col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


70 Results       Page 1

 [1] 
Springer-Verlag: Science China Life Sciences
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―May―15 Missing microbes in infants and children in the COVID-19 pandemic: a study of 1,126 participants in Beijing, China Jiejing Wang, Yuejuan Li, Yu Mu, Kefei Huang, Danyi Li, Canhui Lan, et al. (+2)
2 [GO] 2024―Mar―13 Characterization of a pangolin SARS-CoV-2-related virus isolate that uses the human ACE2 receptor Luo-Yuan Xia, Xue-Feng Wang, Xiao-Ming Cui, Yi-Ming Zhang, Zhen-Fei Wang, En-Tao Li, et al. (+23)
3 [GO] 2024―Mar―06 Rational design of a single-component mRNA vaccine against orthopoxvirus and SARS-CoV-2 Yilong Yang, Xiaofan Zhao, Yu Li, Xiaodong Zai, Xinyi Wang, Yue Zhang, et al. (+6)
4 [GO] 2023―Oct―21 Effect of SARS-CoV-2 infection in early pregnancy on placental development Shanru Yi, Liping Wang, Mengting Wang, Wei Hong, Ben Xu, Xiaoying He, et al. (+13)
5 [GO] 2023―Sep―18 Multi-omics analysis of attenuated variant reveals potential evaluation marker of host damaging for SARS-CoV-2 variants Guangshan Xie, Lin Zhu, Siwen Liu, Cun Li, Xin Diao, Yanhao Zhang, et al. (+12)
6 [GO] 2023―Sep―07 Elucidation of the neutralizing antibody evasion of emergent SARS-CoV-2 Omicron sub-lineages using structural analysis Cong Sun, Yuan-Tao Liu, Yin-Feng Kang, Chu Xie, Shu-Xin Li, Yu-Tong Lu, Mu-Sheng Zeng
7 [GO] 2023―Aug―14 A pan-coronavirus peptide inhibitor prevents SARS-CoV-2 infection in mice by intranasal delivery Lili Wu, Anqi Zheng, Yangming Tang, Yan Chai, Jiantao Chen, Lin Cheng, et al. (+9)
8 [GO] 2023―Mar―10 SARS-CoV-2 shows a much earlier divergence in the world than in the Chinese mainland Chaoyuan Cheng, Zhibin Zhang
9 [GO] 2023―Feb―16 The effect of SARS-CoV-2 infection on human embryo early development: a multicenter prospective cohort study Xiaolei Chen, Huangcong Shi, Cheng Li, Wanxia Zhong, Linlin Cui, Wenjun Zhang, et al. (+9)
10 [GO] 2023―Feb―04 Herbal small RNAs in patients with COVID-19 linked to reduced DEG expression Xiangyu Qiao, Fengming Huang, Xiaohu Shi, Xingyu Deng, Cong Zhang, Song Mei, et al. (+4)
11 [GO] 2023―Jan―04 A spike-trimer protein-based tetravalent COVID-19 vaccine elicits enhanced breadth of neutralization against SARS-CoV-2 Omicron subvariants and other variants Rui Wang, Hongpeng Huang, Chulin Yu, Chunyun Sun, Juan Ma, Desheng Kong, et al. (+10)
12 [GO] 2022―Dec―02 Cross-species binding spectrum of ACE2 to SARS-CoV-2 RBD Xihao Liao, Changge Guan, Chenghua Wang, Xinjie Chen, Xiaomei Lin, Lianghua Lu, et al. (+9)
13 [GO] 2022―Nov―29 Broad strategies for neutralizing SARS-CoV-2 and other human coronaviruses with monoclonal antibodies Zhiyang Ling, Chunyan Yi, Xiaoyu Sun, Zhuo Yang, Bing Sun
14 [GO] 2022―Nov―15 Global patterns of phylogenetic diversity and transmission of bat coronavirus Zhilin Wang, Guangping Huang, Mingpan Huang, Qiang Dai, Yibo Hu, Jiang Zhou, Fuwen Wei
15 [GO] 2022―Nov―07 SARS-CoV-2 variants, immune escape, COVID-19 vaccine, and therapeutic strategies Haiying Que, Li Chen, Xiawei Wei
16 [GO] 2022―Oct―02 An antibody cocktail with broadened mutational resistance and effective protection against SARS-CoV-2 Chunyun Sun, Hang Chi, Fei Yuan, Jing Li, Ji Yang, Aihua Zheng, et al. (+7)
17 [GO] 2022―Oct―02 Structural characterization of SARS-CoV-2 dimeric ORF9b reveals potential fold-switching trigger mechanism Xiyue Jin, Xue Sun, Yan Chai, Yu Bai, Ying Li, Tianjiao Hao, et al. (+4)
18 [GO] 2022―Aug―23 Silencing the silent pandemic: eliminating antimicrobial resistance by using bacteriophages Mao Ye, Jian-Qiang Su, Xin-Li An, Yong-Guan Zhu
19 [GO] 2022―Jun―29 Quantitative assessment of fibrosis-4 score and adverse clinical outcomes in patients with COVID-19 Kefu Tang, Lu Wang, Lu Shen, Lin He, Xi Wu
20 [GO] 2022―Jun―18 Impact of inactivated COVID-19 vaccines on viral shedding in B.1.617.2 (Delta) variant-infected patients Zhiliang Hu, Yi Yin, Kai Wang, Miaomiao Xu, Chengyuan Ding, Yan Song, et al. (+4)
21 [GO] 2022―Jun―13 Receipt of inactivated COVID-19 vaccine had no adverse influence on embryo implantation, clinical pregnancy and miscarriage in early pregnancy Yapeng Wang, Xiulian Ren, Zhongwei Wang, Xue Feng, Ming Li, Ping Liu
22 [GO] 2022―Jun―03 Reverse spillover of SARS-CoV-2 from human to wild animals Mingyuan Li, Xiaohe Cheng, Chengfeng Qin
23 [GO] 2022―May―18 Studying bona fide SARS-CoV-2 biology in a BSL-2 biosafety environment using a split-virus-genome system Yingxin Ma, Guobin Mao, Weishan Yang, Guoqiang Wu, Guoqiang Li, Xiaoying Li, et al. (+6)
24 [GO] 2022―May―07 Twin peaks of in-hospital mortality among patients with STEMI across five phases of COVID-19 outbreak in China: a nation-wide study Jianping Li, Nan Zhang, Ziyi Zhou, Xiao Huang, Weiyi Fang, Hongbing Yan, et al. (+13)
25 [GO] 2022―May―05 Identification of serum metabolites enhancing inflammatory responses in COVID-19 Chen-Song Zhang, Bingchang Zhang, Mengqi Li, Xiaoyan Wei, Kai Gong, Zhiyong Li, et al. (+15)
26 [GO] 2022―Apr―26 Humoral response to inactivated SARS-CoV-2 vaccines in patients on sirolimus alone Chongsheng Cheng, Yani Wang, Danjing Hu, Wangji Zhou, Chunlong Liu, Xinlun Tian, et al. (+3)
27 [GO] 2022―Apr―20 A third high dose of inactivated COVID-19 vaccine induces higher neutralizing antibodies in humans against the Delta and Omicron variants: a Randomized, Double-Blinded Clinical Trial Yu Cao, Xiaoli Wang, Siqi Li, Yuan Dong, Yonghong Liu, Jing Li, et al. (+2)
28 [GO] 2022―Apr―19 Metatranscriptomic analysis of host response and vaginal microbiome of patients with severe COVID-19 Meng Xiao, Bo Lu, Rui Ding, Xia Liu, Xian Wu, Yaqian Li, et al. (+15)
29 [GO] 2022―Apr―01 Homo-harringtonine, highly effective against coronaviruses, is safe in treating COVID-19 by nebulization Huajuan Ma, Haijun Wen, Yaoxu Qin, Shijie Wu, Ge Zhang, Chung-I. Wu, Qichun Cai
30 [GO] 2022―Mar―29 Comparison of microbial composition and diversity in the upper respiratory tract between SARS-CoV-2 and influenza virus infections Lijia Jia, Meng Xu, Mengchan Hao, Di Liu, Haizhou Liu, Xin Zheng, Jianjun Chen
31 [GO] 2022―Mar―15 A urinary proteomic landscape of COVID-19 progression identifies signaling pathways and therapeutic options Yuntao Liu, Lan Song, Nairen Zheng, Jinwen Shi, Hongxing Wu, Xing Yang, et al. (+13)
32 [GO] 2022―Feb―15 Differences in intestinal microbiome are associated with the mortality of COVID-19 patients in intensive care units Dong Wu, Kaichen Zhou, Meng Xiao, Zhihua Liu, Shuyang Zhang
33 [GO] 2021―Nov―26 Coronavirus transmissible gastroenteritis virus antagonizes the antiviral effect of the microRNA miR-27b via the IRE1 pathway Changlin Wang, Mei Xue, Peng Wu, Honglei Wang, Zhongqing Liu, Guangzheng Wu, et al. (+4)
34 [GO] 2021―Nov―09 Treatment of COVID-19 with MSCs: how does it work? Armand Keating
35 [GO] 2021―Aug―24 Genome-wide CRISPR activation screen identifies candidate receptors for SARS-CoV-2 entry Shiyou Zhu, Ying Liu, Zhuo Zhou, Zhiying Zhang, Xia Xiao, Zhiheng Liu, et al. (+13)
36 [GO] 2021―Aug―13 Overview of SARS-CoV-2 genome-encoded proteins Chongzhi Bai, Qiming Zhong, George Fu Gao
37 [GO] 2021―Jul―16 On the origin of SARS-CoV-2-The blind watchmaker argument Chung-I Wu, Haijun Wen, Jian Lu, Xiao-dong Su, Alice C. Hughes, Weiwei Zhai, et al. (+16)
38 [GO] 2021―Jun―04 Distinct durability of IgM/IgG antibody responses in COVID-19 patients with differing severity Junyan Han, Ning Zhang, Danying Chen, Yuhuan Gong, Guoli Li, Yaxian Kong, et al. (+23)
39 [GO] 2021―May―04 Longitudinal virological changes and underlying pathogenesis in hospitalized COVID-19 patients in Guangzhou, China Zhengtu Li, Yinhu Li, Ruilin Sun, Shaoqiang Li, Lingdan Chen, Yangqing Zhan, et al. (+21)
40 [GO] 2021―Mar―25 Pandemic threat posed by H3N2 avian influenza virus Yaping Zhang, Conghui Zhao, Yujie Hou, Yan Chen, Fei Meng, Yichao Zhuang, et al. (+5)
41 [GO] 2021―Feb―18 Tissue distribution of SARS-CoV-2 in non-human primates after combined intratracheal and intranasal inoculation Tian-Zhang Song, Jian-Bao Han, Xiang Yang, Ming-Hua Li, Yong-Tang Zheng
42 [GO] 2021―Feb―18 Making sense of spike D614G in SARS-CoV-2 transmission Aria C. Shi, Xuping Xie
43 [GO] 2021―Feb―10 Single-cell transcriptomes of peripheral blood cells indicate and elucidate severity of COVID-19 Xiaowei Xie, Xuelian Cheng, Gaoxiang Wang, Biao Zhang, Mengyao Liu, Liting Chen, et al. (+5)
44 [GO] 2021―Feb―01 Gut microbiota in antiviral strategy from bats to humans: a missing link in COVID-19 Jia Luo, Shan Liang, Feng Jin
45 [GO] 2021―Jan―20 Evaluation of the efficacy and safety of hydroxychloroquine in comparison with chloroquine in moderate and severe patients with COVID-19 Qiuyu Li, Cheng Cui, Fei Xu, Jianping Zhao, Nan Li, Haichao Li, et al. (+15)
46 [GO] 2020―Dec―23 Antibody response and therapy in COVID-19 patients: what can be learned for vaccine development? Ligong Lu, Hui Zhang, Meixiao Zhan, Jun Jiang, Hua Yin, Danielle J. Dauphars, et al. (+3)
47 [GO] 2020―Dec―01 Quantification of SARS-CoV-2 antigen levels in the blood of patients with COVID-19 Bin Su, Jiming Yin, Xingguang Lin, Tiantian Zhang, Xiao Yao, Ying Xu, et al. (+7)
48 [GO] 2020―Sep―25 Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers improved the outcome of patients with severe COVID-19 and hypertension Xiao Meng, Ya Liu, Chenchen Wei, Kai Zhang, Yi Zhang, Ming Zhong, et al. (+2)
49 [GO] 2020―Sep―03 Structure of SARS-CoV-2 main protease in the apo state Xuelan Zhou, Fanglin Zhong, Cheng Lin, Xiaohui Hu, Yan Zhang, Bing Xiong, et al. (+10)
50 [GO] 2020―Sep―02 Decline of SARS-CoV-2-specific IgG, IgM and IgA in convalescent COVID-19 patients within 100 days after hospital discharge Huan Ma, Dan Zhao, Weihong Zeng, Yunru Yang, Xiaowen Hu, Peigen Zhou, et al. (+4)
51 [GO] 2020―Aug―10 Comparative study on virus shedding patterns in nasopharyngeal and fecal specimens of COVID-19 patients Ning Zhang, Yuhuan Gong, Fanping Meng, Yi Shi, Jun Wang, Panyong Mao, et al. (+4)
52 [GO] 2020―Aug―06 Beneficial effects exerted by hydroxychloroquine in treating COVID-19 patients via protecting multiple organs Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Jia Li, Hualiang Jiang, Dao-Wen Wang
