col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


11 Results       Page 1

 [1] 
Journal of International Scientific Researches: IBAD Sosyal Bilimler Dergisi
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2022―Dec―08 A Qualitative Study Inquiring Children's Views on Microbes During the Pandemics Lugen Ceren GÜNEŞ, Beyhan Özge YERSEL, Ender DURUALP
2 [GO] 2022―Dec―01 The Relationship between Fear of COVID-19, Perceived Infectability and Intention to Get Vaccinated Tekin SANCAR, Fuat YALMAN
3 [GO] 2022―May―09 Bir üniversite hastanesinde COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının sosyal ilişkilerindeki dönüşümlerin değerlendirilmesi Gülçin YAPICI, İrem ALTINÖREN EVGİN, Günnur ERTONG ATTAR, Ahmet Öner KURT
4 [GO] 2021―Oct―27 Covid-19 Aşısı Olma Durumu ve Covid-19'dan Korunmanın Sağlık İnanç Modeli Bağlamında Değerlendirilmesi Gülhan GÖK, Ümmühan GÜZEL
5 [GO] 2021―Aug―13 Televizyon Haberciliğinde Dijital Dönüşümler: Covid-19 Pandemisinin Haber Üretim Pratiklerine Dijital Etkileri Çağla KAYA İLHAN, Türkan Öykü BÜYÜKÇELİKOK
6 [GO] 2021―Jul―30 Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Sosyal Destek Algılarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi B. Dilek ÖZBEZEK, H. Mustafa PAKSOY, Filiz ÇOPUROĞLU
7 [GO] 2021―May―21 COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye’de Değişen Toplumsal Etkileşimler Üzerine Bir Araştırma Mustafa İNCE, Mesut YILMAZ
8 [GO] 2021―Apr―22 4-6 Yaş Çocuğa Sahip Ailelerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocukları İle İletişimlerinin İncelenmesi Saniye Selin DÖĞER, Fatma Elif KILINÇ
9 [GO] 2020―Dec―27 Psikolojik Danışmanların Korona Virüse (Covid-19), Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Yapmaya, Yüz Yüze ve Çevrimiçi Eğitim Almaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Fulya YÜKSEL-SAHİN
10 [GO] 2020―Dec―08 Covid-19 Günlerinde Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nurten KIMTER
11 [GO] 2020―Aug―23 COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi Barış ERGÜL, Veysel YILMAZ
 [1] 

11 Results       Page 1[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec