col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Gdanski Uniwersytet Medyczny
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2021―May―26 Changes in the neurosurgical admissions during the COVID-19 pandemic - a comparison with 2019 Justyna Fercho, Tomasz Szmuda, Shan Ali, Dariusz Szplit, Anna Jurkiewicz, Paweł Słoniewski, Tomasz Stefaniak
2 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2021―May―26 Limitation of patients’ rights during the COVID-19 pandemics in Poland Kamila Piątkowska, Agnieszka Zimmermann, Anna Pilarska
3 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2021―May―26 Attempt at profiling and regionalisation of COVID-19 vaccine campaigns in Poland - preliminary results Andrzej Jarynowski, Ireneusz Skawina
4 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2020―Dec―04 Datasets and future research suggestions concerning the novel Coronavirus (COVID-19) Tomasz Szmuda, Shan Ali, Cathrine Özdemir, Mohammad Talha Syed, Akshita Singh, Tarjei Vevang Hetzger, et al. (+23)
5 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2020―Jun―03 How to deal with patients with atrial fibrillation during the COVID-19 epidemic? Anna Tomaszuk-Kazberuk
6 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2020―Jun―03 It didn’t have to happen this way - what COVID-19 tells us about translational medicine Tomasz Smiatacz
7 [GO] European Journal of Translational and Clinical Medicine 2020―Mar―16 Opieka domowa nad pacjentami z łagodnymi objawami sugerującymi podejrzenie zakażenia nowym koronawirusem (COVID-19) oraz postępowanie z osobami które miały z nimi kontakt. Wstępne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 4 lutego 2020 Światowa Organizacja Zdrowia WHO


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.017 sec