col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Dec―04 Battle for truth: A COVID-19 patient's monologue Esma Nur ÇETİNKAYA KARADAĞ, Zeliha KURUDUCU
2 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―18 Covid-19 salgını sürecinde uygulanan Türkçe öğretmenliği acil uzaktan öğretim programının SWOT analizi Mustafa EMEK
3 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―18 Covid-19 salgını sürecinde yayınlanan uzaktan eğitim konulu lisansüstü tezlerin incelenmesi Nahide İrem AZİZOĞLU
4 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―20 COVID-19 Salgını Sürecinde Yükseköğretimde Türk dili ve edebiyatı eğitimi Halide Gamze İNCE YAKAR, Özlem FEDAİ
5 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―19 The effect of stay at home days on the language learning motivation of foreign language students during the COVID-19 pandemic process Ayşe ADIYAMAN, Çağlar DEMİR
6 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―17 Türk yazılı basınında COVID-19 terimleri: Sorunlar ve çözüm önerileri Ayşe TURAN, Ceylan YILDIRIM
7 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―17 The effect of family characteristics on communication apprehension during online EFL courses in the Covid-19 remote education period Emrah DOLGUNSÖZ
8 [GO] RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―19 Bourdieu sosyolojisi ışığında tıbbi metin çevirileri: Covid-19 örneği Tuğçe Elif TAŞDAN DOĞAN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec