col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Celal Bayar Universitesi Saglu0131k Bilimleri Enstitusu Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Sep―24 Heart Rate Variability in Hospitalized Patients with Suspected or Confirmed Diagnosis of COVID-19: A Retrospective Analysis in Comparison to Healthy Controls and in Relation to Proinflammatory Cytokines Dursun TOPAL, Berat UĞUZ, İsmet ZENGİN, Selvi COŞAR, Selma TİRYAKİOĞLU
2 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Jun―28 COVID-19 Hastalığı Tanı ve Tedavisinde Kullanılan Laboratuvar Testleri İsmail BOZKURT, Gönül TEZCAN KELEŞ
3 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Jun―17 Hemşirelik Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Sağlık Bilişleri ile Depresyon Anksiyete Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkisi Alev YILDIRIM KESKİN, Birsel MOLU
4 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19’lu Hastalar İçin Mezenkimal Kök Hücre Tedavisi Özlem DELİBAŞ
5 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Dec―27 Dünyada ve Türkiye’de Covid-19 Aşı Geliştirme Çalışmaları Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN, Betül ÖNAL
6 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Nov―18 COVID-19 Çocuk Hastada Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları Gönül TEZCAN KELEŞ, Onur KUMCU
7 [GO] Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Jun―23 Covid-19 Hastalarında Temel ve İleri Yaşam Desteği Algoritmaları Gönül TEZCAN KELEŞ, Onur KUMCU


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec