col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: OPUS - Uluslararasi Toplum Arastirmalari Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―19 Covid-19 Salgınının Türkiye’nin Vergi Gelirleri Üzerine Etkisi Hamza ERDOĞDU, Murat DEMİR, Rıdvan ÖNDER
2 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―04 Development of a Covid-19 Anxiety Scale “Investigation of Validity and Reliability” Muzaffer SAHİN, Didem TETİK KÜÇÜKELCİ
3 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jul―15 Pandemics in the History of Medicine and Variations of Pharmaceutical Market in Turkey During the Era of the Recent Covid-19 Corona Pandemic Elçin GÜVEN
4 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jul―05 Öğrenci ve Öğretmenlerin Covid-19 Salgını Dönemindeki Uzaktan Eğitim Algısı: Bir Metafor Analizi Murat ÇOKYAMAN, Menderes ÜNAL
5 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Lack of social security of the workers of gastronomic business in Poland due to the epidemic covid-19 Artur Michal BANAZSAK
6 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Öncesi ve Sonrası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gümrüklerinden Yapılan İhracat ve İthalat Verilerindeki Değişimler Erkan UZUN
7 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Koronavirüs (COVID-19) ile Yeni Dijital Dünyada Değişen Tüketici Tercihleri Talha BAYIR
8 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Is Turkey's Stock Market More Affected by Covid-19 Indicators at National Scales or Global Scales Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ, Dilek ÖZDEMİR, Ömer YALÇINKAYA, Ömer Selçuk EMSEN
9 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Korkusu, Kişilik Özellikleri, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki Yordayıcı İlişkilerin İncelenmesi Büşra YİĞİTOL, Saniyebengisu BÜYÜKMUMCU
10 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Investigation of Anxiety and Peritraumatic Distress Levels in Context of Various Variables through Covid-19 Outbreak: Turkey, the UK and the USA Comparison Eda ERMAGAN CAGLAR, Nurcan HAMZAOĞLU, Yasemin SANAL, Tuğba TÜRK KURTÇA
11 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 Pandemi Döneminde Elit Sporcuların Uyku Kalitesi ile Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi Aysun YÜKSEL
12 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemi Sürecinde Oluşturulan Capslerin Analizi Onur BAYRAKCI
13 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemi Sürecine Yönelik Kamu Spotlarının Etkinliği Üzerine Bir Araştırma Engin ÇELEBİ, Seyfi ÖZGÜZEL
14 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 Pandemi Sürecinin Yönetilmesinde Sosyal Pazarlama Aracı Olarak Kamu Spotlarının İncelenmesi: İçerik Analizi Özgür YEŞİLYURT
15 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Working Life and Distance Education in Covid-19 Pandemia One of The Epidemics Seen in World History Suzan URGAN, Gülsün KURUBACAK
16 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Epidemics Eroding Public Life: An Analysis on the Covid-19 Pandemic Adem BÖLÜKBAŞI, Elif KIRAN
17 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Türkiye Ve Çin’de Uzaktan Eğitim Süreç Ve Uygulamalarının İncelenmesi Barış YAMAN
18 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Pandemisi, Siyasi Rejimler ve Liberal Demokrasi Mehtap SÖYLER, Mustafa Agah TEKİNDAL
19 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Gruplar Arası Temas Kuramı Açısından COVID-19 Pandemisinde Önyargıları Azaltma Yolları Deniz ENİÇ
20 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Twitter’ın Farklı İletişim Uygulamalarında Eşzamanlı Araçsallaşması: Covid-19 Pandemisinde Dr. Fahrettin Koca’nın Twitter Paylaşımlarının Analizi A. Elif POSOS DEVRANİ
21 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgını Sürecinde Taşımalı Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ile Verilen Fen Bilimleri Dersine Yönelik Görüşleri Sinem KARATAŞ ÖZTÜRK
22 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgınının Peacock-Wiseman Sıçrama Tezi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Osman GEYİK
23 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Covid-19 Salgınında Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Uygulamalar ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi Aykut Can DEMİREL, Semih SÜTÇÜ
24 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 COVID-19 ve Sınırlar: Küresel Salgın Döneminde Sınırların Değişen Anlamı Kerem ÖZBEY
25 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Nurses Experiences and Coping Styles About Stigma During Covid-19: A Qualitative Study Melike YÖNDER ERTEM
26 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Sosyal Hizmet ve COVID-19: Salgın Sürecinde Sosyal Hizmet Mümkün Mü? Ozan SELÇUK
27 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Crisis Management on Education Policies during Covid-19: The Case of China, USA and Italy İsmail KARSANTIK
28 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―02 Motivation And Job Satisfaction Of Physical Education Teachers During Pandemic Aysel KIZILKAYA NAMLI, Mehmet Akif YÜCEKAYA
29 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2021―Feb―01 Risk Toplumu Bağlamında Covid-19 Haberlerine Yönelik Bir İnceleme Mahmut AKGÜL, Efe Numan CAN
30 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―29 COVID-19 Pandemi Döneminde Pazarlama Literatüründeki Eğilimler: Bibliyometrik Analizle Bir İnceleme Resul ÖZTÜRK
31 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 Polislik Perspektifinden Dijital Misenformasyon ve Dezenformasyon: Covid-19 Örnek Olayı Bağlamın-da Bir Analiz Atalay BAHAR
32 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 İşletmelerin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları Üzerinde Covid-19 Pandemisinin Etkileri Ayşen AKBAŞ TUNA, Onur ÇELEN
33 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Oct―22 Vuca Dönemlerinde Coso Kurumsal Risk Yönetiminin Önemi: Covid-19 Salgın Sonrası Yükseköğretim Kurumları İçin Model Önerisi Gencay KARAKAYA
34 [GO] OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 2020―Sep―30 Koronavirüs’ ün (Covid-19) E-Ticarete Etkileri Mehmet DEMİRDÖĞMEZ, Hacı Yunus TAŞ, Nihat GÜLTEKİN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.019 sec