53 [GO] 2020―Jul―03 The use of SARS-CoV-2-related coronaviruses from bats and pangolins to polarize mutations in SARS-Cov-2 Tao Li, Xiaolu Tang, Changcheng Wu, Xinmin Yao, Yirong Wang, Xuemei Lu, Jian Lu
54 [GO] 2020―Jun―26 Could urinary ACE2 protein level help identify individuals susceptible to SARS-CoV-2 infection and complication? Xiaotian Ni, Changqing Sun, Yaping Tian, Yanjie Huang, Tongqing Gong, Lan Song, et al. (+9)
55 [GO] 2020―Jun―22 Erratum to: Low dose of hydroxychloroquine reduces fatality of critically ill patients with COVID-19 Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Ning Zhou, Luyun Wang, Jia Li, et al. (+2)
56 [GO] 2020―Jun―22 Decreased serum albumin level indicates poor prognosis of COVID-19 patients: hepatic injury analysis from 2,623 hospitalized cases Wei Huang, Chenze Li, Zhiquan Wang, Hong Wang, Ning Zhou, Jiangang Jiang, et al. (+3)
57 [GO] 2020―May―16 Low dose of hydroxychloroquine reduces fatality of critically ill patients with COVID-19 Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Ning Zhou, Luyun Wang, Jia Li, et al. (+2)
58 [GO] 2020―May―11 Modelling-based evaluation of the effect of quarantine control by the Chinese government in the coronavirus disease 2019 outbreak Xinkai Zhou, Zhigui Wu, Ranran Yu, Shanni Cao, Wen Fang, Zhen Jiang, et al. (+3)
59 [GO] 2020―May―02 Single-cell transcriptome analysis of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) associated gene ACE2 expression in normal and non-obstructive azoospermia (NOA) human male testes Xixi Liu, Yidong Chen, Wenhao Tang, Li Zhang, Wei Chen, Zhiqiang Yan, et al. (+5)
60 [GO] 2020―Apr―17 Association between population migration and epidemic control of Coronavirus disease 2019 Yu Ding, Sihui Luo, Xueying Zheng, Ping Ling, Tong Yue, Zhirong Liu, Jianping Weng
61 [GO] 2020―Apr―14 SARS-CoV-2-encoded nucleocapsid protein acts as a viral suppressor of RNA interference in cells Jingfang Mu, Jiuyue Xu, Leike Zhang, Ting Shu, Di Wu, Muhan Huang, et al. (+6)
62 [GO] 2020―Apr―08 Detection of serum IgM and IgG for COVID-19 diagnosis Ling Zhong, Junlan Chuan, BO Gong, Ping Shuai, Yu Zhou, Yi Zhang, et al. (+29)
63 [GO] 2020―Apr―07 Erratum to: Bat origin of a new human coronavirus: there and back again Xiang Li, Yuhe Song, Gary Wong, Jie Cui
64 [GO] 2020―Apr―03 The brain, another potential target organ, needs early protection from SARS-CoV-2 neuroinvasion Zhengqian Li, Yuguang Huang, Xiangyang Guo
65 [GO] 2020―Mar―13 Co-infections of SARS-CoV-2 with multiple common respiratory pathogens in infected patients Dachuan Lin, Lei Liu, Mingxia Zhang, Yunlong Hu, Qianting Yang, Jiubiao Guo, et al. (+7)
66 [GO] 2020―Mar―07 Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China Zhiliang Hu, Ci Song, Chuanjun Xu, Guangfu Jin, Yaling Chen, Xin Xu, et al. (+8)
67 [GO] 2020―Mar―03 Clinical trials for the treatment of Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A rapid response to urgent need Tengyue Zhang, Yudi He, Wenshuai Xu, Aiping Ma, Yanli Yang, Kai-Feng Xu
68 [GO] 2020―Feb―11 Bat origin of a new human coronavirus: there and back again Xiang Li, Yuhe Song, Gary Wong, Jie Cui
69 [GO] 2020―Feb―11 Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury Yingxia Liu, Yang Yang, Cong Zhang, Fengming Huang, Fuxiang Wang, Jing Yuan, et al. (+16)
70 [GO] 2020―Feb―03 Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission Xintian Xu, Ping Chen, Jingfang Wang, Jiannan Feng, Hui Zhou, Xuan Li, et al. (+2)
 [1] 

70 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.014 sec