col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ekonomi Politika ve Finanas Arastirmalari Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Aug―27 Borsa İstanbul’da COVID-19 Etkisi: Kısa Dönemli Sektörel Piyasa Tepkilerinin Endeks Bazında Ölçülmesi Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR
2 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―30 Kredi Kartı Harcamalarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve COVID-19 Pandemi Dönemi Üzerine Bir İnceleme Murat YILDIRIM, Hüseyin Utku DEMİR
3 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―30 BÖLGESEL COVID-19 VAKA SAYILARI, ALTIN FİYATLARI, EURO VE BIST ŞEHİR ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI Nesrin ÖZKAN, Ulaş ÜNLÜ
4 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―31 COVID-19 Döneminde Makroekonomik Değişkenlerin Borsa Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği Ali İLHAN, Coşkun AKDENİZ
5 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Dört Büyük Kriptoparanın Piyasa Riskinde Covid-19 Pandemi Etkisi Neslihan FİDAN
6 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Latin Amerika’da Covid-19 Pandemisinin Sosyoekonomik Etkileri: Brezilya ve Meksika Örnekleri Ceren UYSAL OĞUZ, E. Nur SEZEK
7 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Pandemisinin Tarım Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Sürekli Dalgacık Dönüşümü Bazlı Granger Nedensellik Testi Remzi GÖK, Erkan KARA
8 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınının CDS Primleri İle Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki Üzerine Etkileri: Başlıca Avrupa Endeksleri İçin Bir Uygulama N.serap VURUR, Ercan ÖZEN
9 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomi ve Kamu Maliyesine Etkilerinin Kümeleme Analizi İle İncelenmesi Yüksel ÇAĞDAŞ
10 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Hisse Senedi Piyasasına Etkisi: BIST 100 Örneği Utku ÖLMEZ, Alper Aykut EKİNCİ
11 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınında Çok Taraflılık ve ABD Liderliği Sorunu Çağla MAVRUK CAVLAK
12 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19 Salgınında Borsa İstanbul Şirketlerinin Fiyatlamalarının Etkinliği Serkan UNAL
13 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Gelişmekte Olan Pay Piyasası Oynaklığına Etkisi: Borsa İstanbul'dan Ampirik Bulgular İ̇brahim YAĞLI
14 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 COVID-19'un Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Zamanla Değişen Etkisi: Gelişmiş Ülkeler Üzerinde Bootstrap Rolling Window Nedensellik Yönteminden Kanıtlar Türker ŞİMŞEK, Oktay ÖZKAN
15 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Türkiye’de Bankalar Üzerindeki Ekonomik Etkisine Dair Bir Tahmin İ̇smail BEKCİ, Eda KÖSE, Esra AKSOY
16 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19'un Uluslararası Pay Piyasalarına Etkisi Deniz SEVİNÇ
17 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Avrupa Birliği’nin Covid-19 Yönetimi Muzaffer AKDOĞAN, Aylin GÜNAY, Birsen SAY, Necibe GÜNDOĞAN GÜR
18 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19’un Fransa Ekonomisine Etkisi ve Avrupa Ekonomisi Üzerine Bir Değerlendirme Dilara SÜLÜN
19 [GO] Ekonomi Politika & Finans Araştırmaları Dergisi 2020―Dec―26 Covid-19’un OECD Ülkeleri ve Çin’de Makroekonomik Etkisinin Kümeleme Analizi Bige KUCUKEFE


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec