col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Medknow Publications: Journal of Integrative Nursing
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2021―Feb―04 Anxiety and perception among nurses toward the outbreak of COVID-19 in University of Uyo Teaching Hospital, Akwa Ibom State EmiliaJames Oyira, EasterChukwudi Osuchukwu, MargaretMombel Opiah, NdukakuNwakwe Chinazaekpere, TeresaAchi Osaj, AugustaNkechi Emeh, ChineduGodwin Awo
2 [GO] 2021―Feb―04 Construction of nursing standard of integrated traditional Chinese and Western medicine for patients with COVID-19 (mild and common) in Beijing based on Delphi method Ling Tang, Jing Zhang, Xue-Ling Ma, Jian-Hua Deng, Jing Li, Zh-Yun Zhang
3 [GO] 2021―Feb―04 An innovative approach of using online problem.based learning and case-based learning in teaching disaster nursing during the COVID-19 pandemic Chen-Li Lin, Yin-Ji Liang, Wei-Ju Chen, Shuang Zhou, Lin Wang, Qiu-Ying Liao, Wan-Xian Lu
4 [GO] 2021―Feb―04 Analysis of status quo and research progress in nursing care for different typed coronavirus disease 2019: A literature review Cui-Huan Hu, Bing-Rui Wei, DianFrancis Savellano
5 [GO] 2021―Feb―04 Pelvic floor muscle exercises as adjunct therapy for urinary incontinence among female nurses in the era of COVID.19 pandemic ChidiebereEmmanuel Okechukwu
6 [GO] 2020―Sep―29 The effects of health Qigong Baduanjin on the prevention, treatment, and recovery of COVID-19 Qian Shen, Yi-Zhen Han, Meng-Wei Fu, Zi-Jie Chen, Fei-Hong Ren, Dan-Dan Xie, et al. (+2)
7 [GO] 2020―Sep―29 Traditional Chinese medicine nursing protocols for COVID-19 Mei-Zhen Lin, Qiao-Mei Wu, Yu Liu, Zhong-De Zhang, Gang-Yi Peng, Chang-Xiu Wan, et al. (+22)
8 [GO] 2020―Sep―29 The application of feedforward control in the nursing emergency management of COVID-19 Ling Tang, Zhao-Jia Wang, Yan-Rong Sun, Jing Zhang, Hui Ju
9 [GO] 2020―Sep―29 Management experience of care workers during epidemic prevention and control of COVID-19 Run-Xi Tian, Na Cheng, Nan Tong, Qing Gong, Jia-Yue Li, Bao-Jing Wu, De-Yu Kong
10 [GO] 2020―Sep―29 A case report of attending to one critically ill patient with COVID-19 Xin-Man Dou, Ya-Rong Chen, Gui-Ling Zhao, Pei-Fen Ma, Fu-Rong Liu
11 [GO] 2020―Sep―29 The psychological status investigation on the nursing staff in a 3A-level hospital during the prevalence of COVID-19 and the analysis of its influencing factors Xin-Man Dou, Hai-Xia Chen, Ju-Hong Pei, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan
12 [GO] 2020―Sep―29 Establishment and management of neurosurgery emergency observation ward during the COVID-19 epidemic period Hui-Ting NIE, Zong-Ying ZOU, Hui ZHANG
13 [GO] 2020―Sep―29 The psychological experience of Chinese nurses in support of COVID-19 frontline: A qualitative study Xin-Man Dou, Ju-Hong Pei, Hai-Xia Chen, Xing-Lei Wang, Rui-Ling Nan, Xian Peng
14 [GO] 2020―Sep―29 Nursing emergency management practice of COVID-19 in a traditional Chinese medicine hospital Ling Tang, Jing Zhang, Jian-Hua Deng, Xiao-Jia Wang
15 [GO] 2020―Sep―29 Management strategy of prevention and control of nosocomial infection of COVID-19 in blood purification center Mo Su, Wan-Ning Jia, Wen-Wen He, Zhi-Min Cai, Hai-Yan Wang, Liu Yang
16 [GO] 2020―Sep―29 A bibliometric analysis of nursing research in COVID-19 in China Yu-Fang HAO, Ke PENG, Qiu-Lu MAI, Mei-Qi MENG, Dou WANG, Xiao-Yan ZHANG
17 [GO] 2020―Sep―29 Comprehensive evaluation method of epidemic prewarning and treatment for COVID-19 in general hospitals Jin Li, Wei Luan, Dong-Ping Zhu, Wei-Ren Shi
18 [GO] 2020―Sep―29 Medical assistance in fighting against COVID-19 in Wuhan, China: A frontline nurse's experience and lessons learned Feng-Li Gao, Qian-Qian Li
19 [GO] 2020―Sep―29 Clinical nursing care of a nurse diagnosed with COVID-19 in Wuhan Union Hospital Cui-Huan HU, Bing-Rui WEI, DianFrancis SAVELLANO, Chang-Sheng ZHANG
20 [GO] 2020―Sep―29 Coping with the COVID-19 pandemic: Strategies for controlling nosocomial infections in the observation area in a general hospital in China Feng-Li Gao, Shu Ding, Juan Cai
21 [GO] 2020―Jun―02 Home-based treatment and nursing plan of a patient diagnosed with mild-to-common coronavirus disease 2019 Cui-Huan Hu, Bing-Rui Wei, DianFrancis Savellano


[de][en]

Last change 2021―Jun―30 20:09:44 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec