col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Wiedza Medyczna Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Wiedza Medyczna 2020―Jun―03 Ochrona dróg oddechowych przed zagrożeniami biologicznymi - zmiana paradygmatu wobec masywnej transmisji SARS-CoV-2 Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Jarosław Pinkas, Janusz Kocik
2 [GO] Wiedza Medyczna 2020―May―28 COVID-19 w otorynolaryngologii Katarzyna Męczkowska, Artur Niedzielski
3 [GO] Wiedza Medyczna 2020―May―06 Przebieg infekcji SARS-CoV-2 u kobiet ciężarnych - przegląd literatury Magdalena Zgliczyńska, Katarzyna Kosińska-Kaczyńska
4 [GO] Wiedza Medyczna 2020―Apr―30 Środki ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19 Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Jarosław Pinkas, Janusz Kocik
5 [GO] Wiedza Medyczna 2020―Apr―10 Tajniki diagnostyki laboratoryjnej COVID-19 Aleksander Michalski, Agata Bielawska-Drózd, Piotr Cieślik, Przemysław Makowski, Janusz Kocik
6 [GO] Wiedza Medyczna 2020―Apr―10 Rozpoznanie i leczenie łagodnych przypadków COVID-19 w warunkach domowych - wyzwania i ryzyka Janusz Kocik, Jarosław Pinkas


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.015 sec