col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Warsaw University of Life Sciences u00e2u0080u0093 SGGW Press
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2021―Aug―13 Management of raw milk purchase under coronavirus epidemic conditions - a proposal for organisational improvements Iwo Nowak, Jakub Bazela
2 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021―May―10 IDENTYFIKACJA POWIATÓW O NAJWIĘKSZYM RYZYKU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 I OBCIĄŻENIA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE Łukasz Pietrych
3 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021―May―10 ANALYSIS OF THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN POVIATS IN THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP IN TERMS OF SARS-COV-2 INFECTIONS Agata Sielska, Ewelina Nojszewska
4 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2021―Apr―30 The factors influencing the growth in dropshipping orders during the COVID-19 pandemic Aleksandra Górecka, Paulina Zborowska
5 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2021―Jan―12 Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia Łukasz Ambroziak
6 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2021―Jan―04 IMPACT OF CORONAVIRUS COVID-19 ON THE FOOD SYSTEM Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
7 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2020―Dec―14 SPATIAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 CASES AND GLOBALISATION IN EUROPE Yılmaz Toktaş
8 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2020―Nov―13 Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2 Robert Mroczek


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.017 sec