col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal of Tourism and Gastronomy Studies
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 The Probable Effects of COVID-19 on Entrepreneurial Trends and SMEs in the Tourism and Hospitality Industry Burcu Koç
2 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Salgını Sürecinde Turizm Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ve Sağlıklı Beslenme Davranışları Üzerine Bir Araştırma (A Research on Stress Levels and Healthy Eating Behaviors of Tourism Students During the Covid-19 Epidemic) Emre Hastaoğlu
3 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Menülerde Meydana Getirdiği Değişikliklerin İncelenmesi: Afyonkarahisar İli Örneği (Investigation of the Changes in Menu Created by the Coronavirus (Covid-19) Outbreak: The Case of Afyonkarahisar Province) Mustafa Sandıkçı, Eda Çoban
4 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Pandemi Sürecinde Havacılık Sektöründe Çalışanların Karar Verme Stillerinin Motivasyonlarına Etkisinin İncelenmesi (Investigation of the Effect of Decision Making Styles of Employees in the Airline Sector on Employee Motivation in the Covid-19 Pandemic Process) Nil Konyalılar
5 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Salgınının Tüketici Davranışları Üzerinde Neden Olduğu Değişikliklerin Yiyecek İçecek İşletmelerine Etkisi (The Impact of the Changes Caused by the Covid-19 Pandemic on Consumer Behaviors on Food and Beverage Businesses) Menekçe Cömert, Büşra Yeşilyurt
6 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Pandemisinin Dünya ve Türkiye Kongre Turizmi Gelirlerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Evaluation of the Effect of the Covid-19 Pandemic on the Revenues of Congress Tourism in the World and Turkey) Menekçe Cömert, Sercan Azbaz
7 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Salgını Öncesi ve Sürecinde Ziyaretçi Sayılarında ve Tercihlerinde Oluşan Değişiklikler: KKTC yi Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Çalışma (Changes in Visitor Numbers and Preferences Before and During the Covid-19 Pandemic: A Study on Foreign Tourists Visiting TRNC) Nafiya Güden, Mete Ünal Girgen, Seden Turamberk Özerden
8 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 Covid-19 Salgın Döneminde Bir Rekreasyonel Beslenme Faaliyeti: evdeekmekyapımı (A Recreational Nutrition Activity During the Covid-19 Pandemic: evdeekmekyapimi) Kübra Aşan, Aysun Gargacı Kınay
9 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Sep―28 COVID-19 Salgını ve Zenginleştirilmiş Turizm Ürünü: Turizm Çiçeği Önerisi (COVID19 Pandemic and Augmented Tourism Product: A Proposal of Tourism Flower) Kurtuluş Karamustafa, Nazlı Örnek
10 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Jun―30 Covid-19 Sürecinde Türkiye deki Gastronomi Destinasyonlarının Dijitalleşme Açısından Rekabetçiliklerinin Değerlendirilmesi (Evaluation of Competitiveness of Gastronomy Destinations in Turkey in Terms of Digitalization During Covid-19) Gülizar Akkuş, Bıçkın Temel
11 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Jun―30 Covid-19 Salgını Döneminde Yiyecek İçecek Sektöründe E-Ticaret Uygulamaları ve Bir Model Önermesi (E-Commerce Applications and a Model Proposition in the Food and Beverage Industry During the Covid-19 Outbreak Period) Emel Memiş Kocaman, Mehmet Kocaman, Görkem Teyin
12 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Jun―30 Türkiye de Covid-19 Pandemi Döneminde Besinleri Hazırlama, Pişirme ve Saklama Uygulamalarında Değişiklik Oldu mu (During the Pandemic Period, Have There Been any Changes in the Practices of Preparing, Cooking and Storing Nutrients in Turkey ) Ali Kemal Çiftçi, İbrahim Tuğkan Şeker
13 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Apr―01 How Did Covid-19 Affected Career Intentions of Students Studying Tourism Olcay Özışık Yapıcı, Gülsün Yıldırım, Cengiz Bal
14 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2021―Apr―01 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Frequency of Food Consumption Burhan Başaran, Hilal Pekmezci Purut
15 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2020―Dec―30 Tüketicilerin COVID-19 Salgını Sürecinde Yiyecek-İçecek İşletmelerinden Bekledikleri Hizmetin Niteliğine İlişkin Bir Araştırma (A Study on the Quality of the Service Consumers Expect from Food and Beverage Enterprises During the COVID-19 Outbreak) Nurhayat İflazoğlu, Mustafa Aksoy
16 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2020―Dec―30 Healthy Nutritional Attitudes and Behaviors During COVID-19 Outbreak Lockdown Veli Ceylan, Çiğdem Muştu, Mehmet Sarıışık
17 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2020―Oct―01 Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki Etkisi: Karaman İli Örneği (The Effect of Coronavirus (COVID-19) Disease on the Nutritional Habits of Individuals: The Case of Karaman Province) Abdülkadir Dilber, Fadime Dilber
18 [GO] Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2020―Oct―01 The Effects of Novel Coronavirus (COVID-19) on Hospitality Industry: A Case Study Ümit Şengel, Mustafa Çevrimkaya, Merve Işkın, Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec