col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


125 Results       Page 1

 [1] 
Springer Science and Business Media LLC: Cell Discovery
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Apr―09 Resistance mechanisms of SARS-CoV-2 3CLpro to the non-covalent inhibitor WU-04 Lijing Zhang, Xuping Xie, Hannan Luo, Runtong Qian, Yang Yang, Hongtao Yu, et al. (+3)
2 [GO] 2024―Feb―06 Potent and broadly neutralizing antibodies against sarbecoviruses induced by sequential COVID-19 vaccination Xiaoyu Zhao, Tianyi Qiu, Xiner Huang, Qiyu Mao, Yajie Wang, Rui Qiao, et al. (+22)
3 [GO] 2024―Jan―09 Fusogenicity of SARS-CoV-2 BA.2.86 subvariant and its sensitivity to the prokaryotic recombinant EK1 peptide Lijue Wang, Fanke Jiao, Hanxiao Jiang, Yitao Yang, Ziqi Huang, Qian Wang, et al. (+5)
4 [GO] 2023―Dec―08 Author Correction: A broader neutralizing antibody against all the current VOCs and VOIs targets unique epitope of SARS-CoV-2 RBD Shuo Liu, Zijing Jia, Jianhui Nie, Ziteng Liang, Jingshu Xie, Lei Wang, et al. (+4)
5 [GO] 2023―Dec―05 Multiple-cohort study of the elderly to determine the immunological characteristics and pathogenic mechanisms of severe community-acquired pneumonia caused by the low-virulence virus SARS-CoV-2 Omicron variant Tianyu Lu, Qiuhong Man, Shuai Xia, Xiaohang Liu, Yan Yan, Xueying Yu, et al. (+5)
6 [GO] 2023―Nov―11 VH-CH1 switch region-inserting multispecific antibody designs and their efficacy against SARS-CoV-2 in vitro and in vivo Lili Wu, Yue Gao, Dandan Yu, Sheng Liu, Runchu Zhao, Dezhi Liu, et al. (+9)
7 [GO] 2023―Nov―02 Cryo-EM structures of SARS-CoV-2 BA.2-derived subvariants spike in complex with ACE2 receptor Yaning Li, Chang Ren, Yaping Shen, Yuanyuan Zhang, Jin Chen, Jiangnan Zheng, et al. (+3)
8 [GO] 2023―Oct―09 Author Correction: Host susceptibility and structural and immunological insight of S proteins of two SARS-CoV-2 closely related bat coronaviruses Xiuyuan Ou, Ge Xu, Pei Li, Yan Liu, Fuwen Zan, Pan Liu, et al. (+12)
9 [GO] 2023―Aug―18 Evolving spike mutations in SARS-CoV-2 Omicron variants facilitate evasion from breakthrough infection-acquired antibodies Shiqi Chen, Zehong Huang, Yue Guo, Huilin Guo, Lijuan Jian, Jin Xiao, et al. (+9)
10 [GO] 2023―Jul―28 Host susceptibility and structural and immunological insight of S proteins of two SARS-CoV-2 closely related bat coronaviruses Xiuyuan Ou, Ge Xu, Pei Li, Yan Liu, Fuwen Zan, Pan Liu, et al. (+12)
11 [GO] 2023―Jul―28 Impact of SARS-CoV-2 envelope protein mutations on the pathogenicity of Omicron XBB Yi Wang, Xiaoyan Pan, Hongying Ji, Xiaoli Zuo, Geng-Fu Xiao, Jia Li, et al. (+3)
12 [GO] 2023―Jul―28 Dosing interval regimen shapes potency and breadth of antibody repertoire after vaccination of SARS-CoV-2 RBD protein subunit vaccine Shuxin Guo, Yuxuan Zheng, Zhengrong Gao, Minrun Duan, Sheng Liu, Pan Du, et al. (+8)
13 [GO] 2023―Jun―27 Neutralization of SARS-CoV-2 BQ.1.1, CH.1.1, and XBB.1.5 by breakthrough infection sera from previous and recent waves in China Xun Wang, Shuai Jiang, Shujun Jiang, Xiangnan Li, Jingwen Ai, Ke Lin, et al. (+9)
14 [GO] 2023―Jun―17 A pangolin-origin SARS-CoV-2-related coronavirus: infectivity, pathogenicity, and cross-protection by preexisting immunity Xing-Yao Huang, Qi Chen, Meng-Xu Sun, Hang-Yu Zhou, Qing Ye, Wu Chen, et al. (+13)
15 [GO] 2023―Jun―15 Broad host tropism of ACE2-using MERS-related coronaviruses and determinants restricting viral recognition Chengbao Ma, Chen Liu, Qing Xiong, Mengxue Gu, Lulu Shi, Chunli Wang, et al. (+5)
16 [GO] 2023―Apr―20 A tissue specific-infection mouse model of SARS-CoV-2 Bo Yang, Chao Liu, Xiaohui Ju, Bingbing Wu, Zhuangfei Wang, Fucheng Dong, et al. (+8)
17 [GO] 2023―Apr―11 High-throughput screening of spike variants uncovers the key residues that alter the affinity and antigenicity of SARS-CoV-2 Yufeng Luo, Shuo Liu, Jiguo Xue, Ye Yang, Junxuan Zhao, Ying Sun, et al. (+11)
18 [GO] 2023―Apr―04 Comprehensive structural analysis reveals broad-spectrum neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 Omicron variants Xiangyang Chi, Lingyun Xia, Guanying Zhang, Ximin Chi, Bangdong Huang, Yuanyuan Zhang, et al. (+9)
19 [GO] 2023―Feb―08 Long-term and effective neutralization against omicron sublineages elicited by four platform COVID-19 vaccines as a booster dose Yuemiao Zhang, Meng-Ting Luo, Qingqin Wu, Yun-Xia Wang, Xupu Ma, Guanghong Yan, et al. (+43)
20 [GO] 2023―Jan―23 Lyophilized mRNA-lipid nanoparticle vaccines with long-term stability and high antigenicity against SARS-CoV-2 Liangxia Ai, Yafei Li, Li Zhou, Wenrong Yao, Hao Zhang, Zhaoyu Hu, et al. (+28)
21 [GO] 2023―Jan―07 Biparatopic antibody BA7208/7125 effectively neutralizes SARS-CoV-2 variants including Omicron BA.1-BA.5 Yanqun Wang, An Yan, Deyong Song, Chuangchuang Dong, Muding Rao, Yuanzhu Gao, et al. (+35)
22 [GO] 2023―Jan―06 Extracellular vesicles mediate antibody-resistant transmission of SARS-CoV-2 Bingqing Xia, Xiaoyan Pan, Rong-Hua Luo, Xurui Shen, Shuangqu Li, Yi Wang, et al. (+14)
23 [GO] 2022―Dec―21 SARS-CoV-2 vaccination-infection pattern imprints and diversifies T cell differentiation and neutralizing response against Omicron subvariants Junxiang Wang, Kaiyi Li, Xinyue Mei, Jinpeng Cao, Jiaying Zhong, Peiyu Huang, et al. (+6)
24 [GO] 2022―Dec―09 COVID-19 vaccination boosts the potency and breadth of the immune response against SARS-CoV-2 among recovered patients in Wuhan Hong Liang, Xuanxuan Nian, Junzheng Wu, Dong Liu, Lu Feng, Jia Lu, et al. (+41)
25 [GO] 2022―Dec―09 A bispecific nanobody dimer broadly neutralizes SARS-CoV-1 & 2 variants of concern and offers substantial protection against Omicron via low-dose intranasal administration Huan Ma, Xinghai Zhang, Weihong Zeng, Junhui Zhou, Xiangyang Chi, Shaohong Chen, et al. (+13)
26 [GO] 2022―Nov―29 Antigenic characterization of SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.4.6 Aiste Dijokaite-Guraliuc, Raksha Das, Rungtiwa Nutalai, Daming Zhou, Alexander J. Mentzer, Chang Liu, et al. (+9)
27 [GO] 2022―Nov―16 Structures of ACE2-SIT1 recognized by Omicron variants of SARS-CoV-2 Yaping Shen, Jianhui Wang, Yaning Li, Yuanyuan Zhang, Ruilin Tian, Renhong Yan
28 [GO] 2022―Nov―01 Humoral responses against SARS-CoV-2 Omicron BA.2.11, BA.2.12.1 and BA.2.13 from vaccine and BA.1 serum Jiandong Huo, Aiste Dijokaite-Guraliuc, Rungtiwa Nutalai, Raksha Das, Daming Zhou, Alexander J. Mentzer, et al. (+5)
29 [GO] 2022―Oct―21 Cellular basis of enhanced humoral immunity to SARS-CoV-2 upon homologous or heterologous booster vaccination analyzed by single-cell immune profiling Jingwen Ai, Jingxin Guo, Haocheng Zhang, Yi Zhang, Haochen Yang, Ke Lin, et al. (+22)
30 [GO] 2022―Oct―07 Combating the SARS-CoV-2 Omicron (BA.1) and BA.2 with potent bispecific antibodies engineered from non-Omicron neutralizing antibodies Yingdan Wang, Xiang Zhang, Yunping Ma, Yanqun Wang, Wuqiang Zhan, Qinwen Zheng, et al. (+12)
31 [GO] 2022―Sep―30 SARS-CoV-2 Spike protein S2 subunit modulates γ-secretase and enhances amyloid-β production in COVID-19 neuropathy Guanqin Ma, Deng-Feng Zhang, Qing-Cui Zou, Xiaochun Xie, Ling Xu, Xiao-Li Feng, et al. (+9)
32 [GO] 2022―Sep―27 The Omicron BA.2.2.1 subvariant drove the wave of SARS-CoV-2 outbreak in Shanghai during spring 2022 Yun Ling, Gang Lu, Feng Liu, Yun Tan, Xiaoguang Xu, Dong Wei, et al. (+9)
33 [GO] 2022―Sep―09 Potential of angiotensin II receptor blocker telmisartan in reducing mortality among hospitalized patients with COVID-19 compared with recommended drugs Dengyuan Liu, Peng Wu, Wentao Gu, Cuihong Yang, Xinmeng Yang, Xingyu Deng, et al. (+3)
34 [GO] 2022―Sep―09 Surface translocation of ACE2 and TMPRSS2 upon TLR4/7/8 activation is required for SARS-CoV-2 infection in circulating monocytes Yi Yao, Kalpana Subedi, Tingting Liu, Namir Khalasawi, Carla Diana Pretto-Kernahan, Jesse William Wotring, et al. (+13)
35 [GO] 2022―Sep―08 Structural basis of a two-antibody cocktail exhibiting highly potent and broadly neutralizing activities against SARS-CoV-2 variants including diverse Omicron sublineages Xiaoman Li, Yongbing Pan, Qiangling Yin, Zejun Wang, Sisi Shan, Laixing Zhang, et al. (+19)
36 [GO] 2022―Sep―06 RNA G-quadruplex formed in SARS-CoV-2 used for COVID-19 treatment in animal models Geng Qin, Chuanqi Zhao, Yan Liu, Cheng Zhang, Guang Yang, Jie Yang, et al. (+6)
37 [GO] 2022―Aug―17 A broader neutralizing antibody against all the current VOCs and VOIs targets unique epitope of SARS-CoV-2 RBD Shuo Liu, Zijing Jia, Jianhui Nie, Ziteng Liang, Jingshu Xie, Lei Wang, et al. (+4)
38 [GO] 2022―Aug―10 Author Correction: Integrated characterization of SARS-CoV-2 genome, microbiome, antibiotic resistance and host response from single throat swabs Bo Lu, Yi Yan, Liting Dong, Lingling Han, Yawei Liu, Junping Yu, et al. (+10)
39 [GO] 2022―Jul―25 Enhanced inflammation and suppressed adaptive immunity in COVID-19 with prolonged RNA shedding Xiaohua Tang, Rui Sun, Weigang Ge, Tingting Mao, Liujia Qian, Chongquan Huang, et al. (+26)
40 [GO] 2022―Jul―19 Heterotypic vaccination responses against SARS-CoV-2 Omicron BA.2 Zhenhao Fang, Lei Peng, Carolina Lucas, Qianqian Lin, Liqun Zhou, Luojia Yang, et al. (+25)
41 [GO] 2022―Jul―12 Broader-species receptor binding and structural bases of Omicron SARS-CoV-2 to both mouse and palm-civet ACE2s Linjie Li, Pu Han, Baihan Huang, Yufeng Xie, Weiwei Li, Di Zhang, et al. (+14)
42 [GO] 2022―Jun―30 A trifunctional peptide broadly inhibits SARS-CoV-2 Delta and Omicron variants in hamsters Hanjun Zhao, Kelvin Kai-Wang To, Hoiyan Lam, Chuyuan Zhang, Zheng Peng, Xinjie Meng, et al. (+7)
43 [GO] 2022―Jun―17 A bipotential organoid model of respiratory epithelium recapitulates high infectivity of SARS-CoV-2 Omicron variant Man Chun Chiu, Cun Li, Xiaojuan Liu, Yifei Yu, Jingjing Huang, Zhixin Wan, et al. (+15)
44 [GO] 2022―Jun―06 Novel cleavage sites identified in SARS-CoV-2 spike protein reveal mechanism for cathepsin L-facilitated viral infection and treatment strategies Miao-Miao Zhao, Yun Zhu, Li Zhang, Gongxun Zhong, Linhua Tai, Shuo Liu, et al. (+19)
45 [GO] 2022―May―18 Proteomic characterization of Omicron SARS-CoV-2 host response Jianfeng Bao, Rui Sun, Jingwen Ai, Liujia Qian, Fang Liu, Hongyu Wang, et al. (+10)
46 [GO] 2022―May―10 Non-adjuvanted interferon-armed RBD protein nasal drops protect airway infection from SARS-CoV-2 Yifan Lin, Jing Sun, Xuezhi Cao, Xiuye Wang, Xi Chen, Hairong Xu, et al. (+3)
47 [GO] 2022―May―10 SARS-CoV-2 Omicron variant virus isolates are highly sensitive to interferon treatment Denisa Bojkova, Tamara Rothenburger, Sandra Ciesek, Mark N. Wass, Martin Michaelis, Jindrich Cinatl
48 [GO] 2022―Apr―29 Treatment of SARS-CoV-2-induced pneumonia with NAD+ and NMN in two mouse models Yisheng Jiang, Yongqiang Deng, Huanhuan Pang, Tiantian Ma, Qing Ye, Qi Chen, et al. (+4)
49 [GO] 2022―Apr―21 Novel sarbecovirus bispecific neutralizing antibodies with exceptional breadth and potency against currently circulating SARS-CoV-2 variants and sarbecoviruses Yingdan Wang, Meiqin Liu, Yaping Shen, Yunping Ma, Xiang Li, Yuanyuan Zhang, et al. (+20)
50 [GO] 2022―Feb―15 Design of a mutation-integrated trimeric RBD with broad protection against SARS-CoV-2 Yu Liang, Jing Zhang, Run Yu Yuan, Mei Yu Wang, Peng He, Ji Guo Su, et al. (+29)
51 [GO] 2022―Feb―15 Broad ultra-potent neutralization of SARS-CoV-2 variants by monoclonal antibodies specific to the tip of RBD Hang Ma, Yingying Guo, Haoneng Tang, Chien-Te K. Tseng, Lei Wang, Huifang Zong, et al. (+44)
52 [GO] 2022―Feb―01 CoVac501, a self-adjuvanting peptide vaccine conjugated with TLR7 agonists, against SARS-CoV-2 induces protective immunity Yiru Long, Jianhua Sun, Tian-Zhang Song, Tingting Liu, Feng Tang, Xinxin Zhang, et al. (+32)
53 [GO] 2022―Feb―01 Robust induction of B cell and T cell responses by a third dose of inactivated SARS-CoV-2 vaccine Yihao Liu, Qin Zeng, Caiguanxi Deng, Mengyuan Li, Liubing Li, Dayue Liu, et al. (+10)
54 [GO] 2022―Jan―17 Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 Omicron variant to antibody neutralization elicited by booster vaccination Xiaoqi Yu, Dong Wei, Wenxin Xu, Yulong Li, Xinxin Li, Xinxin Zhang, et al. (+3)
55 [GO] 2021―Dec―27 Author Correction: SARS-CoV-2 uses metabotropic glutamate receptor subtype 2 as an internalization factor to infect cells Jinliang Wang, Guan Yang, Xinxin Wang, Zhiyuan Wen, Lei Shuai, Jie Luo, et al. (+11)
56 [GO] 2021―Dec―18 Heterologous prime-boost immunizations with chimpanzee adenoviral vectors elicit potent and protective immunity against SARS-CoV-2 infection Jiaojiao Liu, Kun Xu, Man Xing, Yue Zhuo, Jingao Guo, Meng Du, et al. (+13)
57 [GO] 2021―Dec―14 SARS-CoV-2 uses metabotropic glutamate receptor subtype 2 as an internalization factor to infect cells Jinliang Wang, Guan Yang, Xinxin Wang, Zhiyuan Wen, Lei Shuai, Jie Luo, et al. (+11)
58 [GO] 2021―Nov―30 Identification of oligosaccharyltransferase as a host target for inhibition of SARS-CoV-2 and its variants Yi-Jiao Huang, Hui Zhao, Xun Huang, Yong-Qiang Deng, Xiao-Feng Li, Qing Ye, et al. (+4)
59 [GO] 2021―Nov―30 Broad neutralization against SARS-CoV-2 variants induced by a next-generation protein vaccine V-01 Shiyu Sun, Xi Chen, Jingjing Lin, Junwen Ai, Jiaming Yang, Zhenxiang Hu, et al. (+2)
60 [GO] 2021―Nov―23 Cross-neutralization of SARS-CoV-2 Kappa and Delta variants by inactivated vaccine-elicited serum and monoclonal antibodies Lin Cheng, Shuo Song, Qing Fan, Senlin Shen, Haiyan Wang, Bing Zhou, et al. (+3)
61 [GO] 2021―Nov―09 Structure-based evidence for the enhanced transmissibility of the dominant SARS-CoV-2 B.1.1.7 variant (Alpha) Shuai Xia, Zuoling Wen, Lijue Wang, Qiaoshuai Lan, Fanke Jiao, Linhua Tai, et al. (+5)
62 [GO] 2021―Nov―09 Establishment of human distal lung organoids for SARS-CoV-2 infection Ting Wang, Ning Zhang, Shipan Fan, Lianzheng Zhao, Wanlu Song, Yuhuan Gong, et al. (+9)
63 [GO] 2021―Oct―26 Comprehensive investigations revealed consistent pathophysiological alterations after vaccination with COVID-19 vaccines Jiping Liu, Junbang Wang, Jinfang Xu, Han Xia, Yue Wang, Chunxue Zhang, et al. (+20)
64 [GO] 2021―Oct―26 SARS-CoV-2 exploits host DGAT and ADRP for efficient replication Shuofeng Yuan, Bingpeng Yan, Jianli Cao, Zi-Wei Ye, Ronghui Liang, Kaiming Tang, et al. (+9)
65 [GO] 2021―Oct―19 Isolation of a panel of ultra-potent human antibodies neutralizing SARS-CoV-2 and viral variants of concern Andrey A. Gorchakov, Sergey V. Kulemzin, Sergey V. Guselnikov, Konstantin O. Baranov, Tatyana N. Belovezhets, Ludmila V. Mechetina, et al. (+17)
66 [GO] 2021―Oct―07 Distinct BCR repertoires elicited by SARS-CoV-2 RBD and S vaccinations in mice Siyu Tian, Kai Ji, Meng Wang, Fengze Wang, Hao Wang, Weijin Huang, et al. (+2)
67 [GO] 2021―Sep―28 Dynamics of TCR repertoire and T cell function in COVID-19 convalescent individuals Lingjie Luo, Wenhua Liang, Jianfeng Pang, Gang Xu, Yingying Chen, Xinrong Guo, et al. (+16)
68 [GO] 2021―Sep―07 RBD-homodimer, a COVID-19 subunit vaccine candidate, elicits immunogenicity and protection in rodents and nonhuman primates Xiaoyan Pan, Jian Shi, Xue Hu, Yan Wu, Liang Zeng, Yanfeng Yao, et al. (+25)
69 [GO] 2021―Aug―31 Genome-wide association study of COVID-19 severity among the Chinese population Yuanfeng Li, Yuehua Ke, Xinyi Xia, Yahui Wang, Fanjun Cheng, Xinyi Liu, et al. (+21)
70 [GO] 2021―Aug―25 Increased morbidity of obese mice infected with mouse-adapted SARS-CoV-2 Ya-Nan Zhang, Zhe-Rui Zhang, Hong-Qing Zhang, Xiao-Dan Li, Jia-Qi Li, Qiu-Yan Zhang, et al. (+7)
71 [GO] 2021―Aug―24 Pyroptosis of syncytia formed by fusion of SARS-CoV-2 spike and ACE2-expressing cells Huabin Ma, Zhoujie Zhu, Huaipeng Lin, Shanshan Wang, Peipei Zhang, Yanguo Li, et al. (+4)
72 [GO] 2021―Aug―18 Yeast-produced RBD-based recombinant protein vaccines elicit broadly neutralizing antibodies and durable protective immunity against SARS-CoV-2 infection Jinkai Zang, Yuanfei Zhu, Yu Zhou, Chenjian Gu, Yufang Yi, Shuxia Wang, et al. (+13)
73 [GO] 2021―Aug―17 Molecular determinants for regulation of G3BP1/2 phase separation by the SARS-CoV-2 nucleocapsid protein Wenjie Huang, Xiaohui Ju, Min Tian, Xiaoyu Li, Yanying Yu, Qingxiang Sun, et al. (+2)
74 [GO] 2021―Aug―17 Systematic profiling of SARS-CoV-2-specific IgG responses elicited by an inactivated virus vaccine identifies peptides and proteins for predicting vaccination efficacy Ming-Liang Ma, Da-Wei Shi, Yang Li, Wei Hong, Dan-Yun Lai, Jun-Biao Xue, et al. (+20)
75 [GO] 2021―Aug―17 Establishment of a humanized swine model for COVID-19 Xuguang Du, Zihang Guo, Wenhui Fan, Tang Hai, Fei Gao, Pan Li, et al. (+9)
76 [GO] 2021―Aug―17 Humoral responses in naive or SARS-CoV-2 experienced individuals vaccinated with an inactivated vaccine Pai Peng, Hai-jun Deng, Jie Hu, Xiao-yu Wei, Jian-jiang Xue, Ting-ting Li, et al. (+10)
77 [GO] 2021―Aug―12 Potent prophylactic and therapeutic efficacy of recombinant human ACE2-Fc against SARS-CoV-2 infection in vivo Zhaoyong Zhang, Eric Zeng, Lu Zhang, Weiming Wang, Yingkang Jin, Jiye Sun, et al. (+21)
78 [GO] 2021―Aug―04 Dysregulated hematopoiesis in bone marrow marks severe COVID-19 Xin Wang, Yanling Wen, Xiaowei Xie, Yang Liu, Xiaohua Tan, Qingxian Cai, et al. (+16)
79 [GO] 2021―Jul―27 ScRNA-seq revealed the kinetic of nasopharyngeal immune responses in asymptomatic COVID-19 carriers Furong Qi, Gang Xu, Xuejiao Liao, Fuxiang Wang, Jing Yuan, Haiyan Wang, et al. (+4)
80 [GO] 2021―Jul―27 Author Correction: Targeting novel LSD1-dependent ACE2 demethylation domains inhibits SARS-CoV-2 replication Wen Juan Tu, Robert D. McCuaig, Michelle Melino, Daniel J. Rawle, Thuy T. Le, Kexin Yan, et al. (+13)
81 [GO] 2021―Jul―27 Screening of potent neutralizing antibodies against SARS-CoV-2 using convalescent patients-derived phage-display libraries Yongbing Pan, Jianhui Du, Jia Liu, Hai Wu, Fang Gui, Nan Zhang, et al. (+18)
82 [GO] 2021―Jul―20 Three epitope-distinct human antibodies from RenMab mice neutralize SARS-CoV-2 and cooperatively minimize the escape of mutants Jianhui Nie, Jingshu Xie, Shuo Liu, Jiajing Wu, Chuan Liu, Jianhui Li, et al. (+11)
83 [GO] 2021―Jul―20 hACE2 Fc-neutralization antibody cocktail provides synergistic protection against SARS-CoV-2 and its spike RBD variants Junli Liu, Qi Chen, Shumin Yang, Ying Li, Yang Dou, Yong-Qiang Deng, et al. (+10)
84 [GO] 2021―Jul―06 A virus-derived microRNA-like small RNA serves as a serum biomarker to prioritize the COVID-19 patients at high risk of developing severe disease Zheng Fu, Jian Wang, Zheng Wang, Ying Sun, Jian Wu, Yongchen Zhang, et al. (+8)
85 [GO] 2021―Jul―06 SARS-CoV-2 infection in the mouse olfactory system Qing Ye, Jia Zhou, Qi He, Rui-Ting Li, Guan Yang, Yao Zhang, et al. (+13)
86 [GO] 2021―Jun―15 Potential transmission chains of variant B.1.1.7 and co-mutations of SARS-CoV-2 Jingsong Zhang, Yang Zhang, Jun-Yan Kang, Shuiye Chen, Yongqun He, Benhao Han, et al. (+5)
87 [GO] 2021―Jun―08 Integrating longitudinal clinical laboratory tests with targeted proteomic and transcriptomic analyses reveal the landscape of host responses in COVID-19 Yun Tan, Wei Zhang, Zhaoqin Zhu, Niu Qiao, Yun Ling, Mingquan Guo, et al. (+22)
88 [GO] 2021―May―25 SARS-CoV-2 nucleocapsid protein impairs stress granule formation to promote viral replication Zhou-Qin Zheng, Su-Yun Wang, Zhi-Sheng Xu, Yu-Zhi Fu, Yan-Yi Wang
89 [GO] 2021―May―24 Targeting novel LSD1-dependent ACE2 demethylation domains inhibits SARS-CoV-2 replication Wen Juan Tu, Robert D. McCuaig, Michelle Melino, Daniel J. Rawle, Thuy T. Le, Kexin Yan, et al. (+13)
90 [GO] 2021―May―04 The SARS-CoV-2 protein ORF3a inhibits fusion of autophagosomes with lysosomes Yabin Zhang, Hao Sun, Rongjuan Pei, Binli Mao, Zhenyu Zhao, Huihui Li, et al. (+2)
91 [GO] 2021―May―03 Author Correction: Calcium channel blocker amlodipine besylate therapy is associated with reduced case fatality rate of COVID-19 patients with hypertension Lei-Ke Zhang, Yuan Sun, Haolong Zeng, Qingxing Wang, Xiaming Jiang, Wei-Juan Shang, et al. (+10)
92 [GO] 2021―Apr―13 Characterization of respiratory microbial dysbiosis in hospitalized COVID-19 patients Huanzi Zhong, Yanqun Wang, Zhun Shi, Lu Zhang, Huahui Ren, Weiqun He, et al. (+27)
93 [GO] 2021―Apr―13 Distinct uptake, amplification, and release of SARS-CoV-2 by M1 and M2 alveolar macrophages Jiadi Lv, Zhenfeng Wang, Yajin Qu, Hua Zhu, Qiangqiang Zhu, Wei Tong, et al. (+12)
94 [GO] 2021―Apr―06 Functional comparison of SARS-CoV-2 with closely related pangolin and bat coronaviruses Jianhui Nie, Qianqian Li, Li Zhang, Yang Cao, Yue Zhang, Tao Li, et al. (+18)
95 [GO] 2021―Mar―30 Integrated characterization of SARS-CoV-2 genome, microbiome, antibiotic resistance and host response from single throat swabs Bo Lu, Yi Yan, Liting Dong, Lingling Han, Yawei Liu, Junping Yu, et al. (+10)
96 [GO] 2021―Mar―25 Immune memory in convalescent patients with asymptomatic or mild COVID-19 Quan-Xin Long, Yan-Jun Jia, Xin Wang, Hai-Jun Deng, Xiao-Xia Cao, Jun Yuan, et al. (+15)
97 [GO] 2021―Mar―23 SARS-CoV-2 cell tropism and multiorgan infection Jia Liu, Yufeng Li, Qian Liu, Qun Yao, Xi Wang, Huanyu Zhang, et al. (+9)
98 [GO] 2021―Jan―28 N6-methyladenosine regulates RNA abundance of SARS-CoV-2 Ting Zhang, Ying Yang, Zichun Xiang, Chun-Chun Gao, Wenjing Wang, Conghui Wang, et al. (+10)
99 [GO] 2021―Jan―21 SARS-CoV-2 nucleocapsid protein undergoes liquid-liquid phase separation into stress granules through its N-terminal intrinsically disordered region Jia Wang, Chengrui Shi, Qun Xu, Hang Yin
100 [GO] 2020―Dec―22 Calcium channel blocker amlodipine besylate therapy is associated with reduced case fatality rate of COVID-19 patients with hypertension Lei-Ke Zhang, Yuan Sun, Haolong Zeng, Qingxing Wang, Xiaming Jiang, Wei-Juan Shang, et al. (+10)
101 [GO] 2020―Nov―13 Infection of human sweat glands by SARS-CoV-2 Jia Liu, Yufeng Li, Liang Liu, Xudong Hu, Xi Wang, Hengrui Hu, et al. (+3)
102 [GO] 2020―Nov―10 Initial whole-genome sequencing and analysis of the host genetic contribution to COVID-19 severity and susceptibility Fang Wang, Shujia Huang, Rongsui Gao, Yuwen Zhou, Changxiang Lai, Zhichao Li, et al. (+21)
103 [GO] 2020―Nov―04 Heparan sulfate assists SARS-CoV-2 in cell entry and can be targeted by approved drugs in vitro Qi Zhang, Catherine Zhengzheng Chen, Manju Swaroop, Miao Xu, Lihui Wang, Juhyung Lee, et al. (+11)
104 [GO] 2020―Oct―29 Antihypertensive drugs are associated with reduced fatal outcomes and improved clinical characteristics in elderly COVID-19 patients Feifei Yan, Fengming Huang, Jun Xu, Penghui Yang, Yuhao Qin, Jingjun Lv, et al. (+11)
105 [GO] 2020―Oct―29 Patient-derived SARS-CoV-2 mutations impact viral replication dynamics and infectivity in vitro and with clinical implications in vivo Hangping Yao, Xiangyun Lu, Qiong Chen, Kaijin Xu, Yu Chen, Minghui Cheng, et al. (+13)
106 [GO] 2020―Oct―27 Sensitivity and specificity of SARS-CoV-2 S1 subunit in COVID-19 serology assays Ying Tian, Chaoyang Lian, Yingying Chen, Dong Wei, Xinxin Zhang, Yun Ling, et al. (+2)
107 [GO] 2020―Oct―20 The differential immune responses to COVID-19 in peripheral and lung revealed by single-cell RNA sequencing Gang Xu, Furong Qi, Hanjie Li, Qianting Yang, Haiyan Wang, Xin Wang, et al. (+7)
108 [GO] 2020―Oct―13 Sunitinib reduces the infection of SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 partially by inhibiting AP2M1 phosphorylation Pei-Gang Wang, Dong-Jiang Tang, Zhan Hua, Zai Wang, Jing An
109 [GO] 2020―Sep―30 Broad host range of SARS-CoV-2 and the molecular basis for SARS-CoV-2 binding to cat ACE2 Lili Wu, Qian Chen, Kefang Liu, Jia Wang, Pengcheng Han, Yanfang Zhang, et al. (+13)
110 [GO] 2020―Sep―15 Temporal antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of coronavirus disease 2019 Min Huang, Qing-Bin Lu, Han Zhao, Yulan Zhang, Zhiwei Sui, Liqun Fang, et al. (+5)
111 [GO] 2020―Sep―15 SARS-CoV-2 N protein antagonizes type I interferon signaling by suppressing phosphorylation and nuclear translocation of STAT1 and STAT2 Jingfang Mu, Yaohui Fang, Qi Yang, Ting Shu, An Wang, Muhan Huang, et al. (+4)
112 [GO] 2020―Sep―11 Decreased HD-MIR2911 absorption in human subjects with the SIDT1 polymorphism fails to inhibit SARS-CoV-2 replication Zhen Zhou, Yu Zhou, Xia-Ming Jiang, Yanbo Wang, Xi Chen, Gengfu Xiao, et al. (+4)
113 [GO] 2020―Sep―03 Immunization with the receptor-binding domain of SARS-CoV-2 elicits antibodies cross-neutralizing SARS-CoV-2 and SARS-CoV without antibody-dependent enhancement Jinkai Zang, Chenjian Gu, Bingjie Zhou, Chao Zhang, Yong Yang, Shiqi Xu, et al. (+9)
114 [GO] 2020―Aug―13 Survival of SARS-COV-2 under liquid medium, dry filter paper and acidic conditions Zhiping Sun, Xia Cai, Chenjian Gu, Rong Zhang, Wendong Han, Yun Qian, et al. (+7)
115 [GO] 2020―Aug―05 Absorbed plant MIR2911 in honeysuckle decoction inhibits SARS-CoV-2 replication and accelerates the negative conversion of infected patients Li-Kun Zhou, Zhen Zhou, Xia-Ming Jiang, Yishan Zheng, Xi Chen, Zheng Fu, et al. (+4)
116 [GO] 2020―Jul―24 Sulfated polysaccharides effectively inhibit SARS-CoV-2 in vitro Paul S. Kwon, Hanseul Oh, Seok-Joon Kwon, Weihua Jin, Fuming Zhang, Keith Fraser, et al. (+3)
117 [GO] 2020―Jun―19 Author Correction: Immune cell profiling of COVID-19 patients in the recovery stage by single-cell sequencing Wen Wen, Wenru Su, Hao Tang, Wenqing Le, Xiaopeng Zhang, Yingfeng Zheng, et al. (+12)
118 [GO] 2020―May―27 Single-copy sensitive, field-deployable, and simultaneous dual-gene detection of SARS-CoV-2 RNA via modified RT-RPA Simin Xia, Xi Chen
119 [GO] 2020―May―18 SARS-CoV-2 detection with CRISPR diagnostics Lu Guo, Xuehan Sun, Xinge Wang, Chen Liang, Haiping Jiang, Qingqin Gao, et al. (+10)
120 [GO] 2020―May―04 Immune cell profiling of COVID-19 patients in the recovery stage by single-cell sequencing Wen Wen, Wenru Su, Hao Tang, Wenqing Le, Xiaopeng Zhang, Yingfeng Zheng, et al. (+12)
121 [GO] 2020―May―02 The anti-influenza virus drug, arbidol is an efficient inhibitor of SARS-CoV-2 in vitro Xi Wang, Ruiyuan Cao, Huanyu Zhang, Jia Liu, Mingyue Xu, Hengrui Hu, et al. (+10)
122 [GO] 2020―Mar―18 Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro Jia Liu, Ruiyuan Cao, Mingyue Xu, Xi Wang, Huanyu Zhang, Hengrui Hu, et al. (+4)
123 [GO] 2020―Mar―16 Network-based drug repurposing for novel coronavirus 2019-nCoV/SARS-CoV-2 Yadi Zhou, Yuan Hou, Jiayu Shen, Yin Huang, William Martin, Feixiong Cheng
124 [GO] 2020―Feb―24 Comparative genetic analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV/SARS-CoV-2) receptor ACE2 in different populations Yanan Cao, Lin Li, Zhimin Feng, Shengqing Wan, Peide Huang, Xiaohui Sun, et al. (+4)
125 [GO] 2020―Feb―24 Phase-adjusted estimation of the number of Coronavirus Disease 2019 cases in Wuhan, China Huwen Wang, Zezhou Wang, Yinqiao Dong, Ruijie Chang, Chen Xu, Xiaoyue Yu, et al. (+9)
 [1] 

125 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.018 sec