col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Scandinavian University Press / Universitetsforlaget AS
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Sep―10 Hva kan vi lære av kampen mot tuberkulosen i kampen mot covid-19? «Spytt ikkje på golvet! Host ikkje mot nokon!» Jan Erik Grindheim
2 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jul―01 Krisesentre i Norge og covid-19 Solveig Bergman, Margunn Bjørnholt, Hannah Helseth
3 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―Jun―11 Hjelpe- og velferdstjenester under covid-19-pandemiens første fase: familiers behov, udekkede behov og hjelpesøkende atferd Tonje Holt, Maren Sand Helland, Linda Larsen
4 [GO] Klinisk Sygepleje 2021―Jun―09 Covid-19-vaccination: Spændingen mellem autonomi og paternalisme; belyst med Kants pligtetik og Benthams nytteetik Christoffer Delmar, Charlotte Delmar
5 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―31 Møte med aggresjonsproblematikk ved Blakstad sykehus under covid-19-pandemien Jan Hammer, Yvonne Lian, Siv Anne Aas
6 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 Er covid-19 alvorlig? Det norske alvorlighetskriteriet for helseprioriteringer i møte med en pandemi Sindre A. Horn, Borgar Jølstad, Mathias Barra, Carl Tollef Solberg
7 [GO] Tidsskrift for velferdsforskning 2021―May―25 «Kan vi hjelpe når krisa rammer?»Barnevern, smittevern og store forskjeller i tjenestene under covid-19-pandemien Vibeke Krane, Liv Hanson Ausland, Ellen Andvig
8 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Likepersontjenester innen rus og psykisk helse under covid-19 – utfordringer og muligheter Kristina Sivertsen, Trond Stalsberg Mydland
9 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Barn som pårørende under pandemien: erfaringer fra samtaletilbudet BaRsnakk etter covid-19-utbruddet i Norge Peter Mikov, Madelen Endresen
10 [GO] Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2021―May―21 Psykomotorisk fysioterapi & covid-19: psykisk helse og samtaler på nye måter Karen Synne Groven, Birgitte Ahlsen, Tone Dahl-Michelsen
11 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2021―May―12 Selvstendig liv og smittevern – rettigheter i krysspress under covid-19-restriksjoner for personer med utviklingshemming Line Melbøe, Stina Rebecca Hirsti, Rikke Gürgens Gjærum, Aina A. Kane
12 [GO] Nordisk v√§lf√§rdsforskning | Nordic Welfare Research 2021―May―06 Barnemishandling under covid-19: en hurtig kartleggingsoversikt Heid Nøkleby, Rigmor C. Berg, Ashley E. Muller, Heather M. Ames
13 [GO] Stat & Styring 2021―Apr―30 Covid-19 stresstester forvaltningens kriseberedskap Jarle Trondal
14 [GO] Nordisk Sygeplejeforskning 2021―Mar―04 Det relationelle i sygeplejen er under pres med COVID-19 pandemien Pia Dreyer
15 [GO] Tidsskrift for eiendomsrett 2021―Feb―03 SARS-CoV-2 – Hvor langt rekker gårdeieransvaret? Natasja Plur, Tom Rune Lian
16 [GO] Beta 2020―Dec―11 Norwegian stock market behaviour during the initial phase of the COVID-19 pandemic Ståle Størdal, Minh Thi Hong Dinh, Erik Haugom, Gudbrand Lien
17 [GO] Norsk museumstidsskrift 2020―Dec―10 Museums at Home: Digital Initiatives in Response to COVID-19 Verity Burke, Dolly Jørgensen, Finn Arne Jørgensen
18 [GO] Lov og Rett 2020―Nov―20 Utreiseforbudet for helsepersonell under covid-19-krisen: Grunnlovsstridig forskrift eller uhensiktsmessig grunnlovsbestemmelse? Kjetil Mujezinović Larsen
19 [GO] Naturen 2020―Sep―24 COVID-19 og jakta på ein vaksine Nina Urke Ertesvåg, Rebecca Jane Cox, Karl Albert Brokstad
20 [GO] Lov og Rett 2020―Sep―24 Covid-19 og tvisteløsning: Er voldgift mer effektivt enn domstolsbehandling? Giuditta Cordero-Moss
21 [GO] Tidsskrift for omsorgsforskning 2020―Jun―10 Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien Anne Kari Tolo Heggestad, Reidun Førde, Reidar Pedersen, Morten Magelssen


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec