col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


376 Results       Page 1

 [1] 
Springer Science and Business Media LLC: Signal Transduction and Targeted Therapy
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Jun―27 A Cullin 5-based complex serves as an essential modulator of ORF9b stability in SARS-CoV-2 replication Yuzheng Zhou, Zongpeng Chen, Sijie Liu, Sixu Liu, Yujie Liao, Ashuai Du, et al. (+19)
2 [GO] 2024―Jun―12 Nonconserved epitopes dominate reverse preexisting T cell immunity in COVID-19 convalescents Xin Wang, Jie Zhang, Maoshun Liu, Yuanyuan Guo, Peipei Guo, Xiaonan Yang, et al. (+9)
3 [GO] 2024―May―29 Initial COVID-19 severity influenced by SARS-CoV-2-specific T cells imprints T-cell memory and inversely affects reinfection Gang Yang, Jinpeng Cao, Jian Qin, Xinyue Mei, Shidong Deng, Yingjiao Xia, et al. (+12)
4 [GO] 2024―May―13 Safety, immunogenicity and protective effect of sequential vaccination with inactivated and recombinant protein COVID-19 vaccine in the elderly: a prospective longitudinal study Hong-Hong Liu, Yunbo Xie, Bao-Peng Yang, Huan-Yue Wen, Peng-Hui Yang, Jin-E Lu, et al. (+8)
5 [GO] 2024―May―13 Enhanced potency of an IgM-like nanobody targeting conserved epitope in SARS-CoV-2 spike N-terminal domain Bo Liu, Honghui Liu, Pu Han, Xiaoyun Wang, Chunmei Wang, Xinxin Yan, et al. (+9)
6 [GO] 2024―May―11 SARS-CoV-2 aberrantly elevates mitochondrial bioenergetics to induce robust virus propagation Hye Jin Shin, Wooseong Lee, Keun Bon Ku, Gun Young Yoon, Hyun-Woo Moon, Chonsaeng Kim, et al. (+7)
7 [GO] 2024―May―09 Robust neutralization of SARS-CoV-2 variants including JN.1 and BA.2.87.1 by trivalent XBB vaccine-induced antibodies Xun Wang, Shujun Jiang, Wentai Ma, Yanliang Zhang, Pengfei Wang
8 [GO] 2024―Apr―27 Nasal vaccination of triple-RBD scaffold protein with flagellin elicits long-term protection against SARS-CoV-2 variants including JN.1 Xian Li, Mengxin Xu, Jingyi Yang, Li Zhou, Lin Liu, Min Li, et al. (+15)
9 [GO] 2024―Apr―23 FGF7 enhances the expression of ACE2 in human islet organoids aggravating SARS-CoV-2 infection Hao Meng, Zhiying Liao, Yanting Ji, Dong Wang, Yang Han, Chaolin Huang, et al. (+12)
10 [GO] 2024―Apr―16 Pandemic punch: SARS-CoV-2 hits pancreas Ninel Azoitei, Sandra Heller, Alexander Kleger
11 [GO] 2024―Apr―12 Infection with SARS-CoV-2 can cause pancreatic impairment Wei Deng, Linlin Bao, Zhiqi Song, Ling Zhang, Pin Yu, Yanfeng Xu, et al. (+16)
12 [GO] 2024―Mar―25 SARS-CoV-2 envelope protein impairs airway epithelial barrier function and exacerbates airway inflammation via increased intracellular Cl- concentration Jian-Bang Xu, Wei-Jie Guan, Yi-Lin Zhang, Zhuo-Er Qiu, Lei Chen, Xiao-Chun Hou, et al. (+9)
13 [GO] 2024―Feb―14 Safety, immunogenicity and protective effectiveness of heterologous boost with a recombinant COVID-19 vaccine (Sf9 cells) in adult recipients of inactivated vaccines Wenxin Luo, Jiadi Gan, Zhu Luo, Shuangqing Li, Zhoufeng Wang, Jiaxuan Wu, et al. (+21)
14 [GO] 2024―Feb―14 Asialoglycoprotein receptor 1 promotes SARS-CoV-2 infection of human normal hepatocytes Xinyi Yang, Xu Zheng, Yuqi Zhu, Xiaying Zhao, Jun Liu, Jiangna Xun, et al. (+18)
15 [GO] 2024―Feb―14 Aptamers targeting SARS-CoV-2 nucleocapsid protein exhibit potential anti pan-coronavirus activity Minghui Yang, Chunhui Li, Guoguo Ye, Chenguang Shen, Huiping Shi, Liping Zhong, et al. (+16)
16 [GO] 2024―Feb―14 SARS-CoV-2 spike protein-ACE2 interaction increases carbohydrate sulfotransferases and reduces N-acetylgalactosamine-4-sulfatase by p38 MAPK Sumit Bhattacharyya, Joanne K. Tobacman
17 [GO] 2024―Jan―16 Correction: Durable and enhanced immunity against SARS-CoV-2 elicited by manganese nanoadjuvant formulated subunit vaccine Mengyu Guo, Mingjing Cao, Jiufeng Sun, Ziwei Chen, Xin Wang, Lianpan Dai, et al. (+4)
18 [GO] 2023―Dec―21 Strategies for the development and approval of COVID-19 vaccines and therapeutics in the post-pandemic period Danyi Ao, Xuemei He, Jian Liu, Li Xu
19 [GO] 2023―Dec―19 UniBind: a novel artificial intelligence-based prediction model for SARS-CoV-2 infectivity and variant evolution Qihong Yan, Jincun Zhao
20 [GO] 2023―Dec―16 Durable and enhanced immunity against SARS-CoV-2 elicited by manganese nanoadjuvant formulated subunit vaccine Mengyu Guo, Mingjing Cao, Jiufeng Sun, Ziwei Chen, Xin Wang, Lianpan Dai, et al. (+4)
21 [GO] 2023―Dec―14 Host cyclophilin A facilitates SARS-CoV-2 infection by binding and stabilizing spike on virions Xiangpeng Sheng, Fang Zhu, Hong Peng, Fan Yang, Yi Yang, Cong Yang, et al. (+4)
22 [GO] 2023―Dec―14 Long-COVID-19: the persisting imprint of SARS-CoV-2 infections on the innate immune system Marianne Boes, Pascal Falter-Braun
23 [GO] 2023―Dec―06 Non-coding RNAs expression in SARS-CoV-2 infection: pathogenesis, clinical significance, and therapeutic targets Xiaoxing Liu, Wandi Xiong, Maosen Ye, Tangsheng Lu, Kai Yuan, Suhua Chang, et al. (+4)
24 [GO] 2023―Nov―30 SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2.86: limited potential for global spread Xinling Wang, Lu Lu, Shibo Jiang
25 [GO] 2023―Nov―10 Metatranscriptome of human lung microbial communities in a cohort of mechanically ventilated COVID-19 Omicron patients Lin Wang, Jia-Bao Cao, Bin-Bin Xia, Yue-Juan Li, Xuan Zhang, Guo-Xin Mo, et al. (+28)
26 [GO] 2023―Nov―01 The long-term health outcomes, pathophysiological mechanisms and multidisciplinary management of long COVID Jingwei Li, Yun Zhou, Jiechao Ma, Qin Zhang, Jun Shao, Shufan Liang, et al. (+3)
27 [GO] 2023―Oct―23 Real-world effectiveness of an intranasal spray A8G6 antibody cocktail in the post-exposure prophylaxis of COVID-19 Xiaosong Li, Pai Peng, Haijun Deng, Qian Yang, Shi Chen, Benhua Li, et al. (+5)
28 [GO] 2023―Oct―18 Single-cell transcriptomic analysis reveals a systemic immune dysregulation in COVID-19-associated pediatric encephalopathy Yi Wang, Laurence Don Wai Luu, Shuang Liu, Xiong Zhu, Siyuan Huang, Fang Li, et al. (+13)
29 [GO] 2023―Oct―13 Correction: Discovery of novel non-peptidic and non-covalent small-molecule 3CLpro inhibitors as potential candidate for COVID-19 treatment Zhidong Jiang, Bo Feng, Yumin Zhang, Tianqing Nie, Hong Liu, Jia Li, et al. (+4)
30 [GO] 2023―Oct―09 P21-activated kinase 1 (PAK1)-mediated cytoskeleton rearrangement promotes SARS-CoV-2 entry and ACE2 autophagic degradation Ming Liu, Bingtai Lu, Yue Li, Shuofeng Yuan, Zhen Zhuang, Guangyu Li, et al. (+13)
31 [GO] 2023―Oct―06 SARS-CoV-2 spike-specific TFH cells exhibit unique responses in infected and vaccinated individuals Rongzhang He, Xingyu Zheng, Jian Zhang, Bo Liu, Qijie Wang, Qian Wu, et al. (+18)
32 [GO] 2023―Sep―25 Baseline gut microbiota and metabolome predict durable immunogenicity to SARS-CoV-2 vaccines Ye Peng, Lin Zhang, Chris K. P. Mok, Jessica Y. L. Ching, Shilin Zhao, Matthew K. L. Wong, et al. (+16)
33 [GO] 2023―Sep―22 A viral RNA-dependent RNA polymerase inhibitor VV116 broadly inhibits human coronaviruses and has synergistic potency with 3CLpro inhibitor nirmatrelvir Yumin Zhang, Yuan Sun, Yuanchao Xie, Weijuan Shang, Zhen Wang, Hualiang Jiang, et al. (+3)
34 [GO] 2023―Sep―20 The role of cell death in SARS-CoV-2 infection Cui Yuan, Zhenling Ma, Jiufeng Xie, Wenqing Li, Lijuan Su, Guozhi Zhang, et al. (+4)
35 [GO] 2023―Sep―14 Broadly neutralizing antibodies derived from the earliest COVID-19 convalescents protect mice from SARS-CoV-2 variants challenge Qianyun Liu, Haiyan Zhao, Zhiqiang Li, Zhen Zhang, Rui Huang, Mengxue Gu, et al. (+23)
36 [GO] 2023―Jul―31 Function and Cryo-EM structures of broadly potent bispecific antibodies against multiple SARS-CoV-2 Omicron sublineages Ping Ren, Yingxia Hu, Lei Peng, Luojia Yang, Kazushi Suzuki, Zhenhao Fang, et al. (+6)
37 [GO] 2023―Jul―14 SARS-CoV-2 spike protein receptor-binding domain perturbates intracellular calcium homeostasis and impairs pulmonary vascular endothelial cells Kai Yang, Shiyun Liu, Han Yan, Wenju Lu, Xiaoqian Shan, Haixia Chen, et al. (+9)
38 [GO] 2023―Jul―08 Defining a highly conserved cryptic epitope for antibody recognition of SARS-CoV-2 variants Aihua Hao, Wenping Song, Cheng Li, Xiang Zhang, Chao Tu, Xun Wang, et al. (+4)
39 [GO] 2023―Jun―13 Oral administration of D-glucosamine confers broad-spectrum protection against human coronaviruses including SARS-CoV-2 Qi Qi, Qi Chen, Yumei Dong, Kun Wang, Jialu Wang, Guiming Jin, et al. (+6)
40 [GO] 2023―Jun―10 Dicoumarol is an effective post-exposure prophylactic for SARS-CoV-2 Omicron infection in human airway epithelium Yang Peng, Shi-ying Chen, Zhao-ni Wang, Zi-qing Zhou, Jing Sun, Gui-an Zhang, et al. (+6)
41 [GO] 2023―Jun―07 Metabolic alterations upon SARS-CoV-2 infection and potential therapeutic targets against coronavirus infection Peiran Chen, Mandi Wu, Yaqing He, Binghua Jiang, Ming-Liang He
42 [GO] 2023―Jun―02 Murine studies and expressional analyses of human cardiac pericytes reveal novel trajectories of SARS-CoV-2 Spike protein-induced microvascular damage Elisa Avolio, Prashant K. Srivastava, Jiahui Ji, Michele Carrabba, Christopher T. W. Tsang, Yue Gu, et al. (+5)
43 [GO] 2023―Jun―02 Neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 virus after vaccination in patients with neurofibromatosis type 1 Qiao-ling Ruan, Zhi-chao Wang, Cheng-jiang Wei, Wei Wang, Qing-luan Yang, Jing Wu, et al. (+4)
44 [GO] 2023―May―24 Enhancement of SARS-CoV-2 vaccine-induced immunity by a Toll-like receptor 7 agonist adjuvant Gen Li, Meixing Yu, Qiong Ke, Jing Sun, Yanwen Peng, Chuanfeng Xiong, et al. (+3)
45 [GO] 2023―May―24 Correction To: Intranasal booster using an Omicron vaccine confers broad mucosal and systemic immunity against SARS-CoV-2 variants Qian Wang, Chenchen Yang, Li Yin, Jing Sun, Wei Wang, Hengchun Li, et al. (+16)
46 [GO] 2023―May―23 Evolutionary characteristics of SARS-CoV-2 Omicron subvariants adapted to the host Haijun Tang, Yun Shao, Yi Huang, Shigang Qiao, Jianzhong An, Ruhong Yan, et al. (+4)
47 [GO] 2023―May―22 Deciphering dynamic changes of the aging transcriptome with COVID-19 progression and convalescence in the human blood Ran Li, Jing Zou, Dongling Pei, Ting Pan, Bing Yang, Xianzhi Liu, et al. (+3)
48 [GO] 2023―May―22 Discovery of novel non-peptidic and non-covalent small-molecule 3CLpro inhibitors as potential candidate for COVID-19 treatment Zhidong Jiang, Bo Feng, Yumin Zhang, Tianqing Nie, Hong Liu, Jia Li, et al. (+4)
49 [GO] 2023―May―21 SARS-CoV-2 inhibition and specific targeting of infected cells by VSV particles carrying the ACE2 receptor Fabian Zech, Stefanie Weber, Hanna Dietenberger, Linyun Zhang, Sabrina Noettger, Meta Volcic, et al. (+5)
50 [GO] 2023―May―19 Relevance of Spike/Estrogen Receptor-α interaction for endothelial-based coagulopathy induced by SARS-CoV-2 Silvia Stella Barbieri, Franca Cattani, Leonardo Sandrini, Magda Maria Grillo, Alessandra Amendola, Carmen Valente, et al. (+20)
51 [GO] 2023―May―10 SARS-CoV-2 N protein enhances the anti-apoptotic activity of MCL-1 to promote viral replication Pan Pan, Weiwei Ge, Zhiwei Lei, Wei luo, Yuqing Liu, Zhanwen Guan, et al. (+17)
52 [GO] 2023―May―10 Targetable elements in SARS-CoV-2 S2 subunit for the design of pan-coronavirus fusion inhibitors and vaccines Liyan Guo, Sheng Lin, Zimin Chen, Yu Cao, Bin He, Guangwen Lu
53 [GO] 2023―May―04 Comparing T- and B-cell responses to COVID-19 vaccines across varied immune backgrounds Zhen Cui, Wenxin Luo, Ruihong Chen, Yalun Li, Zhoufeng Wang, Yong Liu, et al. (+10)
54 [GO] 2023―May―03 Gut microbiota as a potential key to modulating humoral immunogenicity of new platform COVID-19 vaccines Hye Seong, Bo Kyu Choi, Young-Hee Han, Jun Hyoung Kim, Jeong-An Gim, Sooyeon Lim, et al. (+4)
55 [GO] 2023―Apr―29 An RBD virus-like particle vaccine for SARS-CoV-2 induces cross-variant antibody responses in mice and macaques Yuanyuan Li, Yanan Zhang, Yu Zhou, Yan Li, Jiao Xu, Yuanbao Ai, et al. (+4)
56 [GO] 2023―Apr―26 Distinct and relatively mild clinical characteristics of SARS-CoV-2 BA.5 infections against BA.2 Liping Guo, Xue Liu, Yuchen Gu, Jinyan Jiang, Ziyue Yang, Qiuying Lv, et al. (+4)
57 [GO] 2023―Apr―26 Phase-separated nucleocapsid protein of SARS-CoV-2 suppresses cGAS-DNA recognition by disrupting cGAS-G3BP1 complex Sihui Cai, Chenqiu Zhang, Zhen Zhuang, Shengnan Zhang, Ling Ma, Shuai Yang, et al. (+9)
58 [GO] 2023―Apr―24 Preventive and therapeutic benefits of nelfinavir in rhesus macaques and human beings infected with SARS-CoV-2 Zhijian Xu, Danrong Shi, Jian-Bao Han, Yun Ling, Xiangrui Jiang, Xiangyun Lu, et al. (+25)
59 [GO] 2023―Apr―17 Alterations of the oral and gut mycobiome and cytokines during long-term follow-up of COVID-19 convalescents Zhigang Ren, Shanshuo Liu, Qiong Wang, Benchen Rao, Zhaohai Zeng, Yakun Xu, et al. (+4)
60 [GO] 2023―Apr―17 Intranasal booster using an Omicron vaccine confers broad mucosal and systemic immunity against SARS-CoV-2 variants Qian Wang, Chenchen Yang, Li Yin, Jing Sun, Wei Wang, Hengchun Li, et al. (+16)
61 [GO] 2023―Apr―13 The main protease of SARS-CoV-2 downregulates innate immunity via a translational repression Weifeng Liang, Ming Gu, Lingxiang Zhu, Ziqi Yan, Dominik Schenten, Shelby Herrick, et al. (+4)
62 [GO] 2023―Apr―10 The protective nasal boosting of a triple-RBD subunit vaccine against SARS-CoV-2 following inactivated virus vaccination Jingyi Yang, Mei-Qin Liu, Lin Liu, Xian Li, Mengxin Xu, Haofeng Lin, et al. (+4)
63 [GO] 2023―Apr―07 SARS-CoV-2 N protein induces acute kidney injury in diabetic mice via the Smad3-Ripk3/MLKL necroptosis pathway Liying Liang, Wenbiao Wang, Junzhe Chen, Wenjing Wu, Xiao-Ru Huang, Biao Wei, et al. (+4)
64 [GO] 2023―Mar―26 Potential recombination between SARS-CoV-2 and MERS-CoV: calls for the development of Pan-CoV vaccines Qiao Wang, Lujia Sun, Shibo Jiang
65 [GO] 2023―Mar―26 The SARS-CoV-2 main protease induces neurotoxic TDP-43 cleavage and aggregates Jiaxin Yang, Yan Li, Shijin Wang, Huili Li, Lili Zhang, Haichen Zhang, et al. (+4)
66 [GO] 2023―Mar―26 Structural characteristics of the SARS-CoV-2 Omicron lineages BA.1 and BA.2 virions Xiaoyu Ma, Yanqun Wang, Yuanzhu Gao, Yiliang Wang, An Yan, Jiantao Chen, et al. (+4)
67 [GO] 2023―Mar―26 A new generation Mpro inhibitor with potent activity against SARS-CoV-2 Omicron variants Chong Huang, Huiping Shuai, Jingxin Qiao, Yuxin Hou, Rui Zeng, Anjie Xia, et al. (+22)
68 [GO] 2023―Mar―21 FXR inhibition: an innovative prophylactic strategy against SARS-CoV-2 infection Zhe Li, Shuai Wang, Fangfang Zhou
69 [GO] 2023―Mar―15 Successful clearance of persistent SARS-CoV-2 asymptomatic infection following a single dose of Ad5-nCoV vaccine Shaofu Qiu, Zhao Chen, Airu Zhu, Qiuhui Zeng, Hongbo Liu, Xiaoqing Liu, et al. (+18)
70 [GO] 2023―Mar―15 Antigenic characterization of SARS-CoV-2 Omicron subvariants XBB.1.5, BQ.1, BQ.1.1, BF.7 and BA.2.75.2 Airu Zhu, Peilan Wei, Miao Man, Xuesong Liu, Tianxing Ji, Jiantao Chen, et al. (+4)
71 [GO] 2023―Mar―14 Motile cilia and microvillar: accomplices of SARS-CoV-2 in penetrating mucus barrier and infecting airway epithelium Peng Su, Fangfang Zhou, Long Zhang
72 [GO] 2023―Mar―09 SARS-CoV-2 spike protein induces IL-18-mediated cardiopulmonary inflammation via reduced mitophagy Shuxin Liang, Changlei Bao, Zi Yang, Shiyun Liu, Yanan Sun, Weitao Cao, et al. (+11)
73 [GO] 2023―Feb―27 Correction To: The E3 ligase RNF5 restricts SARS-CoV-2 replication by targeting its envelope protein for degradation Zhaolong Li, Pengfei Hao, Zhilei Zhao, Wenying Gao, Chen Huan, Letian Li, et al. (+6)
74 [GO] 2023―Feb―27 Universal selenium nanoadjuvant with immunopotentiating and redox-shaping activities inducing high-quality immunity for SARS-CoV-2 vaccine Haoqiang Lai, Ligeng Xu, Chang Liu, Sujiang Shi, Yalin Jiang, Yangyang Yu, et al. (+2)
75 [GO] 2023―Feb―27 Lymphocyte integrins mediate entry and dysregulation of T cells by SARS-CoV-2 Mengwen Huang, Xingchao Pan, Xinling Wang, Qingfei Ren, Bei Tong, Xianchi Dong, et al. (+4)
76 [GO] 2023―Feb―03 The E3 ligase RNF5 restricts SARS-CoV-2 replication by targeting its envelope protein for degradation Zhaolong Li, Pengfei Hao, Zhilei Zhao, Wenying Gao, Chen Huan, Letian Li, et al. (+6)
77 [GO] 2023―Feb―03 Increased type III interferons and NK cell functions in SARS-CoV-2-infected children Seong Dong Jeong, Hoyoung Lee, Ju Young Chang, Seong Yong Lee, Ji Eun Choi, Eunmi Yang, et al. (+4)
78 [GO] 2023―Jan―30 Meplazumab in hospitalized adults with severe COVID-19 (DEFLECT): a multicenter, seamless phase 2/3, randomized, third-party double-blind clinical trial Huijie Bian, Liang Chen, Zhao-Hui Zheng, Xiu-Xuan Sun, Jie-Jie Geng, Ruo Chen, et al. (+35)
79 [GO] 2023―Jan―06 COVID-19-associated monocytic encephalitis (CAME): histological and proteomic evidence from autopsy Pei-Pei Zhang, Zhi-Cheng He, Xiao-Hong Yao, Rui Tang, Jie Ma, Tao Luo, et al. (+8)
80 [GO] 2023―Jan―03 Host cell cycle checkpoint as antiviral target for SARS-CoV-2 revealed by integrative transcriptome and proteome analyses Liyan Sui, Letian Li, Yinghua Zhao, Yicheng Zhao, Pengfei Hao, Xuerui Guo, et al. (+4)
81 [GO] 2023―Jan―03 Safety and immunogenicity of a mosaic vaccine booster against Omicron and other SARS-CoV-2 variants: a randomized phase 2 trial Nawal Al Kaabi, Yun Kai Yang, Yu Liang, Ke Xu, Xue Feng Zhang, Yun Kang, et al. (+51)
82 [GO] 2022―Dec―27 SARS-CoV-2 hijacks cellular kinase CDK2 to promote viral RNA synthesis Saisai Guo, Xiaobo Lei, Yan Chang, Jianyuan Zhao, Jing Wang, Xiaojing Dong, et al. (+13)
83 [GO] 2022―Dec―25 Strong attenuation of SARS-CoV-2 Omicron BA.1 and increased replication of the BA.5 subvariant in human cardiomyocytes Rayhane Nchioua, Federica Diofano, Sabrina Noettger, Pascal von Maltitz, Steffen Stenger, Fabian Zech, et al. (+4)
84 [GO] 2022―Dec―24 Tripterin liposome relieves severe acute respiratory syndrome as a potent COVID-19 treatment Haiying Que, Weiqi Hong, Tianxia Lan, Hao Zeng, Li Chen, Dandan Wan, et al. (+7)
85 [GO] 2022―Dec―14 An alphavirus replicon particle delivering prefusion-stabilized spike protein provides potent immunoprotection against SARS-CoV-2 Omicron variant Hong-Qing Zhang, Ya-Nan Zhang, Zhe-Rui Zhang, Xiao-Ling Chen, Yan-Yan Hu, Yu-Jia Shi, et al. (+5)
86 [GO] 2022―Dec―14 Antibody and T cell responses against wild-type and Omicron SARS-CoV-2 after third-dose BNT162b2 in adolescents Xiaofeng Mu, Carolyn A. Cohen, Daniel Leung, Jaime S. Rosa Duque, Samuel M. S. Cheng, Yuet Chung, et al. (+22)
87 [GO] 2022―Dec―05 Small molecules in the treatment of COVID-19 Sibei Lei, Xiaohua Chen, Jieping Wu, Xingmei Duan, Ke Men
88 [GO] 2022―Nov―25 CD147 contributes to SARS-CoV-2-induced pulmonary fibrosis Jiao Wu, Liang Chen, Chuan Qin, Fei Huo, Xue Liang, Xu Yang, et al. (+18)
89 [GO] 2022―Nov―21 Enhanced replication of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 in human forebrain and midbrain organoids Yuxin Hou, Chang Li, Chaemin Yoon, On Wah Leung, Sikun You, Xiaoming Cui, et al. (+4)
90 [GO] 2022―Nov―16 Innate immune imprints in SARS-CoV-2 Omicron variant infection convalescents Zhiqing Li, Xiaosu Chen, Junyan Dan, Tianju Hu, Ye Hu, Shuxun Liu, et al. (+14)
91 [GO] 2022―Oct―27 Acetylshikonin inhibits inflammatory responses and Papain-like protease activity in murine model of COVID-19 Ning Lu, Tingxuan Gu, Xueli Tian, Simin Zhao, Guoguo Jin, Fredimoses Mangaladoss, et al. (+4)
92 [GO] 2022―Oct―17 Therapeutic strategy targeting host lipolysis limits infection by SARS-CoV-2 and influenza A virus Yeong-Bin Baek, Hyung-Jun Kwon, Muhammad Sharif, Jeongah Lim, In-Chul Lee, Young Bae Ryu, et al. (+13)
93 [GO] 2022―Oct―11 An mRNA vaccine with broad-spectrum neutralizing protection against Omicron variant sublineages BA.4/5 -included SARS-CoV-2 Ye Sang, Zhen Zhang, Entao Li, Haitao Lu, Jinrong Long, Yiming Cao, et al. (+4)
94 [GO] 2022―Oct―08 SARS-CoV-2 N protein potentiates host NPM1-snoRNA translation machinery to enhance viral replication Hui Wang, Danrong Shi, Penglei Jiang, Zebin Yu, Yingli Han, Zhaoru Zhang, et al. (+4)
95 [GO] 2022―Oct―02 Hide and seek with SARS-CoV-2: spike receptor-binding domain-specific memory B cells still recognize Omicron variant Ivan Odak, Reinhold Förster, Berislav Bošnjak
96 [GO] 2022―Sep―23 SARS-CoV-2 Spike protein promotes vWF secretion and thrombosis via endothelial cytoskeleton-associated protein 4 (CKAP4) Kan Li, Liu Yao, Jin Wang, Hao Song, Yan-hong Zhang, Xue Bai, et al. (+4)
97 [GO] 2022―Sep―17 An updated RBD-Fc fusion vaccine booster increases neutralization of SARS-CoV-2 Omicron variants Deyan Luo, Xiaolan Yang, Tao Li, Nianzhi Ning, Song Jin, Zhuangzhuang Shi, et al. (+4)
98 [GO] 2022―Sep―16 Structural insights into the Omicron spike trimer: tackling the challenges of continuously evolving SARS-CoV-2 variants Junxian Ou, Jianguo Wu, Qiwei Zhang
99 [GO] 2022―Sep―14 Highly pathogenic coronavirus N protein aggravates inflammation by MASP-2-mediated lectin complement pathway overactivation Ting Gao, Lin Zhu, Hainan Liu, Xiaopeng Zhang, Tingting Wang, Yangbo Fu, et al. (+26)
100 [GO] 2022―Sep―09 Comparative neutralization profiles of naive and breakthrough infections with Delta, Omicron BA.1 and BA.2 variants of SARS-CoV-2 Yang Yang, Xiaohua Gong, Jun Wang, Shisong Fang, Jiaqi Zhang, Xuejiao Liao, et al. (+4)
101 [GO] 2022―Sep―07 Multiomics approach reveals the ubiquitination-specific processes hijacked by SARS-CoV-2 Gang Xu, Yezi Wu, Tongyang Xiao, Furong Qi, Lujie Fan, Shengyuan Zhang, et al. (+6)
102 [GO] 2022―Sep―05 A protective AAV vaccine for SARS-CoV-2 Simeng Zhao, Junzi Ke, Boyu Yang, Fangzhi Tan, Jie Yang, Chao-Po Lin, et al. (+2)
103 [GO] 2022―Aug―30 A potent neutralizing antibody provides protection against SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants via nasal delivery Xinghai Zhang, Huajun Zhang, Tingting Li, Shaohong Chen, Feiyang Luo, Junhui Zhou, et al. (+11)
104 [GO] 2022―Aug―13 Cross-neutralization and cross-protection among SARS-CoV-2 viruses bearing different variant spikes Yang Liu, Jianying Liu, Jing Zou, Birte Kalveram, Rafael R. G. Machado, Ping Ren, et al. (+5)
105 [GO] 2022―Aug―03 Peptidic defective interfering gene nanoparticles against Omicron, Delta SARS-CoV-2 variants and influenza A virus in vivo Hanjun Zhao, Chuyuan Zhang, Hoiyan Lam, Xinjie Meng, Zheng Peng, Man Lung Yeung, et al. (+3)
106 [GO] 2022―Aug―01 APOE interacts with ACE2 inhibiting SARS-CoV-2 cellular entry and inflammation in COVID-19 patients Hongsheng Zhang, Lin Shao, Zhihao Lin, Quan-Xin Long, Huilong Yuan, Lujian Cai, et al. (+13)
107 [GO] 2022―Jul―30 SARS-CoV-2 nucleocapsid protein triggers hyperinflammation via protein-protein interaction-mediated intracellular Cl- accumulation in respiratory epithelium Lei Chen, Wei-Jie Guan, Zhuo-Er Qiu, Jian-Bang Xu, Xu Bai, Xiao-Chun Hou, et al. (+12)
108 [GO] 2022―Jul―29 Comparative characterization of antibody responses induced by Ad5-vectored spike proteins of emerging SARS-CoV-2 VOCs Busen Wang, Jinghan Xu, Shipo Wu, Zhe Zhang, Zhenghao Zhao, Jun Zhang, et al. (+12)
109 [GO] 2022―Jul―27 Cross-reactivity of eight SARS-CoV-2 variants rationally predicts immunogenicity clustering in sarbecoviruses Qianqian Li, Li Zhang, Ziteng Liang, Nan Wang, Shuo Liu, Tao Li, et al. (+10)
110 [GO] 2022―Jul―23 TMPRSS2, a novel host-directed drug target against SARS-CoV-2 Christian Keller, Eva Böttcher-Friebertshäuser, Michael Lohoff
111 [GO] 2022―Jul―23 SARS-CoV-2 infection of monocytes: balancing acts of antibodies and inflammasomes R. Camille Brewer, William H. Robinson, Tobias V. Lanz
112 [GO] 2022―Jul―19 Alveolar macrophages: Achilles’ heel of SARS-CoV-2 infection Zhenfeng Wang, Shunshun Li, Bo Huang
113 [GO] 2022―Jul―19 Heterologous mRNA vaccine booster increases neutralization of SARS-CoV-2 Omicron BA.2 variant Gen Li, Zhongcheng Zhou, Peng Du, Meixiao Zhan, Ning Li, Xinxin Xiong, et al. (+4)
114 [GO] 2022―Jul―19 Origin, virological features, immune evasion and intervention of SARS-CoV-2 Omicron sublineages Shuai Xia, Lijue Wang, Yun Zhu, Lu Lu, Shibo Jiang
115 [GO] 2022―Jul―11 SARS-CoV-2 infection and the brain: direct evidence for brain changes in milder cases Nico Sollmann, Ambros J. Beer, Frank Kirchhoff
116 [GO] 2022―Jul―07 Animal models for COVID-19: advances, gaps and perspectives Changfa Fan, Yong Wu, Xiong Rui, Yuansong Yang, Chen Ling, Susu Liu, et al. (+2)
117 [GO] 2022―Jul―07 Rapidly developable therapeutic-grade equine immunoglobulin against the SARS-CoV-2 infection in rhesus macaques Xiaolei Liu, Yi Liu, Xuemin Jin, Zhanlong He, Zhen Huang, Shumin Sun, et al. (+6)
118 [GO] 2022―Jul―05 SARS-CoV-2 Omicron: a new challenge for pandemic and vaccine Xiantao Zhang, Hui Zhang, Xin He
119 [GO] 2022―Jul―04 Unravelling the enhanced vaccine immunity by heterologous KCONVAC/Ad5-nCoV COVID-19 vaccination Weijun Zhao, Huajun Zhao, Baoying Huang, Tongyi Zhao, Limei Wang, Jian Zhang, et al. (+4)
120 [GO] 2022―Jun―28 Molecular characteristics, immune evasion, and impact of SARS-CoV-2 variants Cong Sun, Chu Xie, Guo-Long Bu, Lan-Yi Zhong, Mu-Sheng Zeng
121 [GO] 2022―Jun―28 Clinical characteristics and vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2 in the children Xiaohe Li, Liwen Wu, Youzhi Qu, Mengli Cao, Jiaqi Feng, Hua Huang, et al. (+4)
122 [GO] 2022―Jun―15 Route, origin & valence matter: towards sophisticated next-generation vaccines to cope with the COVID-19 pandemic Julia Volckmar, Lars Melcher, Dunja Bruder
123 [GO] 2022―Jun―13 Cell deaths: Involvement in the pathogenesis and intervention therapy of COVID-19 Xue Li, Ziqi Zhang, Zhenling Wang, Pedro Gutiérrez-Castrellón, Huashan Shi
124 [GO] 2022―Jun―06 A robust reporting system for measurement of SARS-CoV-2 spike fusion efficiency Cong Huang, Yang Yang, Peng Yang, Fei Wang, Xinyu Li, Xiang Song, et al. (+4)
125 [GO] 2022―Jun―02 Waning humoral immune responses to inactivated SARS-CoV-2 vaccines in patients with severe liver disease Zhiwei Chen, Yingzhi Zhang, Rui Song, Lu Wang, Xiaoxiao Hu, Hu Li, et al. (+4)
126 [GO] 2022―Jun―01 Development of a ferritin-based nanoparticle vaccine against the SARS-CoV-2 Omicron variant Wanbo Tai, Benjie Chai, Shengyong Feng, Xinyu Zhuang, Jun Ma, Mujia Pang, et al. (+4)
127 [GO] 2022―May―24 PIKfyve inhibitors against SARS-CoV-2 and its variants including Omicron Jingyi Su, Jing Zheng, Wei Huang, Yali Zhang, Cairui Lv, Baoding Zhang, et al. (+8)
128 [GO] 2022―May―17 Intranasal administration of a recombinant RBD vaccine induces long-term immunity against Omicron-included SARS-CoV-2 variants Hong Lei, Aqu Alu, Jingyun Yang, Wenyan Ren, Cai He, Tianxia Lan, et al. (+8)
129 [GO] 2022―May―06 Surrogate cytokine agonists: promising agents against COVID-19 Zemin Lin, Jianping Zuo, Shijun He
130 [GO] 2022―May―03 COVID-19 vaccine development: milestones, lessons and prospects Maochen Li, Han Wang, Lili Tian, Zehan Pang, Qingkun Yang, Tianqi Huang, et al. (+4)
131 [GO] 2022―Apr―29 Alterations in microbiota of patients with COVID-19: potential mechanisms and therapeutic interventions Bin Wang, Lei Zhang, Yongqiang Wang, Tong Dai, Ziran Qin, Fangfang Zhou, Long Zhang
132 [GO] 2022―Apr―28 SARS-CoV-2 Omicron variant: recent progress and future perspectives Yao Fan, Xiang Li, Lei Zhang, Shu Wan, Long Zhang, Fangfang Zhou
133 [GO] 2022―Apr―27 Vaccination versus SARS-CoV-2 Omicron: three vaccine doses win the battle Grzegorz Maria Popowicz, Krzysztof Pyrc, Kamyar Hadian
134 [GO] 2022―Apr―27 Broadly neutralizing antibodies against Omicron-included SARS-CoV-2 variants induced by vaccination Xiangyang Chi, Yingying Guo, Guanying Zhang, Hancong Sun, Jun Zhang, Min Li, et al. (+23)
135 [GO] 2022―Apr―26 Tracking SARS-CoV-2 Omicron diverse spike gene mutations identifies multiple inter-variant recombination events Junxian Ou, Wendong Lan, Xiaowei Wu, Tie Zhao, Biyan Duan, Peipei Yang, et al. (+8)
136 [GO] 2022―Apr―25 Modulation of innate immune response to viruses including SARS-CoV-2 by progesterone Shan Su, Duo Hua, Jin-Peng Li, Xia-Nan Zhang, Lei Bai, Li-Bo Cao, et al. (+7)
137 [GO] 2022―Apr―23 SARS-CoV-2-specific CD4+ T cells are associated with long-term persistence of neutralizing antibodies Zhongfang Wang, Xiaoyun Yang, Xinyue Mei, Yumin Zhou, Zhiqiang Tang, Guichang Li, et al. (+8)
138 [GO] 2022―Apr―22 Novel potential metabolic biomarker panel for early detection of severe COVID-19 using full-spectrum metabolome and whole-transcriptome analyses Zhi-Bin Li, Jun Liu, Shan-Qiang Zhang, Yi Yu, Hong-Feng Liang, Qi-Qi Lu, et al. (+4)
139 [GO] 2022―Apr―18 Sequential immunizations confer cross-protection against variants of SARS-CoV-2, including Omicron in Rhesus macaques Wei Deng, Qi Lv, Fengdi Li, Jiangning Liu, Zhiqi Song, Feifei Qi, et al. (+15)
140 [GO] 2022―Apr―11 Aptamer blocking S-TLR4 interaction selectively inhibits SARS-CoV-2 induced inflammation Gang Yang, Shengnan Zhang, Yuchun Wang, Ling Li, Yu Li, Deyu Yuan, et al. (+4)
141 [GO] 2022―Apr―09 Spike protein of SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) variant have a reduced ability to induce the immune response Cai He, Xuemei He, Jingyun Yang, Hong Lei, Weiqi Hong, Xiangrong Song, et al. (+6)
142 [GO] 2022―Apr―06 Airway administration of bisphosphate and dexamethasone inhibits SARS-CoV-2 variant infection by targeting alveolar macrophages Zhenfeng Wang, Yabo Zhou, Linlin Bao, Dan Li, Jiadi Lv, Dianheng Wang, et al. (+5)
143 [GO] 2022―Apr―05 A potent human monoclonal antibody with pan-neutralizing activities directly dislocates S trimer of SARS-CoV-2 through binding both up and down forms of RBD Xiaofei Wang, Ao Hu, Xiangyu Chen, Yixin Zhang, Fei Yu, Shuai Yue, et al. (+23)
144 [GO] 2022―Apr―05 A booster with SARS-CoV-2 vaccines: protection against Omicron infection Yuehong Hu, Qiu Sun
145 [GO] 2022―Apr―02 A genetic variant in IL-6 lowering its expression is protective for critical patients with COVID-19 Bo Gong, Lulin Huang, Yongquan He, Wen Xie, Yi Yin, Yi Shi, et al. (+17)
146 [GO] 2022―Mar―31 Identification of a SARS-CoV-2 virus-encoded small non-coding RNA in association with the neurological disorders in COVID-19 patients Qian Zhao, Qiong Wang, Bing Zhao, Yixing Wang, Jinhui Lü, Yuefan Guo, et al. (+6)
147 [GO] 2022―Mar―30 STING, a critical contributor to SARS-CoV-2 immunopathology Heyu Li, Fangfang Zhou, Long Zhang
148 [GO] 2022―Mar―25 Scalable biomimetic SARS-CoV-2 nanovaccines with robust protective immune responses Xuenian Chen, Tongfei Shi, Chao Yang, Fangman Chen, Xuan He, Kunbao Zhang, et al. (+4)
149 [GO] 2022―Mar―23 Advances in COVID-19 mRNA vaccine development Enyue Fang, Xiaohui Liu, Miao Li, Zelun Zhang, Lifang Song, Baiyu Zhu, et al. (+4)
150 [GO] 2022―Mar―18 Hymecromone: a clinical prescription hyaluronan inhibitor for efficiently blocking COVID-19 progression Shuai Yang, Yun Ling, Fang Zhao, Wei Li, Zhigang Song, Lu Wang, et al. (+17)
151 [GO] 2022―Mar―17 Omicron: a chimera of two early SARS-CoV-2 lineages Xiuliang Liu, Jiasheng Xiong, Zhong Sun, Jingjing Hu, Karuppiah Thilakavathy, Mingquan Chen, et al. (+4)
152 [GO] 2022―Mar―15 A promising strategy against SARS-CoV-2: pyrimidine inhibitors synergize with nucleoside analogues Long Min, Qiu Sun
153 [GO] 2022―Mar―14 3-dose of RBD vaccine is sufficient to elicit a long-lasting memory response against SARS-CoV-2 infection Mengqing Cong, Yunru Yang, Haiyang Tong, Ajmeri Sultana Shimu, Baolong Wang, Qing Li, et al. (+4)
154 [GO] 2022―Mar―11 ACE2-independent infection of T lymphocytes by SARS-CoV-2 Xu-Rui Shen, Rong Geng, Qian Li, Ying Chen, Shu-Fen Li, Qi Wang, et al. (+19)
155 [GO] 2022―Mar―09 Persistent SARS-CoV-2 infection in asymptomatic young adults Mai-Juan Ma, Shao-Fu Qiu, Xiao-Ming Cui, Ming Ni, Hong-Jie Liu, Run-Ze Ye, et al. (+4)
156 [GO] 2022―Mar―09 SARS-CoV-2 spike L452R mutation increases Omicron variant fusogenicity and infectivity as well as host glycolysis Yanan Zhang, Ting Zhang, Yihui Fang, Jie Liu, Qinong Ye, Lihua Ding
157 [GO] 2022―Mar―03 Immunogenicity and protective efficacy of a recombinant protein subunit vaccine and an inactivated vaccine against SARS-CoV-2 variants in non-human primates Qian He, Qunying Mao, Xiaozhong Peng, Zhanlong He, Shuaiyao Lu, Jialu Zhang, et al. (+17)
158 [GO] 2022―Feb―28 A novel strategy for identifying biomarker in serum of patient with COVID-19 using immune complex Fugang Duan, Yifan Wang, Taoyu Chen, Zhu Zhu, Meng Yu, Hui Dai, et al. (+4)
159 [GO] 2022―Feb―25 Three doses of prototypic SARS-CoV-2 inactivated vaccine induce cross-protection against its variants of concern Tianhong Xie, Shuaiyao Lu, Zhanlong He, Hongqi Liu, Junbin Wang, Cong Tang, et al. (+20)
160 [GO] 2022―Feb―25 Different pathogenesis of SARS-CoV-2 Omicron variant in wild-type laboratory mice and hamsters Ya-Nan Zhang, Zhe-Rui Zhang, Hong-Qing Zhang, Na Li, Qiu-Yan Zhang, Xiao-Dan Li, et al. (+5)
161 [GO] 2022―Feb―23 The mechanism underlying extrapulmonary complications of the coronavirus disease 2019 and its therapeutic implication Qin Ning, Di Wu, Xiaojing Wang, Dong Xi, Tao Chen, Guang Chen, et al. (+9)
162 [GO] 2022―Feb―21 Nasal delivery of thermostable and broadly neutralizing antibodies protects mice against SARS-CoV-2 infection Wenhui Fan, Shanshan Sun, Ning Zhang, Yuan Zhang, Pengtao Jiao, Jian Wang, et al. (+4)
163 [GO] 2022―Feb―21 Characterization of SARS-CoV-2 Omicron spike RBD reveals significantly decreased stability, severe evasion of neutralizing-antibody recognition but unaffected engagement by decoy ACE2 modified for enhanced RBD binding Sheng Lin, Zimin Chen, Xindan Zhang, Ao Wen, Xin Yuan, Chongzhang Yu, et al. (+4)
164 [GO] 2022―Feb―14 Female sex hormone, progesterone, ameliorates the severity of SARS-CoV-2-caused pneumonia in the Syrian hamster model Lunzhi Yuan, Huachen Zhu, Kun Wu, Ming Zhou, Jian Ma, Rirong Chen, et al. (+4)
165 [GO] 2022―Feb―09 ACE2-Targeting antibody suppresses SARS-CoV-2 Omicron and Delta variants Jianxia Ou, Yanan Zhang, Yongmei Wang, Zherui Zhang, Hongping Wei, Junping Yu, et al. (+4)
166 [GO] 2022―Feb―09 An ultrapotent RBD-targeted biparatopic nanobody neutralizes broad SARS-CoV-2 variants Xiaojing Chi, Xinhui Zhang, Shengnan Pan, Yanying Yu, Yujin Shi, Tianli Lin, et al. (+10)
167 [GO] 2022―Feb―08 Parallel profiling of antigenicity alteration and immune escape of SARS-CoV-2 Omicron and other variants Cong Sun, Yin-Feng Kang, Yuan-Tao Liu, Xiang-Wei Kong, Hui-Qin Xu, Dan Xiong, et al. (+6)
168 [GO] 2022―Feb―02 sRAGE alleviates SARS-CoV-2-induced pneumonia in hamster Xiuqin Zhang, Dan Li, Rui Sun, Xinli Hu, Zhiqi Song, Xiaotian Ni, et al. (+4)
169 [GO] 2022―Jan―31 NK cell dysfunction in severe COVID-19: TGF-β-induced downregulation of integrin beta-2 restricts NK cell cytotoxicity Joana Barros-Martins, Reinhold Förster, Berislav Bošnjak
170 [GO] 2022―Jan―28 Integrated histopathological, lipidomic, and metabolomic profiles reveal mink is a useful animal model to mimic the pathogenicity of severe COVID-19 patients Zhiqi Song, Linlin Bao, Wei Deng, Jiangning Liu, Erjun Ren, Qi Lv, et al. (+15)
171 [GO] 2022―Jan―28 Proteomic and phosphoproteomic profiling of COVID-19-associated lung and liver injury: a report based on rhesus macaques Jiang-Feng Liu, Ya-Nan Zhou, Shuai-Yao Lu, Ye-Hong Yang, Song-Feng Wu, De-Pei Liu, et al. (+2)
172 [GO] 2022―Jan―28 SARS-CoV-2 variant Omicron: currently the most complete “escapee” from neutralization by antibodies and vaccines Maochen Li, Fuxing Lou, Huahao Fan
173 [GO] 2022―Jan―27 Structural biology of SARS-CoV-2: open the door for novel therapies Weizhu Yan, Yanhui Zheng, Xiaotao Zeng, Bin He, Wei Cheng
174 [GO] 2022―Jan―25 A non-ACE2-blocking neutralizing antibody against Omicron-included SARS-CoV-2 variants Xiaomin Duan, Rui Shi, Pulan Liu, Qingrui Huang, Fengze Wang, Xinyu Chen, et al. (+4)
175 [GO] 2022―Jan―24 SARS-CoV-2 NSP5 and N protein counteract the RIG-I signaling pathway by suppressing the formation of stress granules Yi Zheng, Jian Deng, Lulu Han, Meng-Wei Zhuang, Yanwen Xu, Jing Zhang, et al. (+6)
176 [GO] 2022―Jan―19 The antigenicity of SARS-CoV-2 Delta variants aggregated 10 high-frequency mutations in RBD has not changed sufficiently to replace the current vaccine strain Jiajing Wu, Jianhui Nie, Li Zhang, Hao Song, Yimeng An, Ziteng Liang, et al. (+13)
177 [GO] 2022―Jan―11 A binding-enhanced but enzymatic activity-eliminated human ACE2 efficiently neutralizes SARS-CoV-2 variants Anqi Zheng, Lili Wu, Renyi Ma, Pu Han, Baoying Huang, Chengpeng Qiao, et al. (+4)
178 [GO] 2022―Jan―05 SARS-CoV-2 Omicron RBD shows weaker binding affinity than the currently dominant Delta variant to human ACE2 Leyun Wu, Liping Zhou, Mengxia Mo, Tingting Liu, Chengkun Wu, Chunye Gong, et al. (+4)
179 [GO] 2022―Jan―04 USP10 regulates B cell response to SARS-CoV-2 or HIV-1 nanoparticle vaccines through deubiquitinating AID Yuewen Luo, Xiantao Zhang, Ran Chen, Rong Li, Yang Liu, Junsong Zhang, et al. (+12)
180 [GO] 2021―Dec―24 Long-term stability and protection efficacy of the RBD-targeting COVID-19 mRNA vaccine in nonhuman primates Hui Zhao, Tie-Cheng Wang, Xiao-Feng Li, Na-Na Zhang, Liang Li, Chao Zhou, et al. (+20)
181 [GO] 2021―Dec―24 Inactivated SARS-CoV-2 induces acute respiratory distress syndrome in human ACE2-transgenic mice Zhenfei Bi, Weiqi Hong, Haiying Que, Cai He, Wenyan Ren, Jingyun Yang, et al. (+5)
182 [GO] 2021―Dec―21 Tamoxifen and clomiphene inhibit SARS-CoV-2 infection by suppressing viral entry Shulong Zu, Dan Luo, Lili Li, Qing Ye, Rui-Ting Li, Yanan Wang, et al. (+4)
183 [GO] 2021―Dec―17 Escaping alveolar macrophage endosomal retention explains massive expansion of SARS-CoV-2 delta variant Zhenfeng Wang, Yabo Zhou, Linlin Bao, Dan Li, Jiadi Lv, Dianheng Wang, et al. (+5)
184 [GO] 2021―Dec―17 SARS-CoV-2 Omicron strain exhibits potent capabilities for immune evasion and viral entrance Xiantao Zhang, Shijian Wu, Bolin Wu, Qirui Yang, Achun Chen, Yuzhuang Li, et al. (+4)
185 [GO] 2021―Dec―17 SARS-CoV-2-triggered mast cell rapid degranulation induces alveolar epithelial inflammation and lung injury Meng-Li Wu, Feng-Liang Liu, Jing Sun, Xin Li, Xiao-Yan He, Hong-Yi Zheng, et al. (+10)
186 [GO] 2021―Dec―16 COVID-19 induces new-onset insulin resistance and lipid metabolic dysregulation via regulation of secreted metabolic factors Xi He, Chenshu Liu, Jiangyun Peng, Zilun Li, Fang Li, Jian Wang, et al. (+43)
187 [GO] 2021―Dec―14 Infection of wild-type mice by SARS-CoV-2 B.1.351 variant indicates a possible novel cross-species transmission route Ting Pan, Ran Chen, Xin He, Yaochang Yuan, Xiaohui Deng, Rong Li, et al. (+10)
188 [GO] 2021―Dec―14 Heterologous prime-boost with AdC68- and mRNA-based COVID-19 vaccines elicit potent immune responses in mice Wenjuan Li, Xingxing Li, Danhua Zhao, Jingjing Liu, Ling Wang, Miao Li, et al. (+4)
189 [GO] 2021―Dec―10 Endothelial dysfunction contributes to severe COVID-19 in combination with dysregulated lymphocyte responses and cytokine networks Louisa Ruhl, Isabell Pink, Jenny F. Kühne, Kerstin Beushausen, Jana Keil, Stella Christoph, et al. (+11)
190 [GO] 2021―Dec―06 Azvudine is a thymus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients Jin-Lan Zhang, Yu-Huan Li, Lu-Lu Wang, Hong-Qi Liu, Shuai-Yao Lu, Yong Liu, et al. (+23)
191 [GO] 2021―Dec―02 A novel model of molnupiravir against SARS-CoV-2 replication: accumulated RNA mutations to induce error catastrophe Yuxi Zhao, Gu He, Wei Huang
192 [GO] 2021―Nov―23 Neurological complications and infection mechanism of SARS-COV-2 Dandan Wan, Tingfu Du, Weiqi Hong, Li Chen, Haiying Que, Shuaiyao Lu, Xiaozhong Peng
193 [GO] 2021―Nov―15 The glycosylation in SARS-CoV-2 and its receptor ACE2 Yanqiu Gong, Suideng Qin, Lunzhi Dai, Zhixin Tian
194 [GO] 2021―Nov―10 RBD206-sc-dimer induced robust cross-neutralization against SARS-CoV-2 and variants of concern Chuge Zhou, Xiaodong Zai, Ziqing Zhou, Ruihua Li, Yue Zhang, Yaohui Li, et al. (+4)
195 [GO] 2021―Nov―10 Enhanced protective immunity against SARS-CoV-2 elicited by a VSV vector expressing a chimeric spike protein Hongyue Li, Yuhang Zhang, Dong Li, Yong-Qiang Deng, Hongde Xu, Chaoyue Zhao, et al. (+12)
196 [GO] 2021―Nov―09 The way of SARS-CoV-2 vaccine development: success and challenges Yetian Dong, Tong Dai, Bin Wang, Lei Zhang, Ling-hui Zeng, Jun Huang, et al. (+3)
197 [GO] 2021―Nov―03 A non-ACE2 competing human single-domain antibody confers broad neutralization against SARS-CoV-2 and circulating variants Zhenlin Yang, Yulu Wang, Yujia Jin, Yuanfei Zhu, Yanling Wu, Cheng Li, et al. (+20)
198 [GO] 2021―Nov―03 Sensing of cytoplasmic chromatin by cGAS activates innate immune response in SARS-CoV-2 infection Zhuo Zhou, Xinyi Zhang, Xiaobo Lei, Xia Xiao, Tao Jiao, Ruiyi Ma, et al. (+13)
199 [GO] 2021―Oct―27 Myeloid cells in COVID-19 microenvironment Guohui Qin, Shasha Liu, Li Yang, Weina Yu, Yi Zhang
200 [GO] 2021―Oct―26 Attenuating innate immunity and facilitating β-coronavirus infection by NSP1 of SARS-CoV-2 through specific redistributing hnRNP A2/B1 cellular localization Fanghang Zhou, Qianya Wan, Sheng Chen, Ying Chen, Pui-Hui Wang, Xi Yao, Ming-liang He
201 [GO] 2021―Oct―25 Intranasal delivery of replicating mRNA encoding neutralizing antibody against SARS-CoV-2 infection in mice Jia-Qi Li, Zhe-Rui Zhang, Hong-Qing Zhang, Ya-Nan Zhang, Xiang-Yue Zeng, Qiu-Yan Zhang, et al. (+4)
202 [GO] 2021―Oct―13 SARS-CoV-2 immunity and functional recovery of COVID-19 patients 1-year after infection Yan Zhan, Yufang Zhu, Shanshan Wang, Shijun Jia, Yunling Gao, Yingying Lu, et al. (+19)
203 [GO] 2021―Oct―12 Antibody-dependent cellular cytotoxicity response to SARS-CoV-2 in COVID-19 patients Yuanling Yu, Meiyu Wang, Xiaoai Zhang, Shufen Li, Qingbin Lu, Haolong Zeng, et al. (+20)
204 [GO] 2021―Sep―29 High-throughput screening and evaluation of repurposed drugs targeting the SARS-CoV-2 main protease Yan Li, Jinyong Zhang, Zilei Duan, Ning Wang, Xiangcheng Sun, Yanjing Zhang, et al. (+9)
205 [GO] 2021―Sep―27 SARS-CoV-2 Variants of Concern Delta: a great challenge to prevention and control of COVID-19 Maochen Li, Fuxing Lou, Huahao Fan
206 [GO] 2021―Sep―25 CD147 antibody specifically and effectively inhibits infection and cytokine storm of SARS-CoV-2 and its variants delta, alpha, beta, and gamma Jiejie Geng, Liang Chen, Yufeng Yuan, Ke Wang, Youchun Wang, Chuan Qin, et al. (+42)
207 [GO] 2021―Sep―22 SARS-CoV-2 infection causes immunodeficiency in recovered patients by downregulating CD19 expression in B cells via enhancing B-cell metabolism Yukai Jing, Li Luo, Ying Chen, Lisa S. Westerberg, Peng Zhou, Zhiping Xu, et al. (+12)
208 [GO] 2021―Sep―20 Human genetic basis of coronavirus disease 2019 Hao Deng, Xue Yan, Lamei Yuan
209 [GO] 2021―Sep―16 Single-cell immune profiling reveals distinct immune response in asymptomatic COVID-19 patients Xiang-Na Zhao, Yue You, Xiao-Ming Cui, Hui-Xia Gao, Guo-Lin Wang, Sheng-Bo Zhang, et al. (+12)
210 [GO] 2021―Sep―16 S19W, T27W, and N330Y mutations in ACE2 enhance SARS-CoV-2 S-RBD binding toward both wild-type and antibody-resistant viruses and its molecular basis Fei Ye, Xi Lin, Zimin Chen, Fanli Yang, Sheng Lin, Jing Yang, et al. (+15)
211 [GO] 2021―Sep―09 The self-assembled nanoparticle-based trimeric RBD mRNA vaccine elicits robust and durable protective immunity against SARS-CoV-2 in mice Wenqiang Sun, Lihong He, He Zhang, Xiaodong Tian, Zhihua Bai, Lei Sun, et al. (+8)
212 [GO] 2021―Sep―08 Mesenchymal stem cell therapy for severe COVID-19 Lei Shi, Lifeng Wang, Ruonan Xu, Chao Zhang, Yunbo Xie, Kai Liu, et al. (+4)
213 [GO] 2021―Sep―06 SARS-CoV-2 crosses the blood-brain barrier accompanied with basement membrane disruption without tight junctions alteration Ling Zhang, Li Zhou, Linlin Bao, Jiangning Liu, Hua Zhu, Qi Lv, et al. (+15)
214 [GO] 2021―Sep―06 SARS-CoV-2 leads to myocardial injury in rhesus macaque Yufan Feng, Xiaomin Song, Yongfa Huang, Wei Deng, Man Li, Xiaoxiao Guo, et al. (+4)
215 [GO] 2021―Sep―01 Pro-inflammatory microenvironment and systemic accumulation of CXCR3+ cell exacerbate lung pathology of old rhesus macaques infected with SARS-CoV-2 Hong-Yi Zheng, Xiao-Yan He, Wei Li, Tian-Zhang Song, Jian-Bao Han, Xiang Yang, et al. (+8)
216 [GO] 2021―Sep―01 A dual-role of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein in regulating innate immune response Yinghua Zhao, Liyan Sui, Ping Wu, Wenfang Wang, Zedong Wang, Yang Yu, et al. (+4)
217 [GO] 2021―Aug―31 Correction: The signal pathways and treatment of cytokine storm in COVID-19 Lan Yang, Xueru Xie, Zikun Tu, Jinrong Fu, Damo Xu, Yufeng Zhou
218 [GO] 2021―Aug―26 Therapeutic targets and interventional strategies in COVID-19: mechanisms and clinical studies Yu-Wen Zhou, Yao Xie, Lian-Sha Tang, Dan Pu, Ya-Juan Zhu, Ji-Yan Liu, Xue-Lei Ma
219 [GO] 2021―Aug―26 Repurposing of a clinically used anti-HPV agent to prevent and treat SARS-CoV-2 infection as an intranasal formulation Chen Hua, Qinhai Ma, Yun Zhu, Shuai Xia, Zezhong Liu, Lin Li, et al. (+5)
220 [GO] 2021―Aug―25 Applications of laboratory findings in the prevention, diagnosis, treatment, and monitoring of COVID-19 Zirui Meng, Shuo Guo, Yanbing Zhou, Mengjiao Li, Minjin Wang, Binwu Ying
221 [GO] 2021―Aug―25 ACE2-targeting monoclonal antibody as potent and broad-spectrum coronavirus blocker Yuning Chen, Ya-Nan Zhang, Renhong Yan, Guifeng Wang, Yuanyuan Zhang, Zhe-Rui Zhang, et al. (+11)
222 [GO] 2021―Aug―18 HIF-1α promotes SARS-CoV-2 infection and aggravates inflammatory responses to COVID-19 Mingfu Tian, Weiyong Liu, Xiang Li, Peiyi Zhao, Muhammad Adnan Shereen, Chengliang Zhu, et al. (+12)
223 [GO] 2021―Aug―17 Dynamic landscape mapping of humoral immunity to SARS-CoV-2 identifies non-structural protein antibodies associated with the survival of critical COVID-19 patients Linlin Cheng, Xiaomei Zhang, Yu Chen, Dan Wang, Dong Zhang, Songxin Yan, et al. (+24)
224 [GO] 2021―Aug―17 “Armed for the future Coronavirus pandemic”: a promising use of the multimeric SARS-CoV-2 receptor binding domain nanoparticle as a new Pan-Coronavirus vaccine Manoj Kumar, Souhaila Al Khodor
225 [GO] 2021―Aug―13 SARS-CoV-2-derived fusion inhibitor lipopeptides exhibit highly potent and broad-spectrum activity against divergent human coronaviruses Yuanmei Zhu, Danwei Yu, Yue Hu, Tong Wu, Huihui Chong, Yuxian He
226 [GO] 2021―Aug―11 Decreased inhibition of exosomal miRNAs on SARS-CoV-2 replication underlies poor outcomes in elderly people and diabetic patients Yanbo Wang, Xiaoju Zhu, Xia-Ming Jiang, Jingwei Guo, Zheng Fu, Zhen Zhou, et al. (+11)
227 [GO] 2021―Jul―30 Correction: SARS-CoV-2-specific immune response in COVID-19 convalescent individuals Yunbao Pan, Xianghu Jiang, Liu Yang, Liangjun Chen, Xiaojiao Zeng, Guohong Liu, et al. (+7)
228 [GO] 2021―Jul―30 Multimodal single-cell omics analysis identifies epithelium-immune cell interactions and immune vulnerability associated with sex differences in COVID-19 Yuan Hou, Yadi Zhou, Michaela U. Gack, Justin D. Lathia, Asha Kallianpur, Reena Mehra, et al. (+5)
229 [GO] 2021―Jul―29 Differential immune responses in pregnant patients recovered from COVID-19 Ge Chen, Yiming Zhang, Yaoyao Zhang, Jihui Ai, Bin Yang, Mengge Cui, et al. (+13)
230 [GO] 2021―Jul―29 Structural and functional basis for pan-CoV fusion inhibitors against SARS-CoV-2 and its variants with preclinical evaluation Shuai Xia, Qiaoshuai Lan, Yun Zhu, Chao Wang, Wei Xu, Yutang Li, et al. (+17)
231 [GO] 2021―Jul―27 Assessment of infectivity and the impact on neutralizing activity of immune sera of the COVID-19 variant, CAL.20C Zhongcheng Zhou, Peng Du, Meixing Yu, Daniel T. Baptista-Hon, Man Miao, Andy P. Xiang, et al. (+10)
232 [GO] 2021―Jul―27 N501Y mutation imparts cross-species transmission of SARS-CoV-2 to mice by enhancing receptor binding Zubiao Niu, Zhengrong Zhang, Xiaoyan Gao, Peng Du, Jingjing Lu, Bohua Yan, et al. (+4)
233 [GO] 2021―Jul―17 A bivalent recombinant vaccine: a promising strategy against both SARS-CoV-2 variants and wild type of the virus Junzhi Wang
234 [GO] 2021―Jul―15 Safety and immunogenicity of a recombinant COVID-19 vaccine (Sf9 cells) in healthy population aged 18 years or older: two single-center, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 and phase 2 trials Fan-Yue Meng, Fan Gao, Si-Yue Jia, Xiang-Hong Wu, Jing-Xin Li, Xi-Ling Guo, et al. (+13)
235 [GO] 2021―Jul―14 Real-world evidence for improved outcomes with histamine antagonists and aspirin in 22,560 COVID-19 patients Cameron Mura, Saskia Preissner, Susanne Nahles, Max Heiland, Philip E. Bourne, Robert Preissner
236 [GO] 2021―Jul―12 The zinc finger transcription factor, KLF2, protects against COVID-19 associated endothelial dysfunction Suowen Xu, Yujie Liu, Yu Ding, Sihui Luo, Xueying Zheng, Xiumei Wu, et al. (+7)
237 [GO] 2021―Jul―07 The signal pathways and treatment of cytokine storm in COVID-19 Lan Yang, Xueru Xie, Zikun Tu, Jinrong Fu, Damo Xu, Yufeng Zhou
238 [GO] 2021―Jul―07 SARS-CoV-2-specific immune response in COVID-19 convalescent individuals Yunbao Pan, Xianghu Jiang, Liu Yang, Liangjun Chen, Xiaojiao Zeng, Guohong Liu, et al. (+7)
239 [GO] 2021―Jul―07 Catch-as-catch-can: mRNA vaccination boosts immune responses to SARS-CoV-2 variants Graham Pawelec, Emilie Picard
240 [GO] 2021―Jun―11 Molecular mechanism of interaction between SARS-CoV-2 and host cells and interventional therapy Qianqian Zhang, Rong Xiang, Shanshan Huo, Yunjiao Zhou, Shibo Jiang, Qiao Wang, Fei Yu
241 [GO] 2021―Jun―11 Palmitoylation of SARS-CoV-2 S protein is essential for viral infectivity Zhuanchang Wu, Zhaoying Zhang, Xin Wang, Jing Zhang, Caiyue Ren, Yuming Li, et al. (+4)
242 [GO] 2021―Jun―10 Correction To: Ceftazidime is a potential drug to inhibit SARS-CoV-2 infection in vitro by blocking spike protein-ACE2 interaction ChangDong Lin, Yue Li, YueBin Zhang, ZhaoYuan Liu, Xia Mu, Chenjian Gu, et al. (+4)
243 [GO] 2021―Jun―10 Identification of SARS-CoV-2-against aptamer with high neutralization activity by blocking the RBD domain of spike protein 1 Ge Yang, Ziyue Li, Irfan Mohammed, Liping Zhao, Wei Wei, Haihua Xiao, et al. (+4)
244 [GO] 2021―Jun―09 Fast-spreading SARS-CoV-2 variants: challenges to and new design strategies of COVID-19 vaccines Weilin Zhou, Wei Wang
245 [GO] 2021―Jun―07 Coagulation factors and the incidence of COVID-19 severity: Mendelian randomization analyses and supporting evidence Yao Zhou, Xinyi Qian, Zipeng Liu, Hongxi Yang, Tong Liu, Kexin Chen, et al. (+4)
246 [GO] 2021―Jun―03 Sera proteomic features of active and recovered COVID-19 patients: potential diagnostic and prognostic biomarkers Ling Leng, Mansheng Li, Wei Li, Danlei Mou, Guopeng Liu, Jie Ma, et al. (+4)
247 [GO] 2021―Jun―01 Identification of proteasome and caspase inhibitors targeting SARS-CoV-2 Mpro Zhengyuan Wang, Yao Zhao, Qingxing Wang, Yangfei Xing, Lu Feng, Juan Kong, et al. (+4)
248 [GO] 2021―May―31 A core-shell structured COVID-19 mRNA vaccine with favorable biodistribution pattern and promising immunity Ren Yang, Yao Deng, Baoying Huang, Lei Huang, Ang Lin, Yuhua Li, et al. (+20)
249 [GO] 2021―May―29 Bardoxolone and bardoxolone methyl, two Nrf2 activators in clinical trials, inhibit SARS-CoV-2 replication and its 3C-like protease Qi Sun, Fei Ye, Hao Liang, Hongbo Liu, Chunmei Li, Roujian Lu, et al. (+4)
250 [GO] 2021―May―22 SARS-CoV-2 mutations, vaccines, and immunity: implication of variants of concern Ji Yun Noh, Hye Won Jeong, Eui-Cheol Shin
251 [GO] 2021―May―22 SARS-CoV-2 nanobodies 2.0 Fabien Labroussaa, Joerg Jores
252 [GO] 2021―May―20 Sequential infection with H1N1 and SARS-CoV-2 aggravated COVID-19 pathogenesis in a mammalian model, and co-vaccination as an effective method of prevention of COVID-19 and influenza Linlin Bao, Wei Deng, Feifei Qi, Qi Lv, Zhiqi Song, Jiangning Liu, et al. (+14)
253 [GO] 2021―May―18 COVID-19 vaccines: progress and understanding on quality control and evaluation Qunying Mao, Miao Xu, Qian He, Changgui Li, Shufang Meng, Yiping Wang, et al. (+3)
254 [GO] 2021―May―18 Dynamics of neutralizing antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19: an observational study Xin Xu, Sheng Nie, Yanqun Wang, Quanxin Long, Hong Zhu, Xiaoyong Zhang, et al. (+8)
255 [GO] 2021―May―18 Ceftazidime is a potential drug to inhibit SARS-CoV-2 infection in vitro by blocking spike protein-ACE2 interaction ChangDong Lin, Yue Li, YueBin Zhang, ZhaoYuan Liu, Xia Mu, Chenjian Gu, et al. (+4)
256 [GO] 2021―May―17 Rapid isolation and immune profiling of SARS-CoV-2 specific memory B cell in convalescent COVID-19 patients via LIBRA-seq Bing He, Shuning Liu, Yuanyuan Wang, Mengxin Xu, Wei Cai, Jia Liu, et al. (+22)
257 [GO] 2021―May―17 Safety and efficacy of meplazumab in healthy volunteers and COVID-19 patients: a randomized phase 1 and an exploratory phase 2 trial Huijie Bian, Zhao-Hui Zheng, Ding Wei, Aidong Wen, Zheng Zhang, Jian-Qi Lian, et al. (+52)
258 [GO] 2021―May―17 Cellular tropism and antigenicity of mink-derived SARS-CoV-2 variants Li Zhang, Qianqian Li, Jianhui Nie, Ruxia Ding, Haixin Wang, Jiajing Wu, et al. (+4)
259 [GO] 2021―May―13 Metagenomic analysis reveals oropharyngeal microbiota alterations in patients with COVID-19 Shengli Ma, Fan Zhang, Fengxia Zhou, Hui Li, Wenyu Ge, Rui Gan, et al. (+9)
260 [GO] 2021―May―13 Correction: A systemic and molecular study of subcellular localization of SARS-CoV-2 proteins Jing Zhang, Ruth Cruz-cosme, Meng-Wei Zhuang, Dongxiao Liu, Yuan Liu, Shaolei Teng, et al. (+2)
261 [GO] 2021―May―12 The interferon-stimulated exosomal hACE2 potently inhibits SARS-CoV-2 replication through competitively blocking the virus entry Junsong Zhang, Feng Huang, Baijin Xia, Yaochang Yuan, Fei Yu, Guanwen Wang, et al. (+9)
262 [GO] 2021―May―10 Viral dynamics and antibody responses in people with asymptomatic SARS-CoV-2 infection Zhiwei Sui, Xinhua Dai, Qingbin Lu, Yulan Zhang, Min Huang, Shufen Li, et al. (+17)
263 [GO] 2021―May―10 Lenalidomide downregulates ACE2 protein abundance to alleviate infection by SARS-CoV-2 spike protein conditioned pseudoviruses Siyuan Su, Jianfeng Chen, Ying Wang, Lilly M. Wong, Zhichuan Zhu, Guochun Jiang, Pengda Liu
264 [GO] 2021―May―08 SARS-CoV-2 promote autophagy to suppress type I interferon response Xianfeng Hui, Linliang Zhang, Lei Cao, Kun Huang, Ya Zhao, Yufei Zhang, et al. (+4)
265 [GO] 2021―Apr―24 An integrative drug repositioning framework discovered a potential therapeutic agent targeting COVID-19 Yiyue Ge, Tingzhong Tian, Suling Huang, Fangping Wan, Jingxin Li, Shuya Li, et al. (+27)
266 [GO] 2021―Apr―24 Proteome-wide epitope mapping identifies a resource of antibodies for SARS-CoV-2 detection and neutralization Te Liang, Mengli Cheng, Fei Teng, Hongye Wang, Yongqiang Deng, Jiahui Zhang, et al. (+4)
267 [GO] 2021―Apr―24 Berbamine inhibits SARS-CoV-2 infection by compromising TRPMLs-mediated endolysosomal trafficking of ACE2 Lihong Huang, Terrence Tsz-Tai Yuen, Zuodong Ye, Shuyan Liu, Guoliang Zhang, Hin Chu, Jianbo Yue
268 [GO] 2021―Apr―24 RNA-induced liquid phase separation of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein facilitates NF-κB hyper-activation and inflammation Yaoxing Wu, Ling Ma, Sihui Cai, Zhen Zhuang, Zhiyao Zhao, Shouheng Jin, et al. (+5)
269 [GO] 2021―Apr―24 The olfactory route is a potential way for SARS-CoV-2 to invade the central nervous system of rhesus monkeys Li Jiao, Yun Yang, Wenhai Yu, Yuan Zhao, Haiting Long, Jiahong Gao, et al. (+19)
270 [GO] 2021―Apr―24 Adapt or perish: SARS-CoV-2 antibody escape variants defined by deletions in the Spike N-terminal Domain Marta Ribes, Carlos Chaccour, Gemma Moncunill
271 [GO] 2021―Apr―19 Correction to: Adaptive immune responses to SARS-CoV-2 infection in severe versus mild individuals Fan Zhang, Rui Gan, Ziqi Zhen, Xiaoli Hu, Xiang Li, Fengxia Zhou, et al. (+6)
272 [GO] 2021―Apr―16 COVID-19: complexity of disease severity revealed by systemic and localized single cell immune atlas Nehad M. Alajez
273 [GO] 2021―Apr―15 Multi-platform omics analysis reveals molecular signature for COVID-19 pathogenesis, prognosis and drug target discovery Yuming Li, Guixue Hou, Haibo Zhou, Yanqun Wang, Hein Min Tun, Airu Zhu, et al. (+25)
274 [GO] 2021―Apr―10 SARS-CoV-2 variants: a new challenge to convalescent serum and mRNA vaccine neutralization efficiency Maochen Li, Fuxing Lou, Huahao Fan
275 [GO] 2021―Apr―09 FcγRIIb blockage: a promising immunotherapy target for severe COVID-19 Xuemei He, Manni Wang, Min Wu
276 [GO] 2021―Apr―09 Landscapes of SARS-CoV-2-reactive CD8+ T cells: heterogeneity of host immune responses against SARS-CoV-2 June-Young Koh, Eui-Cheol Shin
277 [GO] 2021―Apr―01 Antimicrobial peptide DP7 with potential activity against SARS coronavirus infections Rui Zhang, Xiaohua Jiang, Jingxin Qiao, Zeng Wang, Aiping Tong, Jinliang Yang, et al. (+2)
278 [GO] 2021―Mar―31 Longitudinal dynamics of antibody responses in recovered COVID-19 patients Meng-Li Cheng, Hui-Ying Liu, Hui Zhao, Guo-Qing Wang, Chao Zhou, Jing Zheng, et al. (+4)
279 [GO] 2021―Mar―31 Gender associates with both susceptibility to infection and pathogenesis of SARS-CoV-2 in Syrian hamster Lunzhi Yuan, Huachen Zhu, Ming Zhou, Jian Ma, Rirong Chen, Yao Chen, et al. (+19)
280 [GO] 2021―Mar―27 Cathepsin L plays a key role in SARS-CoV-2 infection in humans and humanized mice and is a promising target for new drug development Miao-Miao Zhao, Wei-Li Yang, Fang-Yuan Yang, Li Zhang, Wei-Jin Huang, Wei Hou, et al. (+5)
281 [GO] 2021―Mar―23 The impact of receptor-binding domain natural mutations on antibody recognition of SARS-CoV-2 Cheng Li, Xiaolong Tian, Xiaodong Jia, Jinkai Wan, Lu Lu, Shibo Jiang, et al. (+4)
282 [GO] 2021―Mar―23 Identification of bis-benzylisoquinoline alkaloids as SARS-CoV-2 entry inhibitors from a library of natural products Chang-Long He, Lu-Yi Huang, Kai Wang, Chen-Jian Gu, Jie Hu, Gui-Ji Zhang, et al. (+4)
283 [GO] 2021―Mar―15 Unique and complementary suppression of cGAS-STING and RNA sensing- triggered innate immune responses by SARS-CoV-2 proteins Yajuan Rui, Jiaming Su, Si Shen, Ying Hu, Dingbo Huang, Wenwen Zheng, et al. (+10)
284 [GO] 2021―Mar―11 SARS-CoV-2 non-structural protein 13 (nsp13) hijacks host deubiquitinase USP13 and counteracts host antiviral immune response Guijie Guo, Ming Gao, Xiaochen Gao, Bibo Zhu, Jinzhou Huang, Kuntian Luo, et al. (+4)
285 [GO] 2021―Mar―08 COVID-19 in early 2021: current status and looking forward Chengdi Wang, Zhoufeng Wang, Guangyu Wang, Johnson Yiu-Nam Lau, Kang Zhang, Weimin Li
286 [GO] 2021―Mar―08 The dichotomous and incomplete adaptive immunity in COVID-19 patients with different disease severity Leiqiong Gao, Jing Zhou, Sen Yang, Lisha Wang, Xiangyu Chen, Yang Yang, et al. (+11)
287 [GO] 2021―Mar―06 Targeting glucose metabolism for treatment of COVID-19 Amin Ardestani, Zahra Azizi
288 [GO] 2021―Mar―06 Dynamic blood single-cell immune responses in patients with COVID-19 Lulin Huang, Yi Shi, Bo Gong, Li Jiang, Zhixin Zhang, Xiaoqi Liu, et al. (+15)
289 [GO] 2021―Mar―02 Study on the promotion of lymphocytes in patients with COVID-19 by broad-spectrum chemokine receptor inhibitor vMIP-II and its Mechanism of signal transmission in vitro Shiyu Li, Shuting Liu, Zhenyou Jiang, Lixia Feng, Yong Gao, Youyu Chen, et al. (+4)
290 [GO] 2021―Mar―02 ‘nAb’ the self-reactive activity in the COVID-19 combat Madhusudhanan Narasimhan, Lenin Mahimainathan, Alagarraju Muthukumar
291 [GO] 2021―Mar―02 Prognostic value of lymphocyte count in severe COVID-19 patients with corticosteroid treatment Chenyang Lu, Yi Liu, Bo Chen, Hang Yang, Huifang Hu, Yi Liu, Yi Zhao
292 [GO] 2021―Mar―01 TMPRSS2 activity may mediate sex differences in COVID-19 severity Derick Okwan-Duodu, Eun-Cheon Lim, Sungyong You, David M. Engman
293 [GO] 2021―Mar―01 COVID-19: cross-immunity of viral epitopes may influence severity of infection and immune response Junaid Kashir, Khaled AlKattan, Ahmed Yaqinuddin
294 [GO] 2021―Mar―01 D614G and SARS-CoV-2 replication fitness Kathleen D. Engelman, Alan N. Engelman
295 [GO] 2021―Mar―01 Mutation D614G increases SARS-CoV-2 transmission Prerna Arora, Stefan Pöhlmann, Markus Hoffmann
296 [GO] 2021―Feb―26 Auto-antibodies against type I IFNs are associated with severe COVID-19 pneumonia Weilin Zhou, Wei Wang
297 [GO] 2021―Feb―26 SARS-CoV-2 spike protein: a key target for eliciting persistent neutralizing antibodies Yang Yang, Lanying Du
298 [GO] 2021―Feb―22 Genome and epigenome editing identify CCR9 and SLC6A20 as target genes at the 3p21.31 locus associated with severe COVID-19 Yao Yao, Fei Ye, Kailong Li, Peng Xu, Wenjie Tan, Quansheng Feng, Shuquan Rao
299 [GO] 2021―Feb―22 Therapeutic potential of C1632 by inhibition of SARS-CoV-2 replication and viral-induced inflammation through upregulating let-7 Chen Xie, Yanlian Chen, Dongling Luo, Zhen Zhuang, Heping Jin, Haoxian Zhou, et al. (+8)
300 [GO] 2021―Feb―21 Efficacy and safety of systematic corticosteroids among severe COVID-19 patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Shaolei Ma, Changsheng Xu, Shijiang Liu, Xiaodi Sun, Renqi Li, Mingjie Mao, et al. (+2)
301 [GO] 2021―Feb―10 Effect of human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells on lung damage in severe COVID-19 patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial Lei Shi, Hai Huang, Xuechun Lu, Xiaoyan Yan, Xiaojing Jiang, Ruonan Xu, et al. (+27)
302 [GO] 2021―Feb―04 Structural basis for the inhibition of the SARS-CoV-2 main protease by the anti-HCV drug narlaprevir Yu Bai, Fei Ye, Yong Feng, Hanyi Liao, Hao Song, Jianxun Qi, et al. (+4)
303 [GO] 2021―Jan―29 Constrained surfaces: promising therapeutic targets for COVID-19 determined by systematically mutational analysis Manni Wang, Tianxia Lan, Wei Wang
304 [GO] 2021―Jan―29 Characterization of SARS-CoV-2-specific antibodies in COVID-19 patients reveals highly potent neutralizing IgA Weihong Zeng, Huan Ma, Chengchao Ding, Yunru Yang, Yong Sun, Xiaoxue Huang, et al. (+4)
305 [GO] 2021―Jan―29 Engaging the spikes: heparan sulfate facilitates SARS-CoV-2 spike protein binding to ACE2 and potentiates viral infection Rajkumar Singh Kalra, Ramesh Kandimalla
306 [GO] 2021―Jan―18 Not only ACE2-the quest for additional host cell mediators of SARS-CoV-2 infection: Neuropilin-1 (NRP1) as a novel SARS-CoV-2 host cell entry mediator implicated in COVID-19 Ioannis Kyrou, Harpal S. Randeva, Demetrios A. Spandidos, Emmanouil Karteris
307 [GO] 2021―Jan―11 Connections between biomechanics and higher infectivity: a tale of the D614G mutation in the SARS-CoV-2 spike protein Anshumali Mittal, Vikash Verma
308 [GO] 2021―Jan―08 Pathological features of COVID-19-associated liver injury-a preliminary proteomics report based on clinical samples Ling Leng, Ruiyuan Cao, Jie Ma, Luye Lv, Wei Li, Yunping Zhu, et al. (+4)
309 [GO] 2021―Jan―01 A mouse model for SARS-CoV-2-induced acute respiratory distress syndrome Weiqi Hong, Jingyun Yang, Zhenfei Bi, Cai He, Hong Lei, Wenhai Yu, et al. (+5)
310 [GO] 2020―Dec―28 Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) membrane (M) protein inhibits type I and III interferon production by targeting RIG-I/MDA-5 signaling Yi Zheng, Meng-Wei Zhuang, Lulu Han, Jing Zhang, Mei-Ling Nan, Peng Zhan, et al. (+4)
311 [GO] 2020―Dec―24 Longitudinal transcriptome analyses show robust T cell immunity during recovery from COVID-19 Hong-Yi Zheng, Min Xu, Cui-Xian Yang, Ren-Rong Tian, Mi Zhang, Jian-Jian Li, et al. (+8)
312 [GO] 2020―Dec―24 Endothelial activation and dysfunction in COVID-19: from basic mechanisms to potential therapeutic approaches Yuefei Jin, Wangquan Ji, Haiyan Yang, Shuaiyin Chen, Weiguo Zhang, Guangcai Duan
313 [GO] 2020―Dec―14 Scoring cytokine storm by the levels of MCP-3 and IL-8 accurately distinguished COVID-19 patients with high mortality Liting Chen, Gaoxiang Wang, Jiaqi Tan, Yang Cao, Xiaolu Long, Hui Luo, et al. (+4)
314 [GO] 2020―Dec―11 Drug repurposing for COVID-19 using machine learning and mechanistic models of signal transduction circuits related to SARS-CoV-2 infection Carlos Loucera, Marina Esteban-Medina, Kinza Rian, Matías M. Falco, Joaquín Dopazo, María Peña-Chilet
315 [GO] 2020―Dec―11 Cationic nanocarriers as potent adjuvants for recombinant S-RBD vaccine of SARS-CoV-2 Hong Lei, Aqu Alu, Jingyun Yang, Cai He, Weiqi Hong, Zesheng Cheng, et al. (+6)
316 [GO] 2020―Dec―04 Characteristics of SARS-CoV-2-specific cytotoxic T cells revealed by single-cell immune profiling of longitudinal COVID-19 blood samples Qing Xiong, Cheng Peng, Xiaomin Yan, Xueqi Yan, Lin Chen, Beicheng Sun, Shiping Jiao
317 [GO] 2020―Dec―04 Asynchronous actions of immune responses in COVID-19 patients Yufang Shi, Guoqiang Zhou, Qing Li
318 [GO] 2020―Dec―04 CD147-spike protein is a novel route for SARS-CoV-2 infection to host cells Ke Wang, Wei Chen, Zheng Zhang, Yongqiang Deng, Jian-Qi Lian, Peng Du, et al. (+39)
319 [GO] 2020―Nov―27 RBD-Fc-based COVID-19 vaccine candidate induces highly potent SARS-CoV-2 neutralizing antibody response Zezhong Liu, Wei Xu, Shuai Xia, Chenjian Gu, Xinling Wang, Qian Wang, et al. (+9)
320 [GO] 2020―Nov―24 Low-dose corticosteroid combined with immunoglobulin reverses deterioration in severe cases with COVID-19 Zhi-Guo Zhou, Di-Xuan Jiang, Shu-Min Xie, Jing Zhang, Fang Zheng, Hong Peng, et al. (+3)
321 [GO] 2020―Nov―24 The effect of whey protein on viral infection and replication of SARS-CoV-2 and pangolin coronavirus in vitro Huahao Fan, Bixia Hong, Yuqian Luo, Qi Peng, Liqin Wang, Xiangshu Jin, et al. (+8)
322 [GO] 2020―Nov―24 Battle at the entrance gate: CIITA as a weapon to prevent the internalization of SARS-CoV-2 and Ebola viruses Rafal Butowt, Krzysztof Pyrc, Christopher S. von Bartheld
323 [GO] 2020―Nov―17 Bimodular effects of D614G mutation on the spike glycoprotein of SARS-CoV-2 enhance protein processing, membrane fusion, and viral infectivity Xiaoyi Jiang, Zhengrong Zhang, Chenxi Wang, Hongguang Ren, Lihua Gao, Haoran Peng, et al. (+4)
324 [GO] 2020―Nov―17 A systemic and molecular study of subcellular localization of SARS-CoV-2 proteins Jing Zhang, Ruth Cruz-cosme, Meng-Wei Zhuang, Dongxiao Liu, Yuan Liu, Shaolei Teng, et al. (+2)
