col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


93 Results       Page 1

 [1] 
Elsevier: Sensors and Actuators B Chemical
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Apr―07 System design and clinical validation of intelligent nucleic acid POCT for un SARS-CoV-2 detection within 30 min Zhiyong Li, Zhongfu Chen, Huanwen Chen, Shiyang Zhang, Bingchang Zhang, You Hu, et al. (+10)
2 [GO] 2024―Mar―29 An electrochemical, fluorescent, and colorimetric triple-mode homogeneous biosensor for the simultaneous detection of influenza A, influenza B, and SARS-CoV-2 Jinying Dong, Lihua Qi, Xiaoya Wu, Chongsi Sun, Qiushi Hu, Yan Su, et al. (+7)
3 [GO] 2024―Mar―18 Simultaneous detection of SARS-CoV-2 and influenza A/B viruses on an electromagnetically-driven, integrated microfluidic system Chien-Hsin Chiu, Chih-Hung Wang, Ying-Jun Lin, Chi-Chung Tang, Wei-Jei Peng, Wen-Yen Huang, et al. (+3)
4 [GO] 2024―Mar―11 A novel point-of-care platform for rapid SARS-CoV-2 detection utilizing an all-in-one 3D-printed microfluidic cartridge and IoT technology Huynh Quoc Nguyen, Van Dan Nguyen, Vu Minh Phan, Tae Seok Seo
5 [GO] 2024―Jan―29 Nanoscale porphyrinic metal-organic frameworks as a photodynamic probe for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 related RNA Yinghui Wang, JiaJie Chen, Chengtie Wu, Yufang Zhu
6 [GO] 2024―Jan―10 A CRISPR/Cas13a-powered catalytic hairpin assembly evanescent wave fluorescence biosensor for target amplification-free SARS-CoV-2 detection Dan Song, Wenjuan Xu, Yuxin Zhuo, Jiayuan Liu, Anna Zhu, Feng Long
7 [GO] 2023―Dec―21 Signaling Redox Probe/DNA Aptamer Complexes on a New POP/2D WSe2 Composite-based Immunosensor towards the Simultaneous Detection of Three-Protein Overexpression as an Alternative Severe SARS-COV-2 Infection Diagnosis Siriporn Anuthum, Sirakorn Wiratchan, Natthawat Semakul, Jaroon Jakmunee, Kontad Ounnunkad
8 [GO] 2023―Dec―10 Quantitative Microfluidic Assay to Measure Neutralizing and Total Antibodies for SARS-CoV-2 Hyunjun Bae, Dain Lee, Hana Kim, Young Sam Jee, Jian Kim, Byonggon Min, et al. (+9)
9 [GO] 2023―Nov―01 Machine-learning-assisted sensor array for detecting COVID-19 through simulated exhaled air Quan Zou, Toshio Itoh, Woosuck Shin, Makoto Sawano
10 [GO] 2023―Oct―29 Hydrophilic-hydrophobic polymer strip with intrinsic signal and chemical-electromagnetic synergistic enhancement for non-metallic SERS-based identification of SARS-CoV-2 antigen Danni Xue, Jiayao Zhang, Huan Liu, Chenjie Gu, Xingfei Zhou, Tao Jiang, Kerong Wu
11 [GO] 2023―Oct―18 Ratiometric SERS sensing chip for high precision and ultra-sensitive detection of SARS-CoV-2 RNA in human saliva Xueliang Lin, Youliang Weng, Yi Liu, Duo Lin, Huishan Yang, Zhiwei Chen, Shangyuan Feng
12 [GO] 2023―Oct―12 Aptamer-based Electrochemical Biosensor with S Protein Binding Affinity for COVID-19 detection: Integrating Computational Design with Experimental Validation of S Protein Binding Affinity Reem Khan, Aaditiya Deshpande, Gheorghe Proteasa, Silvana Andreescu
13 [GO] 2023―Oct―10 RdRp activity test using CRISPR/Cas13a enzyme (RACE) for screening of SARS-CoV-2 inhibitors Soyeon Yi, Kyeonghye Guk, Hyeran Kim, Kyu-Sun Lee, Eun-Kyung Lim, Taejoon Kang, Juyeon Jung
14 [GO] 2023―Oct―05 A smartphone-controllable molecular diagnostic platform for SARS-CoV-2 detection by reverse-transcription recombinase polymerase amplification Van Dan Nguyen, Huynh Quoc Nguyen, Hoang Khang Bui, Youn-Jung Kang, Tae Seok Seo
15 [GO] 2023―Sep―13 A smartphone-based portable biosensor for colorimetric detection of porcine reproductive and respiratory syndrome virus Min Yu, Siyuan Fu, Jiahua Li, Xuan Yi, Zhiling Qu, Yanling Li, et al. (+3)
16 [GO] 2023―Aug―15 Sensitive SERS detection of SARS-CoV-2 spike protein based on Y-shaped-aptasensor and AuNPs/COFs composites Yalin Xie, Qiuju Li, Jiaxin Chen, Weiling Yue, Zhichao Xia, Mei Zeng, et al. (+3)
17 [GO] 2023―Aug―09 Fe(Ⅱ)-doped ZIF-67 derivatives-based composites as nanozyme for dual-mode colorimetric and fluorescent detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein Yue Sun, Zihao Xie, Fubin Pei, Yi Wu, Shasha Feng, Qingli Hao, et al. (+4)
18 [GO] 2023―Aug―04 Quantitative monitoring of SARS-CoV-2 mediated by the intrinsic Raman signal of silicon nanoparticles and SiC@RP composite semiconductor SERS substrate Huan Liu, Danni Xue, Jiayao Zhang, Chenjie Gu, Guodong Wei, Tao Jiang
19 [GO] 2023―Jul―30 A particle-based microfluidic fluorescent lateral flow assay for rapid and sensitive detection of SARS-CoV-2 antibody Juyeong Kim, Sanghyun Lee, Hojin Kim
20 [GO] 2023―Jun―17 Dual-clamped One-Pot SERS-based Biosensors for Rapid and Sensitive Detection of SARS-CoV-2 Using Portable Raman Spectrometer Kiran Kaladharan, Kuan-Hung Chen, Pin-Han Chen, Venkanagouda S. Goudar, Tseren-Onolt Ishdorj, Tuhin Subhra Santra, Fan-Gang Tseng
21 [GO] 2023―Jun―07 PATHPOD - A Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)-based Point-of-Care System for Rapid Clinical Detection of SARS-CoV-2 in Hospitals in Denmark Trieu Nguyen, Aaydha Chidambara Vinayaka, Van Ngoc Huynh, Quyen Than Linh, Sune Zoëga Andreasen, Mohsen Golabi, et al. (+3)
22 [GO] 2023―May―10 One-step-one-pot hydrothermally derived metal-organic-framework-nanohybrids for integrated point-of-care diagnostics of SARS-CoV-2 viral antigen/pseudovirus utilizing electrochemical biosensor chip Sathyadevi Palanisamy, Li-Yun Lee, Chih-Fei Kao, Wen-Liang Chen, Hsiang-Ching Wang, San-Tai Shen, et al. (+4)
23 [GO] 2023―Apr―29 Self-Enhancement Lateral Flow Immunoassay for COVID-19 Diagnosis Sirowan Ruantip, Umaporn Pimpitak, Sirirat Rengpipat, Ekawat Pasomsub, Channarong Seepiban, Oraprapai Gajanandana, et al. (+8)
24 [GO] 2023―Mar―29 An ultrasensitive ELISA to Assay Femtomolar Level SARS-CoV-2 Spike Antigen Based on Specific Peptide and Tyramine Signal Amplification Junchong Liu, Shuang Pang, Mingyang Wang, Haipeng Yu, Pengxin Ma, Tao Dong, et al. (+4)
25 [GO] 2023―Feb―25 Sensitivity-enhanced nanoplasmonic biosensor using direct immobilization of two engineered nanobodies for SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain detection Zhengtai Ma, Zengchao Sun, Xiaoqing Lv, Hongda Chen, Yong Geng, Zhaoxin Geng
26 [GO] 2023―Feb―20 Persulfate-mediated dual-emitting conjugated polymers for electrochemiluminescence ratio analysis of SARS-CoV-2 RdRp gene Yingying Chen, Ying He, Rongfang Li, Jinwen Zhao, Ruo Yuan, Shihong Chen
