col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Universa BV

53 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Contact tracing en isolatie voor COVID-19
2 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Telefonische triage bij COVID-19 S.G. Beerten
3 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode M. Ceulemans
4 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Leidt Covid-19 tot een postviraal syndroom? M. Finoulst
5 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Haalbaarheid van actieve contact tracing van COVID-19- infecties in de eerstelijnszorg: een pilootproject B. Ostyn
6 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Advies over screening als onderdeel van de exitstrategieën uit de COVID-19-lockdown
7 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Praktische beleidsopties voor de behandeling van kankerpatiënten in tijden van COVID-19-pandemie P. Vanclooster
8 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 COVID-19: waarom een performant daklozenbeleid absoluut noodzakelijk is A. De Rouck
9 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 De impact van SARS-CoV-2-pandemie op Belgische revalidatiecentra S. Biebouw
10 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 Wat is de reallife gevoeligheid van PCR-tests voor de opsporing van SARS-CoV-2? P. Vankrunkelsven
11 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Feb―07 SARS ("severe acute respiratory syndrome"): een nieuwe virale longaandoening VIJGEN L
12 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2024―Jan―25 Covid-19-stembandparalyse en -parese bij een patiënte met stridor R. Van Lerberghe, E. Hill, K. Strickaert, P. Alexander, C. Gysbrechts, W. Mattelin
13 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2023―Jul―21 Pramipexol, Covid-19 en/of bariatrische heelkunde: place your bets E. Lanckriet, P. Snauwaert
14 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Oct―13 Alcohol op de spoedgevallendienst vóór en tijdens de Covid-19-pandemie M. Veltens, E. Verhaeghe, S. Beck, L. Wauters, S. Verelst
15 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Sep―26 De impact van Covid-19 op chronische zorg volgens zorgverleners: een kwalitatieve studie bij eerstelijnspraktijken in België K. Danhieux, V. Buffel, A. Pairon, A. Benkheil, R. Remmen, E. Wouters, J. van Olmen
16 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Sep―26 Acute maculaire neuroretinopathie na een Covid-19-infectie of -vaccinatie V. van Renterghem, P.-P. Schauwvlieghe, J. Jacob
17 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Sep―26 Immunologische aspecten van Covid-19-ziekte en van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 Deel 1: SARS-CoV-2-immuunantwoord na infectie en vaccinatie J. Fevery, K. Dallmeier
18 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Sep―26 Immunologische aspecten van Covid-19-ziekte en van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 Deel 2: Variaties van het immuunantwoord individueel en in de tijd bij een infectie met SARS-CoV-2 en bij vaccinatie J. Fevery, K. Dallmeier
19 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Jul―25 Gepercipieerd psychisch welzijn bij en steunfiguren van artsen tijdens de eerste golf van de Covid-19-pandemie F. Deman, D. Seys, O. Cools, A. De Witte, S. Claes, K. Van den Broeck, et al. (+3)
20 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2022―Jul―22 Vergelijking van de prehospitaal afwijkende respiratoire parameters in de eerste twee Covid-19-perioden in Brussel: een retrospectieve cohortstudie I. Piepers, E. Verhoeven, I. Hubloue
21 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Dec―20 De impact van Covid-19 tijdens de zwangerschap en het belang van vaccinatie M. Finoulst, P. Vankrunkelsven, I. Dehaene
22 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Nov―18 Impact van de Covid-19-pandemie op studenten geneeskunde tijdens hun stages L. Vercauteren, K. Verstrepen, H. De Cauwer, L. Mortelmans, F.J. Somville
23 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Oct―19 Tromboseprofylaxe na doorgemaakte Covid-19: een onopgelost raadsel V. WOUTERS, A. GADISSEUR, C. KENYON
24 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Aug―19 De Covid-19-pandemie en influenzavaccinatie van gezondheidswerkers: een goed momentum om de griepprik te promoten? W.L.C. VAN HOOSTE
25 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Aug―19 Verplichte Covid-19-vaccinatie voor gezondheidswerkers: afwegingen pro en contra W.L.C. VAN HOOSTE
26 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Aug―19 Gemeenschappelijk advies over de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel tegen SARS-CoV-2
27 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Aug―02 Populatiemanagement binnen de Dringende hulpverlening: transport van patiënten met een Covid-19-infectie M. VAN DER AUWERA, M. VAN EYGEN, D. VERHELST
28 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Jun―14 Hyperactief delier bij een 11-jarige jongen met juveniele neuronale ceroid lipofuscinose en SARS-CoV-2-infectie WILLEMS S., E. NELIS
29 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Jun―02 Covid-19-vaccinatie en antistofbepaling bij bewoners en personeel van 2 Lanakense woonzorgcentra in de lente van 2021 F. BUNTINX, I. ASNONG, M. GULIKERS, G. VAES, H. DEWITTE, D. STEENSELS, et al. (+3)
30 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Dient men groepen te beperkten tot 5 personen om het risico op COVID-19 infectie te verlagen? L. PHILIPSEN, R. PACKET, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, B. SCHOENMAKERS
31 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Kan het gebruik van een mondmasker helpen tegen de verspreiding van COVID-19 infectie? M. HIMPENS, N. KERKHOF, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, M. VERMANDERE
32 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Wat is de meerwaarde van antibiotica voor het vermijden van hospitalisatie bij patiënten met een COVID-19 infectie? Wanneer opstarten? I. LUTZ, D. MANNENS, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, B. VAES
33 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Geeft medische beeldvorming extra informatie over COVID-19 pneumonie en kan dit gebruikt worden in de eerste lijn? R. VANDENBERGHE, M. VANDOORNE, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, P. VANKRUNKELSVEN
34 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Welke patiëntengroepen lopen een hoger risico op complicaties veroorzaakt door COVID-19? W. DE MOL, M. GALOUCHKA, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, M. VERMANDERE
35 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Wat is het nut van een stethoscoop ontsmetten ter preventie van overdracht virale infecties (in het bijzonder SARS-CoV-2)? L. CEULEMANS, O. CLAES, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, P. VANKRUNKELSVEN
36 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―16 Best Evidence Topic Report: Heeft het zin contact met gezonde kinderen te vermijden om sars-CoV-2 virustransmissie te voorkomen? E. VINGERHOETS, V. WAUTERAERTS, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, M. VAN NULAND
37 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―02 Best Evidence Topic Report: Welke parameters worden best opgevolgd bij het monitoren van patiënten met een matig ernstige Covid-19 infectie? L. MICHIELSEN, C. MERCKX, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, M. VAN NULAND
38 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―02 Best Evidence Topic Report: Welke zijn de alarmsymptomen bij patiënten met vermoeden van een COVID-19 infectie? J. VAN DE WIJER, P. VAN DER DONCKT, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, A. VAN DEN BRUEL
39 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Apr―02 Best Evidence Topic Report: Wat is het mortaliteitspercentage bij bevestigde COVID-19 patiënten? T. GERMEYS, M. GROFFI, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, N. DELVAUX
40 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―31 Praktijkadvies rond de aanpak van anafylaxie bij (Covid-19-)vaccinatie bij kwetsbare ouderen (incl. e-learning) E. DUYVER, T. VAN DE VELDE, D. RAZOOQI, K. VERSLUYS, M. PETROVIC, N. VAN DEN NOORTGATE
41 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Wat zijn de auscultatie bevindingen bij COVID-19 pneumonie? T. SMEETS, T. BEKKERING, J. VERBAKEL, B. AERTGEERTS
42 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Moet het gebruik van NSAID's bij een Covid-19 positieve patiënt vermeden worden? L. AERTS, J. ANTHONISSEN, G. LENAERTS, J. VERBAKEL
43 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Welke klinische tekens kunnen artsen ondersteunen in hun beslissing om COVID-19 positieve patiënten al dan niet te laten opnemen in het ziekenhuis? A.-S. WOUTERS, K. WIERINCK, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, J. DE LEPELEIRE, B. SCHOENMAKERS
44 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Welke klinische tekens en symptomen kunnen helpen bij de risico-inschatting van patiënten met een (vermoeden van) COVID-19-infectie? D. SCHRIJNEMAKERS, T. ROBBEN, T. BEKKERING, B. SCHOENMAKERS, J. VERBAKEL
45 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Zijn zelfgemaakte maskers effectief ter preventie van virustransmissie bij COVID-19? F. LEIRMAN, N. KOSTER, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, N. DELVAUX
46 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―25 Best Evidence Topic Report: Welke respiratoire bescherming voorziet men bij contact met patiënten die mogelijks besmet zijn met het SARS-Cov2 virus? E. BLANPAIN, J. BERBEN, G. LENAERTS, J. VERBAKEL, B. AERTGEERTS
47 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―18 Ethische aspecten betreffende de prioritering van zorg in tijden van Covid-19 W. PINXTEN, F. CAEYMAEX, P. COSYNS, G. GENICOT, G. LEBEER, T. GOFFIN
48 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―09 Wetenschappelijk onderzoek naar het nut van mondmaskers tegen Covid-19 M. FINOULST, B. AERTGEERTS, J. DE LEPELEIRE, P. VANKRUNKELSVEN
49 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―09 Covid-19 tijdens zwangerschap en borstvoeding: een korte update W. VAN HOOSTE
50 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―09 Het is niet altijd Covid-19! F. DE BIÈVRE, A. SNOECKX, V. MATHEEUSSEN, G. MOORKENS
51 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―09 De impact van de Covid-19-epidemie op het aandeel diagnoses van metastatische ziekte van de meest frequente kankers S. MIGNON, C. VERVOORT, S. VANDE VELDE, M. SIMOENS, A. MAKAR, A. LEFEBURE, D. SCHRIJVERS
52 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2021―Mar―09 De Covid-19-pandemie kan een gesprek rondom het levenseinde faciliteren M. VAN DE WIEL, K. BOMBEKE, J. WENS, P. VANCLOOSTER, V. MERTENS, J. RASKIN, et al. (+6)
53 [GO] Tijdschrift voor Geneeskunde 2020―Oct―13 Mentaal welzijn na hospitalisatie voor COVID-19 J Illegems, F Van Den Eede, A De Nys, V Mertens, S Van Ierssel, K Van Den Broeck, et al. (+4)
 [1] 

53 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec