col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Public Health

35 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2024―Apr―03 Surgical Mask Usage Effects: A Self-questionnaire Study of 7,014 Responders during the COVID-19 Pandemic Özlem Soyer Er, Meryem Yavuz Van Giersbergen
2 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2024―Feb―08 Rising Bribes: Accessing Public Health Services in Northern Cyprus during COVID-19 Omer GOKCEKUS
3 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Nov―13 Investigation of all-cause mortality and associated factors in patients diagnosed with COVID-19: A Cohort Study Ahmet Furkan SÜNER, Ahmet Naci EMECEN, Salih KESKİN, Neslişah ŞİYVE, Ecem BAŞOĞLU ŞENSOY, Öykü TURUNÇ, Belgin ÜNAL
4 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Oct―15 Infant mortality before and during COVID-19 pandemic in a district of Istanbul Sabanur ÇAVDAR, Ayşe Zülal TOKAÇ FARIMAZ, Hüseyin KÜÇÜKALİ, Ayşe Seval PALTEKİ, Ömer ATAÇ, Osman HAYRAN
5 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Oct―15 THE EFFECT OF MEDIA USE ON THE INTERGENERATIONAL PERCEPTION OF HEALTH RISKS DURING THE COVID-19 PANDEMIC: QUANTITATIVE SHORT REPORT OF MALTEPE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT Gökçesu AKŞİT, İlknur YAZICIOĞLU
6 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Jun―20 COVID-19 Aşı Tereddütü ve Aşı Yaptırmayan Bireylerin Negatif Tutum Algıları: Nitel Çalışma","COVID-19 Vaccine Hesitancy and Negative Attitudes Perceived by Individuals Who do not Accept COVID-19 Vaccines: A Qualitative study Zehra SU TOPBAŞ, Nuray ŞİMŞEK
7 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Apr―20 COVID-19 tanısı almış hastalarda 6 aylık izlemde beyana dayalı anksiyete ve depresyon varlığı ve ilişkili faktörler: Prospektif Kohort Çalışması","Self-reported anxiety and depression among COVID-19 patients within six months of follow-up: A prospective cohort study Neslişah ŞİYVE, Ahmet Naci EMECEN, Salih KESKİN, Ecem BAŞOĞLU ŞENSOY, Öykü TURUNÇ, Ahmet Furkan SÜNER, et al. (+2)
8 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Apr―07 5-12 Yaş Çocuklar İçin COVID-19 Aşısı Ebeveyn Tereddüdünün Sıklığı Ve Ebeveynlerin Çocuklarının COVID-19’dan Korunmasına Yönelik Tutum, Davranışları","Frequency of Parental COVID-19 Vaccine Hesitation and Attitudes and Behaviors Towards Protection of for Their Children aged 5-12 from COVID-19 Gülsüm ŞANLI ERKEKOĞLU, Erhan ESER
9 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Mar―24 ASSESSMENT OF ADJUSTMENT DISORDER IN PEOPLE WITH COVID-19 INFECTION Şükran PEKER, Ahmet TOPUZOĞLU
10 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Feb―23 Descriptive Epidemiological Study of Coronavirus Disease Distribution in Specific Geographic Location: Unique Public Health Practice in Outbreak Analysis Mostafa EİSSA
11 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2023―Jan―17 Attitude and acceptance toward COVID-19 vaccines among Kabul city’s residents: A cross sectional study Assadullah SAMADİ, Sayed Sharif ABDALİ, Mohammad SANGARY, Mohammad Naiem ALİZADA, Abdul Jawid NEYAZİ, Mohammad Yosuf FARAHMAND
12 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Dec―17 Characteristics of COVID-19 patients and Risk Factors of Mortality in the early Times of Pandemic, Herat-Afghanistan Nasar Ahmad SHAYAN, Pınar OKYAY, Ahmad AMİRNAJAD
13 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Nov―20 PANDEMİNİN İLK DÖNEMİNDE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 KÜMELERİNİN EPİDEMİYOLOJİK İNCELEMESİ Edanur SEZGİN, Neslişah ŞİYVE, Saadet Göksu ÇELİK, Buket YILDIRIM ÜSTÜNER, Salih KESKİN, Ecem BAŞOĞLU ŞENSOY, et al. (+5)
14 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Nov―20 THE EFFECT OF SARS-CoV-2 (COVID-19) ON BABY AND CHILD NUTRITION Hilal ÖZCEBE, Hatice PARS
15 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Nov―11 Bir Kamu Kurumu Çalışanlarında Covid-19 Aşı Tutumu ve İlişkili Etmenler Yasemin KALKAN, Kayihan PALA, Alpaslan TÜRKKAN, Seçil DÖNMEZ
16 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Jun―02 The Evolation of Corelation between First dose of Covid-19 Vaccine and weekly İncidance of Covid-19 in Provinces of Our Country Deniz ERDAL, Caferi Tayyar ŞAŞMAZ
17 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Mar―13 A Statistical Analysis of Covid-19 Pandemic Based on the Temporal Evolution of Entropy in Different Countries Nazmi YILMAZ, Mahmut AKILLI, Kamil Gediz AKDENİZ
18 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Mar―11 Önce Biz! Covid-19 Sürecinde Aşı Milliyetçiliği İbrahim Hüseyin CANSEVER
19 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2022―Jan―24 Web Sitelerinde Yer Alan COVID-19 ile İlişkili Mitlerin İnfodemi Açısından Değerlendirilmesi: Bir İçerik Analizi Selva Dilan GÖLBAŞI, Selma METİNTAS, Muhammed Fatih ÖNSÜZ
20 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Dec―29 Ulusal Primer HPV Tarama Programının Niğde İlinde Mevsimsellik ve Demografik Eğilimleri: COVID-19 Pandemisinin Etkisi Pınar ERDOĞAN, Fulya AKKAYA
21 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Nov―30 THE EFFECT OF MEASURES TAKEN IN THE COVID-19 PANDEMIC ON AIR POLLUTION IN TURKEY/ADANA Burak METE, Onur ACAR, Ceren KANAT, Esra DOĞAN
22 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Nov―28 A Comparative Study on COVID-19 among Urban and Rural populations of Bangladesh Md. Kamal Hossain RİPON, Noor Muhammad KHAN, A E M Adnan KHAN, Rana AHMED, Safia AFRİN, Md Abu SAYEED, Md. Mizanur Rahman MOGHAL
23 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Oct―27 Sars-Cov-2 Infection Rate and Seroprevalence in Health Care Workers of a University Hospital, Turkey Erhan ESER, Sebnem SENOL, Sinem AKÇALI, Talat ECEMİŞ, Pınar DÜNDAR, Kübra ÇİÇEK, et al. (+6)
24 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Sep―17 POSSIBLE PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF LIVING CONDITIONS THAT CHANGED THROUGH THE COVID-19 ON YOUNG INDIVIDUALS Ayşe Sonay TÜRKMEN, Ali CEYLAN, Ayşe TOPUZ
25 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Aug―08 Perceptions of E-Learning Among Medical Students During COVID-19 Pandemic in a Medical Institution , Kerala Babita KURUVİLLA, Ann THOMAS, Jacob KALLİATH, Alexander JOHN, Brilly ROSE
26 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Jun―29 COVID-19 Döneminde Güvenli EEG Çalışma Yöntemleri Servet HASŞERBETÇİ, Eren GÜNSELİ
27 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Jun―03 Investigation of attitude and behavior towards the Covid-19 outbreak Veysel YILMAZ, Erkan ARI, İnci ARIKAN
28 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2021―Apr―12 Time Series Model For Forecasting the Number of Covid-19 Cases in Turkey Serhat AKAY, Huriye AKAY
29 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―19 Knowledge, Attitudes and Thoughts of Students of a Medical School in Istanbul About COVID-19 During the Beginning of the Outbreak Petek Eylül TANERİ
30 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―19 The Prevalence Of Anxiety, İnsomnia And Depression Of Pharmacy Employees İn The Covid-19 Pandemic Sara SALCAN, Burak SARIKAYA
31 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―19 ANXIETY AND INSOMNIA AMONG HEALTHCARE WORKERS DURING THE COVID-19 PANDEMIC Ömer ATAÇ, Mehmet Akif SEZEROL, Yusuf TAŞÇI, Osman HAYRAN
32 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―19 Covid-19 Pandemic and Excess Mortality: The Case of Istanbul Mahmut YARDIM, Sultan ESER
33 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―18 Point prevalence of Covid-19 among temporary tea farmers in Turkey with mass screening Tahsin Gökhan TELATAR, Mehmet BAYKAL, Burcu AYKANAT, Sarp ÜNER
34 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Nov―14 The Surveillance, Exposure Investigation and Contact Tracing of COVID-19 Cases at Ege University Medical School’s Hospital Raika DURUSOY, Aslı ATA, Ceyda GEÇİM, Nurdan FİLİS, Ece FİDAN, Sera ŞİMŞEK, et al. (+9)
35 [GO] Türkiye Halk Sağlığı Dergisi 2020―Aug―25 Lessons Learned from Coronavirus Pandemic Gül ERGÖR
 [1] 

35 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec