col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Masaryk University Press

22 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2022―Sep―19 Can mediated communication moderate the relationship between being in isolation and quarantine for COVID-19 and loneliness? Nicole Kashian
2 [GO] Studia sportiva 2022―Aug―01 Benefits of 6 weeks of high interval intensity training based on basic fitness variables and losing weight during the pandemic of covid-19 period. Torki Ishak, Djouadi Khaled, Hana Válková
3 [GO] Discourse and Interaction 2022―Jul―11 Proximization strategies used in Covid-19 prevention discourse: An STA based analysis of official guidelines issued in Pakistan Nosheen Irshad
4 [GO] Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2022―Jul―01 The use of online social network sites during the COVID-19 pandemic as a protective or risk factor for well-being of university students Hale Ögel-Balaban
5 [GO] Česká a slovenská farmacie 2022―Apr―25 Etické a zákonné požadavky na podstoupení očkování k prevenci nemoci COVID-19 Aleš Franc, Vladimír Bíba
6 [GO] CASALC Review 2022―Feb―09 Older Adult English Language Learning during the Pandemic of COVID-19 Iva Koutská
7 [GO] Pro-Fil 2022―Jan―04 The Moral Context of the Sars-Cov-2 Virus Pandemic Petr Jemelka
8 [GO] Studia sportiva 2021―Dec―16 Change in physical activity and stress during COVID-19 in a sample of older adults with exercise habits Petr Vajda, Kateřina Strašilová, Lenka Svobodová
9 [GO] Studia sportiva 2021―Dec―16 Covid-19 versus Physical Activity in the Context of University Students Irena Durdová, Aleš Sekot
10 [GO] Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2021―Nov―18 Solitary and joint online pornography use during the first COVID-19 lockdown in Portugal: Intrapersonal and interpersonal correlates David L. Rodrigues
11 [GO] Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2021―Nov―18 Problematic internet use prior to and during the COVID-19 pandemic Alfredo Zarco-Alpuente, Víctor Ciudad-Fernández, Rafael Ballester-Arnal, Joël Billieux, María Dolores Gil-Llario, Daniel L. King, et al. (+3)
12 [GO] ProInflow Časopis pro informační vědy 2021―Nov―05 Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19: výsledky kvalitativní studie Adéla Jarolímková, Barbora Drobíková
13 [GO] Studia paedagogica 2021―Oct―20 Výzva, nebo nemožná mise? Tranzice k online výuce v době pandemie covid-19 očima vysokoškolských učitelů Klára Šeďová, Barbora Nekardová, Katarína Rozvadská
14 [GO] Časopis pro právní vědu a praxi 2021―Oct―07 Pandemie nemoci covid-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 Pavel Kotlán
15 [GO] Masaryk University Journal of Law and Technology 2021―Oct―04 Cyber Security: Lessons Learned From Cyber-Attacks on Hospitals in the COVID-19 Pandemic Jan Kolouch, Tomáš Zahradnický, Adam Kučínský
16 [GO] Cyberpsychology Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 2021―Aug―26 Sexting during social isolation: Predicting sexting-related privacy management during the COVID-19 pandemic Marina F. Thomas, Alice Binder, Jörg Matthes
17 [GO] Česká a slovenská farmacie 2021―Aug―13 Triazavirin might be the new hope to fight Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Malík Ivan, Čižmárik Jozef, Kováč Gustáv, Pecháčová Mária, Hudecová Lucia
18 [GO] Pedagogická orientace 2021―Feb―19 Výchova ke zdraví na prvním stupni základních škol v kontextu šíření nemoci covid-19 Michaela Bartošová
19 [GO] Pedagogická orientace 2021―Feb―19 Mateřská škola jako „zabalená krabička“: Sonda do předškolního vzdělávání v čase první vlny pandemie covid-19 Jana Majerčíková, Beata Horníčková, Soňa Lorencová
20 [GO] Pedagogická orientace 2021―Feb―19 Kvalita distanční výuky na katedrách a ústavech historie v době covid-19 Marie Fritzová
21 [GO] Pedagogická orientace 2021―Jan―22 Pohľad rodičov na vzdelávanie počas pandémie covid-19 na Slovensku - porovnanie rodičov detí so špeciálnymi potrebami a rodičov detí bez identifikovaných špeciálnych potrieb Robert Tomšik, Eva Rajčániová, Petra Ferenčíková, Alena Kopányiová
22 [GO] Časopis pro právní vědu a praxi 2020―Oct―06 Medzinárodné diplomatické právo a medicína v podmienkach pandémie COVID-19 Peter Rosputinský
 [1] 

22 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec