col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


62 Results       Page 1

 [1] 
Gumushane University: Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Jul―07 Sağlık Çalışanlarının Aşılanma Durumları ve COVID-19 3 Hümeyra Hançer Tok, Lütfiye Nur Uzun, Makbule Tokur Kesgin
2 [GO] 2024―Jul―07 COVID-19 Fear Levels and Health Behaviors of Nursing Students During the Pandemic Process: A Comparative Study Conducted in Turkey Gülhan Yiğitalp, Nilgün Ulutaşdemir, Vasfiye Bayram Değer
3 [GO] 2024―Jul―07 Covid-19 Pandemisinde Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İş Güvenliği Durumunun İncelenmesi Songül Akbal, Deniz Acuner
4 [GO] 2024―Jul―07 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerine COVID-19’un Bir Yansıması: Stres ve Umutsuzluk Seçil Gülhan Güner, Müge Tezel, Nesrin Nural
5 [GO] 2024―Mar―28 The Effect of Fear of COVID-19 on the Birth Preferences of Pregnant Women Aysu Yıldız Karaahmet, Fatma Şule Bilgiç
6 [GO] 2024―Mar―28 Covid-19 Pandemisi Sonrası Spor Bilimleri Fakültesi Akademisyenlerinin Siberkondria Düzeyleri ve İnfodemide Davranışları Beslenme Durumları ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Pilot Çalışma Tuğçe Orkun Erkılıç, Ali Ozan Erkılıç, Bülent Bayraktar
7 [GO] 2024―Mar―28 Covid-19 Pandemisinde Algılanan Stres Üzerine Nitel Bir Çalışma Begüm Serim Yıldız, S. Burcu Üçok, Çiğdem Topcu, Claudia Chiarolanza, Ashley K. Randall
8 [GO] 2024―Mar―28 EXPERIENCES OF ORGAN AND TISSUE DONATION COORDINATORS DURING COVID-19: A QUALITATIVE STUDY Ufuk Akkurt, İsa Çelik, Seçil Duran, Murat Bektaş, Dilek Çilingir
9 [GO] 2023―Dec―26 Kronik Hastalığı Olan Bireylerin COVID-19 Korkusu ve Kronik Hastalıklara Uyumları Arasındaki İlişki","The Relationship Between Fear of COVID-19 and Adaptation to Chronic Diseases of Individuals with Chronic Diseases Neşe ATAMAN BOR, Saliha YURTÇİÇEK EREN, Ömer YILDIRIM
10 [GO] 2023―Dec―26 Parents Methods of Protecting Their Children with Disabilities from COVID-19 and Their Level of Anxiety About the Risk of Transmission of the Disease","Ebeveynlerin Engeli Olan Çocuklarını COVID-19’dan Koruma Yöntemleri ile Hastalığın Bulaşma Riskine Yönelik Kaygı Düzeyleri Emrah DURSUN
11 [GO] 2023―Dec―26 COVID-19 Salgını Sırasında Yetişkinlerde Beslenme ve Fiziksel Aktivitedeki Değişikliklerin Belirlenmesi","Identifying Changes in Nutrition and Physical Activity in Adults During the COVID-19 Pandemic Havva KARADENİZ, Seçil DURAN, Deniz S. YORULMAZ
12 [GO] 2023―Dec―26 Holistic Assessment of Nursing Competencies of Nurses Working in Intensive Care Units in the COVID-19 Pandemic: A Descriptive Study","COVID-19 Pandemisinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Yeterliliklerinin Holistik Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı Araştırma Aysun KAZAK, Sevilay HİNTİSTAN
13 [GO] 2023―Dec―26 The Relationship Between University Students' Coronavirus Awareness and Genital Hygiene Behaviors","Üniversite Öğrencilerinin Koronavirüs Farkındalıkları İle Genital Hijyen Davranışları Arasındaki İlişki Saliha YURTÇİÇEK EREN, Şükran BAŞGÖL
