col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Vasyl Stus Donetsk National University
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Економіка і організація управління 2021―Jun―10 Прогнозування майбутніх змін на ринку праці України внаслідок пандемії COVID-19 Г.В. Середа, М.А. Магас
2 [GO] Економіка і організація управління 2021―Jun―10 Трансформація стратегічних імперативів управління персоналом в умовах пандемії COVID-19 І.В. Панченко, Г.В. Середа
3 [GO] Політичне життя 2021―Apr―16 «Вікна можливостей» держав в умовах глобальної пандемії COVID-19 Т. П. Хлівнюк
4 [GO] Політичне життя 2021―Feb―19 Протидія COVID-19 у реалізації зовнішньополітичної стратегії Китаю (на прикладі регіону Південно-Східної Азії) І. В. Тихоненко
5 [GO] Політичне життя 2021―Feb―19 Пандемія COVID-19 як виклик єдності та стабільності Європейського Союзу: пошук шляхів подолання кризи Р. О. Артеменко
6 [GO] Економіка і організація управління 2020―Dec―26 Екосистема підтримки бізнесу в умовах пандемії COVID-19 в Україні та в окремих країнах ЄС М. О. Лемешко, О. А. Лактіонова
7 [GO] Політичне життя 2020―Aug―27 COVID-19 та трансформація цифрового політичного дискурсу України у 2020 р. N. O. Steblyna


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.015 sec