col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


105 Results       Page 1

 [1] 
Ivyspring International Publisher: International Journal of Biological Sciences
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2023―Oct―30 What we learned from lifting COVID-19 restrictions in Macao in December 2022 Chon Lok LEI, Hoi Man NG, Guihui QIN, Cheung Kwan YEUNG, Chon Leng LEI, Ren-He XU
2 [GO] 2023―Aug―09 Seeing the T cell Immunity of SARS-CoV-2 and SARS-CoV: Believing the Epitope-Oriented Vaccines Can Yue, Pengyan Wang, Jinmin Tian, George F. Gao, Kefang Liu, William J. Liu
3 [GO] 2023―Jun―05 TLR9 and STING agonists cooperatively boost the immune response to SARS-CoV-2 RBD vaccine through an increased germinal center B cell response and reshaped T helper responses Jing-Xing Yang, Jen-Chih Tseng, Chih-Feng Tien, Chia-Yin Lee, Yi-Ling Liu, Jhe-Jhih Lin, et al. (+9)
4 [GO] 2023―Mar―13 Cardiovascular-related proteomic changes in ECFCs exposed to the serum of COVID-19 patients Lucía Beltrán-Camacho, Santosh D. Bhosale, Daniel Sánchez-Morillo, Ismael Sánchez-Gomar, Marta Rojas-Torres, Sara Eslava-Alcón, et al. (+9)
5 [GO] 2022―Sep―28 Pyroptotic cell death in SARS-CoV-2 infection: revealing its roles during the immunopathogenesis of COVID-19 Man Wang, Wenguang Chang, Lei Zhang, Yuan Zhang
6 [GO] 2022―Sep―28 Humoral Immunogenicity to SARS-CoV-2 Vaccination in Liver Transplant Recipients: A Systematic Review and Meta-Analysis Jeong-Ju Yoo, Dong Keon Yon, Seung Won Lee, Jae Il Shin, Beom Kyung Kim
7 [GO] 2022―Sep―09 Traditional Chinese Medicine JingYinGuBiao Formula Therapy Improves the Negative Conversion Rate of SARS-CoV2 in Patients with Mild COVID-19 Bowu Chen, Peihua Geng, Jiaojiao Shen, Suthat Liangpunsakul, Hua Lyu, Jue Zhang, et al. (+10)
8 [GO] 2022―Sep―09 Serological responses to human virome define clinical outcomes of Italian patients infected with SARS-CoV-2 Limin Wang, Julián Candia, Lichun Ma, Yongmei Zhao, Luisa Imberti, Alessandra Sottini, et al. (+17)
9 [GO] 2022―Aug―26 COVID-19 prevention and control strategies: learning from the Macau model Yan-Jie Zhao, Jia-Qi Xu, Wei Bai, He-Li Sun, Bing Shui, Zhi-Xin Yang, et al. (+4)
10 [GO] 2022―Aug―12 Development and application of ribonucleic acid therapy strategies against COVID-19 Lin Ning, Mujiexin Liu, Yushu Gou, Yue Yang, Bifang He, Jian Huang
11 [GO] 2022―Jul―19 Friend or Foe? Implication of the autophagy-lysosome pathway in SARS-CoV-2 infection and COVID-19 Weifeng He, Yuan Gao, Jing Zhou, Yi Shi, Dajing Xia, Han-Ming Shen
12 [GO] 2022―Jul―19 The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19 at the third year Chu-Xia Deng
13 [GO] 2022―Jul―19 The significance of advanced COVID-19 diagnostic testing in pandemic control measures Hang Fai Kwok
14 [GO] 2022―Jul―19 Effect of a Functional Phospholipid Metabolome-Protein Association Pathway on the Mechanism of COVID-19 Disease Progression Mingshan Xue, Teng Zhang, Zhangkai J. Cheng, Baojun Guo, Yifeng Zeng, Runpei Lin, et al. (+9)
15 [GO] 2022―Jul―19 Interplay of LncRNAs NEAT1 and TUG1 in Incidence of Cytokine Storm in Appraisal of COVID-19 Infection Safaa I. Tayel, Eman A. El-Masry, Gehan A. Abdelaal, Somaia Shehab-Eldeen, Abdallah Essa, Nashwa M. Muharram
16 [GO] 2022―Jul―19 COVID-19 Pandemic: Insights into Interactions between SARS-CoV-2 Infection and MAFLD Hanfei Chen, Qiang Chen
17 [GO] 2022―Jul―19 Humoral and Cellular Immune Responses of COVID-19 vaccines against SARS-Cov-2 Omicron variant: a systemic review Zhonghao Chen, Ying Zhang, Meng Wang, Md Sahidul Islam, Ping Liao, Yuanjia Hu, Xin Chen
18 [GO] 2022―Jul―19 Recipients of COVID-19 vaccines face challenges of SARS-CoV-2 variants Tianhong Li, Kathy Qian Luo
19 [GO] 2022―Jul―19 Structural basis of SARS-CoV-2 and its variants binding to intermediate horseshoe bat ACE2 Lingfeng Tang, Di Zhang, Pu Han, Xinrui Kang, Anqi Zheng, Zepeng Xu, et al. (+6)
20 [GO] 2022―Jul―19 SARS-CoV-2 and the Nucleus Mengqi Chen, Yue Ma, Wakam Chang
21 [GO] 2022―Jul―19 Prospects of Coffee Leaf against SARS-CoV-2 Infection Chen-Shiou Wu, Hsiu-Mei Chiang, Yeh Chen, Chung-Yu Chen, Hsiao-Fan Chen, Wen-Chi Su, et al. (+5)
22 [GO] 2022―Jul―19 Cross-variant protection against SARS-CoV-2 infection in hamsters immunized with monovalent and bivalent inactivated vaccines Zi-Wei Ye, Yilan Fan, Kaiming Tang, Chon Phin Ong, Cuiting Luo, Hon-Lam Chung, et al. (+13)
23 [GO] 2022―Jul―19 Dysregulation of Innate and Adaptive Immune Responses in Asymptomatic SARS-CoV-2 Infection with Delayed Viral Clearance Shanshan Cao, Qing Zhang, Liu Song, Mingzhong Xiao, Yexing Chen, Dianbing Wang, et al. (+24)
24 [GO] 2022―Jul―19 Signaling mechanisms of SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein in viral infection, cell death and inflammation Wenbiao Wang, Junzhe Chen, Xueqing Yu, Hui-Yao Lan
25 [GO] 2022―Jul―19 Targeting ACLY efficiently inhibits SARS-CoV-2 replication Terrence Tsz-Tai Yuen, Jasper Fuk-Woo Chan, Bingpeng Yan, Cynthia Cheuk-Ying Shum, Yuanchen Liu, Huiping Shuai, et al. (+16)
26 [GO] 2022―Jul―19 Phosphatidic acid phosphatase 1 impairs SARS-CoV-2 replication by affecting the glycerophospholipid metabolism pathway Bingpeng Yan, Shuofeng Yuan, Jianli Cao, Kingchun Fung, Pok-Man Lai, Feifei Yin, et al. (+20)
27 [GO] 2022―Jul―19 Long COVID and its Management Ho Cheng Koc, Jing Xiao, Weiwei Liu, Yong Li, Guokai Chen
28 [GO] 2022―Jul―19 Revealing the mystery of persistent smell loss in long COVID patients Jung Woo Park, Xiaoyan Wang, Ren-He Xu
29 [GO] 2022―Jun―14 Depressive symptoms and gender differences in older adults in Hong Kong during the COVID-19 pandemic: a network analysis approach Yu Jin, He-Li Sun, Simon Ching Lam, Zhaohui Su, Brian J. Hall, Teris Cheung, et al. (+3)
30 [GO] 2022―May―04 Dynamic response landscape of immune cells identified immune dysfunction which predicts disease progression in COVID-19 infected patients Xiangyu Deng, Yao Zhang, Meiqi Li, Xiaolong Tang, Jing Shen, Yu Chen, et al. (+10)
31 [GO] 2022―Apr―08 Manifestations and Mechanism of SARS-CoV2 Mediated Cardiac Injury Si-chi Xu, Wei Wu, Shu-yang Zhang
32 [GO] 2022―Mar―21 COVID-19 receptor and malignant cancers: Association of CTSL expression with susceptibility to SARS-CoV-2 Lianmei Zhang, Chunli Wei, Dabing Li, Jiayue He, Shuguang Liu, Haoyue Deng, et al. (+7)
33 [GO] 2022―Feb―23 Immune response and potential therapeutic strategies for the SARS-CoV-2 associated with the COVID-19 pandemic Xianghui Li, Yabo Zhang, Libing He, Jiangzhe Si, Shuai Qiu, Yuhua He, et al. (+5)
34 [GO] 2022―Feb―23 B.1.617.2 (Delta) Variant of SARS-CoV-2: features, transmission and potential strategies Yan Zhan, Hui Yin, Ji-Ye Yin
35 [GO] 2022―Feb―09 Virus-related Knowledge in Covid-19 Times - Results from two Cross-sectional Studies in Austria and Implications for School Marc Bracko, Uwe Karsten Simon
36 [GO] 2022―Jan―08 Human Organoids as a Promising Platform for Fighting COVID-19 Dong Chen, Xi Su, Haibo Chen, Siyan Chen, Yongsheng Zhao, Wei Wei
37 [GO] 2022―Jan―08 A systematic review of Vaccine Breakthrough Infections by SARS-CoV-2 Delta Variant Mengxin Zhang, Ying Liang, Dongsheng Yu, Bang Du, Weyland Cheng, Lifeng Li, et al. (+6)
38 [GO] 2021―Dec―15 The COVID-19 infection in children and its association with the immune system, prenatal stress, and neurological complications Suliman Khan, Rabeea Siddique, Xiao Hao, Yueting Lin, Yuxin Liu, Xiaoyan Wang, et al. (+2)
39 [GO] 2021―Dec―15 Cytokine storm in COVID-19: from viral infection to immune responses, diagnosis and therapy Yizhou Jiang, Limor Rubin, Tangming Peng, Linlin Liu, Xingan Xing, Philip Lazarovici, Wenhua Zheng
40 [GO] 2021―Dec―15 COVID-19: systemic pathology and its implications for therapy Qi Shen, Jie Li, Zhan Zhang, Shuang Guo, Qiuhong Wang, Xiaorui An, Haocai Chang
41 [GO] 2021―Oct―04 COVID-19 disease and malignant cancers: The impact for the furin gene expression in susceptibility to SARS-CoV-2 Dabing Li, Xiaoyan Liu, Lianmei Zhang, Jiayue He, Xianmao Chen, Shuguang Liu, et al. (+5)
42 [GO] 2021―Oct―04 The intraviral protein-protein interaction of SARS-CoV-2 reveals the key role of N protein in virus-like particle assembly Minghai Chen, Chuang Yan, Fujun Qin, Luping Zheng, Xian-En Zhang
43 [GO] 2021―Sep―06 Comprehensive landscape of the renin-angiotensin system in Pan-cancer: a potential downstream mediated mechanism of SARS-CoV-2 Yuqing Cui, Fengzhi Chen, Jiayi Gao, Mengxia Lei, Dandan Wang, Xiaoying Jin, et al. (+3)
44 [GO] 2021―Sep―01 Gene Presence/Absence Variation analysis of coronavirus family displays its pan-genomic diversity Du Jiao, Xiaorui Dong, Yingyan Yu, Chaochun Wei
45 [GO] 2021―Sep―01 Receptor-binding domain of SARS-CoV-2 spike protein efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection and attachment to mouse lung Hye Jin Shin, Keun Bon Ku, Hae Soo Kim, Hyun Woo Moon, Gi Uk Jeong, Insu Hwang, et al. (+9)
46 [GO] 2021―Aug―06 RS-5645 attenuates inflammatory cytokine storm induced by SARS-CoV-2 spike protein and LPS by modulating pulmonary microbiota Te Liu, Jianchao Wu, Changpeng Han, Zhangbin Gong, Giuseppe La Regina, Jiulin Chen, et al. (+4)
47 [GO] 2021―Jul―27 Inhibition of SARS-CoV-2 pseudovirus invasion by ACE2 protecting and Spike neutralizing peptides: An alternative approach to COVID19 prevention and therapy Jiang Chen, Song Li, Zhifeng Lei, Qinmin Tang, Ling Mo, Xing Zhao, et al. (+3)
48 [GO] 2021―Jul―27 Targeting the PI3K/AKT pathway: a potential new weapon in the global fight against SARS-CoV-2? Salvatore Santamaria
49 [GO] 2021―Jun―17 Capivasertib restricts SARS-CoV-2 cellular entry: a potential clinical application for COVID-19 Fang Sun, Chenglin Mu, Hang Fai Kwok, Jiyuan Xu, Yingliang Wu, Wanhong Liu, et al. (+5)
50 [GO] 2021―Jun―02 COVID-19 one year later: a retrospect of CRISPR-Cas system in combating COVID-19 Yan Zhan, Xiang-Ping Li, Ji-Ye Yin
51 [GO] 2021―Jun―02 Inflammation characteristics and anti-inflammation treatment with tocilizumab of severe/critical COVID-19 patients: A retrospective cohort study Qin Hu, Yu Xu, Ying Xiang, Bin Wang, Zhiquan Yuan, Yifan Shan, et al. (+9)
52 [GO] 2021―May―19 Downregulation of ACE2 expression by SARS-CoV-2 worsens the prognosis of KIRC and KIRP patients via metabolism and immunoregulation Qian Tang, Yue Wang, Ling Ou, Jieling Li, Kai Zheng, Hui Zhan, et al. (+7)
53 [GO] 2021―Apr―12 The continued global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19 Chu-Xia Deng
54 [GO] 2021―Apr―12 Development and application of therapeutic antibodies against COVID-19 Lin Ning, Hamza B. Abagna, Qianhu Jiang, Siqi Liu, Jian Huang
55 [GO] 2021―Apr―12 Developing effective siRNAs to reduce the expression of key viral genes of COVID-19 Renfei Wu, Kathy Qian Luo
56 [GO] 2021―Apr―12 Glucocorticoids are double-edged sword in the treatment of COVID-19 and cancers Ruixin Yang, Yingyan Yu
57 [GO] 2021―Apr―12 From impossible to possible: the lessons from the control of recent COVID-19 outbreaks in China Lixin Tai, Kengieng Wong, Li Wang, Li-jun Di
58 [GO] 2021―Apr―12 Krebs Von den Lungen-6 as a predictive indicator for the risk of secondary pulmonary fibrosis and its reversibility in COVID-19 patients Mingshan Xue, Teng Zhang, Hao Chen, Yifeng Zeng, Runpei Lin, Yingjie Zhen, et al. (+7)
59 [GO] 2021―Apr―12 Review of Covid-19 vaccine clinical trials - A puzzle with missing pieces Hang Fai Kwok
60 [GO] 2021―Apr―12 Attitudes toward COVID-19 vaccines in Chinese college students Wei Bai, Hong Cai, Shou Liu, Huanzhong Liu, Han Qi, Xu Chen, et al. (+5)
61 [GO] 2021―Apr―12 Artificial intelligence in the diagnosis of COVID-19: challenges and perspectives Shigao Huang, Jie Yang, Simon Fong, Qi Zhao
62 [GO] 2021―Apr―12 The role of CD4+FoxP3+ regulatory T cells in the immunopathogenesis of COVID-19: implications for treatment Yifei Wang, Jingbin Zheng, Md Sahidul Islam, Yang Yang, Yuanjia Hu, Xin Chen
63 [GO] 2021―Apr―12 Hydroxychloroquine/Chloroquine as Therapeutics for COVID-19: Truth under the Mystery Yao Chen, Mei-Xiu Li, Guo-Dong Lu, Han-Ming Shen, Jing Zhou
64 [GO] 2021―Apr―12 mRNA vaccines for COVID-19: what, why and how Jung Woo Park, Philip N.P. Lagniton, Yu Liu, Ren-He Xu
65 [GO] 2021―Apr―12 Global landscape of patents related to human coronaviruses Kunmeng Liu, Zixuan Gu, Md Sahidul Islam, Thomas Scherngell, Xiangjun Kong, Jing Zhao, et al. (+2)
66 [GO] 2021―Apr―12 In silico structure-based discovery of a SARS-CoV-2 main protease inhibitor Lei Wen, Kaiming Tang, Kenn Ka-Heng Chik, Chris Chun-Yiu Chan, Jessica Oi-Ling Tsang, Ronghui Liang, et al. (+11)
67 [GO] 2021―Apr―12 SARS-CoV-2 main protease suppresses type I interferon production by preventing nuclear translocation of phosphorylated IRF3 Sin-Yee Fung, Kam-Leung Siu, Huayue Lin, Man Lung Yeung, Dong-Yan Jin
68 [GO] 2021―Apr―12 Construction and applications of SARS-CoV-2 pseudoviruses: a mini review Minghai Chen, Xian-En Zhang
69 [GO] 2021―Apr―12 SARS-CoV-2-induced Overexpression of miR-4485 Suppresses Osteogenic Differentiation and Impairs Fracture Healing Bobin Mi, Yuan Xiong, Chenming Zhang, Wu Zhou, Lang Chen, Faqi Cao, et al. (+6)
70 [GO] 2021―Apr―12 The Genetic Variant of SARS-CoV-2: Would it matter for Controlling the Devastating Pandemic? Shuxin Guo, Kefang Liu, Jun Zheng
71 [GO] 2021―Mar―16 Should people with severe mental illness be prioritized for the COVID-19 vaccination? Yuan Yang, Wen Li, Qinge Zhang, Ling Zhang, Teris Cheung, Chee H Ng, Yu-Tao Xiang
72 [GO] 2021―Mar―16 Inflammatory stress in SARS-COV-2 associated Acute Kidney Injury Junzhe Chen, Wenbiao Wang, Ying Tang, Xiao-ru Huang, Xueqing Yu, Hui-Yao Lan
73 [GO] 2021―Mar―16 Assessment of global asymptomatic SARS-CoV-2 infection and management practices from China Zheng Chen, Bili Wang, Shanshan Mao, Qing Ye
74 [GO] 2021―Feb―19 Evaluation and characterization of HSPA5 (GRP78) expression profiles in normal individuals and cancer patients with COVID-19 Jiewen Fu, Chunli Wei, Jiayue He, Lianmei Zhang, Ju Zhou, Kyathegowdanadoddi Srinivasa Balaji, et al. (+4)
75 [GO] 2021―Feb―19 Depression and its relationship with quality of life in frontline psychiatric clinicians during the COVID-19 pandemic in China: a national survey Hong-He Zhang, Yan-Jie Zhao, Chun Wang, Qinge Zhang, Hai-Yang Yu, Teris Cheung, et al. (+3)
76 [GO] 2021―Jan―31 A rapid screening classifier for diagnosing COVID-19 Yang Xia, Weixiang Chen, Hongyi Ren, Jianping Zhao, Lihua Wang, Rui Jin, et al. (+13)
77 [GO] 2020―Nov―06 ACE2 Correlated With Immune Infiltration Serves As A Novel Prognostic Biomarker In Clear Cell Renal Cell Carcinoma: Implication For COVID-19 Wuping Yang, Lei Li, Kenan Zhang, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Yanqing Gong, et al. (+2)
78 [GO] 2020―Nov―06 A Multiple-Hit Hypothesis Involving Reactive Oxygen Species and Myeloperoxidase Explains Clinical Deterioration and Fatality in COVID-19 Pravin T Goud, David Bai, Husam M Abu-Soud
79 [GO] 2020―Nov―06 Clinical characteristics and analysis of risk factors for disease progression of COVID-19: A retrospective Cohort Study Zhengtong Lv, Shubin Lv
80 [GO] 2020―Nov―06 Current advances in the development of SARS-CoV-2 vaccines Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
81 [GO] 2020―Nov―06 SARS-CoV-2 variants evolved during the early stage of the pandemic and effects of mutations on adaptation in Wuhan populations Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
82 [GO] 2020―Oct―09 Comprehensive analysis of two potential novel SARS-CoV-2 entries, TMPRSS2 and IFITM3, in healthy individuals and cancer patients Yu-Jun Dai, Wei-Na Zhang, Wei-Da Wang, Si-Yuan He, Cheng-Cai Liang, Da-Wei Wang
83 [GO] 2020―Sep―25 Update of the current knowledge on genetics, evolution, immunopathogenesis, and transmission for coronavirus disease 19 (COVID-19) Kalthoum Tizaoui, Ines Zidi, Keum Hwa Lee, Ramy Abou Ghayda, Sung Hwi Hong, Han Li, et al. (+5)
84 [GO] 2020―Sep―11 Disease knowledge and attitudes during the COVID-19 epidemic among international migrants in China: a national cross-sectional study Cheng Wang, Qi Tian, Peizhen Zhao, Mingzhou Xiong, Carl A Latkin, Yiqun Gan, et al. (+2)
85 [GO] 2020―Sep―08 The development of the 'COVID-19 Psychological Resilience Model' and its efficacy during the COVID-19 pandemic in China Zongling He, Jiajia Chen, Keliang Pan, Yuchuan Yue, Teris Cheung, Yin Yuan, et al. (+9)
86 [GO] 2020―Sep―08 COVID-19: Insight into the asymptomatic SARS-COV-2 infection and transmission Dongsheng Han, Rui Li, Yanxi Han, Rui Zhang, Jinming Li
87 [GO] 2020―Jul―24 Bioinformatic Analysis of Correlation between Immune Infiltration and COVID-19 in Cancer Patients Xin Huang, Chaobin He, Xin Hua, Anna Kan, Shuxin Sun, Jun Wang, Shengping Li
88 [GO] 2020―Jul―24 Glucocorticoids save lives in COVID-19 patients Chu-Xia Deng
89 [GO] 2020―Jul―24 Immune Response and COVID-19: A mirror image of Sepsis Eduardo López-Collazo, José Avendaño-Ortiz, Alejandro Martín-Quirós, Luis A. Aguirre
90 [GO] 2020―Jul―02 Glucocorticoids improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels Zhen Xiang, Jialin Liu, Dake Shi, Wei Chen, Jun Li, Ranlin Yan, et al. (+5)
91 [GO] 2020―Jun―15 An overview of the expert consensus on the mental health treatment and services for major psychiatric disorders during COVID-19 outbreak: China's experiences Yu-Tao Xiang, Na Zhao, Yan-Jie Zhao, Zihan Liu, Qinge Zhang, Yuan Feng, et al. (+3)
92 [GO] 2020―May―03 A potential treatment of COVID-19 with TGF-β blockade WanJun Chen
93 [GO] 2020―Apr―11 Initial success in the identification and management of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) indicates human-to-human transmission in Wuhan, China Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
94 [GO] 2020―Mar―21 The global battle against SARS-CoV-2 and COVID-19 Chu-Xia Deng
95 [GO] 2020―Mar―21 Targeting the Endocytic Pathway and Autophagy Process as a Novel Therapeutic Strategy in COVID-19 Naidi Yang, Han-Ming Shen
96 [GO] 2020―Mar―21 Tribute to health workers in China: A group of respectable population during the outbreak of the COVID-19 Yu-Tao Xiang, Yu Jin, Yu Wang, Qinge Zhang, Ling Zhang, Teris Cheung
97 [GO] 2020―Mar―21 Knowledge, attitudes, and practices towards COVID-19 among Chinese residents during the rapid rise period of the COVID-19 outbreak: a quick online cross-sectional survey Bao-Liang Zhong, Wei Luo, Hai-Mei Li, Qian-Qian Zhang, Xiao-Ge Liu, Wen-Tian Li, Yi Li
98 [GO] 2020―Mar―21 Evaluation of SARS-CoV-2 RNA shedding in clinical specimens and clinical characteristics of 10 patients with COVID-19 in Macau Iek Long Lo, Chon Fu Lio, Hou Hon Cheong, Chin Ion Lei, Tak Hong Cheong, Xu Zhong, et al. (+2)
99 [GO] 2020―Mar―21 The COVID-19 outbreak and psychiatric hospitals in China: managing challenges through mental health service reform Yu-Tao Xiang, Yan-Jie Zhao, Zi-Han Liu, Xiao-Hong Li, Na Zhao, Teris Cheung, Chee H. Ng
100 [GO] 2020―Mar―21 Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China Wen Li, Yuan Yang, Zi-Han Liu, Yan-Jie Zhao, Qinge Zhang, Ling Zhang, et al. (+2)
101 [GO] 2020―Mar―21 COVID-19: what has been learned and to be learned about the novel coronavirus disease Ye Yi, Philip N.P. Lagniton, Sen Ye, Enqin Li, Ren-He Xu
102 [GO] 2020―Mar―21 Perspectives on therapeutic neutralizing antibodies against the Novel Coronavirus SARS-CoV-2 Guangyu Zhou, Qi Zhao
103 [GO] 2020―Mar―21 Traditional Chinese Medicine in the Treatment of Patients Infected with 2019-New Coronavirus (SARS-CoV-2): A Review and Perspective Yang Yang, Md Shahidul Islam, Jin Wang, Yuan Li, Xin Chen
104 [GO] 2020―Mar―21 SARS-CoV-2: an Emerging Coronavirus that Causes a Global Threat Jun Zheng
105 [GO] 2020―Mar―21 Zoonotic origins of human coronaviruses Zi-Wei Ye, Shuofeng Yuan, Kit-San Yuen, Sin-Yee Fung, Chi-Ping Chan, Dong-Yan Jin
 [1] 

105 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec