕЛІКТИ СТВОРЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ Євген Олегович Харитонов, Олена Іванівна Харитонова
13 [GO] Часопис цивілістики 2020―Sep―25 РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ COVID-19» І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РИМСЬКЕ ПРАВО І СУЧАСНІСТЬ «ЕПІДЕМІЇ В ЄВРОПІ І ПРАВО: ВІД РИМ Вікторія Сергіївна Кучерявенко
14 [GO] Юридичний вісник 2021―Oct―12 ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДТРИМКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В БОРОТЬБІ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 О. Берназ-Лукавецька
15 [GO] Юридичний вісник 2020―Oct―09 Особливості розвитку інноваційної економіки в умовах боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 А. Сошников
16 [GO] Юридичний вісник 2020―Sep―01 Covid-19, право і правовий порядок: метаморфози епохи пандемії А. Крижановський
 [1] 

16 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Apr―13 19:50:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.011 sec