col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Duzce Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―10 COVID-19 ve Vertikal Geçiş Büşra AKGÜMÜŞ, Hüsniye DİNÇ KAYA
2 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 COVID-19 Pandemisi Döneminde Romatizmal Hastalıklara Halkın İlgisi: Google Trends Verilerinin Analizi Tuba ERDEM SULTANOĞLU, Safinaz ATAOĞLU
3 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Görüş ve Tutumları Yeter ŞENER, Ayşe ŞENER TAPLAK, Rukiye HÖBEK AKARSU
4 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 Covid-19 Pandemisinin Sağlık Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerde Belirsizliğe Tahammülsüzlüğe Etkisi Betül ÖNAL, Aysun KAZAK, Serdar KARAKULLUKÇU, Ersin ÖNAL
5 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―08 COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuklardaki İnternet Bağımlılığı, Siber Mağduriyet Düzeyleri ve Algılanan Ebeveyn İzleminin İncelenmesi Enes SARIGEDİK
6 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Sep―19 COVID-19 Pandemi Döneminin Özel Gereksinimli Çocuk Annelerinde Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Feride YARAR, Seda BAYRAMOĞLU, Hande ŞENOL
7 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Sep―19 Hastane Çalışanlarında SARS-CoV-2 IgG Seropozitifliğinin Araştırılması Cihadiye ÖZTÜRK, Ezgi KÖSE, Pelin DURAN, Gözde KAHRAMAN, Nagihan MEMİŞ, Eda KAYABAŞI, et al. (+3)
8 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―16 Live-Video versus Video Demonstration Methods: Dental Students’ Learning Preferences During the COVID-19 Pandemic Halenur BİLİR, Ceren AYGÜZEN
9 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―10 Acil pandemi polikliniğine başvuran ve COVID-19 şüphesiyle değerlendirilen hastaların retrospektif analizi Hasan Baki ALTINSOY, Emel ÇALIŞKAN, İbrahim Ethem ŞAHİN, İbrahim NALDEMİR, Mehmet KARADAĞ, Mustafa BOĞAN
10 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―10 Covid-19 Pandemisi Döneminde Aşı Reddinin değerlendirilmesi Yasin YILDIZ, Tahsin Gökhan TELATAR, Mehmet BAYKAL, Burcu AYKANAT, İlknur Esen YILDIZ
11 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Sep―16 COVID-19 Pandemisinin Yetişkinlerin Beslenme Durumuna Etkisi Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN, Yahya ÖZDOĞAN
12 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Sep―07 COVID-19 öncesi ve sonrası torasik bilgisayarlı tomografi analizi Hasan Baki ALTINSOY, Mustafa BOĞAN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec