col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal Of Social Humanities and Administrative Sciences
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―Dec―01 MÜPHEMLİKLE DOLU COVID-19 PANDEMİSİNİ SORGULAMAK: BALIKESİR İLİ ÖRNEĞİ Yonca ALTINDAL
2 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―Nov―26 HAS TECHNO STRESS INCREASED IN THE EMPLOYEES OF COMPANIES THAT APPLIED DIGITAL STRATEGIES WITH THE PANDEMIC PROCESS? Cihan TINAZTEPE
3 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―Nov―01 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE KOLAJ TEKNİĞİ İLE YENİ İFADE BİÇİMLERİ Mehtap BİNGÖL
4 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―Sep―26 AŞI KARŞITLIĞIYLA MÜCADELEDE SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARI: COVID-19 SALGINI ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME Seçil UTMA
5 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―Aug―02 COVID-19 AND THE NEW WORLD ORDER Hasan Hüseyin AKKAŞ
6 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2021―May―18 TÜRK TOPLUMUNDA COVID-19 SÜRECİNDE STRES DÜZEYİ VE HİJYEN KURALLARINA UYMA ARASINDAKİ İLİŞKİ Azade GARGARİGİLLER
7 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2020―Oct―02 COVID-19 PANDEMİSİNİN FUTBOL EKONOMİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Güven BÜYÜKBAYKAL
8 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2020―Aug―31 COVİD-19 (Sars-CoV2) SÜRECİNİN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ANLAMAYA YÖNELİK NİTEL BİR ÇALIŞMA Dolunay ŞENOL
9 [GO] JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 2020―May―02 TÜRKİYEDE COVID-19 (CORONAVİRÜS) PANDEMİSİNİN DURUMU VE ALGORİTMİK HESAPLAMAYA GÖRE GELECEKTEKİ DURUM ANALİZİ Celal ŞENOL


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.013 sec