27 [GO] 2023―Feb―17 A Fully-Enclosed Prototype ‘Pen’ for Rapid Detection of SARS-CoV-2 based on RT-RPA with Dipstick Assay at Point-of-Care Testing Qiang Fu, Yunping Tu, Lun Cheng, Lulu Zhang, Xianbo Qiu
28 [GO] 2023―Feb―14 SERS-ELISA using silica-encapsulated Au core-satellite nanotags for sensitive detection of SARS-CoV-2 Qian Yu, Hoa Duc Trinh, Yeonji Lee, Taejoon Kang, Lingxin Chen, Sangwoon Yoon, Jaebum Choo
29 [GO] 2023―Jan―26 RT-RPA-Cas12a-based assay facilitates the discrimination of SARS-CoV-2 variants of concern Guiyue Tang, Zilong Zhang, Wei Tan, Fei Long, Jingxian Sun, Yingying Li, et al. (+11)
30 [GO] 2023―Jan―20 Aptamers Dimerization Inspired Biomimetic Clamp Assay Towards Impedimetric SARS-CoV-2 Antigen Detection Cong Han, Wenping Xing, Wenjin Li, Xiaona Fang, Jian Zhao, Feng Ge, et al. (+4)
31 [GO] 2023―Jan―08 Development of Nucleocapsid-specific Monoclonal Antibodies for SARS-CoV-2 and Their ELISA Diagnostics on an Automatic Microfluidic Device Jihyun Yang, Phan Minh Vu, Chang-Kyu Heo, Hau Van Nguyen, Won-Hee Lim, Eun-Wie Cho, et al. (+2)
32 [GO] 2022―Dec―27 A visual detection strategy for SARS-CoV-2 based on dual targets-triggering DNA walker Liting Zhao, Ciling Li, Xinhuang Kang, Yubin Li
33 [GO] 2022―Dec―26 A colorimetric lateral flow immunoassay based on oriented antibody immobilization for sensitive detection of SARS-CoV-2 Ae Sol Lee, Su Min Kim, Kyeong Rok Kim, Chulmin Park, Dong-Gun Lee, Hye Ryoung Heo, et al. (+2)
34 [GO] 2022―Dec―22 Dual-target nucleic acid sequences responsive electrochemiluminescence biosensor using single type carbon dots as probe for SARS-CoV-2 detection based on series catalytic hairpin assembly amplification Ying Zhang, Xiaocui Huang, Weixin Li, Qunfang Xie, Jie Zhang, Fang Luo, et al. (+4)
35 [GO] 2022―Dec―18 Self-directed molecular diagnostics (SdMDx) system for COVID-19 via one-pot processing Yoon Ok Jang, Nam Hun Kim, Yeonjeong Roh, Bonhan Koo, Hyo Joo Lee, Ji Yeun Kim, et al. (+2)
36 [GO] 2022―Dec―15 Lab-on-a-chip for the easy and visual detection of SARS-CoV-2 in saliva based on sensory polymers Ana Arnaiz, José Carlos Guirado-Moreno, Marta Guembe-García, Rocio Barros, Juan Antonio Tamayo-Ramos, Natalia Fernández-Pampín, et al. (+2)
37 [GO] 2022―Dec―09 An Alkaline Phosphatase-Induced Immunosensor for SARS-CoV-2 N Protein and Cardiac Troponin I based on the in situ Fluorogenic Self-Assembly between N-heterocyclic Boronic Acids and Alizarin Red S Fenghua Geng, Xiaoxue Liu, Tingwen Wei, Zaixue Wang, Jinhua Liu, Congying Shao, et al. (+3)
38 [GO] 2022―Nov―26 An Ultrasensitive Aptasensor of SARS-CoV-2 N Protein Based on Ion Current Rectification with Nanopipettes Wenhao Ma, Wanyi Xie, Rong Tian, Xiaoqing Zeng, Liyuan Liang, Changjun Hou, et al. (+2)
39 [GO] 2022―Nov―23 Peptide-based Direct Electrochemical Detection of Receptor Binding Domains of SARS-CoV-2 Spike Protein in Pristine Samples T.H. Vignesh Kumar, Sowmiya Srinivasan, Vinoth Krishnan, Rama Vaidyanathan, Kannadasan Anand Babu, Sudhakar Natarajan, Murugan Veerapandian
40 [GO] 2022―Nov―22 CRISPR-Cas12a coupled with universal gold nanoparticle strand-displacement probe for rapid and sensitive visual SARS-CoV-2 detection Sitong Liu, Tie Xie, Xiaojing Pei, Shujing Li, Yifan He, Yigang Tong, Guoqi Liu
41 [GO] 2022―Nov―21 Interference reduction isothermal nucleic acid amplification strategy for COVID-19 variant detection Guodong Li, Chung-Nga Ko, Zikang Wang, Feng Chen, Wanhe Wang, Dik-Lung Ma, Chung-Hang Leung
42 [GO] 2022―Nov―10 Dual ligand-induced photoelectrochemical sensing by integrating Pt/MoS2 heterostructure and Au polyhedra for sensitive detection of SARS-CoV-2 Haolin Li, Jialin Zhao, Ting Wu, Zhao Fu, Wei Zhang, Zheng Lian, et al. (+2)
43 [GO] 2022―Nov―09 Photoactive Conjugated Microporous Polymer/Carbon Nanotube Coupled with T-junction Recycling Dual-Strand Displacement Amplification for Sensing N-Gene of COVID-19 Juan Xing, Qing-Yuan Dong, Qiao Ding, Xiao Yang, Ruo Yuan, Ya-Li Yuan
44 [GO] 2022―Oct―31 Corrigendum to “Total integrated centrifugal genetic analyzer for point-of-care Covid-19 testing with automatic and high-throughput capability” [Sens. Actuators B Chem. 353 (2022) 131088] Hau Van Nguyen, Vu Minh Phan, Tae Seok Seo
45 [GO] 2022―Oct―14 Hijacking the self-replicating machine of bacteriophage for PCR-based cascade signal amplification in detecting SARS-CoV-2 viral marker protein in serum Jialei Du, Daili Xiang, Fushan Liu, Leichen Wang, Hao Li, Liu Gong, Xiangyu Fan
46 [GO] 2022―Oct―05 A photoelectrochemical immunosensor based on magnetic all-solid-state Z-scheme heterojunction for SARS-CoV-2 nucleocapsid protein detection Aijiao Guo, Fubin Pei, Shasha Feng, Wei Hu, Pengjie Zhang, Mingzhu Xia, et al. (+4)
47 [GO] 2022―Sep―30 Systematically investigating the fluorescent signal readout of CRISPR-Cas12a for highly sensitive SARS-CoV-2 detection Sitong Liu, Tie Xie, Zhaohe Huang, Xiaojing Pei, Shujing Li, Yifan He, et al. (+2)
48 [GO] 2022―Sep―15 Plasma-Induced Nanoparticle Aggregation for Stratifying COVID-19 Patients According to Disease Severity Giulia Santopolo, Antonio Clemente, Marta González-Freire, Steven M. Russell, Andreu Vaquer, Enrique Barón, et al. (+5)
49 [GO] 2022―Sep―06 An electrochemiluminescence biosensor based on morphology controlled iridium complex nanomaterials for SARS-CoV-2 nucleocapsid protein detection Yu Wen, Guomin Yang, Jinwen Zhao, Ying He, Ruo Yuan, Shihong Chen
50 [GO] 2022―Aug―28 Dumbbell-Type Triplex Molecular Switch-Based Logic Molecular Assays for SARS-CoV-2 Ting Chen, Pengfei Liu, Huanxiang Wang, Yue Su, Sheng Li, Shimeng Ma, et al. (+3)
51 [GO] 2022―Aug―23 Ultrasensitive voltammetric detection of SARS-CoV-2 in clinical samples Agata Kowalczyk, Artur Kasprzak, Monika Ruzycka-Ayoush, Edyta Podsiadły, Urszula Demkow, Ireneusz P. Grudzinski, Anna M. Nowicka
52 [GO] 2022―Aug―23 Multiplexed lateral flow assay integrated with orthogonal CRISPR-Cas system for SARS-CoV-2 detection Gaoxing Su, Min Zhu, Diyuan Li, Mengting Xu, Yuedong Zhu, Yan Zhang, et al. (+3)
53 [GO] 2022―Jul―30 One-pot and rapid detection of SARS-CoV-2 viral particles in environment using SERS aptasensor based on a locking amplifier Cheng Tian, Lei Zhao, Guoliang Qi, Jin Zhu, Shusheng Zhang
54 [GO] 2022―Jul―27 Enhanced susceptibility of SARS-CoV-2 spike RBD protein assay targeted by cellular receptors ACE2 and CD147: multivariate data analysis of multisine impedimetric response Mateusz Brodowski, Mattia Pierpaoli, Monika Janik, Marcin Kowalski, Mateusz Ficek, Pawel Slepski, et al. (+4)
55 [GO] 2022―Jul―14 Mask assistance to colorimetric sniffers for detection of COVID-19 diseases using exhaled breath metabolites Mohammad Mahdi Bordbar, Hosein Samadinia, Ali Hajian, Azarmidokht Sheini, Elham Safaei, Jasem Aboonajmi, et al. (+6)
56 [GO] 2022―Jul―07 Porphyrinoids coated silica nanoparticles capacitive sensors for COVID-19 detection from the analysis of blood serum volatolome Mounika Muduganti, Gabriele Magna, Lorena di Zazzo, Manuela Stefanelli, Rosamaria Capuano, Alexandro Catini, et al. (+6)
57 [GO] 2022―Jul―03 Construction of ratiometric Si-Mn:ZnSe nanoparticles for the immunoassay of SARS-CoV-2 spike protein Guobin Mao, Yifang Li, Guoqiang Wu, Silu Ye, Shijie Cao, Wei Zhao, et al. (+3)
58 [GO] 2022―Jun―17 Methylene Blue functionalized carbon nanodots combined with different shape gold nanostructures for sensitive and selective SARS-CoV-2 sensing. Clara Pina-Coronado, Álvaro Martínez-Sobrino, Laura Gutiérrez-Gálvez, Rafael Del Caño, Emiliano Martínez-Periñán, Daniel García-Nieto, et al. (+13)
59 [GO] 2022―Apr―28 High-sensitivity and point-of-care detection of SARS-CoV-2 from nasal and throat swabs by magnetic SERS biosensor Yanyan Li, Chenglong Lin, Yusi Peng, Jun He, Yong Yang
60 [GO] 2022―Mar―30 Prospects of NIR fluorescent nanosensors for green detection of SARS-CoV-2 Dan Li, Zipeng Zhou, Jiachen Sun, Xifan Mei
61 [GO] 2022―Mar―27 CRISPR-Cas13a Cascade-based Viral RNA Assay for Detecting SARS-CoV-2 and Its Mutations in Clinical Samples Yuxi Wang, Ting Xue, Minjin Wang, Rodrigo Ledesma-Amaro, Ying Lu, Xinyue Hu, et al. (+7)
62 [GO] 2022―Feb―21 Controlled, partially exfoliated, self-supported functionalized flexible graphitic carbon foil for ultrasensitive detection of SARS-CoV-2 spike protein Muhammad Adeel, Kanwal Asif, Vincenzo Canzonieri, Hasi Rani Barai, Md. Mahbubur Rahman, Salvatore Daniele, Flavio Rizzolio
63 [GO] 2022―Feb―19 Silver nanotriangle array based LSPR sensor for rapid coronavirus detection Yanjun Yang, Jackelyn Murray, James Haverstick, Ralph A. Tripp, Yiping Zhao
64 [GO] 2022―Feb―12 A novel enhanced substrate for label-free detection of SARS-CoV-2 based on surface-enhanced Raman scattering Zhe Zhang, Shen Jiang, Xiaotong Wang, Tuo Dong, Yunpeng Wang, Dan Li, et al. (+3)
65 [GO] 2022―Jan―26 An Integrated Microfluidic Platform Featuring Real-Time Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification for Detection of COVID-19 You-Ru Jhou, Chih-Hung Wang, Huey-Pin Tsai, Yan-Shen Shan, Gwo-Bin Lee
66 [GO] 2022―Jan―22 Paper-based netlike rolling circle amplification (NRCA) for ultrasensitive and visual detection of SARS-CoV-2 Yuchen Song, Yuqing Chao, Yi Guo, Fan Zhang, Changqing Mao, Chaoyang Guan, et al. (+2)
67 [GO] 2022―Jan―14 Saliva-based COVID-19 detection: a rapid antigen test of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein using an electrical-double-layer gated field-effect transistor-based biosensing system Pin-Hsuan Chen, Chih-Cheng Huang, Chia-Che Wu, Po-Hsuan Chen, Adarsh Tripathi, Yu-Lin Wang
68 [GO] 2022―Jan―11 Unified-amplifier based primer exchange reaction (UniAmPER) enabled detection of SARS-CoV-2 from clinical samples Reyhaneh Tavakoli-Koopaei, Fatemeh Javadi-Zarnaghi, Hossein Mirhendi
69 [GO] 2021―Dec―30 SERS-based dual-mode DNA aptasensors for rapid classification of SARS-CoV-2 and influenza A/H1N1 infection Hao Chen, Sung-Kyu Park, Younju Joung, Taejoon Kang, Mi-Kyung Lee, Jaebum Choo
70 [GO] 2021―Nov―27 COVID-19 diagnosis by SARS-CoV-2 Spike protein detection in saliva using an ultrasensitive magneto-assay based on disposable electrochemical sensor Evair D. Nascimento, Wilson T. Fonseca, Tássia R. de Oliveira, Camila R.S.T.B. de Correia, Vitor M. Faça, Beatriz P. de Morais, et al. (+4)
71 [GO] 2021―Nov―27 Molecularly imprinted polymer based electrochemical sensor for quantitative detection of SARS-CoV-2 spike protein Akinrinade George Ayankojo, Roman Boroznjak, Jekaterina Reut, Andres Öpik, Vitali Syritski
72 [GO] 2021―Nov―19 Total integrated centrifugal genetic analyzer for point-of-care Covid-19 testing with automatic and high-throughput capability Hau Van Nguyen, Vu Minh Phan, Tae Seok Seo
73 [GO] 2021―Oct―28 Monolithic, 3D-Printed Lab-on-Disc Platform for Multiplexed Molecular Detection of SARS-CoV-2 Xiong Ding, Ziyue Li, Changchun Liu
74 [GO] 2021―Oct―15 Microfluidic Separation of Capture from Detection and its Application for Determination of COVID-19 Antibodies Danny Hsu Ko, Ali Hosseini, Hande Karaosmanoglu, Karl Taredun, Leonie Jones, Ashton Partridge
75 [GO] 2021―Oct―12 Rapid field determination of SARS-CoV-2 by a colorimetric and fluorescent dual-functional lateral flow immunoassay biosensor Han Han, Chongwen Wang, Xingsheng Yang, Shuai Zheng, Xiaodan Cheng, Zhenzhen Liu, et al. (+2)
76 [GO] 2021―Sep―30 Automatic Label-free Immunoassay with High Sensitivity for Rapid Detection of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein Based on Chemiluminescent Magnetic Beads Aihua Lyu, Tengchuan Jin, Shanshan Wang, Xiaoxue Huang, Weihong Zeng, Rui Yang, Hua Cui
77 [GO] 2021―Sep―12 A nanoenzyme linked immunochromatographic sensor for rapid and quantitative detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein in human blood Chaolan Liang, Bochao Liu, Jinfeng Li, Jinhui Lu, Enhui Zhang, Qitao Deng, et al. (+5)
78 [GO] 2021―Sep―01 A low-cost, programmable and multi-functional droplet printing system for low copy number SARS-CoV-2 digital PCR determination Wenting Bu, Wen Li, Jiannan Li, Tingting Ao, Zhihao Li, Bizhu Wu, et al. (+8)
79 [GO] 2021―Jul―06 Sensitive and Rapid On-Site Detection of SARS-CoV-2 Using a Gold Nanoparticle-Based High-throughput Platform Coupled with CRISPR/Cas12-assisted RT-LAMP Yaqin Zhang, Minyan Chen, Chengrong Liu, Jiaqi Chen, Xinyi Luo, Yingying Xue, et al. (+7)
80 [GO] 2021―Jul―03 Developing an optical interferometric detection method based biosensor for the detection of detecting specific SARS-CoV-2 immunoglobulins in serum and saliva, and their corresponding ELISA correlation A.M.M. Murillo, J. Tomé-Amat, Y. Ramírez, M. Garrido-Arandia, L.G. Valle, G. Hernández-Ramírez, et al. (+5)
81 [GO] 2021―Jun―29 A photo-electrochemical aptasensor for the determination of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 receptor-binding domain by using graphitic carbon nitride-cadmium sulfide quantum dots nanocomposite Mahmoud Amouzadeh Tabrizi, Leila Nazari, Pablo Acedo
82 [GO] 2021―Jun―29 Development of an ultrasensitive fluorescent immunochromatographic assay based on multilayer quantum dot nanobead for simultaneous detection of SARS-CoV-2 antigen and influenza A virus Chongwen Wang, Xingsheng Yang, Shuai Zheng, Xiaodan Cheng, Rui Xiao, Qingjun Li, et al. (+3)
83 [GO] 2021―Jun―24 Nanoparticle Transfer Biosensors for the Non-Invasive Detection of SARS-CoV-2 Antigens Trapped in Surgical Face Masks Andreu Vaquer, Alejandra Alba-Patiño, Cristina Adrover-Jaume, Steven M. Russell, María Aranda, Marcio Borges, et al. (+11)
84 [GO] 2021―Jun―07 Multiplexed colorimetric detection of SARS-CoV-2 and other pathogens in wastewater on a 3D printed integrated microfluidic chip Kun Yin, Xiong Ding, Zhiheng Xu, Ziyue Li, Xingyu Wang, Hui Zhao, et al. (+3)
85 [GO] 2021―May―26 Electrochemical sensing of SARS-CoV-2 amplicons with PCB electrodes M.S. Kumar, Ruchira Nandeshwar, Shailesh B. Lad, Kirti Megha, Maheshwar Mangat, Adrian Butterworth, et al. (+7)
86 [GO] 2021―May―21 Development of a rapid and sensitive quantum dot nanobead-based double-antigen sandwich lateral flow immunoassay and its clinical performance for the detection of SARS-CoV-2 total antibodies Yaofeng Zhou, Yuan Chen, Wenjuan Liu, Hao Fang, Xiangmin Li, Li Hou, et al. (+4)
87 [GO] 2021―Apr―03 Rapid Point-of-Care Testing for SARS-CoV-2 Virus Nucleic Acid Detection by an Isothermal and Nonenzymatic Signal Amplification System Coupled with a Lateral Flow Immunoassay Strip Mingyuan Zou, Feiya Su, Rui Zhang, Xinglu Jiang, Han Xiao, XueJiao Yan, et al. (+3)
88 [GO] 2021―Mar―18 Magnetic Graphene Quantum Dots Facilitate Closed-Tube One-Step Detection of SARS-CoV-2 with Ultra-Low Field NMR Relaxometry Yongqiang Li, Peixiang Ma, Quan Tao, Hans-Joachim Krause, Siwei Yang, Guqiao Ding, et al. (+2)
89 [GO] 2021―Feb―17 Development of a SARS-CoV-2-derived receptor-binding domain-based ACE2 biosensor Jung-Soo Suh, Heon-Su Kim, Tae-Jin Kim
90 [GO] 2021―Jan―09 Point-of-care test system for detection of immunoglobulin-G and -M against nucleocapsid protein and spike glycoprotein of SARS-CoV-2 Tao Peng, Zhiwei Sui, Zhenghui Huang, Jie Xie, Kai Wen, Yongzhuo Zhang, et al. (+5)
91 [GO] 2020―Dec―16 Paper Biosensors for Detecting Elevated IL-6 Levels in Blood and Respiratory Samples from COVID-19 patients Cristina Adrover-Jaume, Alejandra Alba-Patiño, Antonio Clemente, Giulia Santopolo, Andreu Vaquer, Steven M. Russell, et al. (+8)
92 [GO] 2020―Sep―28 Conventional PCR Assisted Single-Component Assembly of Spherical Nucleic Acids for Simple Colorimetric Detection of SARS-CoV-2 Abbas Karami, Masoumeh Hasani, Farid Azizi Jalilian, Razieh Ezati
93 [GO] 2020―Sep―14 Ultrasensitive supersandwich-type electrochemical sensor for SARS-CoV-2 from the infected COVID-19 patients using a smartphone Hui Zhao, Feng Liu, Wei Xie, Tai-Cheng Zhou, Jun OuYang, Lian Jin, et al. (+6)
 [1] 

93 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec