col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Krakow University of Economics
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Sep―28 Possible Sustainable Measures to Recover the Tourism Sector after the COVID-19 Crisis Luca Porto Bonacci, Fahad Anwar
2 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Sep―28 The COVID-19 Pandemic and Housing Markets in Selected European Countries: Lessons Learnt and Policy Implications Michał Głuszak, Stanisław Belniak
3 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Sep―28 The University’s Social Responsibility During the COVID-19 Pandemic: A Case Study Maria Zrałek, Michał Kaczmarczyk
4 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Sep―28 A Multi-Level Approach to Tackling the SARS-CoV-2 Pandemic and Its Aftermath Danuta Kabat-Rudnicka
5 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Sep―28 The Evaluation of Actions Taken in the Healthcare Facility During the SARS-CoV-2 Pandemic, and Their Impact on Work Motivation: A Survey Report Aldona Frączkiewicz-Wronka, Sabina Ostrowska, Joanna Woźniak-Holecka
6 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2021―Jun―20 Entrepreneurial behaviour: The effects of the fear and anxiety of Covid-19 and business opportunity recognition Le Thi Loan, Doung Cong Doanh, Ha Ngoc Thang, Ngo Thi Viet Nga, Pham Thanh Van, Phan Thanh Hoa
7 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2021―Jun―20 Identity crisis of artists during the Covid-19 pandemic and shift towards entrepreneurship Michał Szostak, Łukasz Sułkowski
8 [GO] International Entrepreneurship Review 2021―May―24 Forecasting the number of cases and deaths from Covid-19 Aldona Migała-Warchoł, Monika Pichla
9 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2021―May―13 Dynamic indexing and clustering of government strategies to mitigate Covid-19 Jani Kinnunen, Irina Georgescu, Zahra Hosseini, Ane-Mari Androniceanu
10 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2021―May―13 Consolidation strategies of small family firms in Poland during Covid-19 crisis Andrzej Marjański, Łukasz Sułkowski
11 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2021―May―04 The relationship of economic sentiment and GDP growth in Russia in light of the Covid-19 crisis Liudmila Kitrar, Tamara Lipkind
12 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii COVID-19 Marek Ćwiklicki, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
13 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Kapitał społeczny oraz organizacje pozarządowe wobec negatywnych skutków pandemii COVID-19 Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez
14 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Wybrane krajowe i unijne instrumenty prawne jako stymulatory mikroprzedsiębiorczości i konieczny interwencjonizm w okresie pandemii COVID-19 Paulina Ledwoń
15 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w czasie pandemii COVID-19 Adam Drozdek
16 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej a rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Wnioski sprzed kryzysu wywołanego przez COVID-19 i refleksje pokryzysowe Izabela Jonek-Kowalska
17 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Troska o zdrowie człowieka w czasach COVID-19 jako motywator do tworzenia nowych obszarów wartości dla klienta przez podmioty rynkowe Kamila Szymańska
18 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Wpływ pandemii COVID-19 na badania społeczne dotyczące starości i starzenia się Anna Urbaniak
19 [GO] Ekonomia Społeczna 2021―Feb―17 Przedsiębiorczość w dobie pandemii SARS-CoV-2. Próba identyfikacji konceptualnych pól analizy i modeli urzeczywistnienia gospodarczej inicjatywy Magdalena Zdun
20 [GO] International Entrepreneurship Review 2021―Jan―08 Economic policy towards the challenges of the COVID-19 pandemic in selected European Union countries Martyna Żak, Jakub Garncarz
21 [GO] Entrepreneurial Business and Economics Review 2020―Dec―23 The COVID-19 pandemic impact upon housing brokers’ workflow and their clients’ attitude: Real estate market in Krakow Bartłomiej Marona, Mateusz Tomal
22 [GO] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2020―Dec―22 Psychospołeczne aspekty pracy zdalnej. Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie trwania pandemii COVID-19 Katarzyna Mierzejewska, Michał Chomicki
23 [GO] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2020―Dec―22 Wpływ pandemii COVID-19 na działania CSR podejmowane przez przedsiębiorstwa Angelika Czajkowska


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.013 sec