col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


50 Results       Page 1

 [1] 
European Journal of Science and Technology: European Journal of Science and Technology
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Mar―22 Assessment of WBCs, CRP, LDH and other Biomarkers of Moderate and Severe COVID-19 Patients in Iraq Mustafa SALMAN, Ansam Atwan ABDULAH
2 [GO] 2022―Nov―09 MULTIMOORA ile En İyi Makine Öğrenimi Algoritmasının Seçimi ve Covid-19 Pandemisi için Dünya Çapında Ülke Kümelerinin Belirlenmesi Sevgi ABDALLA, Özlem ALPU
3 [GO] 2022―Oct―25 As a result of the effects of the Covid-19 virus, which is thought to have emerged in China in December 2019 and caused the death of many people, 2020 has been declared a global pandemic year by the World Health Organization (WHO) as of March 2020. The distribution and consequences of the Covid-19 epidemic vary according to climates, regions, demographic structure, population, hygiene conditions and contamination. It has been proven by scientific research that the disease is transmitted from person to person through droplets and contact. Vaccine studies are continuing to prevent the Covid-19 epidemic. It is seen that it is not possible to return to normal life for a long time, and that people should follow all precautions with the same meticulousness even if they are vaccinated. Those who have to work without social distance in their workplaces and those who have to be together in public areas are at higher risk of contracting the Covid-19 virus. For this reason, the most important measures to prevent the spread of the virus in the community have been determined by the authorities as hygiene, maintaining social distance, staying in quarantine and wearing a mask. Accordingly, in this study, the effects of mask use, duration of stay in the closed environment and ventilation of the environment on the risk of transmission of the Covid-19 epidemic were investigated, and the relationships between these parameters were evaluated with the fuzzy logic method. Situations that can minimize the risk of Covid-19 virus transmission and maximize it have been identified.Covid-19, fuzzy logic, use of mask, social distance, risk of transmission Gül Fatma TÜRKER, Kubilay TANYERİ
4 [GO] 2022―Sep―23 Karar Ağaçları Kullanılarak Klinik Verilerle Covid-19 Enfeksiyonunun İncelenmesi Fırat ORHANBULUCU, Fatma LATİFOĞLU
5 [GO] 2022―Sep―23 Investigation of the Persistence of Consumer Shopping Behaviors Learned During the Covid-19 Epidemic Period Müzeyyen ÖZHAVZALI
6 [GO] 2022―Sep―14 A Study on Vaccine Literacy and Hesitance Reflected on Life in the Covid-19 Pandemic, Vaccine Rejection and Anti-Vaccine Opposition Gulsah KINALI, Betül Kübra ÖRGEV, Cemil ÖRGEV, Bayram TOPAL, Hasan ŞAHİN
7 [GO] 2022―Jun―30 COVID-19 Enfeksiyonunun Nitelik Seçme ile Birleştirilmiş Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi Umut Ahmet ÇETİN, Fatih ABUT
8 [GO] 2022―May―29 COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Pandemi Döneminde Türkiye’deki Havalimanı Etkinliklerinin Üç Aşamalı Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi Koray KÖÇKEN, Mehpare TİMOR, Mustafa U. KARAKAPLAN
9 [GO] 2022―May―11 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Hastanelerde Alınan Önlemlerin ve Uygulamaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Dilan KARAKUŞ, Edip AVŞAR
10 [GO] 2022―May―09 Face Detection by Measuring Thermal Value to Avoid Covid-19 Kubilay TUNA, Bayram AKDEMİR
11 [GO] 2022―Apr―19 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hijyen Ürünleri Üreten Bir Firmada Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı Şebnem DEMİRKOL AKYOL
12 [GO] 2022―Apr―11 Classification of Coronavirus Disease with Artificial Intelligence and Machine Learning Elif AKARSU
13 [GO] 2022―Mar―17 COVID-19 Sürecinin Su Ayak İzine Etkisinin Değerlendirilmesi Sevde USTUN ODABASİ
14 [GO] 2022―Mar―17 Nesnel, Öznel ve Bütünleşik Kriter Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması: COVID-19 Uygulaması Zeynep Büşra KESKİN, Elif KILIÇ DELİCE
15 [GO] 2022―Mar―16 Öksürük Sesi Kayıtlarından Spektral Özellikler ile Otomatik COVID-19 Tespiti Semiye DEMİRCAN
16 [GO] 2022―Mar―05 Covid-19 Geçici Aşılama Kliniklerinin Atanmasına Sezgisel Bir Yaklaşım Esra ÇAKIR, Mehmet Ali TAŞ
17 [GO] 2022―Feb―08 SEIR Based Epidemic Modeling of COVID-19 in Turkey Kevser ŞAHİNBAŞ, Ferhat ÇATAK
18 [GO] 2022―Jan―28 Assesment of Coronavirus Pandemic Effect on Air Quality in Cyprus Sedef ÇAKIR, Mbachu PRİNCEWİLL
19 [GO] 2022―Jan―03 SARS-CoV-2 Ana Proteaz Enzimine Yönelik Antiviral Bileşiklerin Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Gizem TATAR, Ercüment YILMAZ
20 [GO] 2022―Jan―03 Evaluation of some flavanones as potential inhibitors for SARS-CoV-2 by molecular docking and pharmacological analysis Fatma Nur ÖZKÖMEÇ, Mustafa ÇEŞME
21 [GO] 2022―Jan―03 Dilemma in Health During Pandemic in OECD Countries: Increasing Health Expenditures for Preventing Against the Pandemic Will Cause a Crowding-out in Increasing the Employment in Nursing Service or not? Özlem ÖZSOY
22 [GO] 2022―Jan―02 X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti için Derin Öğrenme Temelli Bir Yaklaşım Feyzanur Banu DEMİR, Ersen YILMAZ
23 [GO] 2022―Jan―01 Possible Impacts of COVID-19 on Foreign Communities in Turkey Hikmet İSKENDER
24 [GO] 2022―Jan―01 Türkiye'de COVID-19 Bulaşısının ARIMA Modeli ve LSTM Ağı Kullanılarak Zaman Serisi Tahmini Abdullah Ammar KARCIOĞLU, Sezercan TANIŞMAN, Hasan BULUT
25 [GO] 2021―Dec―28 Covid-19 Salgınının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Özelinde Ampirik Bir Araştırma Mustafa KARTAL
26 [GO] 2021―Dec―09 Deep Learning Based Covid-19 Detection With A Novel CT Images Dataset: EFSCH-19 Oğuzhan KATAR, Erkan DUMAN
27 [GO] 2021―Dec―09 COVID-19 PCR Testi Veri Analizinde CAtenA Smart PCR Bioinformatik Programının Sunduğu Ön Değerlendirme Sonuçlarının Uzman Sonuçları ile Uyumunun Araştırılması Ayşe Rüveyda UĞUR, Abdulkadir TAŞDELEN
28 [GO] 2021―Nov―01 COVID-19 Tespiti için Akciğer BT Görüntülerinin Bölütlenmesi Buket KAYA, Muhammed ÖNAL
29 [GO] 2021―Oct―16 Identification of COVID-19 from Cough Sounds Using Non-Linear Analysis and Machine Learning Fatma Zehra SOLAK
30 [GO] 2021―Oct―15 Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Akciğer Tomografi Görüntülerinden COVID-19 Tespiti Özgür KART, Fatih BASCİFTCİ
31 [GO] 2021―Sep―27 COVID-19’un Halk Sağlığı Açısından Yarattığı Rahatsızlıkların Çok Boyutlu Faktör Kümelerinin Tahmini Adnan MAZMANOĞLU
32 [GO] 2021―Sep―26 How is COVID-19 affecting the renewable energy sector and the electric power grid? Hasan Huseyin COBAN
33 [GO] 2021―Sep―03 The Effect of Technology and Service on Learning Systems During the COVID-19 Pandemic Arıfullah ULLAH, Özlem BATUR DİNLER, Canan BATUR ŞAHİN
34 [GO] 2021―Aug―19 Assessment of Site Selection Criteria for Medical Waste during COVID-19 Pandemic Mehmet Ali TAŞ
35 [GO] 2021―Aug―15 Gıdayla İlişkili COVID-19 Riskiyle Mücadelede Etkili Gıda Güvenliği Uygulamaları, Gıda İşletmelerinin ve Gıda Çalışanlarının Rolü Seda OĞUR
36 [GO] 2021―Aug―15 A CNN-based hybrid model to detect Coronavirus disease Ebru ERDEM, Tolga AYDİN
37 [GO] 2021―Aug―14 Evaluation of Stress and Nutrition Status of University Students During the Covid-19 Outbreak İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Hatice Kübra YILMAZ, Berrak ERGÜDEN, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM, Sümeyye BORA
38 [GO] 2021―Jun―26 Covid-19 Döneminde Uzaktan Eğitimde Mentor Gerekliliğinin Makine Öğrenmesi Yaklaşımları ile Belirlenmesi ve Belirleyicilerin Açıklanması Ebru ŞİMŞEK, Pelin CANBAY
39 [GO] 2021―Jun―26 MİKRO BESİN ÖGELERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE COVID-19 TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİ Ezgi ARSLAN
40 [GO] 2021―Jun―25 COVID-19 ile İlgili Sosyal Medya Gönderilerinin Metin Madenciliği Yöntemlerine Dayalı Olarak Zaman-Mekansal Analizi Aytuğ ONAN
41 [GO] 2021―Jun―23 Detection of COVID-19 Cases with Fuzzy Classifiers Using Chest Computed Tomography Aleyna KÖKTEN, Volkan KILIÇ
42 [GO] 2021―May―01 COVID-19 Tracking Applications: A Human-Centric Analysis Merih ANGIN, Pelin ANGIN
43 [GO] 2021―Apr―05 Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Akciğer X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti Ferhat BOZKURT
44 [GO] 2021―Apr―02 Atıksularda Koronavirüslerin Varlığı, Akıbeti Ve Giderimi: COVID-19 Üzerine Bir Derleme Şeyma AKKURT, Merve OĞUZ
45 [GO] 2021―Mar―14 Okul/İş Yeri Kapatılmasının COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayılarına Etkisi Mustafa DEMİRBİLEK
46 [GO] 2021―Jan―16 COVID-19 Vakalarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri Örneği Nur Selin ÖZEN, Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU
47 [GO] 2021―Jan―14 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA VE MÜŞTERİLERİNE ETKİLERİ: SWOT ANALİZİ Filiz YETİZ
48 [GO] 2020―Oct―15 Koronavirüs’ün (Covid-19) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu Mehmet TAŞ, Mete YAĞANOĞLU
49 [GO] 2020―Aug―13 Covid-19 Veri Kümesinin SMOTE Tabanlı Örnekleme Yöntemi Uygulanarak Sınıflandırılması Mustafa YAVAŞ, Aysun GÜRAN, Mitat UYSAL
50 [GO] 2020―Apr―08 Gıda Güvenliği Açısından COVID-19 Etmeni SARS-CoV-2’nin Değerlendirilmesi ve Korunma Yöntemleri Enes DERTLİ, Osman SAĞDIÇ, Selma KAYACAN, Muhammet ARICI
 [1] 

50 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec