col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


110 Results       Page 1

 [1] 
Ovid: Chinese Medical Journal
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Mar―15 Flare and change in disease activity among patients with stable rheumatoid arthritis following coronavirus disease 2019 vaccination: a prospective Chinese cohort study Yan Geng, Yong Fan, Yu Wang, Xuerong Deng, Lanlan Ji, Xiaohui Zhang, et al. (+8)
2 [GO] 2023―Mar―14 Impacts of transmembrane serine protease 4 expression on susceptibility to severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Qi Tan, Jiewen Fu, Zhiying Liu, Haoyue Deng, Lianmei Zhang, Jiayue He, et al. (+2)
3 [GO] 2023―Feb―27 Effects of coronavirus disease 2019 vaccination on seizures in patients with epilepsy Xiqin Fang, Shan Qiao, Ranran Zhang, Tingting Yang, Zhihao Wang, Qingxia Kong, et al. (+10)
4 [GO] 2023―Feb―21 Impact of vaccination against COVID-19 on the outcomes of in vitro fertilization-embryo transfer: a retrospective cohort study Jingwen Yin, Yang Wang, Liyuan Tao, Lixue Chen, Ping Liu, Rong Li
5 [GO] 2023―Feb―20 A novel non-contact remote interrogate system based on 5G telecommunication technique during cardiac implantable electrical devices implantation against the background of the global COVID-19 pandemic Hong Zhang, Hai Gao, Xin Liu, Xijuan Mu, Xiaodong Shi
6 [GO] 2023―Feb―20 Coronavirus disease 2019 vaccines: challenges of using global mass vaccination to achieve herd immunity Pengtao Bao, Jiuyu Gong, Mi Mu, Yifan Que, Peng Hu, Jiang Luo, et al. (+2)
7 [GO] 2023―Feb―08 Aiming for the end of the COVID-19 pandemic: the what, how, who, where, and when Joan B. Soriano, Alberto Infante
8 [GO] 2023―Feb―02 Viral load kinetics of the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Omicron variant in children aged 0 to 3 years and their parents Jianguo Zhou, Yanming Lu, Libo Wang, Hui Yu, Ting Zhang, Yiwei Chen, Wenhao Zhou
9 [GO] 2023―Feb―01 Immunogenicity and reactogenicity of heterologous immunization schedules with COVID-19 vaccines: a systematic review and network meta-analysis Pei Li, Weiwei Wang, Yiming Tao, Xiaoyu Tan, Yujing Li, Yinjun Mao, et al. (+4)
10 [GO] 2023―Jan―31 Safety and immunogenicity of COVID-19 vaccination in immunocompromised patients Jin-Wen Song, Wei Hu, Lili Shen, Fu-Sheng Wang
11 [GO] 2022―Dec―08 Bronchiectasis and COVID-19 infection: a two-way street Grace Oscullo, Jose Daniel Gómez-Olivas, Thais Beauperthuy, Amina Bekki, Alberto Garcia-Ortega, Maria Gabriella Matera, et al. (+2)
12 [GO] 2022―Nov―15 Association between influenza vaccination and SARS-CoV-2 infection and its outcomes: systematic review and meta-analysis Binshan Jiang, Qiangru Huang, Mengmeng Jia, Xinai Xue, Qing Wang, Weizhong Yang, Luzhao Feng
13 [GO] 2022―Oct―05 SARS-CoV-2: Has artificial intelligence stood the test of time Mir Ibrahim Sajid, Shaheer Ahmed, Usama Waqar, Javeria Tariq, Mohsin Chundrigarh, Samira Shabbir Balouch, Sajid Abaidullah
14 [GO] 2022―Sep―15 Expert consensus on the diagnosis and treatment of severe and critical coronavirus disease 2019 You Shang, Jianfeng Wu, Jinglun Liu, Yun Long, Jianfeng Xie, Dong Zhang, et al. (+19)
15 [GO] 2022―Aug―19 Clinical and immunological characteristics of vaccinated patients with COVID-19 Yu Ping, Jianmin Huang, Feifei Fan, Yongjun Guo, Jianjun Gou, Yi Zhang
16 [GO] 2022―Aug―02 Epidemiological characteristics of all-cause mortality reviewing out-hospital death under the clouds of COVID-19 Linfeng Li, Weidong Yan, Yongqing Wang, Dezhi Chen, Yuanchang Qiao, Min Liu, et al. (+2)
17 [GO] 2022―Jul―22 Obesity pandemic in China: epidemiology, burden, challenges, and opportunities Jing Li, Qingyang Shi, Qingyang Gao, Xiong-Fei Pan, Li Zhao, Yazhou He, et al. (+3)
18 [GO] 2022―Jul―15 Verification of SARS-CoV-2-encoded small RNAs and contribution to infection-associated lung inflammation Cheng Zhang, Cheng Liu, Lin Jiang, Lunbiao Cui, Chunyu Li, Guoxin Song, et al. (+7)
19 [GO] 2022―Jul―13 A trial of arbidol hydrochloride in adults with COVID-19 Jingya Zhao, Jinnong Zhang, Yang Jin, Zhouping Tang, Ke Hu, Hui Sun, et al. (+20)
20 [GO] 2022―Jul―13 COVID-19 in children: epidemic issues and candidate vaccines Peng Zhang, Mingwei Wei, Pengfei Jin, Zhuopei Li, Jingxin Li, Fengcai Zhu
21 [GO] 2022―Jul―05 Functional mutations of SARS-CoV-2: implications to viral transmission, pathogenicity and immune escape Shengyuan Dang, Lili Ren, Jianwei Wang
22 [GO] 2022―Mar―04 Low molecular weight heparin reduces arterial blood lactic acid content and increases estimated glomerular filtration rate in patients with moderate Covid-19 pneumonia Li Ma, Yigang Zeng, Bing Zhao, Lili Xu, Jian Li, Tongyu Zhu, Enqiang Mao
23 [GO] 2022―Feb―16 Single-cell RNA sequencing-based immunological feature analysis of a COVID-19 patient with recurrent positive SARS-CoV-2 RNA Bin Su, Ruya Sun, Lili Zhang, Jiaying Zhang, Xia Feng, Zhenhuan Cao, et al. (+8)
24 [GO] 2022―Jan―05 Efficacy and safety of hospital-based group medical quarantine for dialysis patients exposed to coronavirus disease 2019 Li Zuo, Yu Xu, Xin-Ju Zhao, Wu-Dong Guo, Xiao-Dan Li, Fu-Yu Qiao, et al. (+18)
25 [GO] 2021―Dec―30 Changes in hospitalizations for respiratory diseases following the COVID-19 epidemic Kai-Ge Wang, Li Guo, Qian-Feng Xiao, Pan-Wen Tian, Dan Liu, Wei-Min Li
26 [GO] 2021―Dec―30 Safety of SARS-CoV-2 vaccines in patients with chronic myeloid leukemia Yunfan Yang, Yanli Zhang, Qian Jiang, Li Meng, Weiming Li, Bingcheng Liu, et al. (+8)
27 [GO] 2021―Dec―22 Further discussion on glucocorticoid treatment of COVID-19 Yun-Ai Feng, Hai-Chao Li
28 [GO] 2021―Dec―15 Reinfection rates among patients previously infected by SARS-CoV-2 Yin-Jun Mao, Wei-Wei Wang, Jun Ma, Shan-Shan Wu, Feng Sun
29 [GO] 2021―Dec―07 Potential benefit of high-dose intravenous vitamin C for coronavirus disease 2019 pneumonia Bing Zhao, Meng-Jiao Li, Yun Ling, Yi-Bing Peng, Jun Huang, Hong-Ping Qu, et al. (+7)
30 [GO] 2021―Dec―02 A trial of pirfenidone in hospitalized adult patients with severe coronavirus disease 2019 Feng-Qin Zhang, Yan-Qiu Wei, Li He, Hui-Lan Zhang, Qiong-Jie Hu, Hui-Hui Yue, et al. (+2)
31 [GO] 2021―Nov―11 Non-invasive respiratory support for COVID-19-related acute respiratory failure João Carlos Winck, Joaquim Moreira
32 [GO] 2021―Oct―29 Usefulness of the CONUT index upon hospital admission as a potential prognostic indicator of COVID-19 health outcomes Adrián K. Bengelloun, Guillermo J. Ortega, Julio Ancochea, Ancor Sanz-Garcia, Diego A. Rodríguez-Serrano, Guillermo Fernández-Jiménez, et al. (+4)
33 [GO] 2021―Oct―08 Quantifying the impacts of human mobility restriction on the spread of coronavirus disease 2019 Jing Tan, Shao-Yang Zhao, Yi-Quan Xiong, Chun-Rong Liu, Shi-Yao Huang, Xin Lu, et al. (+4)
34 [GO] 2021―Sep―25 Coronavirus disease 2019 vaccine for children in China Fei Liu, Hai-Dong Fu, Jian-Hua Mao
35 [GO] 2021―Sep―17 COVID-19 in the immunocompromised population Wei-Jie Zhang, Fei Han, Xiong-Fei Wu, Zhen-Di Wang, Yan-Feng Wang, Xiao-Jun Guo, et al. (+16)
36 [GO] 2021―Aug―25 Tracheal intubation in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) Zhen Liu, Hong-Yu Zhao, Ming-Zhang Zuo
37 [GO] 2021―Aug―25 Time and risk factors of viral clearance in COVID-19 patients Chao-Jie Wei, Xing-Xing Hu, Guang-Ming Ye, Jian-Ming Yang, Zhen-Shun Cheng, Xing-Huan Wang
38 [GO] 2021―Aug―25 Future pulmonary rehabilitation perspectives following coronavirus disease 2019 in China Hong-Mei Zhao, Peng-Ming Yu, Chen Wang
39 [GO] 2021―Aug―25 Bilateral lobar lung transplantation and a single lung transplantation using lungs from a single organ donor during coronavirus disease 2019 pandemic Feng Liu, Michael K.Y. Hsin, Ming Wu, Man Huang, Jing-Yu Chen
40 [GO] 2021―Aug―17 Real-time reverse transcription-polymerase chain reaction assay panel for the detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 and its variants Rou-Jian Lu, Li Zhao, Bao-Ying Huang, Fei Ye, Wen-Ling Wang, Wen-Jie Tan
41 [GO] 2021―Aug―16 Coronavirus disease 2019-associated pulmonary fibrosis: clinical findings, pathogenesis, and potential treatment Ya-Le Jiang, Hua-Ping Dai, Chen Wang
42 [GO] 2021―Aug―04 Coronavirus disease 2019 vaccines Hu-Da-Chuan Jiang, Yan-Yang Tao, Si-Yue Jia, Jing-Xin Li, Feng-Cai Zhu
43 [GO] 2021―Jul―28 Comparative effectiveness and safety of 32 pharmacological interventions recommended by guidelines for coronavirus disease 2019 Shan-Shan Wu, Qing-Xin Zhou, Xue-Yang Zeng, Jing-Xue Zhang, Zhi-Rong Yang, Qing-Qing Yang, et al. (+4)
44 [GO] 2021―Jul―16 Immunogenicity and safety of a recombinant fusion protein vaccine (V-01) against COVID-19 in healthy adults Ya-Jun Shu, Jian-Feng He, Rong-Juan Pei, Peng He, Zhu-Hang Huang, Shao-Min Chen, et al. (+13)
45 [GO] 2021―Jul―16 A low-cost and high-efficiency 10-in-1 test for the polymerase chain reaction-based screening of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection in low-risk areas Xiao-Song Qin, Peng Gao, Zhi-Jie Zhang, Zhi-Jian Bo, Shi-Jun Li, Mei Yang, et al. (+7)
46 [GO] 2021―Jun―16 Calcium channel blockers improve prognosis of patients with coronavirus disease 2019 and hypertension Chi Peng, Hao Wang, Yu-Feng Guo, Ge-Yao Qi, Chen-Xu Zhang, Ting Chen, et al. (+2)
47 [GO] 2021―Jun―03 Rhinitis may be a clinical symptom of primary pulmonary lymphoepithelioma-like carcinoma, an incidental finding during the COVID-19 pandemic Ke Huang, Yu Zhu, Jian Zhu, Bin Huang, Xu-Hui Gao
48 [GO] 2021―Jun―03 Cytokine levels and pathological characteristics of a patient with severe coronavirus disease 2019 Kai Kang, Yang Gao, Ming-Yan Zhao, Dong-Sheng Fei, Ming Ye, Yan Gao, et al. (+12)
49 [GO] 2021―Apr―30 Immunogenicity and safety of a SARS-CoV-2 inactivated vaccine in healthy adults Hong-Xing Pan, Jian-Kai Liu, Bao-Ying Huang, Gui-Fan Li, Xian-Yun Chang, Ya-Fei Liu, et al. (+12)
50 [GO] 2021―Apr―21 Single-cell analysis of angiotensin-converting enzyme II expression in human kidneys and bladders reveals a potential route of 2019 novel coronavirus infection Wei Lin, Jue Fan, Long-Fei Hu, Yan Zhang, Joshua D. Ooi, Ting Meng, et al. (+11)
51 [GO] 2021―Apr―04 Clinical features and risk factors associated with severe COVID-19 patients in China Ning Jiang, Yan-Nan Liu, Jing Bao, Ran Li, Wen-Tao Ni, Xing-Yu Tan, et al. (+10)
52 [GO] 2021―Mar―03 Coronavirus disease 2019 in pregnant and non-pregnant women Ying Zha, Ge Chen, Xun Gong, Yuan-Yuan Wu, Xing-Guang Lin, Jian-Li Wu, et al. (+10)
53 [GO] 2021―Feb―06 Effects of coronavirus disease 2019 (COVID-19), including its prevention and treatment, on the male reproductive system Kai Liu, Wei Tao
54 [GO] 2021―Feb―06 Impact of coronavirus disease 2019 on the clinical diagnosis and treatment of breast cancer in China Yi-Ran Si, Feng Du, Nan-Lin Hu, Xue Wang, Jian Yue, Pei-Di Jiang, et al. (+2)
55 [GO] 2021―Feb―06 Bronchiectasis is one of the indicators of severe coronavirus disease 2019 pneumonia Peng Peng, Feng Wang, Zi-Ren Tang, Xiao Liu, Zi-Hao Zhang, Huan Song, et al. (+7)
56 [GO] 2021―Jan―14 The impact of anti-epidemic measures against coronavirus disease 2019 (COVID-19) on the seasonal influenza epidemic Tatyana N. Ilyicheva, Vadim N. Gureyev
57 [GO] 2021―Jan―13 Pandemic of the aging society - sporadic cerebral small vessel disease Alexander Yuk Lun Lau, Bonaventure Yiu Ming Ip, Ho Ko, Bonnie Yin Ka Lam, Lin Shi, Karen Ka Yan Ma, et al. (+5)
58 [GO] 2021―Jan―13 Psychological reactions of healthcare workers deployed to Wuhan from Shanxi province and how they cope during coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak Li-Na Dong, Ya-Li Zhao, Yi Liu, Yu-Zhi Wu, Jun-Ping Wang
59 [GO] 2021―Jan―13 Coronavirus diseases 2019 and kidney injury Guang Yang, Hao Wang, Yang Liu, Jie-Bin Hou, Guo-Gang Xu, Feng Cao, Qing-Li Cheng
60 [GO] 2020―Dec―15 Diagnostic indexes of a rapid immunoglobulin G/immunoglobulin M combined antibody test for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Ying Liu, Yue-Ping Liu, Bo Diao, Jin-Ya Ding, Meng-Xue Yuan, Fei-Fei Ren, et al. (+2)
61 [GO] 2020―Dec―15 Chinese expert consensus on the diagnosis and treatment of severely and critically ill patients with coronavirus disease 2019 Tong-Wen Sun, Xi-Jing Zhang, Zhui Yu, You Shang
62 [GO] 2020―Nov―06 Statins as candidate therapeutic agents for coronavirus disease 2019 (COVID-19) Sheng-De Li, Shu-Yang Zhang, Bin Peng
63 [GO] 2020―Nov―06 Clinical characteristics of 1327 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the largest Fangcang shelter hospital in Wuhan Chong Lu, Han-Yu Wang, Xiao Chen, Zi-Ling Wu, Shan Meng, Wei He, et al. (+5)
64 [GO] 2020―Nov―06 Critical care for severe coronavirus disease 2019 Xue-Lian Liao, Hong Chen, Zhen Li, Bo Wang, Zhong-Wei Zhang, Wei-Min Li, et al. (+7)
65 [GO] 2020―Nov―06 Chinese recommendations for the implementation of bedside echocardiography and remote consultation in patients with coronavirus disease 2019
66 [GO] 2020―Nov―06 Some thoughts on conducting and implementing clinical practice guidelines in a pandemic Xiao-mei Yao, Ying-Hui Jin, Benjamin Djulbegovic
67 [GO] 2020―Sep―23 Upholding morality and honesty in global scientific research during the coronavirus disease pandemic Peng Lyu, Yue Wang, Xiu-Yuan Hao, Bing Liu, Jun-Min Wei
68 [GO] 2020―Sep―22 Family companion between patients with coronavirus disease 2019 Ye Liu, Qin Cheng, Jun-Hong Wang, Shu Li, Ci Tian, Yu-Xuan Li, et al. (+3)
69 [GO] 2020―Sep―18 Differential diagnosis of coronavirus disease 2019 from pneumonias caused by other etiologies in a fever clinic in Beijing Ying Liang, Jing-Jin Liang, Qing-Tao Zhou, Xiao-Guang Li, Fei Lin, Zhong-Hua Deng, et al. (+8)
70 [GO] 2020―Sep―16 Adverse effects of sympathetic activation should not be neglected during the coronavirus disease 2019 pandemic Sheng Jin, Jing Dai, Xu Teng, Yu-Ming Wu
71 [GO] 2020―Aug―27 Expert consensus on management of analgesia and sedation for patients with severe coronavirus disease 2019 Xiang-Hong Yang, Bo Hu, You Shang, Jiao Liu, Ming Zhong, Xiu-Lling Shang, et al. (+9)
72 [GO] 2020―Aug―27 Focus on coronavirus disease 2019 associated coagulopathy Xiang-Hong Yang, Ran-Ran Li, Ren-Hua Sun, Jiao Liu, De-Chang Chen
73 [GO] 2020―Aug―27 Preventive and protective management for coronavirus disease 2019 patients undergoing emergent cardiac surgery Fei Xiang, Nian-Guo Dong, Liang Tao, Jia-Hong Xia, Xin Chen
74 [GO] 2020―Aug―25 Influenza A virus exposure may cause increased symptom severity and deaths in coronavirus disease 2019 Zhan-Wei Hu, Xi Wang, Jian-Ping Zhao, Jing Ma, Hai-Chao Li, Guang-Fa Wang, et al. (+2)
75 [GO] 2020―Aug―21 Coronavirus disease 2019 pandemic Yong Yang, Can Song, Han-Yang Wang, Yong-Kang Chen, Jia-Jia Chen, Jin Gu
76 [GO] 2020―Aug―16 Rapidly organize redeployed medical staff in coronavirus disease 2019 pandemic Mei Meng, Sheng Zhang, Chun-Juan Zhai, De-Chang Chen
77 [GO] 2020―Aug―15 Clinical characteristics of hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease indicate potential proximal tubular dysfunction Liu Liu, Fan He, Si-Si Cai, Kai-Li Hu, Chong Yu, Yi Huang, et al. (+2)
78 [GO] 2020―Aug―02 A rapid colloidal gold immunochromatographic assay for the diagnosis of coronavirus disease 2019 Xiao-Ling Wang, Lei Wang, Chao-Lu Hasi, Yu-Po Wang, Ajab Khan, Bin-Zhi Ren, et al. (+7)
