col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS

38 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Norsk tidsskrift for ernæring 2022―Jul―09 Ernæringsbehandling ved Covid-19: oppsummering av nåværende kunnskap Ingvild Ivan Hansen, Dijana Stupar
2 [GO] Norsk tidsskrift for ernæring 2022―Jul―08 Intensivernæring hos voksne pasienter med bekreftet COVID-19 Sedegheh Gharagozlian
3 [GO] Kart og plan 2022―Jun―28 Multilocality of Living and Working Pre and Post COVID-19 Pandemic Mina Di Marino
4 [GO] Beta 2022―Jun―21 Stock Markets During COVID-19 Vu Le Tran, Sjur Westgaard, Maria Lavrutich
5 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2022―May―30 Fortællinger fra en pandemi - intensivsygeplejerskernes oplevelser af første bølge af COVID-19 Anna Holm, Pia Dreyer
6 [GO] Nordic Journal of Religion and Society 2022―May―20 “Building Spiritual Immunity”: The Strategic Use of the Health Message in the Seventh-Day Adventist Church Media during the COVID-19 Pandemic Marta Kołodziejska
7 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2022―May―20 Implikasjoner av hjemmeskole under covid-19-pandemien: en systematisk hurtigoversikt over skandinaviske studier Heid Nøkleby, Rigmor C. Berg, Tiril C. Borge, Trine Bjerke Johansen
8 [GO] Nordic Journal of Arts Culture and Health 2022―May―12 Arts, cultural and creative engagement during COVID-19: Enhancing the mental wellbeing and social connectedness of university staff and students Ceri Wilson, Carol Munn-Giddings, Hilary Bungay, Anna Dadswell
9 [GO] Nytt Norsk Tidsskrift 2022―Mar―24 Covid-19: Pinlig mangel på kunnskap om effekter av smitteverntiltak Atle Fretheim
10 [GO] Naturen 2022―Mar―04 Antivirale legemidler for behandling av Covid-19 og hvordan de virker Jiri Muller
11 [GO] Beta 2022―Feb―18 The Impact of COVID-19 on the Norwegian Stock Market Dan Zhang, Marie Erland, Maria Holm Kaiser
12 [GO] Aktuel nordisk odontologi 2022―Jan―03 Forstyrrelse af lugtesansen ved COVID-19 - udredning og behandlingsmuligheder Alexander Wieck Fjældstad, Therese Ovesen
13 [GO] Tidsskrift for familierett arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021―Dec―23 Covid-19 og barns rettigheter Trude Haugli, Mona Martnes
14 [GO] Oslo Law Review 2021―Dec―16 COVID-19 Tracing Apps as a Legal Problem: An Investigation of the Norwegian ‘Smittestopp’ App Mona Naomi Lintvedt
15 [GO] Lov og Rett 2021―Dec―16 Digital rettstryggleik - ei evaluering av bruken av fjernmøte i sivile hovud- og ankeforhandlingar under covid-19-pandemien Av Astri Rønningen Stautland
16 [GO] Uniped 2021―Nov―12 Fortellinger om tid og synlighet: en studie av studenters deltakelse i digital undervisning under covid-19-pandemien Linn Terese Bern, Nefise Özkal Lorentzen, Marte Nordanger
17 [GO] Lov og Rett 2021―Oct―21 Tvisteløsning etter covid-19 – hvor går veien videre? Kine E. Steinsvik
18 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Sep―10 Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulosen i kampen mot covid-19? «Spytt ikkje på golvet! Host ikkje mot nokon!» Jan Erik Grindheim
19 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jul―01 Krisesentre i Norge og covid-19 Solveig Bergman, Margunn Bjørnholt, Hannah Helseth
20 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jun―11 Hjelpe- og velferdstjenester under covid-19-pandemiens første fase: familiers behov, udekkede behov og hjelpesøkende atferd Tonje Holt, Maren Sand Helland, Linda Larsen
21 [GO] Klinisk Sygepleje 2021―Jun―09 Covid-19-vaccination: Spændingen mellem autonomi og paternalisme; belyst med Kants pligtetik og Benthams nytteetik Christoffer Delmar, Charlotte Delmar
22 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―31 Møte med aggresjonsproblematikk ved Blakstad sykehus under covid-19-pandemien Jan Hammer, Yvonne Lian, Siv Anne Aas
23 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi Sindre A. Horn, Borgar Jølstad, Mathias Barra, Carl Tollef Solberg
24 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 «Kan vi hjelpe når krisa rammer?»Barnevern, smittevern og store forskjeller i tjenestene under covid-19-pandemien Vibeke Krane, Liv Hanson Ausland, Ellen Andvig
25 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter Kristina Sivertsen, Trond Stalsberg Mydland
26 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Barn som pårørende under pandemien: erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19-utbruddet i Norge Peter Mikov, Madelen Endresen
27 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Psykomotorisk fysioterapi & covid-19: psykisk helse og samtaler på nye måter Karen Synne Groven, Birgitte Ahlsen, Tone Dahl-Michelsen
28 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2021―May―12 Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina A. Kane
29 [GO] Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2021―May―06 Barnemishandling under covid-19: en hurtig kartleggingsoversikt Heid Nøkleby, Rigmor C. Berg, Ashley E. Muller, Heather M. Ames
30 [GO] Stat & Styring 2021―Apr―30 Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap Jarle Trondal
31 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2021―Mar―04 Det relationelle i sygeplejen er under pres med COVID-19 pandemien Pia Dreyer
32 [GO] Tidsskrift for eiendomsrett 2021―Feb―03 SARS-CoV-2 – Hvor langt rekker gårdeieransvaret? Natasja Plur, Tom Rune Lian
33 [GO] Beta 2020―Dec―11 Norwegian stock market behaviour during the initial phase of the COVID-19 pandemic Ståle Størdal, Minh Thi Hong Dinh, Erik Haugom, Gudbrand Lien
34 [GO] Norsk museumstidsskrift 2020―Dec―10 Museums at Home: Digital Initiatives in Response to COVID-19 Verity Burke, Dolly Jørgensen, Finn Arne Jørgensen
35 [GO] Lov og Rett 2020―Nov―20 Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse? Kjetil Mujezinović Larsen
36 [GO] Naturen 2020―Sep―24 COVID-19 og jakta på ein vaksine Nina Urke Ertesvåg, Rebecca Jane Cox, Karl Albert Brokstad
37 [GO] Lov og Rett 2020―Sep―24 Covid-19 og tvisteløsning: Er voldgift mer effektivt enn domstolsbehandling? Giuditta Cordero-Moss
38 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2020―Jun―10 Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien Anne Kari Tolo Heggestad, Reidun Førde, Reidar Pedersen, Morten Magelssen
 [1] 

38 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.011 sec