col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Duzce Universitesi Saglik Bilimleri Enstitusu Dergisi

42 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―16 erehabilitation in Children with Disabilities in the COVID-19 Pandemic from the Perspective of Families and Clinicians: Review","Ailelerin ve Klinisyenlerin Perspektifinden COVID-19 Pandemisinde Özel Gereksinimli Çocuklarda Telerehabilitasyon: Derleme Gulfıdan TOKGOZ, Ümmü ÖZTÜRK, Yunus Emre TÜTÜNEKEN, Saime Nilay ARMAN
2 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―16 The Relationship between Anxiety and Clinical Performance Self-Efficacy in Nursing Students in the Distance Education Period of the COVID-19 Pandemic Process","COVID-19 Pandemi Süreci Uzaktan Eğitim Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Anksiyete ve Klinik Performans Öz-Yeterlilik Algısı İlişkisi Yeliz AKKUŞ, Nihal BOSTANCI DAŞTAN
3 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―16 Pandeminin Beslenmeye Etkisi","The Impact of the Pandemic on Nutrition Serdar ÖZDEMİR
4 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―15 Factors Affecting the Duration of Hospitalization of COVID-19 Patients Followed Up in the Infectious Diseases Service of Düzce University Research Hospital","Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları Servisinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarının Yatış Süresine Etki Eden Faktörler Yasemin ÇAKIR, Nevin INCE, Dilek YEKENKURUL, Mustafa YILDIRIM, Mehmet Ali SUNGUR, Cihadiye Elif ÖZTÜRK, Elif Nisa UNLU
5 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―15 COVID-19 Hastalarında TNF-α Düşüşünü Etkileyen Faktörler","Factors Affecting TNF-α Decrease in COVID-19 Patients Muhammet GÜLHAN, Merve ALPAY, Şule YILDIZ, Nevra Ezgi YAŞLI, Murat ACAT, Gözde KAHRAMAN, Peri ARBAK
6 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―15 Kolşisin ile Tedavi Edilen Çocukluk Çağı FMF Hastalarında COVID-19'un Hafif Klinik Seyri","Mild Clinical Presentation of COVID-19 in Childhood FMF Patients Treated with Colchicine Önder KILIÇASLAN, Adem KARBUZ, Didem KIZMAZ İŞANÇLI, Gülay ÇAMLICA, Mehmet Ali SUNGUR, Hasan DURSUN
7 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2024―Jan―15 Causes of COVID-19 Vaccine Hesitations and Investigation of Effective Factors in Changing Vaccine Decision Positively","COVID-19 Aşı Tereddütü Nedenleri ve Aşı Kararını Olumlu Yönde Değiştirmede Etkili Faktörlerin İncelenmesi Yusuf AYDEMİR, Ferhat KOÇ, Özlem AYDEMİR, Elif ÖZÖZEN ŞAHİN
8 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Sep―21 Hepatit B Virüsü Enfekte Bireylerin COVID-19 Pandemisinde Hastalık Takiplerinin ve COVID-19 Aşılanma Durumlarının Değerlendirilmesi","Evaluation of Disease Follow-up and COVID-19 Vaccination Status of Hepatitis B Virus Infected Individuals in the COVID-19 Pandemic Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY, Sevil ALKAN, Emine TÜRKOĞLU YILMAZ, Hatice ÖNTÜRK AKYÜZ, Süleyman KONUŞ, Taylan ÖNDER
9 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Sep―21 Evaluation of the Effects of Adherence to the Mediterranean Diet in Adults on the Mental Well-Being During the COVID-19 Pandemic: A Pilot Study","Yetişkinlerde Akdeniz Diyetine Uyumun COVID-19 Pandemisi Sürecinde Mental Sağlık Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Şenay ÇATAK, Nursel ŞAHİN, Gamze AKBULUT
10 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―May―08 COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Son Sınıf Lisans Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ve Mesleki Bakış Açıları","Distance Education and Professional Perspectives of Nursing Students with the COVID-19 Pandemic Yasemin ŞARA, Ebru BEKMEZCİ
11 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―May―08 The Frequency of Pancreatic Enzyme Elevations and Effect on Disease Severity in COVID-19","COVID-19'da Pankreatik Enzim Yüksekliklerinin Sıklığı ve Hastalık Şiddeti Üzerindeki Etkisi Sevil ALKAN, Oruç Numan GÖKÇE, Havva Yasemin ÇİNPOLAT
12 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―May―08 Can Fear of COVID-19 Affect Nutrition and Exercise Habits?: A Study on Young Adults","COVID-19 Korkusu, Beslenme ve Egzersiz Alışkanlıklarını Etkiler Mi?: Genç Yetişkinler Üzerine Bir Araştırma Pınar HAMURCU
13 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―May―08 Pandemi Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete Düzeyi ile Sigara ve Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları Arasındaki İlişki","The Relationship between Anxiety Levels and Smoking and Social Media Habits in University Students during the Pandemic Period Berin TUĞTAĞ DEMİR, Funda KOCAAY, Hilal Melis ALTINTAŞ
14 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 Investigation of Aggravating Risk Factors in COVID-19 Infection Dilek YEKENKURUL, Nevin INCE, Mustafa YILDIRIM, Mehmet Ali SUNGUR, Elif EŞCAN, Fatih DAVRAN, et al. (+3)
15 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 COVID-19 Olası/Kesin Tanılı Hastalarda Serbest Radikal Ve Antioksidan Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi Fatih DAVRAN, Ceyhan HACIOĞLU, Merve ALPAY, Pınar YILDIZ GÜLHAN, Cihadiye Elif ÖZTÜRK, Nevin INCE, et al. (+2)
16 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 COVID-19 Pandemi Öncesi ve COVID-19 Pandemi Döneminde 3. Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Kişilerde Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Astım Vakalarının Sıklıklarının Karşılaştırılması Adem KOYUNCU, Davut SARI, Gülden SARI, Cebrail ŞİMŞEK, Ünal AKEL
17 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 Anxiety Levels in Cancer Patients during the First Months of the COVID-19 Pandemic Seher Nazlı KAZAZ, Atila YILDIRIM
18 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 COVID-19 Pandemisi: Uzaktan Eğitimin Sağlık Alanında Eğitim Gören Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Aslıhan ŞAYLAN, Omur DENİZ, Murat DIRAMALI
19 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2023―Jan―18 COVID-19’a Bağlı Sitokin Fırtınasında Anakinra ve Tosilizumab Tedavilerinin Karşılaştırılması Ali AKIN, Yılmaz SAFİ, Talat Soner YILMAZ
20 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 Oral Health Condition in COVID-19 Gulfidan UZAN, Zeynep TEKDEMİR, Bedriye KAR, Mehmet SÖNMEZ
21 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 Evaluation of Patients Followed Up with the Diagnosis of COVID-19 Caused by the B.1.1.7 SARS CoV-2 Variant Şeyhmus KAVAK, Şafak KAYA, Arzu RAHMANALİ ONUR, Gülnaz KUBAT
22 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 Geçirgen Bağırsağın COVID-19 Kliniği Üzerinde Etkisinin Araştırılması Cihadiye ÖZTÜRK, Banu Hümeyra KESKİN, Nevin INCE, Eda KAYABAŞI, Sare KAYA, Şengül CANGÜR, et al. (+2)
23 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 COVID-19 Pandemi Sürecinde Filyasyon Ekibinde Çalışmak Ebru ÖZEN BEKAR, İbrahim KAVASLAR
24 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 An Evaluation on the Effect of the COVID-19 Pandemic on the Mental Health of University Students Arzu DİKİCİ
25 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 COVID-19 Pandemisi Döneminde Çalışan Kadınların Öznel İyi Oluşlarının Çevrimiçi Alışveriş Bağımlılıklarına Etkisi Didem AYHAN, Hilal SEKİ ÖZ
26 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Sep―16 Pandemic Process from the Window of Healthcare Professionals Nevin ONAN, Sevgi DİNÇ, Zeynep DEMİR
27 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―May―15 Bireylerin Yeni Koronavirüs (SARS CoV-2) ve COVID-19 Hastalığı Hakkındaki Bilgileri ve COVID-19 Korku Düzeyleri Gülsüm KAYA, Şeyma TRABZON, Selma ALTINDİŞ
28 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―May―15 COVID-19 Hastalarının Kan Gruplarına Göre Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi Zerrin GAMSIZKAN, Abdulkadir KAYA, Fatih DAVRAN, Mert Can TUNCEL, Abdullah IŞIK, İdris ŞAHİN
29 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―May―15 COVID-19 Pandemisinin Yenidoğan Tarama Programı Hizmetleri Üzerine Etkileri Semiha ÇAKMAK, Yasin YILDIZ, Mehmet Kenan KANBUROĞLU
30 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―May―15 COVID-19 Tanısı Alan Hastaların Bakteriyel Kültür Örneklerindeki Üremelerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Zeliha SEYFİ, Demet GÜR VURAL, Kemal BİLGİN, Asuman BİRİNCİ
31 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―10 COVID-19 ve Vertikal Geçiş Büşra AKGÜMÜŞ, Hüsniye DİNÇ KAYA
32 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 COVID-19 Pandemisi Döneminde Romatizmal Hastalıklara Halkın İlgisi: Google Trends Verilerinin Analizi Tuba ERDEM SULTANOĞLU, Safinaz ATAOĞLU
33 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 COVID-19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Görüş ve Tutumları Yeter ŞENER, Ayşe ŞENER TAPLAK, Rukiye HÖBEK AKARSU
34 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―09 Covid-19 Pandemisinin Sağlık Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerde Belirsizliğe Tahammülsüzlüğe Etkisi Betül ÖNAL, Aysun KAZAK, Serdar KARAKULLUKÇU, Ersin ÖNAL
35 [GO] Sağlık Bilimlerinde Değer 2022―Jan―08 COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocuklardaki İnternet Bağımlılığı, Siber Mağduriyet Düzeyleri ve Algılanan Ebeveyn İzleminin İncelenmesi Enes SARIGEDİK
36 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Sep―19 COVID-19 Pandemi Döneminin Özel Gereksinimli Çocuk Annelerinde Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Feride YARAR, Seda BAYRAMOĞLU, Hande ŞENOL
37 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Sep―19 Hastane Çalışanlarında SARS-CoV-2 IgG Seropozitifliğinin Araştırılması Cihadiye ÖZTÜRK, Ezgi KÖSE, Pelin DURAN, Gözde KAHRAMAN, Nagihan MEMİŞ, Eda KAYABAŞI, et al. (+3)
38 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―16 Live-Video versus Video Demonstration Methods: Dental Students’ Learning Preferences During the COVID-19 Pandemic Halenur BİLİR, Ceren AYGÜZEN
39 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―10 Acil pandemi polikliniğine başvuran ve COVID-19 şüphesiyle değerlendirilen hastaların retrospektif analizi Hasan Baki ALTINSOY, Emel ÇALIŞKAN, İbrahim Ethem ŞAHİN, İbrahim NALDEMİR, Mehmet KARADAĞ, Mustafa BOĞAN
40 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2021―Apr―10 Covid-19 Pandemisi Döneminde Aşı Reddinin değerlendirilmesi Yasin YILDIZ, Tahsin Gökhan TELATAR, Mehmet BAYKAL, Burcu AYKANAT, İlknur Esen YILDIZ
41 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Sep―16 COVID-19 Pandemisinin Yetişkinlerin Beslenme Durumuna Etkisi Sevtap KÜÇÜKCANKURTARAN, Yahya ÖZDOĞAN
42 [GO] Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020―Sep―07 COVID-19 öncesi ve sonrası torasik bilgisayarlı tomografi analizi Hasan Baki ALTINSOY, Mustafa BOĞAN
 [1] 

42 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec