col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Impact Journals, LLC : Aging
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Jul―19 Two novel nomograms based on inflammatory cytokines or lymphocyte subsets to differentially diagnose severe or critical and Non-Severe COVID-19 Zhijun Li, Nan Jiang, Xinwei Li, Bo Yang, Mengdi Jin, Yaoyao Sun, et al. (+8)
2 [GO] 2021―Jul―09 Prognostic and immunological value of ATP6AP1 in breast cancer: implications for SARS-CoV-2 Jintian Wang, Yunjiang Liu, Shuo Zhang
3 [GO] 2021―Jun―28 Course of illness and outcomes in older COVID-19 patients treated with HFNC: a retrospective analysis Liehua Deng, Shaoqing Lei, Xiaoyan Wang, Fang Jiang, David A. Lubarsky, Liangqing Zhang, et al. (+14)
4 [GO] 2021―Jun―27 Evaluation of long-term COVID-19 Michael C. Kiefer, Samuil R. Umansky
5 [GO] 2021―Jun―27 Clinical characterization and therapeutic targets of vitamin A in patients with hepatocholangiocarcinoma and coronavirus disease Xiao Liang, Rui Zhou, Yu Li, Lu Yang, Min Su, Keng Po Lai
6 [GO] 2021―Jun―25 In silico analysis identifies neuropilin-1 as a potential therapeutic target for SARS-Cov-2 infected lung cancer patients Song Hu, Zheyu Hu, Jiajia Qin, Chuwen Lin, Xuan Jiang
7 [GO] 2021―Jun―11 The key role of the level of ACE2 gene expression in SARS-CoV-2 infection Yves Lecarpentier, Alexandre Vallée
8 [GO] 2021―Jun―05 Revealing the therapeutic targets and molecular mechanisms of emodin-treated coronavirus disease 2019 via a systematic study of network pharmacology Hai-Xia Du, Jia-Qi Zhu, Jing Chen, Hui-Fen Zhou, Jie-Hong Yang, Hai-Tong Wan
9 [GO] 2021―May―24 Dynamic changes in coagulation parameters and correlation with disease severity and mortality in patients with COVID-19 Wei Xu, Ling Fei, Chen Lu Huang, Wei Xia Li, Xu Dong Xie, Qiang Li, Liang Chen
10 [GO] 2021―May―12 Old and new coronaviruses in the elderly Francesco Nicoli, Deepak Paudel, Maria Teresa Solis-Soto
11 [GO] 2021―May―06 Low plasma angiotensin-converting enzyme 2 level in diabetics increases the risk of severe COVID-19 infection Yanliang Zhang, Yangyang Sun, Kang Liu, Raphael N Alolga, Xueqiang Xu, Ganzhu Feng, Pingxi Xiao
12 [GO] 2021―Apr―29 Correction for: Treatment strategies of hospitalized patients with coronavirus disease-19 Yaxiong Huang, Chunlin Cai, Jinglei Zang, Jun Xie, Dan Xu, Fang Zheng, et al. (+7)
13 [GO] 2021―Apr―22 Does taking an angiotensin inhibitor increase the risk for COVID-19? - a systematic review and meta-analysis Zheng Ma, Mei-Ping Wang, Lian Liu, Shuang Yu, Tian-Ran Wu, Lei Zhao, et al. (+3)
14 [GO] 2021―Apr―21 Comprehensive evaluation of the efficacy and safety of LPV/r drugs in the treatment of SARS and MERS to provide potential treatment options for COVID-19 Liusheng Wu, Yuzhen Zheng, Jixian Liu, Ruixing Luo, Dingwang Wu, Pengcheng Xu, et al. (+2)
15 [GO] 2021―Apr―03 Beneficial effect of Arbidol in the management of COVID-19 infection Xiong Jie, Yuan Hongmei, Fan Ping, Zhu Kuikui, Yang Bohan, Meng Rui
16 [GO] 2021―Apr―03 The effectiveness of continuous renal replacement therapy in critical COVID-19 patients with cytokine release syndrome: a retrospective, multicenter, descriptive study from Wuhan, China Huiling Xiang, Bin Song, Yuanyuan Zhang, Jianduan Zhang, Jing Xiong
17 [GO] 2021―Mar―30 Aging and monocyte immunometabolism in COVID-19 Brandt D. Pence
18 [GO] 2021―Mar―29 Differentially expressed immune response genes in COVID-19 patients based on disease severity Shasha Li, Xiaoqiong Duan, Yujia Li, Ming Li, Yong Gao, Tuantuan Li, et al. (+8)
19 [GO] 2021―Mar―27 Risk factors for systemic and venous thromboembolism, mortality and bleeding risks in 1125 patients with COVID-19: relationship with anticoagulation status Wencheng Li, Zhifeng Xu, Huiling Xiang, Chun Zhang, Yutao Guo, Jing Xiong
20 [GO] 2021―Mar―24 Association of body mass index with severity and mortality of COVID-19 pneumonia: a two-center, retrospective cohort study from Wuhan, China Xiaodong Wu, Chenghong Li, Shi Chen, Xin Zhang, Feilong Wang, Ting Shi, et al. (+2)
21 [GO] 2021―Mar―19 Fungal co-infection in COVID-19 patients: evidence from a systematic review and meta-analysis Jingwen Peng, Qiong Wang, Huan Mei, Hailin Zheng, Guangzhao Liang, Xiaodong She, Weida Liu
22 [GO] 2021―Mar―19 Monitoring peripheral neutrophil and T-lymphocyte subsets could assist in differentiating the severity and disease progression of coronavirus disease 2019 Liye Meng, Jiao Xu, Junlong Zhang, Keyi Zhang, Pengcheng Shang, Qingfeng Li, et al. (+3)
23 [GO] 2021―Mar―19 TMBIM6, a potential virus target protein identified by integrated multiomics data analysis in SARS-CoV-2-infected host cells Qizheng Han, Junhao Wang, Haihua Luo, Lei Li, Xinya Lu, Aihua Liu, et al. (+2)
24 [GO] 2021―Mar―18 Lymphocyte may be a reference index of the outcome of cancer patients with COVID-19 Wei Zhang, Yuan Gao, Guoqing Hu, Qian Chu, Xun Yuan
25 [GO] 2021―Mar―18 Convalescent plasma to treat COVID-19: clinical experience and efficacy Shiyao Pei, Xi Yuan, Zhimin Zhang, Run Yao, Yubin Xie, Minxue Shen, et al. (+3)
26 [GO] 2021―Mar―13 A COVID-19 risk score combining chest CT radiomics and clinical characteristics to differentiate COVID-19 pneumonia from other viral pneumonias Zuhua Chen, Xiadong Li, Jiawei Li, Shirong Zhang, Pengfei Zhou, Xin Yu, et al. (+17)
27 [GO] 2021―Mar―12 Clinical characteristics and peripheral immunocyte subsets alteration of 85 COVID-19 deaths Liangkun Xiong, Xin Zang, Guohe Feng, Fangfang Zhao, Shihong Wang, Wenhui Zeng, et al. (+2)
28 [GO] 2021―Mar―10 Age cohorts stratified according to age-distributions of COVID-19 morbidity statistics identify uniquely age-dependent CD3+CD8+ T-cell lymphocytopenia in COVID-19 patients without comorbidities on admission Shengwei Jin, Hui An, Tong Zhou, Ting Li, Chengshui Chen, Binyu Ying, et al. (+3)
29 [GO] 2021―Mar―07 Screening potential FDA-approved inhibitors of the SARS-CoV-2 major protease 3CLpro through high-throughput virtual screening and molecular dynamics simulation Wen-Shan Liu, Han-Gao Li, Chuan-Hua Ding, Hai-Xia Zhang, Rui-Rui Wang, Jia-Qiu Li
30 [GO] 2021―Mar―03 Centenarians in nursing homes during the COVID-19 pandemic Anne-Laure Couderc, Florian Correard, Emilie Nouguerède, Julie Berbis, Dominique Rey, Aurélie Daumas, Patrick Villani
31 [GO] 2021―Feb―26 Elevated frequencies of CD14+HLA-DRlo/neg MDSCs in COVID-19 patients GuoHui Xue, Mei Jiang, Rui Zhao, AiPing Le, JunMing Li
32 [GO] 2021―Feb―26 The efficiency and safety of high-dose vitamin C in patients with COVID-19: a retrospective cohort study Dengfeng Gao, Min Xu, Gang Wang, Jianrui Lv, Xiaorong Ma, Yonghong Guo, et al. (+8)
33 [GO] 2021―Feb―14 Chemical composition and pharmacological mechanism of ephedra-glycyrrhiza drug pair against coronavirus disease 2019 (COVID-19) Xiaoling Li, Qin Qiu, Mingyue Li, Haowen Lin, Shilin Cao, Qu Wang, et al. (+6)
34 [GO] 2021―Feb―14 Neurological involvement in the respiratory manifestations of COVID-19 patients Bai-Hong Tan, Jia-Mei Liu, Yue Gui, Shuang Wu, Jia-Le Suo, Yan-Chao Li
35 [GO] 2021―Feb―11 Association of D-dimer elevation with inflammation and organ dysfunction in ICU patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective observational study Wang Zhang, Ling Sang, Jiaran Shi, Ming Zhong, Li Jiang, Bin Song, et al. (+5)
36 [GO] 2021―Feb―10 Development and validation of a prognostic nomogram for predicting in-hospital mortality of COVID-19: a multicenter retrospective cohort study of 4086 cases in China Li Li, Xiaoyu Fang, Lixia Cheng, Penghao Wang, Shen Li, Hao Yu, et al. (+15)
37 [GO] 2021―Feb―07 The age pattern of the male-to-female ratio in mortality from COVID-19 mirrors that of cardiovascular disease in the general population Ila Nimgaonkar, Linda Valeri, Ezra Susser, Sabiha Hussain, Jag Sunderram, Abraham Aviv
38 [GO] 2021―Jan―19 Fighting the storm: could novel anti-TNFα and anti-IL-6 C. sativa cultivars tame cytokine storm in COVID-19? Anna Kovalchuk, Bo Wang, Dongping Li, Rocio Rodriguez-Juarez, Slava Ilnytskyy, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk
39 [GO] 2021―Jan―11 Shorter telomere lengths in patients with severe COVID-19 disease Raul Sanchez-Vazquez, Ana Guío-Carrión, Antonio Zapatero-Gaviria, Paula Martínez, Maria A. Blasco
40 [GO] 2021―Jan―10 Lung adenocarcinoma patients have higher risk of SARS-CoV-2 infection Long Chen, Yue Liu, Jiamin Wu, Chao Deng, Jianjun Tan, Huawen Liu, Li Zhong
41 [GO] 2020―Dec―31 Mortality risk of COVID-19 in elderly males with comorbidities: a multi-country study Guangdi Li, Yacong Liu, Xixi Jing, Yali Wang, Miao Miao, Li Tao, et al. (+10)
42 [GO] 2020―Dec―30 Immunometabolism at the cornerstone of inflammaging, immunosenescence, and autoimmunity in COVID-19 Loukman Omarjee, Frédérique Perrot, Olivier Meilhac, Guillaume Mahe, Guilhem Bousquet, Anne Janin
43 [GO] 2020―Dec―23 Mortality in an italian nursing home during COVID-19 pandemic: correlation with gender, age, ADL, vitamin D supplementation, and limitations of the diagnostic tests Biagio Cangiano, Letizia Maria Fatti, Leila Danesi, Giacomo Gazzano, Marina Croci, Giovanni Vitale, et al. (+8)
44 [GO] 2020―Dec―23 Dynamic monitoring of immune function indexes in COVID-19 patients Yaohui Song, Huixiu Zhong, Lin Li, Minggang Yin, Yi Yin, Xiaolong Guo, et al. (+2)
45 [GO] 2020―Dec―14 Safety and efficacy of convalescent plasma therapy in severely and critically ill patients with COVID-19: A systematic review with meta-analysis Luo Wenjing, Feng Yuanzheng, Jun-Ying Li, Liang V. Tang, Hu Yu
46 [GO] 2020―Dec―11 Comparison of clinical characteristics among younger and elderly deceased patients with COVID-19: a retrospective study Xueyun Tan, Shuai Zhang, Juanjuan Xu, Mei Zhou, Qi Huang, Limin Duan, et al. (+5)
47 [GO] 2020―Dec―09 Predicting severe or critical symptoms in hospitalized patients with COVID-19 from Yichang, China Xin Chen, Feng Peng, Xiaoni Zhou, Jiang Zhu, Xin Chen, Yingying Gong, et al. (+2)
48 [GO] 2020―Dec―09 Coagulation dysfunction in ICU patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China: A retrospective observational study of 75 fatal cases Jiaran Shi, Wang Zhang, Ling Sang, Zhaohui Qu, Ming Zhong, Li jiang, et al. (+6)
49 [GO] 2020―Dec―03 Evolution of COVID-19 in patients with autoimmune rheumatic diseases Rongrong Pang, Jun Zhao, Zhenhua Gan, Zhiliang Hu, Xiang Xue, Yanjun Wu, et al. (+6)
50 [GO] 2020―Nov―24 In search of preventative strategies: novel high-CBD cannabis sativa extracts modulate ACE2 expression in COVID-19 gateway tissues Bo Wang, Anna Kovalchuk, Dongping Li, Rocio Rodriguez-Juarez, Yaroslav Ilnytskyy, Igor Kovalchuk, Olga Kovalchuk
51 [GO] 2020―Nov―22 Characteristics of mortal COVID-19 cases compared to the survivors Xianghui Zhou, Zhipeng Cheng, Dan Shu, Wenyi Lin, Zhangyin Ming, Wei Chen, Yu Hu
52 [GO] 2020―Nov―22 Expression profiles revealed potential kidney injury caused by SARS-CoV-2: a systematic analysis of ACE2 and clinical lessons learned from this discovery Jukun Song, Jianguo Zhu, Weiming Chen, Guohua Zhu, Wei Wang, Chi Chen, et al. (+6)
53 [GO] 2020―Nov―21 Impact of age on duration of viral RNA shedding in patients with COVID-19 Chenliang Zhou, Tianfang Zhang, Haotang Ren, Shanshan Sun, Xia Yu, Jifang Sheng, et al. (+2)
54 [GO] 2020―Nov―21 Association between ageing population, median age, life expectancy and mortality in coronavirus disease (COVID-19) Xue-Qiang Wang, Ge Song, Zheng Yang, Ren-Jie Chen, Yi-Li Zheng, Hao-Yu Hu, et al. (+2)
55 [GO] 2020―Nov―21 Influence of aging on deterioration of patients with COVID-19 Limin Pang, Yi Liu, Maoze Shen, Jujian Ye, Ruirong Chen, Zhien Lan, et al. (+3)
56 [GO] 2020―Nov―21 High incidence of stroke in COVID-19 patients Jingyu Chen, Yazhou Wu, Zhi Chen, Bin Yi, Lili Zhang, Changlin Yin, Hua Feng
57 [GO] 2020―Nov―21 Risk factors for COVID-19 patients with cardiac injury: pulmonary ventilation dysfunction and oxygen inhalation insufficiency are not the direct causes Sucheng Mu, Wei Wei, Chaoyuan Jin, Ning Pu, Kaihuan Yu, Guorong Gu, et al. (+3)
58 [GO] 2020―Nov―21 Estimating the release of inflammatory factors and use of glucocorticoid therapy for COVID-19 patients with comorbidities Dan Han, Chunfen Peng, Rui Meng, Jing Yao, Qiong Zhou, Yong Xiao, Hong Ma
59 [GO] 2020―Nov―21 Clinical characteristics of the first known cases of death caused by COVID-19 pneumonia Fan-Zhen Kong, Yi Wang, Mei-Xia Wang, Qing-Zhang Cheng, Robert Logan, Guan-Hui Wu, Si-Ming Hu
60 [GO] 2020―Nov―21 Clinical outcomes of patients hospitalized for COVID-19 versus SARS: a meta-analysis Po-Cheng Chang, Chien-Chang Yang, Kuo-Chin Kao, Ming-Shien Wen
61 [GO] 2020―Nov―21 Incidence of cerebrovascular disease as a comorbidity in patients with COVID-19: A meta-analysis Jun Zhang, Haili Wang, Min Wei, Hengzhu Zhang, Boming Xia, Xingdong Wang, et al. (+3)
62 [GO] 2020―Nov―21 Coagulopathy in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis Xiaolin Zhang, Xue Yang, Hongmei Jiao, Xinmin Liu
63 [GO] 2020―Nov―21 Clinical challenges in cancer patients with COVID-19: Aging, immunosuppression, and comorbidities Lu Wang, Yinan Sun, Ye Yuan, Qi Mei, Xianglin Yuan
64 [GO] 2020―Nov―21 Genomic, epigenomic, and immune subtype analysis of CTSL/B and SARS-CoV-2 receptor ACE2 in pan-cancer Huimin Li, Longxiang Xie, Lin Chen, Lu Zhang, Yali Han, Zhongyi Yan, Xiangqian Guo
65 [GO] 2020―Nov―17 Impact of cardiovascular and metabolic diseases on the severity of COVID-19: a systematic review and meta-analysis Meng Meng, Qianwen Zhao, Rahul Kumar, Chen Bai, Yunlei Deng, Bo Wan
66 [GO] 2020―Nov―16 Clinical characteristics and fatal outcomes of hypertension in patients with severe COVID-19 Xiaocheng Cheng, Guoqiang Cai, Xuesong Wen, Lei Gao, Dan Jiang, Min Sun, et al. (+3)
67 [GO] 2020―Nov―16 Role of angiotensin-converting enzyme 2 in neurodegenerative diseases during the COVID-19 pandemic Zhenyu Li, Xiaolin Xu, Meiling Yang, Jianping Feng, Cunming Liu, Chun Yang
68 [GO] 2020―Nov―08 Comparative analysis of SARS-CoV-2 and its receptor ACE2 with evolutionarily related coronaviruses Fei-Feng Li, Qiong Zhang, Gui-Yu Wang, Shu-Lin Liu
69 [GO] 2020―Nov―07 A predictive model for the severity of COVID-19 in elderly patients Furong Zeng, Guangtong Deng, Yanhui Cui, Yan Zhang, Minhui Dai, Lingli Chen, et al. (+6)
70 [GO] 2020―Nov―05 The association between subjective impact and the willingness to adopt healthy dietary habits after experiencing the outbreak of the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19): a cross-sectional study in China Ying Xu, Zhixue Li, Weijun Yu, Xiangyang He, Yan Ma, Fengmin Cai, et al. (+5)
71 [GO] 2020―Nov―01 Evaluation of droplet digital PCR for quantification of SARS-CoV-2 Virus in discharged COVID-19 patients Chong Liu, Qingxin Shi, Mingfei Peng, Ruyue Lu, Haohao Li, Yingying Cai, et al. (+3)
72 [GO] 2020―Oct―30 Lung ultrasound is a reliable diagnostic technique to predict abnormal CT chest scan and to detect oxygen requirements in COVID-19 pneumonia Géraldine Falgarone, Frédéric Pamoukdjian, Johann Cailhol, Audrey Giocanti-Auregan, Sandrine Guis, Guilhem Bousquet, et al. (+2)
73 [GO] 2020―Oct―27 Comparison of clinical characteristics of COVID-19 between elderly patients and young patients: a study based on a 28-day follow-up Lin Zhang, Tao Fan, Shuo Yang, Haojie Feng, Bo Hao, Zilong Lu, et al. (+5)
74 [GO] 2020―Oct―26 Short telomeres increase the risk of severe COVID-19 Antoine Froidure, Manon Mahieu, Delphine Hoton, Pierre-François Laterre, Jean Cyr Yombi, Sandra Koenig, et al. (+3)
75 [GO] 2020―Oct―26 Single-cell expression profiles of ACE2 and TMPRSS2 reveals potential vertical transmission and fetus infection of SARS-CoV-2 Mengdie Lü, Li Qiu, Guangshuai Jia, Rongqun Guo, Qibin Leng
76 [GO] 2020―Oct―21 An improved multivariate model that distinguishes COVID-19 from seasonal flu and other respiratory diseases Xing Guo, Yanrong Li, Hua Li, Xueqin Li, Xu Chang, Xuemei Bai, et al. (+3)
77 [GO] 2020―Oct―20 Influence of anti-osteoporosis treatments on the incidence of COVID-19 in patients with non-inflammatory rheumatic conditions Josep Blanch-Rubió, Natalia Soldevila-Domenech, Laura Tío, Jone Llorente-Onaindia, Manuel Ciria-Recasens, Luciano Polino, et al. (+5)
78 [GO] 2020―Oct―16 CD45: a critical regulator in immune cells to predict severe and non-severe COVID-19 patients Mingming Jin, Nannan Shi, Meng Wang, Chunzi Shi, Shengjie Lu, Qing Chang, et al. (+8)
79 [GO] 2020―Oct―14 Clinical characteristics and prognostic factors of COVID-19 patients progression to severe: a retrospective, observational study Yunfei Liao, Yong Feng, Bo Wang, Hanyu Wang, Jinsha Huang, Yaxin Wu, et al. (+5)
80 [GO] 2020―Oct―14 Sex differences in clinical characteristics and risk factors for mortality among severe patients with COVID-19: a retrospective study Wating Su, Zhen Qiu, Lu Zhou, Jiabao Hou, Yafeng Wang, Fengnan Huang, et al. (+7)
81 [GO] 2020―Oct―13 Using the common cold virus as a naturally occurring vaccine to prevent COVID-19: Lessons from Edward Jenner Federica Sotgia, Michael P. Lisanti
82 [GO] 2020―Oct―08 Efficacy and safety of tocilizumab in COVID-19 patients Kai-Lian Zheng, Ying Xu, Yu-Feng Guo, Le Diao, Xiang-Yu Kong, Xiao-Jian Wan, et al. (+11)
83 [GO] 2020―Oct―08 COVID-19: a risk factor for fatal outcomes in patients with comorbid cardiovascular disease Hui Xu, Ling Ai, Chun Qiu, Xi Tan, Bo Jiao, Ailin Luo, et al. (+3)
84 [GO] 2020―Oct―06 Development and validation of a prediction model for early identification of critically ill elderly COVID-19 patients Jue Liu, Liyuan Tao, Zhancheng Gao, Rongmeng Jiang, Min Liu
85 [GO] 2020―Oct―01 Analysis of liver injury factors in 332 patients with COVID-19 in Shanghai, China Hongying Guo, Zhengguo Zhang, Yuyi Zhang, Yu Liu, Jiefei Wang, Zhiping Qian, et al. (+2)
86 [GO] 2020―Sep―29 SARS-CoV-2, immunosenescence and inflammaging: partners in the COVID-19 crime Renato Domingues, Alice Lippi, Cristian Setz, Tiago F. Outeiro, Anita Krisko
87 [GO] 2020―Sep―27 Neurological manifestations in COVID-19 and its possible mechanism Xiaojia Tang, Yuhan Luo, Yuxia Song, Hongyang Fan, Sisi Dong, Peipei Liu, Yingzhu Chen
88 [GO] 2020―Sep―11 A newborn with normal IgM and elevated IgG antibodies born to an asymptomatic infection mother with COVID-19 Wenqi Gao, Zhifang Deng, Lingkong Zeng, Yuan Yang, HongJian Gong, Jue Liu, Han Xiao
89 [GO] 2020―Sep―10 Clinical course and risk factors for recurrence of positive SARS-CoV-2 RNA: a retrospective cohort study from Wuhan, China Jie Chen, Xiaoping Xu, Jing Hu, Qiangda Chen, Fengfeng Xu, Hui Liang, et al. (+7)
90 [GO] 2020―Aug―29 Early coagulation tests predict risk stratification and prognosis of COVID-19 Lili Luo, Min Xu, Mengyi Du, Haiming Kou, Danying Liao, Zhipeng Cheng, et al. (+2)
91 [GO] 2020―Aug―28 Clinical characteristics of chronic liver disease with coronavirus disease 2019 (COVID-19): a cohort study in Wuhan, China Chaowei Li, Qingshi Chen, Jianwen Wang, Huasong Lin, Yalan Lin, Jinhuang Lin, et al. (+3)
92 [GO] 2020―Aug―24 Clinical course and characteristics of patients with coronavirus disease 2019 in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study Yanfang Liu, Lina Liu, Ye Wang, Xinyang Du, Hong Ma, Jing Yao
93 [GO] 2020―Aug―22 COVID-19: a probable role of the anticoagulant Protein S in managing COVID-19-associated coagulopathy Sabyasachi Chatterjee, Tanusree Sengupta, Samarpan Majumder, Rinku Majumder
94 [GO] 2020―Aug―17 Revealing the targets and mechanisms of vitamin A in the treatment of COVID-19 Rong Li, Ka Wu, Yu Li, Xiao Liang, William Ka Fai Tse, Lu Yang, Keng Po Lai
95 [GO] 2020―Aug―17 The effect of emergency surgery on acute abdomen patients with COVID-19 pneumonia: a retrospective observational study Ning Zhao, Liang Wu, Yifeng Cheng, Hai Zheng, Ping Hu, Chaojie Hu, et al. (+6)
96 [GO] 2020―Aug―17 Risk factors for severe cases of COVID-19: a retrospective cohort study Feng He, Qingqing Luo, Ming Lei, Lixin Fan, Xinning Shao, Guanglie Huang, et al. (+7)
97 [GO] 2020―Aug―14 Elevated Lactate Dehydrogenase (LDH) level as an independent risk factor for the severity and mortality of COVID-19 Chang Li, Jianfang Ye, Qijian Chen, Weihua Hu, Lingling Wang, Yameng Fan, et al. (+8)
98 [GO] 2020―Aug―13 COVID-19 mortality in Lombardy: the vulnerability of the oldest old and the resilience of male centenarians Gabriella Marcon, Mauro Tettamanti, Giorgia Capacci, Giulia Fontanel, Marco Spanò, Alessandro Nobili, et al. (+2)
99 [GO] 2020―Jul―30 Development and validation of a risk stratification model for screening suspected cases of COVID-19 in China Jing Ma, Xiaowei Shi, Weiming Xu, Feifei Lv, Jian Wu, Qiaoling Pan, et al. (+4)
100 [GO] 2020―Jul―30 High neutrophil-to-lymphocyte ratio associated with progression to critical illness in older patients with COVID-19: a multicenter retrospective study Jiangshan Lian, Ciliang jin, Shaorui Hao, Xiaoli Zhang, Meifang Yang, Xi Jin, et al. (+15)
101 [GO] 2020―Jul―28 COVID-19 induced liver function abnormality associates with age Shasha Li, Jinsong Li, Zhenhua Zhang, Lin Tan, Tuo Shao, Ming Li, et al. (+4)
102 [GO] 2020―Jul―21 Risk of death by age and gender from CoVID-19 in Peru, March-May, 2020 Cesar Munayco, Gerardo Chowell, Amna Tariq, Eduardo A. Undurraga, Kenji Mizumoto
103 [GO] 2020―Jul―20 Clinical imaging characteristics of inpatients with coronavirus disease-2019 in Heilongjiang Province, China: a retrospective study Hao Jiang, Wei Guo, Zhongxing Shi, Huijie Jiang, Mingyu Zhang, Lai Wei, Yongmei Pan
104 [GO] 2020―Jul―13 Epidemiological, comorbidity factors with severity and prognosis of COVID-19: a systematic review and meta-analysis Xiaoyu Fang, Shen Li, Hao Yu, Penghao Wang, Yao Zhang, Zheng Chen, et al. (+5)
105 [GO] 2020―Jul―11 Risk factors influencing the prognosis of elderly patients infected with COVID-19: a clinical retrospective study in Wuhan, China Shan Gao, Fang Jiang, Wei Jin, Yuan Shi, Leilei Yang, Yanqiong Xia, et al. (+6)
106 [GO] 2020―Jul―07 Pathophysiology of SARS-CoV-2 infection in patients with intracerebral hemorrhage Sisi Dong, Peipei Liu, Yuhan Luo, Ying Cui, Lilong Song, Yingzhu Chen
107 [GO] 2020―Jul―06 Serum IgM against SARS-CoV-2 correlates with in-hospital mortality in severe/critical patients with COVID-19 in Wuhan, China Xintian Liu, Xuan Zheng, Bo Liu, Mingxiang Wu, Zhenlu Zhang, Gangcheng Zhang, Xi Su
108 [GO] 2020―Jul―03 A qualitative study of the vocational and psychological perceptions and issues of transdisciplinary nurses during the COVID-19 outbreak Jing Fan, Kaihui Hu, Xueqin Li, Ying Jiang, Xiang Zhou, Xin Gou, Xinyuan Li
109 [GO] 2020―Jul―03 Questionnaire assessment helps the self-management of patients with inflammatory bowel disease during the outbreak of Coronavirus Disease 2019 Meiping Yu, Zhenghao Ye, Yu Chen, Tingting Qin, Jiguang Kou, De’an Tian, Fang Xiao
110 [GO] 2020―Jun―28 Reversing immunosenescence for prevention of COVID-19 Robert T. Brooke, Gregory M. Fahy
111 [GO] 2020―Jun―26 Serum calcium as a biomarker of clinical severity and prognosis in patients with coronavirus disease 2019 Jia-Kui Sun, Wen-Hao Zhang, Lei Zou, Ying Liu, Jing-Jing Li, Xiao-Hua Kan, et al. (+7)
112 [GO] 2020―Jun―24 ADL-dependency, D-Dimers, LDH and absence of anticoagulation are independently associated with one-month mortality in older inpatients with Covid-19 Guilhem Bousquet, Géraldine Falgarone, David Deutsch, Sophie Derolez, Marilucy Lopez-Sublet, François-Xavier Goudot, et al. (+4)
113 [GO] 2020―Jun―24 Lactate dehydrogenase, an independent risk factor of severe COVID-19 patients: a retrospective and observational study Yi Han, Haidong Zhang, Sucheng Mu, Wei Wei, Chaoyuan Jin, Chaoyang Tong, et al. (+4)
114 [GO] 2020―Jun―23 Risk factors for 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) patients progressing to critical illness: a systematic review and meta-analysis Lizhen Xu, Yaqian Mao, Gang Chen
115 [GO] 2020―Jun―23 Re-analysis of SARS-CoV-2-infected host cell proteomics time-course data by impact pathway analysis and network analysis: a potential link with inflammatory response Jens-Ole Bock, Ignacio Ortea
116 [GO] 2020―Jun―22 Lessons from a lumbar burst fracture patient infected with SARS-CoV-2 Shuangqi Yu, Hexing Zhang, Wei Chen, Song Wan, Yi Zhang, Xunzheng Xiong, Fan Ding
117 [GO] 2020―Jun―22 Clinical characteristics of older and younger patients infected with SARS-CoV-2 Zhiguo Zhou, Min Zhang, Yali Wang, Fang Zheng, Yaxiong Huang, Kang Huang, et al. (+10)
118 [GO] 2020―Jun―19 Prognosis analysis of patients with mental disorders with COVID-19: a single-center retrospective study Yan Wan, Juan Wu, Lihua Ni, Qinqin Luo, Cheng Yuan, Fang Fan, et al. (+4)
119 [GO] 2020―Jun―17 Treatment strategies of hospitalized patients with coronavirus disease-19 Yaxiong Huang, Chunlin Cai, Jinglei Zang, Jun Xie, Dan Xu, Fang Zheng, et al. (+7)
120 [GO] 2020―Jun―16 De novo design of protein peptides to block association of the SARS-CoV-2 spike protein with human ACE2 Xiaoqiang Huang, Robin Pearce, Yang Zhang
121 [GO] 2020―Jun―13 Microdose lithium reduces cellular senescence in human astrocytes - a potential pharmacotherapy for COVID-19? Tania Viel, Shankar Chinta, Anand Rane, Manish Chamoli, Hudson Buck, Julie Andersen
122 [GO] 2020―Jun―12 From causes of aging to death from COVID-19 Mikhail V. Blagosklonny
123 [GO] 2020―Jun―11 Potential mechanisms of hemorrhagic stroke in elderly COVID-19 patients Haili Wang, Xiaojia Tang, Hongyang Fan, Yuhan Luo, Yuxia Song, Yao Xu, Yingzhu Chen
124 [GO] 2020―Jun―05 ACE2 and TMPRSS2 variants and expression as candidates to sex and country differences in COVID-19 severity in Italy Rosanna Asselta, Elvezia Maria Paraboschi, Alberto Mantovani, Stefano Duga
125 [GO] 2020―Jun―05 Comparison of clinical characteristics and outcomes of patients with coronavirus disease 2019 at different ages Mengmeng Zhao, Menglong Wang, Jishou Zhang, Jian Gu, Pingan Zhang, Yao Xu, et al. (+12)
126 [GO] 2020―Jun―02 Infection with SARS-CoV-2 causes abnormal laboratory results of multiple organs in patients Ai-Ping Yang, Hui-Ming Li, Wen-Qiang Tao, Xue-Jing Yang, Min Wang, Wen-Juan Yang, Jian-Ping Liu
127 [GO] 2020―May―29 Why does COVID-19 disproportionately affect older people? Amber L. Mueller, Maeve S. McNamara, David A. Sinclair
128 [GO] 2020―May―27 Metformin and SARS-CoV-2: mechanistic lessons on air pollution to weather the cytokine/thrombotic storm in COVID-19 Javier A. Menendez
129 [GO] 2020―May―07 Preventive strategy for the clinical treatment of hip fractures in the elderly during the COVID-19 outbreak: Wuhan’s experience Jing Liu, Bobin Mi, Liangcong Hu, Yuan Xiong, Hang Xue, Wu Zhou, et al. (+6)
130 [GO] 2020―May―02 Typical radiological progression and clinical features of patients with coronavirus disease 2019 Min Wang, Linghong Guo, Qi Chen, Guojin Xia, Bo Wang
131 [GO] 2020―May―02 Immune environment modulation in pneumonia patients caused by coronavirus: SARS-CoV, MERS-CoV and SARS-CoV-2 Zhixian Yao, Zhong Zheng, Ke Wu, Zheng Junhua
132 [GO] 2020―Apr―27 ACE2 correlated with immune infiltration serves as a prognostic biomarker in endometrial carcinoma and renal papillary cell carcinoma: implication for COVID-19 Jing Yang, Hongxia Li, Shengda Hu, Yafeng Zhou
133 [GO] 2020―Apr―22 Anti-SARS-CoV-2 virus antibody levels in convalescent plasma of six donors who have recovered from COVID-19 Libo Zhang, Rongrong Pang, Xiang Xue, Jingjing Bao, Sheng Ye, Yudong Dai, et al. (+4)
134 [GO] 2020―Apr―10 Predictors for imaging progression on chest CT from coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients Zongguo Yang, Jia Shi, Zhang He, Ying Lü, Qingnian Xu, Chen Ye, et al. (+5)
135 [GO] 2020―Apr―08 Biomarkers of biological age as predictors of COVID-19 disease severity Gordan Lauc, David Sinclair
136 [GO] 2020―Apr―08 Does comorbidity increase the risk of patients with COVID-19: evidence from meta-analysis Bolin Wang, Ruobao Li, Zhong Lu, Yan Huang
137 [GO] 2020―Mar―30 COVID-19 and chronological aging: senolytics and other anti-aging drugs for the treatment or prevention of corona virus infection? Camillo Sargiacomo, Federica Sotgia, Michael P. Lisanti


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec