col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Elsevier: Engineering
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jul―13 A vaccine based on the receptor-binding domain of the spike protein expressed in glycoengineered Pichia pastoris targeting SARS-CoV-2 stimulates neutralizing and protective antibody responses Bo Liu, Ying Yin, Yuxiao Liu, Tiantian Wang, Peng Sun, Yangqin Ou, et al. (+9)
2 [GO] 2021―Jun―26 Multi-omics-guided discovery of omicsynins produced by Streptomyces sp. 1647: pseudo-tetrapeptides active against influenza a viruses and coronavirus HCoV-229E Hongmin Sun, Xingxing Li, Minghua Chen, Ming Zhong, Yihua Li, Kun Wang, et al. (+11)
3 [GO] 2021―Jun―12 The East-West Divide in Response to COVID-19 Dean T Jamison, Kin Bing Wu
4 [GO] 2021―Jun―12 Identification of Monocytes Associated with Severe COVID-19 in the PBMCs of Severely Infected patients Through Single-Cell Transcriptome Sequencing Yan Zhang, Shuting Wang, He Xia, Jing Guo, Kangxin He, Chenjie Huang, et al. (+6)
5 [GO] 2021―May―21 A Scenario-Based Evaluation of COVID-19-Related Essential Clinical Resource Demands in China Ting Zhang, Qing Wang, Zhiwei Leng, Yuan Yang, Jin Yang, Fangyuan Chen, et al. (+9)
6 [GO] 2021―May―19 Next steps for efficacy evaluation in clinical trials of COVID-19 vaccines Hu-Dachuan Jiang, Li Zhang, Jing-Xin Li, Feng-Cai Zhu
7 [GO] 2021―May―18 Temporal Profiles of Antibody Responses, Cytokines, and Survival of COVID-19 Patients: A Retrospective Cohort in Wuhan, China Li Liu, Heng-Gui Chen, Ying Li, Huijun Li, Jiaoyuan Li, Yi Wang, et al. (+9)
8 [GO] 2021―May―06 Assessing the Effect of Global Travel and Contact Restrictions on Mitigating the COVID-19 Pandemic Shengjie Lai, Nick W Ruktanonchai, Alessandra Carioli, Corrine W Ruktanonchai, Jessica R Floyd, Olivia Prosper, et al. (+4)
9 [GO] 2021―May―03 COVID-19 Vaccine Allocation: Modeling Health Outcomes and Equity Implications of Alternative Strategies Maddalena Ferranna, Daniel Cadarette, David E. Bloom
10 [GO] 2021―Apr―22 Facilities for Centralized Isolation and Quarantine for the Observation and Treatment of Patients with COVID-19: Experience from Wuhan, China Xianliang Wang, Jiao Wang, Jin Shen, John S. Ji, Lijun Pan, Hang Liu, et al. (+7)
11 [GO] 2021―Apr―21 Non-communicable diseases during the COVID-19 pandemic and beyond Xiong-Fei Pan, Juan Yang, Ying Wen, Naishi Li, Simiao Chen, An Pan
12 [GO] 2021―Apr―19 Coronavirus Variants-Will New mRNA Vaccines Meet the Challenge? Jennifer Welsh
13 [GO] 2021―Mar―14 Enlightenment from the COVID-19 Pandemic: The Roles of Environmental Factors in Future Public Health Emergency Response Xiaolei Wang, Fengchang Wu, Xiaoli Zhao, Xiao Zhang, Junyu Wang, Lin Niu, et al. (+3)
14 [GO] 2021―Mar―14 Legacy information technology compounds pandemic pain Mitch Leslie
15 [GO] 2021―Jan―20 Roadmap for Managing SARS-CoV-2 and other Viruses in the Water Environment for Public Health Gang Liu, Jiuhui Qu, Joan Rose, Gertjan Medema
