col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Springer-Verlag: Science China Life Sciences
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jul―16 On the origin of SARS-CoV-2-The blind watchmaker argument Chung-I Wu, Haijun Wen, Jian Lu, Xiao-dong Su, Alice C. Hughes, Weiwei Zhai, et al. (+16)
2 [GO] 2021―Jun―04 Distinct durability of IgM/IgG antibody responses in COVID-19 patients with differing severity Junyan Han, Ning Zhang, Danying Chen, Yuhuan Gong, Guoli Li, Yaxian Kong, et al. (+23)
3 [GO] 2021―May―04 Longitudinal virological changes and underlying pathogenesis in hospitalized COVID-19 patients in Guangzhou, China Zhengtu Li, Yinhu Li, Ruilin Sun, Shaoqiang Li, Lingdan Chen, Yangqing Zhan, et al. (+21)
4 [GO] 2021―Mar―25 Pandemic threat posed by H3N2 avian influenza virus Yaping Zhang, Conghui Zhao, Yujie Hou, Yan Chen, Fei Meng, Yichao Zhuang, et al. (+5)
5 [GO] 2021―Feb―18 Tissue distribution of SARS-CoV-2 in non-human primates after combined intratracheal and intranasal inoculation Tian-Zhang Song, Jian-Bao Han, Xiang Yang, Ming-Hua Li, Yong-Tang Zheng
6 [GO] 2021―Feb―18 Making sense of spike D614G in SARS-CoV-2 transmission Aria C. Shi, Xuping Xie
7 [GO] 2021―Feb―10 Single-cell transcriptomes of peripheral blood cells indicate and elucidate severity of COVID-19 Xiaowei Xie, Xuelian Cheng, Gaoxiang Wang, Biao Zhang, Mengyao Liu, Liting Chen, et al. (+5)
8 [GO] 2021―Feb―01 Gut microbiota in antiviral strategy from bats to humans: a missing link in COVID-19 Jia Luo, Shan Liang, Feng Jin
9 [GO] 2021―Jan―20 Evaluation of the efficacy and safety of hydroxychloroquine in comparison with chloroquine in moderate and severe patients with COVID-19 Qiuyu Li, Cheng Cui, Fei Xu, Jianping Zhao, Nan Li, Haichao Li, et al. (+15)
10 [GO] 2020―Dec―23 Antibody response and therapy in COVID-19 patients: what can be learned for vaccine development? Ligong Lu, Hui Zhang, Meixiao Zhan, Jun Jiang, Hua Yin, Danielle J. Dauphars, et al. (+3)
11 [GO] 2020―Dec―01 Quantification of SARS-CoV-2 antigen levels in the blood of patients with COVID-19 Bin Su, Jiming Yin, Xingguang Lin, Tiantian Zhang, Xiao Yao, Ying Xu, et al. (+7)
12 [GO] 2020―Sep―25 Angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers improved the outcome of patients with severe COVID-19 and hypertension Xiao Meng, Ya Liu, Chenchen Wei, Kai Zhang, Yi Zhang, Ming Zhong, et al. (+2)
13 [GO] 2020―Sep―03 Structure of SARS-CoV-2 main protease in the apo state Xuelan Zhou, Fanglin Zhong, Cheng Lin, Xiaohui Hu, Yan Zhang, Bing Xiong, et al. (+10)
14 [GO] 2020―Sep―02 Decline of SARS-CoV-2-specific IgG, IgM and IgA in convalescent COVID-19 patients within 100 days after hospital discharge Huan Ma, Dan Zhao, Weihong Zeng, Yunru Yang, Xiaowen Hu, Peigen Zhou, et al. (+4)
15 [GO] 2020―Aug―10 Comparative study on virus shedding patterns in nasopharyngeal and fecal specimens of COVID-19 patients Ning Zhang, Yuhuan Gong, Fanping Meng, Yi Shi, Jun Wang, Panyong Mao, et al. (+4)
16 [GO] 2020―Aug―06 Beneficial effects exerted by hydroxychloroquine in treating COVID-19 patients via protecting multiple organs Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Jia Li, Hualiang Jiang, Dao-Wen Wang
17 [GO] 2020―Jul―03 The use of SARS-CoV-2-related coronaviruses from bats and pangolins to polarize mutations in SARS-Cov-2 Tao Li, Xiaolu Tang, Changcheng Wu, Xinmin Yao, Yirong Wang, Xuemei Lu, Jian Lu
18 [GO] 2020―Jun―26 Could urinary ACE2 protein level help identify individuals susceptible to SARS-CoV-2 infection and complication? Xiaotian Ni, Changqing Sun, Yaping Tian, Yanjie Huang, Tongqing Gong, Lan Song, et al. (+9)
19 [GO] 2020―Jun―22 Erratum to: Low dose of hydroxychloroquine reduces fatality of critically ill patients with COVID-19 Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Ning Zhou, Luyun Wang, Jia Li, et al. (+2)
20 [GO] 2020―Jun―22 Decreased serum albumin level indicates poor prognosis of COVID-19 patients: hepatic injury analysis from 2,623 hospitalized cases Wei Huang, Chenze Li, Zhiquan Wang, Hong Wang, Ning Zhou, Jiangang Jiang, et al. (+3)
21 [GO] 2020―May―16 Low dose of hydroxychloroquine reduces fatality of critically ill patients with COVID-19 Bo Yu, Chenze Li, Peng Chen, Ning Zhou, Luyun Wang, Jia Li, et al. (+2)
22 [GO] 2020―May―11 Modelling-based evaluation of the effect of quarantine control by the Chinese government in the coronavirus disease 2019 outbreak Xinkai Zhou, Zhigui Wu, Ranran Yu, Shanni Cao, Wen Fang, Zhen Jiang, et al. (+3)
23 [GO] 2020―May―02 Single-cell transcriptome analysis of the novel coronavirus (SARS-CoV-2) associated gene ACE2 expression in normal and non-obstructive azoospermia (NOA) human male testes Xixi Liu, Yidong Chen, Wenhao Tang, Li Zhang, Wei Chen, Zhiqiang Yan, et al. (+5)
24 [GO] 2020―Apr―17 Association between population migration and epidemic control of Coronavirus disease 2019 Yu Ding, Sihui Luo, Xueying Zheng, Ping Ling, Tong Yue, Zhirong Liu, Jianping Weng
25 [GO] 2020―Apr―14 SARS-CoV-2-encoded nucleocapsid protein acts as a viral suppressor of RNA interference in cells Jingfang Mu, Jiuyue Xu, Leike Zhang, Ting Shu, Di Wu, Muhan Huang, et al. (+6)
26 [GO] 2020―Apr―08 Detection of serum IgM and IgG for COVID-19 diagnosis Ling Zhong, Junlan Chuan, BO Gong, Ping Shuai, Yu Zhou, Yi Zhang, et al. (+29)
27 [GO] 2020―Apr―07 Erratum to: Bat origin of a new human coronavirus: there and back again Xiang Li, Yuhe Song, Gary Wong, Jie Cui
28 [GO] 2020―Apr―03 The brain, another potential target organ, needs early protection from SARS-CoV-2 neuroinvasion Zhengqian Li, Yuguang Huang, Xiangyang Guo
29 [GO] 2020―Mar―13 Co-infections of SARS-CoV-2 with multiple common respiratory pathogens in infected patients Dachuan Lin, Lei Liu, Mingxia Zhang, Yunlong Hu, Qianting Yang, Jiubiao Guo, et al. (+7)
30 [GO] 2020―Mar―07 Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China Zhiliang Hu, Ci Song, Chuanjun Xu, Guangfu Jin, Yaling Chen, Xin Xu, et al. (+8)
31 [GO] 2020―Mar―03 Clinical trials for the treatment of Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A rapid response to urgent need Tengyue Zhang, Yudi He, Wenshuai Xu, Aiping Ma, Yanli Yang, Kai-Feng Xu
32 [GO] 2020―Feb―11 Bat origin of a new human coronavirus: there and back again Xiang Li, Yuhe Song, Gary Wong, Jie Cui
33 [GO] 2020―Feb―11 Clinical and biochemical indexes from 2019-nCoV infected patients linked to viral loads and lung injury Yingxia Liu, Yang Yang, Cong Zhang, Fengming Huang, Fuxiang Wang, Jing Yuan, et al. (+16)
34 [GO] 2020―Feb―03 Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission Xintian Xu, Ping Chen, Jingfang Wang, Jiannan Feng, Hui Zhou, Xuan Li, et al. (+2)


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec