col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Warsaw University of Life Sciences u00e2u0080u0093 SGGW Press

47 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2024―Apr―26 E-handel poprawą efektywności logistycznego łańcucha dostaw pomiędzy handlem a klientem detalicznym w dobie kryzysu COVID-19 Krzysztof Kud, Marian Woźniak
2 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Apr―22 Entrepreneurship and small business performance during COVID-19: The mediating effect of dynamic capabilities Marek Matejun, Marcin Ratajczak
3 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Apr―03 INSTRUMENTS MITIGATING THE NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN AGRICULTURE Michał Wielechowski, Andrzej Jędruchniewicz, Pavel Kotyza
4 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Apr―03 ANTICIPATED FOOD EXPENDITURE ACCORDING TO PERSONALITY TRAITS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN POLAND Anna Zielińska-Chmielewska, Dobrosława Mruk-Tomczak, Renata Marks-Bielska
5 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Apr―03 STUDENTS’ ENTREPRENEURIAL INTENTIONS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF THE DARK TRIAD TRAIT Daniel Anyebe, Joanna Kosmaczewska
6 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Feb―28 ECONOMIC CONDITIONS OF THE DEMAND FOR INVESTMENT AND WORKING CAPITAL LOANS FOR MICRO-ENTERPRISES - RESEARCH FOR POLAND DURING COVID-19 Rafał Balina, Adam Zajac, Marta Idasz-Balina
7 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2024―Feb―15 Socio-Economic Consequences and Mitigation Strategies of the COVID-19 Pandemic (Phases One and Two) on Rural Farmers in Ebonyi State, Nigeria Justin Kelechi Nmerengwa
8 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2024―Jan―15 Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do oceny ryzyka bankructwa przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej w okresie pandemii Covid-19 Katarzyna Boratyńska, Katsiaryna Yafremava
9 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Jan―09 FUNCTIONING OF SELECTED BEEKEEPING FARMS IN POLAND DURING COVID-19 PANDEMIC Mariusz Maciejczak, Igor Olech, Katarzyna Kalinka
10 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2024―Jan―09 THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHANGES IN THE EMPLOYMENT LEVEL OF PARENTS RECEIVING A CHILD BENEFIT FROM THE FAMILY 500+ PROGRAM IN POLAND Dorota Kmieć
11 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2023―Nov―10 Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w czasie pandemii COVID-19 - wybrane problemy Andrzej Jezierski
12 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2023―Oct―30 CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC IN THE EUROPEAN UNION FROM THE PERSPECTIVE OF GENERAL GOVERNMENT FINANCES - AN ANALYSIS BASED ON THE SOCIAL ACCOUNTING MATRI Joanna Trębska
13 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2023―Jun―18 INDIVIDUAL FARMERS’ BANK LOANS AND DEPOSITS IN POLAND UNDER ECONOMIC UNCERTAINTY DURING THE COVID-19 PANDEMIC Monika Utzig
14 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2023―Jun―18 THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PURCHASING CHICKEN MEAT ONLINE (A CASE STUDY OF INDONESIAN CONSUMERS) Silvia Andik, Joanna Rakowska
15 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2023―Jun―18 ZACHOWANIA PROSUMENCKIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM GOSPODARSTWA DOMOWEGO W OCENIE RESPONDENTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19 W POLSCE Paulina Trębska
16 [GO] ACTA SCIENTIARUM POLONORUM - Architectura Budownictwo 2023―Jun―06 Construction production trends and industry optimism in EU countries after the COVID-19 pandemic Sylwia Szymanek
17 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2023―Jun―01 Transportation industries during the COVID-19 pandemic: stock market performance of the largest listed companies Katarzyna Czech, Arkadiusz Weremczuk, Michał Wielechowski
18 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2023―Mar―30 Assessment of the Financial Condition of Selected Dairy Cooperatives during the COVID-19 Pandemic Magdalena Kondej
19 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2023―Mar―30 Indian Agriculture and Rural Economy in Terms of the COVID-19 Pandemic Michał Mrozek
20 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2023―Mar―30 COVID-19 as a Catalyst of Food Security Crisis. Whether the Existing System of Agriculture Can Remain the Same Oleksandra Ovchynnykova
21 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2023―Feb―28 Analiza trwania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 Anna Andrychowska, Paweł Lipiński
22 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2023―Jan―23 THE SCALE OF CORPORATE BANKRUPTCIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC Katarzyna Boratyńska
23 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2022―Nov―25 DEPRYWACJA MATERIALNA POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH W PIERWSZYM ROKU PANDEMII COVID-19 Hanna Dudek
24 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2022―Oct―10 Wpływ pandemii COVID-19 na wybór miejsc zakwaterowania w trakcie wyjazdów turystycznych w Polsce Agata Balińska, Wioletta Olejniczak
25 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2022―Aug―14 Development of the de minimis guarantee programme for SMEs in the transportation sector in Poland. Does COVID-19 matter? Michał Wielechowski, Katarzyna Czech, Arkadiusz Weremczuk, Agnieszka Wikarczyk, Adam Zając
26 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2022―Aug―14 Wpływ pandemii COVID-19 na transport drogowy produktów zbożowych w Polsce Paulina Ziółkowska
27 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2022―Aug―03 European aviation transportation during the Covid-19 crisis Aldona Zawojska, Tomasz Siudek
28 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2022―Jul―07 ACCESSIBILITY OF FINANCIAL INFORMATION IN RELATION TO CHANGES IN SIZE OF ENTITIES CAUSED BY THE COVID-19 CRISIS Małgorzata Garstka
29 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2022―Jul―07 CHANGE IN THE LEVEL OF CORPORATE LENDING IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC Mateusz Śliwa, Aleksandra Kłosowska
30 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2022―Jul―07 E-LEARNING CHALLENGES IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC Agieszka Parlińska
31 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2022―Jul―07 THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC ON INVESTORS’ BEHAVIOUR IN THE LIGHT OF BEHAVIOURAL FINANCE Marta Wiśniewska
32 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2022―Jun―07 Adaptation Strategies of Small-Scale Farmers to Challenges of COVID-19 Pandemic in Osun State, Nigeria Olufemi Bolarin, Damilola Ajiboye, Sola Komolafe
33 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2022―Mar―24 GLOBAL CRISES AND CYBERSECURITY ATACKS - AN ANALYSIS DURING THE COVID-19 PANDEMIC George B. Mertoiu, Gabriela Mesnita
34 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2022―Jan―12 Zwycięzcy i przegrani pandemii Covid-19: perspektywa globalna z uwzględnieniem gospodarki rolno-żywnościowej Aldona Zawojska
35 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2021―Dec―29 Znaczenie kredytów konsumpcyjnych w rozwoju turystyki w Polsce w okresie pandemii COVID-19 Katarzyna Brodzikowska, Wioletta Olejniczak
36 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2021―Dec―29 Formy i metody doradztwa w agrobiznesie na podstawie działalności szkoleniowej ośrodków doradztwa rolniczego w dobie pandemii COVID-19 Małgorzata Bogusz, Barbara Kiełbasa
37 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2021―Dec―29 Developments and convergence of real housing prices in Poland during the COVID-19 pandemic: focus on voivodeship capitals Arkadiusz Weremczuk, Michał Wielechowski, Joanna Wrzesińska-Kowal
38 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2021―Dec―29 Zmiany stopnia wykorzystania turystycznych obiektów noclegowych w okresie zwalczania pandemii COVID-19 w Polsce Katarzyna Gabryjończyk, Piotr Gabryjończyk
39 [GO] Turystyka i Rozwój Regionalny 2021―Dec―29 Pandemic Impact on Lithuania‘s tour operators Greta Gruodė, Irena Achonen, Jolita Variakojiene
40 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2021―Aug―13 Management of raw milk purchase under coronavirus epidemic conditions - a proposal for organisational improvements Iwo Nowak, Jakub Bazela
41 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021―May―10 IDENTYFIKACJA POWIATÓW O NAJWIĘKSZYM RYZYKU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY COVID-19 I OBCIĄŻENIA SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE Łukasz Pietrych
42 [GO] Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych 2021―May―10 ANALYSIS OF THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN POVIATS IN THE MAŁOPOLSKIE VOIVODESHIP IN TERMS OF SARS-COV-2 INFECTIONS Agata Sielska, Ewelina Nojszewska
43 [GO] Ekonomika i Organizacja Logistyki 2021―Apr―30 The factors influencing the growth in dropshipping orders during the COVID-19 pandemic Aleksandra Górecka, Paulina Zborowska
44 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2021―Jan―12 Wpływ pandemii COVID-19 na handel rolno-spożywczy Polski: pierwsze doświadczenia Łukasz Ambroziak
45 [GO] Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 2021―Jan―04 IMPACT OF CORONAVIRUS COVID-19 ON THE FOOD SYSTEM Eulalia Skawińska, Romuald Zalewski
46 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW Polityki Europejskie Finanse i Marketing 2020―Dec―14 SPATIAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN COVID-19 CASES AND GLOBALISATION IN EUROPE Yılmaz Toktaş
47 [GO] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego 2020―Nov―13 Rynek mięsa w Polsce w dobie koronawirusa SARS-Cov-2 Robert Mroczek
 [1] 

47 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.008 sec