325 [GO] 2020―Nov―17 GSK-LSD1, an LSD1 inhibitor, quashes SARS-CoV-2-triggered cytokine release syndrome in-vitro Kyung Soo Hong, June Hong Ahn, Jong Geol Jang, Jong Ho Lee, Hong Nam Kim, Dongha Kim, Wonhwa Lee
326 [GO] 2020―Nov―13 Baicalein inhibits SARS-CoV-2/VSV replication with interfering mitochondrial oxidative phosphorylation in a mPTP dependent manner Shichao Huang, Yu’e Liu, Yanan Zhang, Ru Zhang, ChengJie Zhu, Lihong Fan, et al. (+3)
327 [GO] 2020―Nov―03 Outsmarting SARS-CoV-2 by empowering a decoy ACE2 Milena Sokolowska
328 [GO] 2020―Nov―02 COVID-19-associated gastrointestinal and liver injury: clinical features and potential mechanisms Peijie Zhong, Jing Xu, Dong Yang, Yue Shen, Lu Wang, Yun Feng, et al. (+5)
329 [GO] 2020―Oct―31 Inflammatory cytokines, T lymphocyte subsets, and ritonavir involved in liver injury of COVID-19 patients Shengtao Liao, Ke Zhan, Li Gan, Yang Bai, Jinfang Li, Guodan Yuan, et al. (+4)
330 [GO] 2020―Oct―30 SARS-CoV-2 spike behavior in situ: a Cryo-EM images for a better understanding of the COVID-19 pandemic Alaa M. Ismail, Abdo A. Elfiky
331 [GO] 2020―Oct―30 SARS-CoV-2 spike protein: flexibility as a new target for fighting infection Ciro Leonardo Pierri
332 [GO] 2020―Oct―23 Omics study reveals abnormal alterations of breastmilk proteins and metabolites in puerperant women with COVID-19 Yin Zhao, You Shang, Yujie Ren, Yuanyuan Bie, Yang Qiu, Yin Yuan, et al. (+4)
333 [GO] 2020―Oct―15 Pathological features of COVID-19-associated lung injury: a preliminary proteomics report based on clinical samples Ling Leng, Ruiyuan Cao, Jie Ma, Danlei Mou, Yunping Zhu, Wei Li, et al. (+14)
334 [GO] 2020―Oct―13 A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates Yetian Dong, Tong Dai, Yujun Wei, Long Zhang, Min Zheng, Fangfang Zhou
335 [GO] 2020―Oct―10 Azvudine (FNC): a promising clinical candidate for COVID-19 treatment Bin Yu, Junbiao Chang
336 [GO] 2020―Oct―09 Inhibition of translation and immune responses by the virulence factor Nsp1 of SARS-CoV-2 Kendra R. Vann, Adam H. Tencer, Tatiana G. Kutateladze
337 [GO] 2020―Oct―09 SARS-CoV-2 triggers inflammatory responses and cell death through caspase-8 activation Shufen Li, Yulan Zhang, Zhenqiong Guan, Huiling Li, Meidi Ye, Xi Chen, et al. (+5)
338 [GO] 2020―Oct―06 Is smaller better? Vaccine targeting recombinant receptor-binding domain might hold the key for mass production of effective prophylactics to fight the COVID-19 pandemic Manish Muhuri, Guangping Gao
339 [GO] 2020―Oct―06 The efficacy assessment of convalescent plasma therapy for COVID-19 patients: a multi-center case series Hao Zeng, Dongfang Wang, Jingmin Nie, Haoyu Liang, Jiang Gu, Anne Zhao, et al. (+15)
340 [GO] 2020―Oct―06 Salvianolic acid C potently inhibits SARS-CoV-2 infection by blocking the formation of six-helix bundle core of spike protein Chan Yang, Xiaoyan Pan, Xinfeng Xu, Chen Cheng, Yuan Huang, Lin Li, et al. (+4)
341 [GO] 2020―Oct―06 Main protease of SARS-CoV-2 serves as a bifunctional molecule in restricting type I interferon antiviral signaling Yaoxing Wu, Ling Ma, Zhen Zhuang, Sihui Cai, Zhiyao Zhao, Lingli Zhou, et al. (+4)
342 [GO] 2020―Oct―06 SARS-CoV-2-specific T-cells in unexposed humans: presence of cross-reactive memory cells does not equal protective immunity Rory D. de Vries
343 [GO] 2020―Oct―06 SARS-CoV-2: the many pros of targeting PLpro Christopher B. McClain, Nicolas Vabret
344 [GO] 2020―Oct―03 Identification and validation of predictive factors for progression to severe COVID-19 pneumonia by proteomics Biao Di, Hongling Jia, Oscar Junhong Luo, Fangqin Lin, Kuibiao Li, Yuanliang Zhang, et al. (+4)
345 [GO] 2020―Oct―03 A cell-based large-scale screening of natural compounds for inhibitors of SARS-CoV-2 Zhe-Rui Zhang, Ya-Nan Zhang, Xiao-Dan Li, Hong-Qing Zhang, Shu-Qi Xiao, Fei Deng, et al. (+3)
346 [GO] 2020―Sep―22 Receptor-binding domain-specific human neutralizing monoclonal antibodies against SARS-CoV and SARS-CoV-2 Fei Yu, Rong Xiang, Xiaoqian Deng, Lili Wang, Zhengsen Yu, Shijun Tian, et al. (+4)
347 [GO] 2020―Sep―19 Targeting multiple epitopes on the spike protein: a new hope for COVID-19 antibody therapy Yeping Sun, Bostjan Kobe, Jianxun Qi
348 [GO] 2020―Sep―15 Convalescent plasma therapy for COVID-19: a tried-and-true old strategy? Yongzhi Xi
349 [GO] 2020―Sep―14 Type I IFN deficiency: an immunological characteristic of severe COVID-19 patients Zhenling Wang, Hailong Pan, Boguang Jiang
350 [GO] 2020―Sep―07 Storm of soluble immune checkpoints associated with disease severity of COVID-19 Yaxian Kong, Yu Wang, Xueying Wu, Junyan Han, Guoli Li, Mingxi Hua, et al. (+4)
351 [GO] 2020―Sep―03 COVID-19-activated SREBP2 disturbs cholesterol biosynthesis and leads to cytokine storm Wonhwa Lee, June Hong Ahn, Hee Ho Park, Hong Nam Kim, Hyelim Kim, Youngbum Yoo, et al. (+7)
352 [GO] 2020―Sep―03 Profiling and characterization of SARS-CoV-2 mutants’ infectivity and antigenicity Lin Wang, Ling Wang, Hui Zhuang
353 [GO] 2020―Sep―02 Disease severity dictates SARS-CoV-2-specific neutralizing antibody responses in COVID-19 Xiangyu Chen, Zhiwei Pan, Shuai Yue, Fei Yu, Junsong Zhang, Yang Yang, et al. (+16)
354 [GO] 2020―Aug―31 Immune characteristics of severe and critical COVID-19 patients Li Yang, Jianjun Gou, Jianbo Gao, Lan Huang, Zhiqiang Zhu, Shaofei Ji, et al. (+4)
355 [GO] 2020―Aug―27 Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cell therapy in patients with COVID-19: a phase 1 clinical trial Fanping Meng, Ruonan Xu, Siyu Wang, Zhe Xu, Chao Zhang, Yuanyuan Li, et al. (+18)
356 [GO] 2020―Aug―25 Molecular features of IGHV3-53-encoded antibodies elicited by SARS-CoV-2 Francesca Fagiani, Michele Catanzaro, Cristina Lanni
357 [GO] 2020―Aug―19 Comparison of nonhuman primates identified the suitable model for COVID-19 Shuaiyao Lu, Yuan Zhao, Wenhai Yu, Yun Yang, Jiahong Gao, Junbin Wang, et al. (+28)
358 [GO] 2020―Aug―14 Adaptive immune responses to SARS-CoV-2 infection in severe versus mild individuals Fan Zhang, Rui Gan, Ziqi Zhen, Xiaoli Hu, Xiang Li, Fengxia Zhou, et al. (+6)
359 [GO] 2020―Jul―29 Crystal structure of SARS-CoV-2 nsp10/nsp16 2′-O-methylase and its implication on antiviral drug design Sheng Lin, Hua Chen, Fei Ye, Zimin Chen, Fanli Yang, Yue Zheng, et al. (+4)
360 [GO] 2020―Jul―25 COVID-19: immunopathogenesis and Immunotherapeutics Li Yang, Shasha Liu, Jinyan Liu, Zhixin Zhang, Xiaochun Wan, Bo Huang, et al. (+2)
361 [GO] 2020―Jul―08 Single cell transcriptome revealed SARS-CoV-2 entry genes enriched in colon tissues and associated with coronavirus infection and cytokine production Haoyan Chen, Tian-Hui Zou, Baoqin Xuan, Yuqing Yan, Tingting Yan, Chaoqin Shen, et al. (+5)
362 [GO] 2020―Jul―02 Mapping the T cell response to COVID-19 Junwei Li, Junhua Wang, Angray S. Kang, Pradeep Kumar Sacitharan
363 [GO] 2020―Jun―26 Door to the cell for COVID-19 opened, leading way to therapies Zhiwei Huang, Jijie Chai
364 [GO] 2020―Jun―19 Temporal profiling of plasma cytokines, chemokines and growth factors from mild, severe and fatal COVID-19 patients Zhi-Sheng Xu, Ting Shu, Liang Kang, Di Wu, Xing Zhou, Bo-Wei Liao, et al. (+3)
365 [GO] 2020―Jun―17 Targeting the entry step of SARS-CoV-2: a promising therapeutic approach Jing Li, Peng Zhan, Xinyong Liu
366 [GO] 2020―Jun―12 Overview of lethal human coronaviruses Bin Chen, Er-Kang Tian, Bin He, Lejin Tian, Ruiying Han, Shuangwen Wang, et al. (+4)
367 [GO] 2020―Jun―12 The role of furin cleavage site in SARS-CoV-2 spike protein-mediated membrane fusion in the presence or absence of trypsin Shuai Xia, Qiaoshuai Lan, Shan Su, Xinling Wang, Wei Xu, Zezhong Liu, et al. (+4)
368 [GO] 2020―May―29 Immune response in COVID-19: addressing a pharmacological challenge by targeting pathways triggered by SARS-CoV-2 Michele Catanzaro, Francesca Fagiani, Marco Racchi, Emanuela Corsini, Stefano Govoni, Cristina Lanni
369 [GO] 2020―May―21 A suspicious role of interferon in the pathogenesis of SARS-CoV-2 by enhancing expression of ACE2 Shan Su, Shibo Jiang
370 [GO] 2020―May―09 Designing of improved drugs for COVID-19: Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease Mpro Hylemariam Mihiretie Mengist, Xiaojiao Fan, Tengchuan Jin
371 [GO] 2020―May―08 Therapeutic efficacy of Pudilan Xiaoyan Oral Liquid (PDL) for COVID-19 in vitro and in vivo Wei Deng, Yanfeng Xu, Qi Kong, Jing Xue, Pin Yu, Jiangning Liu, et al. (+4)
372 [GO] 2020―May―05 Immune dysfunction leads to mortality and organ injury in patients with COVID-19 in China: insights from ERS-COVID-19 study Dongze Li, You Chen, Hong Liu, Yu Jia, Fanghui Li, Wei Wang, et al. (+4)
373 [GO] 2020―Apr―29 Correction: Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study Li Tan, Qi Wang, Duanyang Zhang, Jinya Ding, Qianchuan Huang, Yi-Quan Tang, et al. (+2)
374 [GO] 2020―Apr―28 A retrospective cohort study of methylprednisolone therapy in severe patients with COVID-19 pneumonia Yin Wang, Weiwei Jiang, Qi He, Cheng Wang, Baoju Wang, Pan Zhou, et al. (+2)
375 [GO] 2020―Mar―27 Lymphopenia predicts disease severity of COVID-19: a descriptive and predictive study Li Tan, Qi Wang, Duanyang Zhang, Jinya Ding, Qianchuan Huang, Yi-Quan Tang, et al. (+2)
376 [GO] 2020―Feb―21 Potential benefits of precise corticosteroids therapy for severe 2019-nCoV pneumonia Wei Zhou, Yisi Liu, Dongdong Tian, Cheng Wang, Sa Wang, Jing Cheng, et al. (+3)
 [1] 

376 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.018 sec