col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


1 Results       Page 1

 [1] 
Univerzita Pardubice: Health & Caring
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Apr―21 Vliv pandemie COVID-19 na psychosomatický stav členů výjezdových skupin Zdravotnické záchranné služby v České republice Dana Rebeka Ralbovská, Ivana Argayová, Denisa Charlotte Ralbovská
 [1] 

1 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.015 sec