col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ekonomi Politika ve Finanas Arastirmalari Dergisi

23 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2022―Jul―01 CDS, Borsa ve Döviz Kuru Arasındaki İlişkilerin Analizi: Covid-19’dan Kanıtlar Erkan USTAOĞLU
2 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2022―Jan―01 Covid-19 Pandemisi İle Çeşitli Finansal Göstergeler Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği Arzu ÖZMERDİVANLI
3 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2022―Jan―01 Covid-19 Sürecinin Ulaştırma Sektörü Finansal Performansına Etkileri Serdar ALNIPAK, Süleyman KALE
4 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2022―Jan―01 COVID-19 Salgını Döneminde Aşı Milliyetçiliği ve Türkiye’nin Aşı Diplomasisi Barış ESEN
5 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―27 Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
6 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―30 Kredi Kartı Harcamalarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve COVID-19 Pandemi Dönemi Üzerine Bir İnceleme Murat YILDIRIM, Hüseyin Utku DEMİR
7 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―30 BÖLGESEL COVID-19 VAKA SAYILARI, ALTIN FİYATLARI, EURO VE BIST ŞEHİR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Nesrin ÖZKAN, Ulaş ÜNLÜ
8 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―31 COVID-19 Döneminde Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Ali İLHAN, Coşkun AKDENİZ
9 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Dört Büyük Kriptoparanın Piyasa Riskinde Covid-19 Pandemi Etkisi Neslihan FİDAN
10 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Latin Amerika’da Covid-19 Pandemisinin Sosyoekonomik Etkileri: Brezilya ve Meksika Örnekleri Ceren UYSAL OĞUZ, E. Nur SEZEK
11 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Pandemisinin Tarım Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Sürekli Dalgacık Dönüşümü Bazlı Granger Nedensellik Testi Remzi GÖK, Erkan KARA
12 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınının CDS Primleri İle Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Etkileri: Başlıca Avrupa Endeksleri İçin Bir Uygulama N.serap VURUR, Ercan ÖZEN
13 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomi ve Kamu Maliyesine Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi Yüksel ÇAĞDAŞ
14 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: BIST 100 Örneği Utku ÖLMEZ, Alper Aykut EKİNCİ
15 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınında Çok Taraflılık ve ABD Liderliği Sorunu Çağla MAVRUK CAVLAK
16 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınında Borsa İstanbul Şirketlerinin Fiyatlamalarının Etkinliği Serkan UNAL
17 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Gelişmekte Olan Pay Piyasası Oynaklığına Etkisi: Borsa İstanbul'dan Ampirik Bulgular İ̇brahim YAĞLI
18 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 COVID-19'un Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Zamanla Değişen Etkisi: Gelişmiş Ülkeler Üzerinde Bootstrap Rolling Window Nedensellik Yönteminden Kanıtlar Türker ŞİMŞEK, Oktay ÖZKAN
19 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin İ̇smail BEKCİ, Eda KÖSE, Esra AKSOY
20 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Uluslararası Pay Piyasalarına Etkisi Deniz SEVİNÇ
21 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Avrupa Birliği’nin Covid-19 Yönetimi Muzaffer AKDOĞAN, Aylin GÜNAY, Birsen SAY, Necibe GÜNDOĞAN GÜR
22 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19’un Fransa Ekonomisine Etkisi ve Avrupa Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme Dilara SÜLÜN
23 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19’un OECD Ülkeleri ve Çin’de Makroekonomik Etkisinin Kümeleme Analizi Bige KUCUKEFE
 [1] 

23 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.011 sec