col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS

67 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2024―Jun―21 Nursing students’ experiences of clinical practice at a clinical training centre during the Covid-19 pandemic Gunilla Lindqvist, Jalal Safipour, Bo Rolander, Susanne Knutsson
2 [GO] Norsk tidsskrift for ernæring 2024―Jun―14 Pandemic effect of telenutrition use in Sweden - results from the DiOn study Sarah Persson, Sarah Persson, Anette Edin Liljegren, Cecilia Olsson, Petra Rydén
3 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2024―May―21 Pasienterfaringer med fastlegetjenesten under covid-19-pandemien - en tverrsnittsstudie Trygve Skonnord, Anja Maria Brænd, Guro Haugen Fossum
4 [GO] Nordic Journal of Digital Literacy 2023―Dec―12 Digital nødundervisning under covid-19-nedstengning Fredrik Mørk Røkenes, Johan Kristian Andreasen, Toril Aagaard, Ilka Nagel, Synnøve Hedemann Amdam, Cathrine Pedersen, Karl Solbue Vika
5 [GO] Tidsskrift for samfunnsforskning 2023―Nov―10 Covid-19 blant gjestearbeidere i Norge Martin Henrik Hunting, Ingrid Hjort, Hege Marie Gjefsen
6 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2023―Sep―22 Hållbarheten i svensk äldreomsorg i ljuset av covid-19 Lennarth Johansson, Gerdt Sundström
7 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2023―Sep―22 Crisis Management in Norwegian Nursing Homes During the Covid-19 Pandemic: Pragmatism and Performativity Martin S. Krane, Cathrine Arntzen, Laila Tingvold, Jill-Marit Moholt
8 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2023―Sep―22 Ansattes erfaringer og strategier for å opprettholde omsorg for personer med utviklingshemming som bodde i tilrettelagt bolig under covid-19-pandemien Ellen Margrete Iveland Ersfjord, Tanja Plasil, Hege Mari Johnsen
9 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2023―Sep―22 Helsesykepleieres erfaring med helsetilbudet til barn med fedme - læringspunkter etter covid-19-pandemien Kjersti Førland Sjøvold, Kirsten Gudbjørg Øen
10 [GO] Nordic Journal of Social Research 2023―Aug―28 The complexity of multiple trauma understandings across disciplines - the COVID-19 pandemic as a ‘case’ Sigrid Stjernswärd, Marie Meier, Karen O’Donnell, Christine Wamsler, Marja Åkerström, Stinne Glasdam
11 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2023―May―16 Helsetenestebruk før og etter covid-19 for personar fødd i Ukraina Vilde Bergstad Larsen, Hege Marie Gjefsen, Kjetil Telle
12 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2023―Apr―28 Turnover intentions in a time marked by covid-19: a cross-sectional survey among newly graduated nurses in denmark Vibeke Røn Noer, Johanne Grøndahl Glavind, Mia Stenbro Lorenzen, Pernille Bjørnholt Nielsen, Pia Vedel Ankersen
13 [GO] Nordic Journal of Digital Literacy 2023―Apr―11 Digital health literacy and online information-seeking behavior of Lebanese university students in the time of the COVID-19 pandemic and infodemic Carmel Bouclaous, Areej Al Kamand, Ralph Daher, Ayman Al Razim, Hassan Daniel Kaedbey
14 [GO] Nordic Journal of Digital Literacy 2023―Apr―11 Learners and their learning environment in Swedish higher education: Challenges in computer-mediated learning during COVID-19 M Sirajul Islam, Kai Wistrand, Shang Gao
15 [GO] Søkelys på arbeidslivet 2023―Mar―21 Unge voksnes overganger mellom skole og arbeid under COVID-19 pandemien Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum
16 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2023―Mar―14 Hvad har vi lært om klinisk praksis under COVID-19 pandemien? Elizabeth Rosted
17 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2023―Jan―11 Sykehjemslegers erfaringer med covid-19. En kvalitativ intervjustudie Signe Gunn Julnes, Bjørn Lichtwarck, Siren Eriksen, Adelheid Hummelvoll Hillestad, Anita Nilsen, Signe Tretteteig, Anne Marie Mork Rokstad
18 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2023―Jan―10 Students’ experiences of moral challenges in clinical placement during the covid-19 pandemic: a qualitative study Heidi Jerpseth, Vibeke Alvestad, Kristin Halvorsen, Kari Toverud Jensen
19 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Dec―14 The consequences of the Covid-19 pandemic on Nordic cultural policy Ola K. Berge, Njörður Sigurjónsson, Louise Ejgod Hansen
20 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Dec―14 The Business of Culture: Cultural Managers in Iceland and the first waves of the Pandemic Njörður Sigurjónsson, Sigrún Lilja Einarsdóttir, Finnur Bjarnason
21 [GO] Uniped 2022―Nov―24 «Studentene liker meg mindre på digitale forelesninger» - undervisernes opplevelse med undervisning i digitale læringsmiljø for store studentkull under covid-19-pandemien Monica A. Breiby, Åshild Lappegard Hauge, Stig Holen, Trygve Stølan
22 [GO] Uniped 2022―Nov―24 Zoom fatigue under covid-19-pandemien: Hva innebærer fenomenet, og hvordan kan det forebygges? Tove Sandvoll Vee, Stian Orm, Jon Arne Løkke
23 [GO] Klinisk Sygepleje 2022―Oct―18 Nurses’ perspectives on fundamental care for patients admitted with Covid-19: An interpretive description Charlotte Sandau Bech, Dorthe Gaby Bove, Lea Baunegaard Hvidberg, Ingrid Poulsen
24 [GO] Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2022―Sep―23 Tillit, følelser, normer og sosial distansering: En longitudinell studie av den norske befolkningen under Covid-19-pandemien Dag Wollebæk, Audun Fladmoe, Kari Steen-Johnsen
25 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Aug―12 Da Covid-19 traff den nordiske kultursektoren Ola K. Berge, Ole Marius Hylland, Hanna N. Storm
26 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Aug―12 Vil covid-19 udfordre den danske teaterstruktur? Louise Ejgod Hansen, Anna Loft Bergstrand, Anne Jee Hansen, Christian Mischa Hansen, Nadia Rosa Harchi, Sofie Klausen, et al. (+3)
27 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Aug―12 Income changes for Norwegian artists during the pandemic Tanja Askvik, Roy Aulie Jacobsen, Bård Kleppe
28 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Aug―12 “Missing out on culture-or not: Danes and Finns’ cultural participation, the pandemic, and cultural policy measures” Eva Myrczik, Riie Heikkilä, Nete Nørgaard Kristensen, Semi Purhonen
29 [GO] Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 2022―Aug―12 The Moral Outlooks of Cultural Workers in Pandemic Times Sigrid Røyseng, Erik Henningsen, John Vinge
30 [GO] Norsk tidsskrift for ernæring 2022―Jul―09 Ernæringsbehandling ved Covid-19: oppsummering av nåværende kunnskap Ingvild Ivan Hansen, Dijana Stupar
31 [GO] Norsk tidsskrift for ernæring 2022―Jul―08 Intensivernæring hos voksne pasienter med bekreftet COVID-19 Sedegheh Gharagozlian
32 [GO] Kart og plan 2022―Jun―28 Multilocality of Living and Working Pre and Post COVID-19 Pandemic Mina Di Marino
33 [GO] Beta 2022―Jun―21 Stock Markets During COVID-19 Vu Le Tran, Sjur Westgaard, Maria Lavrutich
34 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2022―May―30 Fortællinger fra en pandemi - intensivsygeplejerskernes oplevelser af første bølge af COVID-19 Anna Holm, Pia Dreyer
35 [GO] Nordic Journal of Religion and Society 2022―May―20 “Building Spiritual Immunity”: The Strategic Use of the Health Message in the Seventh-Day Adventist Church Media during the COVID-19 Pandemic Marta Kołodziejska
36 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2022―May―20 Implikasjoner av hjemmeskole under covid-19-pandemien: en systematisk hurtigoversikt over skandinaviske studier Heid Nøkleby, Rigmor C. Berg, Tiril C. Borge, Trine Bjerke Johansen
37 [GO] Nordic Journal of Arts Culture and Health 2022―May―12 Arts, cultural and creative engagement during COVID-19: Enhancing the mental wellbeing and social connectedness of university staff and students Ceri Wilson, Carol Munn-Giddings, Hilary Bungay, Anna Dadswell
38 [GO] Nytt Norsk Tidsskrift 2022―Mar―24 Covid-19: Pinlig mangel på kunnskap om effekter av smitteverntiltak Atle Fretheim
39 [GO] Naturen 2022―Mar―04 Antivirale legemidler for behandling av Covid-19 og hvordan de virker Jiri Muller
40 [GO] Beta 2022―Feb―18 The Impact of COVID-19 on the Norwegian Stock Market Dan Zhang, Marie Erland, Maria Holm Kaiser
41 [GO] Aktuel nordisk odontologi 2022―Jan―03 Forstyrrelse af lugtesansen ved COVID-19 - udredning og behandlingsmuligheder Alexander Wieck Fjældstad, Therese Ovesen
42 [GO] Tidsskrift for familierett arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021―Dec―23 Covid-19 og barns rettigheter Trude Haugli, Mona Martnes
43 [GO] Oslo Law Review 2021―Dec―16 COVID-19 Tracing Apps as a Legal Problem: An Investigation of the Norwegian ‘Smittestopp’ App Mona Naomi Lintvedt
44 [GO] Lov og Rett 2021―Dec―16 Digital rettstryggleik - ei evaluering av bruken av fjernmøte i sivile hovud- og ankeforhandlingar under covid-19-pandemien Av Astri Rønningen Stautland
45 [GO] Uniped 2021―Nov―12 Fortellinger om tid og synlighet: en studie av studenters deltakelse i digital undervisning under covid-19-pandemien Linn Terese Bern, Nefise Özkal Lorentzen, Marte Nordanger
46 [GO] Lov og Rett 2021―Oct―21 Tvisteløsning etter covid-19 – hvor går veien videre? Kine E. Steinsvik
47 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Sep―10 Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulosen i kampen mot covid-19? «Spytt ikkje på golvet! Host ikkje mot nokon!» Jan Erik Grindheim
48 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jul―01 Krisesentre i Norge og covid-19 Solveig Bergman, Margunn Bjørnholt, Hannah Helseth
49 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jun―11 Hjelpe- og velferdstjenester under covid-19-pandemiens første fase: familiers behov, udekkede behov og hjelpesøkende atferd Tonje Holt, Maren Sand Helland, Linda Larsen
50 [GO] Klinisk Sygepleje 2021―Jun―09 Covid-19-vaccination: Spændingen mellem autonomi og paternalisme; belyst med Kants pligtetik og Benthams nytteetik Christoffer Delmar, Charlotte Delmar
51 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―31 Møte med aggresjonsproblematikk ved Blakstad sykehus under covid-19-pandemien Jan Hammer, Yvonne Lian, Siv Anne Aas
52 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi Sindre A. Horn, Borgar Jølstad, Mathias Barra, Carl Tollef Solberg
53 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 «Kan vi hjelpe når krisa rammer?»Barnevern, smittevern og store forskjeller i tjenestene under covid-19-pandemien Vibeke Krane, Liv Hanson Ausland, Ellen Andvig
54 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter Kristina Sivertsen, Trond Stalsberg Mydland
55 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Barn som pårørende under pandemien: erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19-utbruddet i Norge Peter Mikov, Madelen Endresen
56 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Psykomotorisk fysioterapi & covid-19: psykisk helse og samtaler på nye måter Karen Synne Groven, Birgitte Ahlsen, Tone Dahl-Michelsen
57 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2021―May―12 Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina A. Kane
58 [GO] Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2021―May―06 Barnemishandling under covid-19: en hurtig kartleggingsoversikt Heid Nøkleby, Rigmor C. Berg, Ashley E. Muller, Heather M. Ames
59 [GO] Stat & Styring 2021―Apr―30 Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap Jarle Trondal
60 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2021―Mar―04 Det relationelle i sygeplejen er under pres med COVID-19 pandemien Pia Dreyer
61 [GO] Tidsskrift for eiendomsrett 2021―Feb―03 SARS-CoV-2 – Hvor langt rekker gårdeieransvaret? Natasja Plur, Tom Rune Lian
62 [GO] Beta 2020―Dec―11 Norwegian stock market behaviour during the initial phase of the COVID-19 pandemic Ståle Størdal, Minh Thi Hong Dinh, Erik Haugom, Gudbrand Lien
63 [GO] Norsk museumstidsskrift 2020―Dec―10 Museums at Home: Digital Initiatives in Response to COVID-19 Verity Burke, Dolly Jørgensen, Finn Arne Jørgensen
64 [GO] Lov og Rett 2020―Nov―20 Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse? Kjetil Mujezinović Larsen
65 [GO] Naturen 2020―Sep―24 COVID-19 og jakta på ein vaksine Nina Urke Ertesvåg, Rebecca Jane Cox, Karl Albert Brokstad
66 [GO] Lov og Rett 2020―Sep―24 Covid-19 og tvisteløsning: Er voldgift mer effektivt enn domstolsbehandling? Giuditta Cordero-Moss
67 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2020―Jun―10 Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien Anne Kari Tolo Heggestad, Reidun Førde, Reidar Pedersen, Morten Magelssen
 [1] 

67 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.008 sec