14 [GO] 2023―Dec―26 Pandemi Sürecinde Eğitim Alan Ebelik Öğrencilerinin Öz-Yeterlilik Düzeyleri ile Umutsuzluk ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki","The Correlation between the Levels of Self-Efficacy, Hopelessness, and Motivation of Midwifery Students Who Were Having Education during the Pandemic Period: A Cross-sectional Study Emine İBİCİ AKÇA, Zeliha ÖZŞAHİN
15 [GO] 2023―Oct―17 Algılanan COVID-19 Tehdidinin Hekimlerin Psikolojik Kırılganlıklarına Etkisi","The Impact of Perceived COVID-19 Threat on Physicians' Psychological Vulnerability Ahmet KAPLAN, Melike YAĞCI, Hasan TUNA
16 [GO] 2023―Sep―26 Üniversite Öğrencilerinin Covid-19’a Yakalanma Riski ve Pandeminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisinin Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Tahmin Edilmesi","Potential of University Students to Get Covid-19 and the Effect of the Pandemic on Students Fulya ASLAY, Şeyma ÖNDER, Fatma DEMİR
17 [GO] 2023―Sep―26 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Jinekolojik Kanserli Kadınların Kaygı, Zorluk ve Sağlık Çalışanlarından Beklentileri Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma","A Phenomenological Study on Anxiety, Difficulties, and Expectations from Health Care Professionals of Women with Gynecological Cancer during the COVID-19 Pandemic Şahika ŞİMŞEK ÇETİNKAYA, Rabiye AKIN, Simge EVRENOL ÖÇAL
18 [GO] 2023―Sep―26 The Relationship Between Stress and Professional Attitude of Nursing Students During the COVID-19 Pandemic","COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Öğrencilerinin Stres ve Mesleki Tutumları Arasındaki İlişki Tuğba ÖZTÜRK YILDIRIM, Hilal KUŞCU KARATEPE, Hanife TİRYAKİ ŞEN
19 [GO] 2023―Jun―21 A Research on The Changing Patient Profıle and The Reasons in Emergency Departments Durıng The Covıd-19 Pandemic Process","Covid-19 Pandemi Sürecinde Acil Servislerdeki Değişen Hasta Profili ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma Selçuk ÇUBUKCU, Yeter USLU
20 [GO] 2023―Jun―18 The Psychological Effect of COVID-19 and Resilience","COVID-19’un Psikolojik Etkisi ve Kendini Toparlama Hilal PEKMEZCİ, Yağmur AKBAL, Burcu GENÇ KÖSE, Burcu ÇUVALCİ, Bahar KEFELİ ÇOL
21 [GO] 2023―Jun―18 Effects of Noninvasive Mechanical Ventilation in COVID-19 Patients","COVID-19 Hastalarında Noninvazif Mekanik Ventilasyonun Etkileri Yesim YAMAN AKTAŞ, Neziha KARABULUT, Sedanur ÇATAL, Hatice OĞUZHAN
22 [GO] 2023―Jun―18 Approach to Pregnancy and Birth in COVID-19 Pandemic","COVID-19 Salgınında Gebelik Ve Doğuma Yaklaşım Gizem ŞAHİN, Aslı SİS ÇELİK
23 [GO] 2023―Jun―18 Koronavirüs Etki Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması","Turkish Validity and Reliability Study of the Coronavirus Impact Scale Elif ÇİÇEK, Hacer GÖK UĞUR
24 [GO] 2023―Mar―24 COVID-19 Döneminde Çalışan Hemşirelerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri ile Psikolojik Bakım Algılarının İncelenmesi Ebru ÖZCAN, Yasemin ÖZYER
25 [GO] 2023―Mar―24 Behaviors and Attitudes towards Personal Protective Equipment Use: A Cross-Sectional Study among Physiotherapy Interns during COVID-19 Tansu BİRİNCİ, Ayça ARSLANTÜRK, Merve SEVİNÇ GÜNDÜZ, Meltem ŞEN, Ebru KAYA MUTLU
26 [GO] 2023―Mar―24 COVID-19 Pandemisi ve Öncesi Dönemde Hastaneye Yatışların Değerlendirilmesi Cahit KORKU
27 [GO] 2022―Dec―29 Ameliyathane Hemşirelerinin Ameliyat Sırası Dönemde Covid-19 Önlemlerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları Rabia GÖRÜCÜ, Ezgi SEYHAN AK, Deniz ÖZTEKİN
28 [GO] 2022―Dec―23 Gebelik ve Emzirme Döneminde COVID-19 Enfeksiyonuna Karşı Aşılanma Resmiye KAYA ODABAŞ, Rukiye DEMİR, Ayten TAŞPINAR
29 [GO] 2022―Dec―23 COVID-19 Kliniklerinde Çalışan Sağlık Personelinin Umutsuzluk, Depresyon ve Travma Sonrası Büyüme Durumları Candan TERZİOĞLU, Fatma AYHAN
30 [GO] 2022―Dec―23 COVID-19 Pandemisi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Durumlarının Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi Hüseyin Tolga ÇAĞATAY, Serap SALİMOĞLU, Esin BAŞARAN, Nalan ÖZHAN ELBAŞ
31 [GO] 2022―Dec―23 Çocuk Gelişim Kuramcılarına Göre COVID-19 Pandemisinde Okul Dönemindeki Astımlı Çocuğa Yaklaşım: Olgu Sunumu Sebahat ALTUNDAĞ
32 [GO] 2022―Dec―23 COVID-19 Pandemisinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerindeki Etkilerinin İncelenmesi Gülay ARAS BAYRAM, Pınar KAYA CİDDİ
33 [GO] 2022―Dec―23 Investigation of Changes in Nutrition/Eating Habits and Physical Activity Status of Nursing Students in the COVID-19 Period and Determination of Vaccination Status Emrah YERLİKAYA, Halil Coşkun ÇELİK, Hasan KARAGEÇİLİ
34 [GO] 2022―Dec―23 Non-Hodgkin Lenfoma ve COVID-19 Pnömonisi olan Hastanın Bireyselleştirilmiş Bakımı: Olgu Sunumu Aylin AKTAŞ ÖZAKGÜL, Esra DURMAYÜKSEL, Yasemin Gülizar TOPÇU, Hilmi GÖZDEN
35 [GO] 2022―Dec―23 COVID-19 Salgın Döneminde Hastalara Yönelik Fedakârlık Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ömer DEMİRBİLEK
36 [GO] 2022―Dec―23 Gebelik ve Erken Postpartum Dönemde COVID-19’un ACE Yıldız Modeli’ne Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu Ebru CİRBAN EKREM, Oya KAVLAK
37 [GO] 2022―Sep―27 Burnout in Critical Care Nurses in the Covid-19 Pandemic Yesim YAMAN AKTAŞ, Hatice OĞUZHAN, Sedanur ÇATAL
38 [GO] 2022―Sep―27 The Relationship between Intolerance of Uncertainty and Sleep Quality of Midwifery Students in the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic Esra SARI, Cansu IŞIK, Neslihan BARAN
39 [GO] 2022―Sep―27 Factors Affecting COVID-19 Vaccine Literacy and Attitudes Towards COVID-19 Vaccine Sevda KORKUT, Türkan ÜLKER, Aysun ÇİDEM
40 [GO] 2022―Sep―27 A Study on the Protection Levels of Office Workers from Pandemic in Terms of Occupational Health and Safety Serpil GERDAN, Bakış TAŞKIRAN, Esma BULUŞ KIRIKKAYA
41 [GO] 2022―Jul―05 Investigation Of Perceptions And Attitudes Towards Covid-19 Outbreak For Those Work High Speed Train Tunnel Construction Project Ali AĞAR, İsmail TUĞRUL, Gamze ATALI
42 [GO] 2022―Jun―29 Examining the Relationship Between Fear of Covid-19 and Flow Experience Yeşim SONGÜN, Ebru ŞENEL, Gökalp DEMİR
43 [GO] 2022―Jun―29 Living the Covid-19 Pandemic as a Surgical Nurse: A Qualitative Study Sultan ÖZKAN, Ezgi TEMEL