16 [GO] 2021―Jan―19 Joint Statement on COVID-19 Xiaohong Li, Jim McDonald, John L. Anderson
17 [GO] 2020―Dec―10 Pandemic Woes: Antigen Tests to the Rescue? Peter Weiss
18 [GO] 2020―Nov―28 Development and Validation of a Prognostic Risk Score System for COVID-19 Inpatients: A Multi-Center Retrospective Study in China Ye Yuan, Chuan Sun, Xiuchuan Tang, Cheng Cheng, Laurent Mombaerts, Maolin Wang, et al. (+21)
19 [GO] 2020―Oct―29 Clinical characteristics and outcomes of severe or critical COVID-19 patients presenting no respiratory symptoms or fever at onset Juanjuan Xu, Zhengrong Yin, Yu Liu, Sufei Wang, Limin Duan, Yi An, et al. (+4)
20 [GO] 2020―Oct―16 Ultrasonic Characteristics and Severity Assessment of Lung Ultrasound in COVID-19 Pneumonia in Wuhan, China: A Retrospective, Observational Study Fengxue Zhu, Xiujuan Zhao, Tianbing Wang, Zhenzhou Wang, Fuzheng Guo, Haiyan Xue, et al. (+6)
21 [GO] 2020―Oct―15 Strategies and Advances in Combating COVID-19 in China Wei Liu, Wei-Jie Guan, Nan-Shan Zhong
22 [GO] 2020―Oct―01 Editorial for the Special Issue on COVID-19 Xiaohong Li, Chen Wang, Boli Zhang, Baofeng Yang
23 [GO] 2020―Sep―20 Buying time for an effective epidemic response: The impact of a public holiday for outbreak control on COVID-19 epidemic spread Simiao Chen, Qiushi Chen, Weizhong Yang, Lan Xue, Yuanli Liu, Juntao Yang, et al. (+2)
24 [GO] 2020―Sep―16 COVID-19 Fight Enlists Digital Technology: Contact Tracing Apps Mitch Leslie
25 [GO] 2020―Sep―14 Challenges in the development of a vaccine against COVID-19 Wei Chen, Feng-Cai Zhu
26 [GO] 2020―Sep―08 Efficacy and safety of triazavirin therapy for coronavirus disease 2019: A pilot randomized controlled trial Xiaoke Wu, Kaijiang Yu, Yongchen Wang, Wanhai Xu, Hongli Ma, Yan Hou, et al. (+17)
27 [GO] 2020―Sep―06 The scientific foundation of chinese herbal medicine against COVID-19 Elaine Lai-Han Leung, Hu-Dan Pan, Yu-Feng Huang, Xing-Xing Fan, Wan-Ying Wang, Fang He, et al. (+3)
28 [GO] 2020―Sep―06 Natural Host-Environmental Media-Human: A New Potential Pathway of COVID-19 Outbreak Miao Li, Yunfeng Yang, Yun Lu, Dayi Zhang, Yi Liu, Xiaofeng Cui, et al. (+5)
29 [GO] 2020―Sep―06 A high-throughput, multi-index isothermal amplification platform for rapid detection of 19 types of common respiratory viruses including SARS-CoV-2 Wanli Xing, Yingying Liu, Huili Wang, Shanglin Li, Yongping Lin, Lei Chen, et al. (+16)
30 [GO] 2020―Aug―30 Mass Spectrometry Analysis of Newly Emerging Coronavirus HCoV-19 Spike Protein and Human ACE2 Reveals Camouflaging Glycans and Unique Post-Translational Modifications Zeyu Sun, Keyi Ren, Xing Zhang, Jinghua Chen, Zhengyi Jiang, Jing Jiang, et al. (+3)
31 [GO] 2020―Aug―17 COVID-19 fight enlists digital technology: Tracking an elusive foe Mitch Leslie
32 [GO] 2020―Aug―17 SARS-CoV-2 Entry Factors: ACE2 and TMPRSS2 Are Expressed in Peri-Implantation Embryos and the Maternal-Fetal Interface Wei Chen, Peng Yuan, Ming Yang, Zhiqiang Yan, Siming Kong, Jie Yan, et al. (+4)
33 [GO] 2020―Jul―10 Ethical Reflection on the Emergency Engineering Management of COVID-19 Epidemic Prevention and Control Dongping Fang, Wenqi Li, Hengli Zhang, He Liu
34 [GO] 2020―Jul―03 The Efficacy and Safety of Triazavirin for COVID-19: A Trial Protocol Xiaoke Wu, Kaijiang Yu, Yongchen Wang, Wanhai Xu, Hongli Ma, Yan Hou, et al. (+13)
35 [GO] 2020―Jun―27 Can Masks Be Reused After Hot Water Decontamination During the COVID-19 Pandemic? Dan Wang, Bao-Chang Sun, Jie-Xin Wang, Yun-Yun Zhou, Zhuo-Wei Chen, Yan Fang, et al. (+6)
36 [GO] 2020―Jun―27 Clinical Characteristics and Outcomes of Type 2 Diabetes Patients Infected with COVID-19: A Retrospective Study Yingyu Chen, Jiankun Chen, Xiao Gong, Xianglu Rong, Dewei Ye, Yinghua Jin, et al. (+3)
37 [GO] 2020―Jun―27 A Deep Learning System to Screen Novel Coronavirus Disease 2019 Pneumonia Xiaowei Xu, Xiangao Jiang, Chunlian Ma, Peng Du, Xukun Li, Shuangzhi Lv, et al. (+15)
38 [GO] 2020―Jun―10 Mesenchymal stem cells represent a potential therapeutic option for coronavirus disease 2019-related acute respiratory distress syndrome Xuan Zhao, Yi Zhang
39 [GO] 2020―Jun―09 Clinical significance of the correlation between changes in the major intestinal bacteria species and COVID-19 severity Lingling Tang, Silan Gu, Yiwen Gong, Bo Li, Haifeng Lu, Qiang Li, et al. (+6)
40 [GO] 2020―Jun―06 A predictive nomogram for predicting improved clinical outcome probability in patients with COVID-19 in zhejiang province, china Jiaojiao Xie, Ding Shi, Mingyang Bao, Xiaoyi Hu, Wenrui Wu, Jifang Sheng, et al. (+7)
41 [GO] 2020―May―07 Implementation of Clinical Diagnostic Criteria and Universal Symptom Survey Contributed to Lower Magnitude and Faster Resolution of the COVID-19 Epidemic in Wuhan Yongyue Wei, Liangmin Wei, Yue Jiang, Sipeng Shen, Yang Zhao, Yuantao Hao, et al. (+7)
42 [GO] 2020―Mar―20 A Promising Anti-Cytokine-Storm Targeted Therapy for COVID-19: The Artificial-Liver Blood-Purification System Yimin Zhang, Liang Yu, LingLing Tang, Mengfei Zhu, Yanqi Jin, Zhouhan Wang, Lanjuan Li
43 [GO] 2020―Mar―18 Experimental Treatment with Favipiravir for COVID-19: An Open-Label Control Study Qingxian Cai, Minghui Yang, Dongjing Liu, Jun Chen, Dan Shu, Junxia Xia, et al. (+20)
44 [GO] 2020―Mar―18 Core Outcome Set for Clinical Trials on Coronavirus Disease 2019 (COS-COVID) Xinyao Jin, Bo Pang, Junhua Zhang, Qingquan Liu, Zhongqi Yang, Jihong Feng, et al. (+29)
45 [GO] 2020―Feb―28 Clinical study of mesenchymal stem cell treating acute respiratory distress syndrome induced by epidemic Influenza A (H7N9) infection, a hint for COVID-19 treatment Jiajia Chen, Chenxia Hu, Lijun Chen, Lingling Tang, Yixin Zhu, Xiaowei Xu, et al. (+7)


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec