col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Springer-Verlag: Protein & Cell
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Apr―30 Convergent evolution of SARS-CoV-2 in human and animals Hang-Yu Zhou, Cheng-Yang Ji, Hang Fan, Na Han, Xiao-Feng Li, Aiping Wu, Cheng-Feng Qin
2 [GO] 2021―Apr―28 Molecular deconvolution of the neutralizing antibodies induced by an inactivated SARS-CoV-2 virus vaccine Xingdong Zhou, Hui Wang, Qun Ji, Mingjuan Du, Yuexia Liang, Huanhuan Li, et al. (+15)
3 [GO] 2021―Apr―17 High-throughput screening identifies established drugs as SARS-CoV-2 PLpro inhibitors Yao Zhao, Xiaoyu Du, Yinkai Duan, Xiaoyan Pan, Yifang Sun, Tian You, et al. (+20)
4 [GO] 2021―Mar―26 Understanding the phase separation characteristics of nucleocapsid protein provides a new therapeutic opportunity against SARS-CoV-2 Dan Zhao, Weifan Xu, Xiaofan Zhang, Xiaoting Wang, Yiyue Ge, Enming Yuan, et al. (+14)
5 [GO] 2020―Dec―12 Host metabolism dysregulation and cell tropism identification in human airway and alveolar organoids upon SARS-CoV-2 infection Rongjuan Pei, Jianqi Feng, Yecheng Zhang, Hao Sun, Lian Li, Xuejie Yang, et al. (+9)
6 [GO] 2020―Nov―25 Single cell RNA and immune repertoire profiling of COVID-19 patients reveal novel neutralizing antibody Fang Li, Meng Luo, Wenyang Zhou, Jinliang Li, Xiyun Jin, Zhaochun Xu, et al. (+12)
7 [GO] 2020―Nov―18 Repurposing FDA-approved drugs for SARS-CoV-2 through an ELISA-based screening for the inhibition of RBD/ACE2 interaction Wenyu Fu, Yujianan Chen, Kaidi Wang, Aubryanna Hettinghouse, Wenhuo Hu, Jing-Quan Wang, et al. (+4)
8 [GO] 2020―Nov―09 Correction to: Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2 Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, et al. (+19)
9 [GO] 2020―Oct―08 Correction to: Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2 Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, et al. (+19)
10 [GO] 2020―Sep―26 Re-detectable positive SARS-CoV-2 RNA tests in patients who recovered from COVID-19 with intestinal infection Wanyin Tao, Xiaofang Wang, Guorong Zhang, Meng Guo, Huan Ma, Dan Zhao, et al. (+9)
11 [GO] 2020―Sep―07 The impact of aging and COVID-19 on our immune system: a high-resolution map from single cell analysis Jing Yang, Hao Li
12 [GO] 2020―Aug―17 Genetic tracing of HCoV-19 for the re-emerging outbreak of COVID-19 in Beijing, China Jing Yang, Peihua Niu, Lijuan Chen, Liang Wang, Li Zhao, Baoying Huang, et al. (+7)
13 [GO] 2020―Aug―11 A human circulating immune cell landscape in aging and COVID-19 Yingfeng Zheng, Xiuxing Liu, Wenqing Le, Lihui Xie, He Li, Wen Wen, et al. (+16)
14 [GO] 2020―Aug―06 Potential treatment of COVID-19 by inhibitors of human dihydroorotate dehydrogenase Yechun Xu, Hualiang Jiang
15 [GO] 2020―Aug―04 Novel and potent inhibitors targeting DHODH are broad-spectrum antivirals against RNA viruses including newly-emerged coronavirus SARS-CoV-2 Rui Xiong, Leike Zhang, Shiliang Li, Yuan Sun, Minyi Ding, Yong Wang, et al. (+19)
16 [GO] 2020―Aug―04 Mouse-adapted SARS-CoV-2 replicates efficiently in the upper and lower respiratory tract of BALB/c and C57BL/6J mice Jinliang Wang, Lei Shuai, Chong Wang, Renqiang Liu, Xijun He, Xianfeng Zhang, et al. (+8)
17 [GO] 2020―Jul―15 Single-cell analysis reveals bronchoalveolar epithelial dysfunction in COVID-19 patients Jiangping He, Shuijiang Cai, Huijian Feng, Baomei Cai, Lihui Lin, Yuanbang Mai, et al. (+20)
18 [GO] 2020―Apr―17 Recapitulation of SARS-CoV-2 infection and cholangiocyte damage with human liver ductal organoids Bing Zhao, Chao Ni, Ran Gao, Yuyan Wang, Li Yang, Jinsong Wei, et al. (+10)
19 [GO] 2020―Feb―22 Puzzle of highly pathogenic human coronaviruses (2019-nCoV) Jing Li, Wenjun Liu


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec