col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego: Ubezpieczenia w Rolnictwie - Materiały i Studia
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2020―Dec―31 Działania prewencyjne Biura Prewencji KRUS w czasie epidemii COVID-19 Preventive actions of the KRUS Prevention Office during the COVID-19 epidemic Piotr Kaliszewski
2 [GO] 2020―Dec―31 Ekspozycja na ryzyko sytuacji pandemicznej COVID-19 i wrażliwość społeczno-ekonomiczna obszarów wiejskich i agrobiznesu Risk exposure to the COVID-19 pandemic situation and the socio-economic sensitivity of rural areas and agribusiness Irena Jędrzejczyk
3 [GO] 2020―Dec―31 Rehabilitacja lecznicza KRUS w czasie epidemii COVID-19 KRUS medical rehabilitation during the COVID-19 pandemic Iwona Sobiś
4 [GO] 2020―Dec―31 Wpływ pandemii COVID-19 na przetwórstwo spożywcze i eksport rolno-spożywczy Polski Impact of the COVID-19 pandemic on food processing and Polish agri-food exports Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak, Jadwiga Drożdż
5 [GO] 2020―Dec―31 Wpływ epidemii COVID-19 na rynek owoców i warzyw The impact of the COVID-19 pandemic on the fruit and vegetable market Paweł Kraciński
6 [GO] 2020―Dec―31 Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację na rynkach rolnych w Polsce Impact of the COVID-19 pandemic on the situation of the agricultural markets in Poland Piotr Szajner


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.007 sec