44 [GO] 2022―Jun―29 Examining the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Sustainability of Healthcare Services İbrahim KIYMIŞ, Meryem AKBULUT, Afşin Ahmet KAYA
45 [GO] 2022―Jun―29 Experiences of Intensive Care Nurses in the COVID-19 Process: A Qualitative Study Elif KETEN EDİS
46 [GO] 2022―Jun―29 Examining Covid-19 Vaccine Literacy and Vaccine Hesitancy Levels: Application Example on University Students Sümeyye ÖZMEN, Neriman AKSOY
47 [GO] 2022―Mar―19 Covid-19 Aşı Kararsızlığı Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK, Reyhan ERKAYA, Ebru KÜÇÜK, Yalçin KANBAY
48 [GO] 2022―Mar―19 Determination of the Factors Affecting the COVID-19 Knowledge Levels and the Status of Being Diagnosed with COVID-19 in Healthcare Employees Struggling with Pandemic Ceyda UZUN ŞAHİN, Nurşen KULAKAÇ
49 [GO] 2022―Mar―19 COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuk İstismarı Edanur TAR, Betül ÇETİNTAŞ, Derya ATİK
50 [GO] 2022―Mar―19 COVID-19 Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Algıladıkları Sosyal Destek ile Durumluk Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Betül ÖNAL, Tuğçe ATEŞ, Havva ÖZTÜRK, Zeliha ÇOLAK
51 [GO] 2022―Mar―19 COVID-19 Salgını Döneminde Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Özlem GÜDÜK, Ayten VURAL, Özden GÜDÜK
52 [GO] 2022―Mar―19 Acil Servise Başvuran Covid-19 Tanısı Almış Hastalarda Vaka Ölüm Oranlarının İncelenmesi (Türkiye’deki Bir Devlet Hastanesi Örneği) Altuğ ÇAĞATAY
53 [GO] 2022―Mar―19 COVID-19 Tehdit Algısı ve Yeni Medya Okuryazarlığının e-Sağlık Okuryazarlığına Etkisinin Yol Analizi Kulllanılarak İncelenmesi Aydın ÖZDEMİR, Meral ÖZTÜRK
54 [GO] 2021―Dec―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yenidoğanlarda Güvenli Maternal Bağlanma ve Emzirme Gamzegül ALTAY, Duygu ARIKAN
55 [GO] 2021―Dec―29 Covid-19 Pandeminin Sağlık Çalışanlarında Vicdani Zekânın Vicdan Algısı Üzerindeki Etkisi Ali ARSLANOGLU, Döne TÜTÜNCÜ, Aylin GÜNAY, Güven BEKTEMÜR
56 [GO] 2021―Dec―29 Bireylerin Covid-19 Sürecindeki Sigara Bırakma Başarılarının Bazı Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Şenel ÇITAK
57 [GO] 2021―Sep―23 COVID-19 ile Mücadelede Fizyoterapistlerin Girişimcilik Niyetleri ve Önündeki Engellerin İncelenmesi İbrahim YIKILMAZ, Seval KUTLUTÜRK
58 [GO] 2021―Sep―23 Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19'un Kontrolüne ve Aşısına Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Yeter DEMİR USLU, Emre YILMAZ, Umutcan ALTUN
59 [GO] 2021―Jun―27 Türkiye, Çin, ABD, Fransa Sağlık Sistemleri ve COVID-19 Politikaları A.yunus SARIYILDIZ, Mehmet Talha PAŞAOĞLU, Merve Ebrar YILMAZ
60 [GO] 2021―Mar―25 Orlando’nun Hemşirelikte Etkileşim Modeline Göre Covid-19 Pozitif Lohusanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu Nazlı Emel ÖZER YURDAL, Hilmiye AKSU
61 [GO] 2021―Jan―02 Coronavirus ve Influenza Viruslar: Farklılıklarına ve Benzerliklerine Genel Bir Bakış Lale TÜRKMEN, Aydın KIVANÇ
62 [GO] 2020―Jun―30 Covid-19’un Klinik Yönetimi ve Hemşirelik Hatice DEMİRAĞ, Sevilay HİNTİSTAN
 [1] 

62 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.013 sec