79 [GO] 2020―Jun―11 Management of patients with melanoma and non-melanoma skin cancers in the coronavirus disease 2019 era Claudio Conforti, Nicola di Meo, Roberta Giuffrida, Iris Zalaudek
80 [GO] 2020―Jun―11 Feasibility of coronavirus disease 2019 eradication Ya-Li Zheng, Yu-Kun He, Xin-Qian Ma, Zhan-Cheng Gao
81 [GO] 2020―May―04 Battling against the novel coronavirus Jing-Ya Zhao, Jing Zhang, Yan-Ping Xu, Jia-Yang Yan, Jin-Fu Xu, Jie-Ming Qu
82 [GO] 2020―May―04 Guidance for the management of adult patients with coronavirus disease 2019 Jie-Ming Qu, Chen Wang, Bin Cao
83 [GO] 2020―May―04 Prevention and control of coronavirus disease 2019 in Grade-III Class-A hospitals outside of Wuhan Jian-Wen Gu, Hong-Jiang Wang, Quan-Xing Shi, Yang Tao, Feng Du, Yun-Ming Li, et al. (+14)
84 [GO] 2020―Apr―16 Interpretations of “Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7)” Jing-Ya Zhao, Jia-Yang Yan, Jie-Ming Qu
85 [GO] 2020―Apr―06 Recommendations for respiratory rehabilitation in adults with COVID-19 Hong-Mei Zhao, Yu-Xiao Xie, Chen Wang
86 [GO] 2020―Apr―06 Lung transplantation as therapeutic option in acute respiratory distress syndrome for COVID-19-related pulmonary fibrosis Jing-Yu Chen, Kun Qiao, Feng Liu, Bo Wu, Xin Xu, Guo-Qing Jiao, et al. (+19)
87 [GO] 2020―Mar―28 In Silico assessment of the impact of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) genomic variation on published real-time quantitative polymerase chain reaction detection assays Hang Fan, Xiang-Li-Lan Zhang, Ya-Wei Zhang, Yong Huang, Yue Teng, Yan Guo, et al. (+4)
88 [GO] 2020―Mar―28 Detection of serum immunoglobulin M and immunoglobulin G antibodies in 2019-novel coronavirus infected cases from different stages Hui-Xia Gao, Ya-Nan Li, Zun-Gui Xu, Yu-Ling Wang, Hai-Bin Wang, Jin-Feng Cao, et al. (+8)
89 [GO] 2020―Mar―25 Clinical characteristics of fatal and recovered cases of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Wuhan, China Yan Deng, Wei Liu, Kui Liu, Yuan-Yuan Fang, Jin Shang, Ling zhou, et al. (+5)
90 [GO] 2020―Mar―20 Diagnosis and Treatment Plan for COVID-19 (Trial Version 6)
91 [GO] 2020―Mar―20 Potential therapeutic options for coronavirus disease 2019 John Lin, Jing Ouyang, Xiao-Rong Peng, Stéphane Isnard, Brandon Fombuena, Jean-Pierre Routy, Yao-Kai Chen
92 [GO] 2020―Mar―20 Advances in the relationship between coronavirus infection and coagulation function Hai Zou, Wan-Feng Xiong
93 [GO] 2020―Mar―09 Repurposing of clinically approved drugs for treatment of coronavirus disease 2019 in a 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) related coronavirus model Hua-Hao Fan, Li-Qin Wang, Wen-Li Liu, Xiao-Ping An, Zhen-Dong Liu, Xiao-Qi He, et al. (+2)
94 [GO] 2020―Mar―09 A case of 2019 novel coronavirus infected pneumonia with twice negative 2019-nCoV nucleic acid testing within 8 days Zhong-Rui Ruan, Peng Gong, Wei Han, Min-Qiang Huang, Ming Han
95 [GO] 2020―Mar―09 Effectiveness of glucocorticoid therapy in patients with severe novel coronavirus pneumonia Yi-Hong Zhou, Yuan-Yuan Qin, Yan-Qiu Lu, Feng Sun, Sen Yang, Vijay Harypursat, et al. (+8)
96 [GO] 2020―Mar―09 Comparative effectiveness and safety of ribavirin plus interferon-alpha, lopinavir/ritonavir plus interferon-alpha and ribavirin plus lopinavir/ritonavir plus interferon-alphain in patients with mild to moderate novel coronavirus pneumonia Yan-Ming Zeng, Xiao-Lei Xu, Xiao-Qing He, Sheng-Quan Tang, Yao Li, Yin-Qiu Huang, et al. (+2)
97 [GO] 2020―Mar―09 A confirmed asymptomatic carrier of 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) Si-Hui Luo, Wei Liu, Zhen-Jun Liu, Xue-Ying Zheng, Chang-Xing Hong, Zhi-Rong Liu, et al. (+2)
98 [GO] 2020―Mar―09 High-throughput sequencing for confirmation of suspected 2019-nCoV infection identified by fluorescence quantitative polymerase chain reaction Wen-Da Guan, Li-Ping Chen, Feng Ye, Dan Ye, Shi-Guan Wu, Hong-Xia Zhou, et al. (+9)
99 [GO] 2020―Mar―02 Distribution of the COVID-19 epidemic and correlation with population emigration from wuhan, China Ze-Liang Chen, Qi Zhang, Yi Lu, Zhong-Min Guo, Xi Zhang, Wen-Jun Zhang, et al. (+5)
100 [GO] 2020―Mar―02 Extracorporeal membrane oxygenation support in 2019 novel coronavirus disease Min Li, Si-Chao Gu, Xiao-Jing Wu, Jin-Gen Xia, Yi Zhang, Qing-Yuan Zhan
101 [GO] 2020―Mar―02 Science in the fight against the novel coronavirus disease Jian-Wei Wang, Bin Cao, Chen Wang
102 [GO] 2020―Mar―02 Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease Wei Liu, Zhao-Wu Tao, Wang Lei, Yuan Ming-Li, Liu Kui, Zhou Ling, et al. (+6)
103 [GO] 2020―Mar―02 Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients Yun Ling, Shui-Bao Xu, Yi-Xiao Lin, Di Tian, Zhao-Qin Zhu, Fa-Hui Dai, et al. (+10)
104 [GO] 2020―Mar―02 Single-cell RNA sequencing data suggest a role for angiotensin-converting enzyme 2 in kidney impairment in patients infected with 2019-nCoV Yi-Yao Deng, Ying Zheng, Guang-Yan Cai, Xiang-Mei Chen, Quan Hong
105 [GO] 2020―Mar―02 From SARS-CoV to 2019-nCoV Outbreak Ze-Liang Chen, Wen-Jun Zhang, Yi Lu, Cheng Guo, Zhong-Min Guo, Cong-Hui Liao, et al. (+5)
106 [GO] 2020―Feb―25 Six weeks into the 2019 coronavirus disease (COVID-19) outbreak- it is time to consider strategies to impede the emergence of new zoonotic infections Vijay Harypursat, Yao-Kai Chen
107 [GO] 2020―Feb―25 Non-invasive respiratory support for patients with novel coronavirus pneumonia Jin-Gen Xia, Jian-Ping Zhao, Zhen-Shun Cheng, Yi Hu, Jun Duan, Qing-Yuan Zhan
108 [GO] 2020―Feb―17 Personal knowledge on novel coronavirus pneumonia Han-Yujie Kang, Yi-Shan Wang, Zhao-Hui Tong
109 [GO] 2020―Feb―12 Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province Liu Kui, Yuan-Yuan Fang, Yan Deng, Wei Liu, Mei-Fang Wang, Jing-Ping Ma, et al. (+6)
110 [GO] 2020―Feb―06 Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human Li-Li Ren, Ye-Ming Wang, Zhi-Qiang Wu, Zi-Chun Xiang, Li Guo, Teng Xu, et al. (+29)
 [1] 

110 Results       Page 1



[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec