col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences, Istanbul Gelisim University: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Sep―01 COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi Ayşe DOST, Derya ASLAN HUYAR, Hatice Büşra TUNÇAY
2 [GO] 2021―Sep―01 COVID-19’da Oksijen Tedavisi Emel YILDIZ, Sevil ALKAN ÇEVİKER, Murat Emre TOKUR, Canan BALCI
3 [GO] 2021―Apr―29 COVID-19 Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Bir Derleme Makalesi Hüsniye Merve KARAAĞAÇ, Ali KARAAĞAÇ
4 [GO] 2021―Apr―29 COVID-19-Akut Pankreatit İlişkisinin İncelenmesi Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY, Mustafa YILMAZ, Işıl Deniz ALIRAVCI, Sevil ALKAN
5 [GO] 2021―Apr―29 The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey Bestegül ÇORUH AKYOL, Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ, Gökmen ÖZCEYLAN
6 [GO] 2020―Dec―30 COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi Özlem AKMAN, Dilek YILDIRIM, Aklime SARIKAYA
7 [GO] 2020―Dec―30 COVID-19'un Sosyal Etkileri: Öngörülemezliği Öngörmek Muhammad Ihsan QADIR, Saıf MALIK, Aqeel Abbas KAZMİ
8 [GO] 2020―Apr―18 İnsan-COVID-19'da Pandemik SARS Coronavirus-2 Enfeksiyonları Nasir MUSTAFA, Hina ZAHOOR, Fuzail M. MAJOO


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.011 sec