col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


52 Results       Page 1

 [1] 
Bilimsel Tip Publishing House: Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Mar―30 Investigation of the Effect of the COVID-19 Pandemic on Viral Respiratory Tract Infections in the Neonatal Intensive Care Unit Meltem Karabay
2 [GO] 2022―Mar―30 SARS-CoV-2 Seropositivity Level in a Cohort of Turkish Health Care Professionals After COVID-19 Vaccine (CoronaVac) and Assessment of Factors Affecting the Antibody Response Hülya Özkan Özdemir, Selma Tosun, Seher Ayten Coşkuner, Seval Demir
3 [GO] 2022―Mar―30 İki Farklı Ticari SARS-CoV-2 PCR Tanı Kitinin Karşılaştırması Şebnem Şenol Akar, Sinem Akçalı
4 [GO] 2022―Feb―04 COVID-19 Cases Admitted to Hospital for Other Reasons Onur Ünal, Gül Ruhsar Yılmaz, Kağan Şevik, Onur Kaya, Esra Nurlu Temel, Füsun Zeynep Akçam, et al. (+4)
5 [GO] 2022―Feb―04 COVID-19 Aşısına Bağlı Omuz Sakatlanması: İki Olgu Sunumu Arda Halil Ceylan, Aynur Turan, Burak Özer, Damla Cankurtaran, Ece Ünlü Akyüz
6 [GO] 2022―Feb―04 Malatya İli Örneğinde Nüfus Yoğunluğunun COVID-19 İnsidansı ile İlişkisi Elif Seren Tanrıverdi, Yusuf Yakupoğulları, Recep Bentli, Barış Otlu
7 [GO] 2022―Feb―04 Diyabetik Hastalarda COVID-19 İnfeksiyonunun Klinik Seyrini Öngören Faktörler Pınar Şen, Tuna Demirdal
8 [GO] 2022―Feb―04 The Association of MHC Molecules with COVID-19 Süleyman Rüştü Oğuz
9 [GO] 2022―Feb―04 Hastanede Yatırılarak İzlenen COVID-19 Hastalarının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ve Hastalık Ciddiyetini Belirleyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Duru Mıstanoğlu Özatağ, Pınar Korkmaz, Halil Aslan, Duygu Perçin
10 [GO] 2022―Feb―04 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Artan El Hijyeni Uyumunun Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesindeki Kültür Sonuçlarına Etkisi Mustafa Tosun, Umut Devrim Binay, Sümeyye Akyüz, Hasan Ölmez, Faruk Karakeçili
11 [GO] 2022―Feb―04 Factors Effecting COVID-19 Vaccine Refusal and Hesitation After Initiation of National Vaccination Program in Turkey Onur Ünal, Gülin Özdamar Ünal, Süleyman Emre Özyürek
12 [GO] 2022―Feb―04 Detection of SARS-CoV-2 RNA with a Simple Concentration Method in Wastewater in Turkey: A Pilot Study in Çorum Sabiha Aydoğdu, Djursun Karasartova, Ünsal Savcı, Ayşe Semra Güreser, Gönül Arslan Akveran, Merve Aktı, et al. (+6)
13 [GO] 2021―Sep―30 Aynı Virüs Farklı Seyir; Monosit Kemoatraktan Protein-1 ve Sürfaktan Protein-A Düzeyinin COVID-19 Hastalarında Klinik Seyir ve Prognozla İlişkisi Ferhan Kerget, Buğra Kerget, Sibel İba Yılmaz, Ömer Karaşahin, Ahmet Kızıltunç, Mehtap Hülya Aslan
14 [GO] 2021―Sep―30 The Value of Computerised Tomography in Diagnosis and Management of COVID-19 Associated Pulmonary Aspergillosis Elif Mukime Sarıcaoğlu, Adalet Aypak, Murathan Köksal, Esragül Akıncı
15 [GO] 2021―Sep―30 Mevcut COVID-19 Aşılarının SARS-CoV-2 Varyantlarına Etkinliği Nasıl? Üçüncü Dozların Gerekliliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çağla Sönmezer, Serhat Ünal
16 [GO] 2021―Sep―30 Destek Ürünler ve COVID-19 Serdar Ceylan, Didem Karaduman, Çağlayan Merve Ayaz, Burcu Balam Doğu, Meltem Gülhan Halil, Mustafa Cankurtaran
17 [GO] 2021―Sep―30 Comparison of Mouthwash and Naso-Oropharyngeal Swab Samples in the Diagnosis of COVID-19 Oğuz Karabay, Hande Toptan, Elif Köse, Ertuğrul Güçlü, Mehmet Köroğlu
18 [GO] 2021―Sep―30 COVID-19 Pandemisinde Yumuşak Güç Kavramının ve İlgili Tıbbi Terminolojinin Etik Olarak Değerlendirilmesi Çağatay Üstün, Seçil Özçiftçi
19 [GO] 2021―Sep―30 Bir Üniversite Hastanesinde COVID-19 Pandemisinin İlk Yılında Laboratuvarda Doğrulanmış Pozitif Olguların Özellikleri Candan Çiçek, Mehmet Soylu, Muhammed Alper Özarslan, Merve Mert, Mükerrem Bahar Başkır, Şaziya Rüçhan Sertöz, et al. (+16)
20 [GO] 2021―Sep―30 Kavitasyon Gösteren COVID-19 Pnömonisi Uğur Kesimal, Şenay Öztürk Durmaz
21 [GO] 2021―Sep―30 The Importance of Hematological and Demographic Characteristics in the Course of COVID-19 Pneumonia Arzu Şenol, Ömür Gündağ, Şafak Özer Balin, Zülal Aşçı Toraman, Yeliz Gül, Ali Yıldırım
22 [GO] 2021―Sep―30 Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarında COVID-19 Seroprevalansı Gökçe Kader Arslan, Mehmet Özdemir, Havva Kaya, Bahadır Feyzioğlu, Esma Kepenek Kurt, İbrahim Erayman
23 [GO] 2021―Sep―30 COVID-19 Tanılı Hastalarda 30 Gün Sonraki Semptomların İrdelenmesi Oğuz Karabay, Aylin Çalıca Utku, Aslı Vatan, Gökçen Budak, Ertuğrul Güçlü
24 [GO] 2021―Sep―30 COVID-19 Tanısı ile Takipliyken Akut Mukormikoz Gelişen İki Olgu Mustafa Serhat Şahinoğlu, Harun Gür, Fatma Özlem Kandemir, Cengiz Özcan
25 [GO] 2021―Sep―30 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 Temaslı Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Pınar Erbay Dündar, Nesibe Efruz Şen Gündoğan, Hülya Erten, Gülizar Deniz, Yunus Özkaya
26 [GO] 2021―Sep―30 Does the Hitit Index Work in the Differential Diagnosis of CCHF and COVID-19 with Non-Specific Findings? Derya Yapar, Özlem Akdoğan, Hüseyin Kayadibi, Gülcan Kaplan, Pınar Tunçel Öztürk, Aysel Kocagül Çelikbaş, Nurcan Baykam
27 [GO] 2021―Sep―30 SARS-CoV-2 Pozitif Hastaların Klinik Olarak Sınıflandırılması; Laboratuvar ve Radyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi Şinasi Karvar, Harun Gülbudak, Yusuf Görgülü, Seda Tezcan Ülger, Gülden Ersöz, Mukadder Çalıkoğlu, et al. (+6)
28 [GO] 2021―Jun―14 Gastrointestinal Symptoms and Liver Damage in Patients with COVID-19 Handan Alay, Fatmaz Kesmez Can, Sinan Yılmaz, Ayşe Albayrak, Zülal Özkurt, Kemalettin Özden, et al. (+3)
29 [GO] 2021―Jun―14 Yaşlı Hastalarda COVID-19 İnfeksiyonu Prognozuna Etki Eden Durumlar Ömer Karaşahin, Pınar Tosun Taşar, Buğra Kerget, Doğan Nasır Binici, Emine Füsun Karaşahin, Can Sevinç, et al. (+2)
30 [GO] 2021―Jun―14 Klinik Faz Çalışmaları Devam Eden RNA Tabanlı COVID-19 Aşı Adayları Leyla İpek Rudvan Al, Meliha Çağla Sönmezer, Serhat Ünal
31 [GO] 2021―Jun―14 Hafif Seyirli COVID-19 Hastalarının İnfeksiyondan Altı Ay Sonraki Mortalite ve Reinfeksiyon Oranları Arzu Nazlı, Ahmet Naci Emecen, Özlem Oya Eren Kutlusoylu, Gökçen Ömeroğlu Şimşek, Aylin Özgen Alpaydın, Başak Bayram, et al. (+4)
32 [GO] 2021―Jun―14 COVID-19 Pandemisinde Üçüncü Basamak Bir Hastane Deneyimi Mine Filiz, Gülden Yılmaz, Gonca Fidan, Sümeyye Köşger, Ekin Kadıoğlu, Ümit Savaşçı, et al. (+9)
33 [GO] 2021―Jun―14 COVID-19 ve Bakteriyel Ko-İnfeksiyon: Fusobacterium Bakteriyemisi Ahmet Mert Cavnar, İrem Akdemir Kalkan, Mehmet Serhat Birengel, Ebru Evren, Zeynep Ceren Karahan
34 [GO] 2021―Jun―14 COVID-19 ve Sürü Bağışıklığı Şehnaz Alp, Hakan Altıntaş
35 [GO] 2021―Jun―14 Urticaria and Angioedema in a Patient Diagnosed with COVID-19: Case Report İlknur Akkuş, Sedat Kaygusuz
36 [GO] 2021―Jun―14 Sağlık Çalışanlarında İnaktive SARS-CoV-2 Aşısı ile Aşılanma Sonrası Antikor Yanıtının Değerlendirilmesi İsmail Davarcı, Canan Eryıldız, Şaban Gürcan
37 [GO] 2021―Mar―29 Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi Bilgi ve Korunma Yolları Hakkında Sağlık Teknikeri Adaylarının Farkındalık Düzeyleri Elif Burcu Bali, Tuğçe Deniz Tanalp, İsmet Çelebi
38 [GO] 2021―Mar―29 COVID-19 Pandemisinin Birinci Yılında “İyi, Kötü ve Çirkin” Berkay Kapar, Deniz Şimşek, Gülay Sain Güven
39 [GO] 2021―Mar―29 COVID-19 Tedavisinde Favipiravir Kullanımı Emre Kara, Ahmet Çağkan İnkaya, Kutay Demirkan, Serhat Ünal
40 [GO] 2021―Jan―05 Dünyada Faz 3 Çalışmaları Devam Eden COVID-19 Aşı Adaylarının Güncel Durumu Leyla İpek Rudvan Al, Serhat Ünal
41 [GO] 2021―Jan―05 COVID-19 Pandemisi Öncesinde Coronaviridae Ailesi Pozitifliğinin ve Mevsimsel Dağılımının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi (2016-2020) Meryem Çolak, Anıl Aktaş Tapısız, Özlem Güzel Tunçcan, Gülendam Bozdayı
42 [GO] 2021―Jan―05 Karantina Sonrası COVID-19 Tanısıyla Takip Edilen Hastaların Değerlendirilmesi Onur Ural, Şua Sümer, Nazlım Aktuğ Demir, Emine Yalçınkaya, Elif Uçan, Lütfi Saltuk Demir
43 [GO] 2021―Jan―05 COVID-19: Hava Yolu ile Bulaşıyor mu? Gül Ruhsar Yılmaz
44 [GO] 2021―Jan―05 Analysis of Articles on COVID-19: Is Scientific Productivity Parallel to Case Rates Across Countries? Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Nurgül Yurtseven
45 [GO] 2021―Jan―05 SARS-CoV-2 ve İnfluenza Virüs Birlikteliği Figen Kaptan
46 [GO] 2020―Oct―28 The use of Hydroxychloroquine in the Treatment of COVID-19 Kamer Tecen-Yücel, Emre Kara, Kutay Demirkan, Serhat Ünal
47 [GO] 2020―Oct―28 A Case of Sars-Cov-2 Infection in an HIV Patient Hüseyin Aytaç Erdem, Olcay Buse Kenanoğlu, Deniz Akyol, Rüçhan Sertöz, Meltem Işıkgöz Taşbakan, Hüsnü Pullukçu
48 [GO] 2020―Aug―07 COVID-19 Pnömonisi Olan Hastanın Tosilizumab ile Tedavisi Özgür Günal, Hatice Üdürgücü, Ayşe Şenbaba, Süleyman Sırrı Kılıç
49 [GO] 2020―Aug―07 COVID-19’da Kronik Hastalıkların Rolü, Önemi ve Öneriler Beste Sandalcı, Oğuz Abdullah Uyaroğlu, Gülay Sain Güven
50 [GO] 2020―Aug―07 COVID-19: İmmün Patogenez Deniz Mavi, Ahmet Çağkan İnkaya
51 [GO] 2020―Aug―07 Yeni Koronavirüs (SARS-CoV-2) Kaynaklı Pandemi: Gelişmeler ve Güncel Durum Şehnaz Alp, Serhat Ünal
52 [GO] 2020―Apr―01 Yeni Koronavirüs İnfeksiyonu: COVID-19 Ergin Çiftçi, Fevziye Çoksüer
 [1] 

52 Results       Page 1[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.008 sec