col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: OPUS - Uluslararasi Toplum Arastirmalari Dergisi

52 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] OPUS Journal of Society Research 2023―Jan―28 An Investigation into The Occupational Perceptions of Healthcare Professionals: The Covid-19 Pandemic Öznur ERTOSUN
2 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Oct―05 Intolerance of Uncertainty in the Covid-19 Outbreak: A Study on Social Work Students in Konya Dilara USTABAŞI GÜNDÜZ, Demet AKARÇAY ULUTAŞ
3 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Oct―05 Predictors of Mathematics Achievement in Pandemic: Academic Grit and Technology Attitude Kübra ERYİĞİT, Remzi KILIÇ
4 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Jul―30 The Effect of the COVID-19 Crisis on the Risk and Return Relationship in the Stock Markets of Emerging Countries İnci Merve ALTAN
5 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―May―31 Comparative Analysis of Covid-19 Government Strategies in Argentina, Brazil, India, Pakistan, and Turkey Sıla Turaç BAYKARA, Jorge Tenorio FERNANDO, Ricardo Daniel FURFARO, Muhammad Arif RAJPUT
6 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―May―28 An Investigation of the Perception of Institutionalization in the Furniture and Board Manufacturing Businesses from the Perspective of Managers Before and During the COVID-19 Pandemics Ahmet Bora KIRKLIKÇI
7 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Mar―26 The Role of Emotional Distress in the Relationship between COVID-19 Burnout and Academic Burnout in University Students Aslı Burçak TAŞÖREN, Sumeyye BURHAN
8 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Mar―22 A New Exhaustion Emerged with COVID-19 and Digitalization: A Qualitative Study on Zoom Fatigue Işıl USTA KARA, Esma Görkem ERSOY
9 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Jan―27 Level of Knowledge and Awareness of Pregnant Women about the Coronavirus Pandemic (COVID-19): An Assessment from a Developing Country Gülden AYNACI
10 [GO] OPUS Journal of Society Research 2022―Jan―26 A Scoping Review on Practicum of Turkish Pre-Service EFL Teachers during COVID-19 Ayşe KIZILDAĞ, Hülya TUNCER
11 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―19 Online Exercise Program for Elderly During Coronavirus (Covid-19) Pandemic Gokce Yagmur GUNES GENCER, Özlem ÖZGÜR, Sevgi DİNÇ, Hiroshi NAKAJIMA
12 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―30 Pandemi Döneminde Öğretmenlerin İş Yaşamı: Covid-19 Fobisi, İşten Ayrılma Niyeti ve Psikolojik Sermaye Hikmet Hakan COŞKUN, Merve MAMACI
13 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―30 Covid-19 Sürecinde Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Sınav Kaygısı ve Psikolojik Sağlamlıklarının Karma Metodoloji ile İncelenmesi İsmail EROL, Özge ERDURAN TEKİN
14 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―29 Assessment of Selected European and Asian Countries COVID-19 Statuses Using Entropy and MAUT Methods Murat BOLELLİ
15 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―08 COVID-19 Metaforları: COVID-19 Pandemisinde Yaşlı Bireyler Üzerine Nitel Bir Araştırma Mehtap PEKESEN, Şengül AKDENİZ
16 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―02 COVID-19 Salgınının Türkiye’de Eğitim Sektörü Mali Göstergelerine Etkisinin Değerlendirilmesi Adem YAMAN, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ
17 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―28 COVID-19 Pandemi Sürecinde, Türk Üniversitelerinin Hizmet Kalite Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Alpaslan DOĞAN
18 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―28 Covid-19 Sürecinde Online Eğitimin Akademisyenlerin Örgütsel Stresine Etkisi: Harran Üniversitesi Örneği Abdullah ÇELİK, Fatmanur AKSÖZ
19 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―19 Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi Hamza ERDOĞDU, Murat DEMİR, Rıdvan ÖNDER
20 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―04 Development of a Covid-19 Anxiety Scale “Investigation of Validity and Reliability” Muzaffer SAHİN, Didem TETİK KÜÇÜKELCİ
21 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jul―15 Pandemics in the History of Medicine and Variations of Pharmaceutical Market in Turkey During the Era of the Recent Covid-19 Corona Pandemic Elçin GÜVEN
22 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jul―05 Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi Murat ÇOKYAMAN, Menderes ÜNAL
23 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Lack of social security of the workers of gastronomic business in Poland due to the epidemic covid-19 Artur Michal BANAZSAK
24 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Öncesi ve Sonrası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gümrüklerinden Yapılan İhracat ve İthalat Verilerindeki Değişimler Erkan UZUN
25 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Koronavirüs (COVID-19) ile Yeni Dijital Dünyada Değişen Tüketici Tercihleri Talha BAYIR
26 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Is Turkey's Stock Market More Affected by Covid-19 Indicators at National Scales or Global Scales Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Dilek ÖZDEMİR, Ömer YALÇINKAYA, Ömer Selçuk EMSEN
27 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Korkusu, Kişilik Özellikleri, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Yordayıcı İlişkilerin İncelenmesi Büşra YİĞİTOL, Saniyebengisu BÜYÜKMUMCU
28 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Investigation of Anxiety and Peritraumatic Distress Levels in Context of Various Variables through Covid-19 Outbreak: Turkey, the UK and the USA Comparison Eda ERMAGAN CAGLAR, Nurcan HAMZAOĞLU, Yasemin SANAL, Tuğba TÜRK KURTÇA
29 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 Pandemi Döneminde Elit Sporcuların Uyku Kalitesi ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Aysun YÜKSEL
30 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Oluşturulan Capslerin Analizi Onur BAYRAKCI
31 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Kamu Spotlarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma Engin ÇELEBİ, Seyfi ÖZGÜZEL
32 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 Pandemi Sürecinin Yönetilmesinde Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının İncelenmesi: İçerik Analizi Özgür YEŞİLYURT
33 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Working Life and Distance Education in Covid-19 Pandemia One of The Epidemics Seen in World History Suzan URGAN, Gülsün KURUBACAK
34 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Epidemics Eroding Public Life: An Analysis on the Covid-19 Pandemic Adem BÖLÜKBAŞI, Elif KIRAN
35 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye Ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç Ve Uygulamalarının İncelenmesi Barış YAMAN
36 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemisi, Siyasi Rejimler ve Liberal Demokrasi Mehtap SÖYLER, Mustafa Agah TEKİNDAL
37 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Gruplar Arası Temas Kuramı Açısından COVID-19 Pandemisinde Önyargıları Azaltma Yolları Deniz ENİÇ
38 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Twitter’ın Farklı İletişim Uygulamalarında Eşzamanlı Araçsallaşması: Covid-19 Pandemisinde Dr. Fahrettin Koca’nın Twitter Paylaşımlarının Analizi A. Elif POSOS DEVRANİ
39 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgını Sürecinde Taşımalı Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile Verilen Fen Bilimleri Dersine Yönelik Görüşleri Sinem KARATAŞ ÖZTÜRK
40 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgınının Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Osman GEYİK
41 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgınında Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Uygulamalar ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi Aykut Can DEMİREL, Semih SÜTÇÜ
42 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı Kerem ÖZBEY
43 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Nurses Experiences and Coping Styles About Stigma During Covid-19: A Qualitative Study Melike YÖNDER ERTEM
44 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Sosyal Hizmet ve COVID-19: Salgın Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün Mü? Ozan SELÇUK
45 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Crisis Management on Education Policies during Covid-19: The Case of China, USA and Italy İsmail KARSANTIK
46 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Motivation And Job Satisfaction Of Physical Education Teachers During Pandemic Aysel KIZILKAYA NAMLI, Mehmet Akif YÜCEKAYA
47 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Feb―01 Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme Mahmut AKGÜL, Efe Numan CAN
48 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―29 COVID-19 Pandemi Döneminde Pazarlama Literatüründeki Eğilimler: Bibliyometrik Analizle Bir İnceleme Resul ÖZTÜRK
49 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 Polislik Perspektifinden Dijital Misenformasyon ve Dezenformasyon: Covid-19 Örnek Olayı Bağlamın-da Bir Analiz Atalay BAHAR
50 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri Ayşen AKBAŞ TUNA, Onur ÇELEN
51 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 Vuca Dönemlerinde Coso Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi: Covid-19 Salgın Sonrası Yükseköğretim Kurumları İçin Model Önerisi Gencay KARAKAYA
52 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Sep―30 Koronavirüs’ ün (Covid-19) E-Ticarete Etkileri Mehmet DEMİRDÖĞMEZ, Hacı Yunus TAŞ, Nihat GÜLTEKİN
 [1] 

52 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Apr―13 19:50:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.008 sec