col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] e-mentor 2021―Oct―14 Nowe wyzwania w zarządzaniu sprzedażą w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i pandemii COVID-19 Marcin Gul
2 [GO] e-mentor 2021―Jul―04 Challenges of administering university examinations remotely during the COVID-19 pandemic. e-mentor, 3(90), 22-31. https://doi.org/10.15219/em90.1519 Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
3 [GO] e-mentor 2021―Mar―17 Trendy innowacyjne w europejskich portach morskich w obliczu pandemii COVID-19 Beata Szymanowska
4 [GO] e-mentor 2021―Jan―26 Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19 Michał Chomicki, Katarzyna Mierzejewska
5 [GO] e-mentor 2021―Jan―26 Efektywne zarządzanie innowacyjnością pracowniczą w czasach COVID-19, czyli jak w kryzysie wzmocnić potencjał innowacyjny członków organizacji Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Bobrowska
6 [GO] e-mentor 2020―Dec―11 Shifting to blended online learning and its impact on student performance: A case study for students enrolled in economic courses prior to COVID-19 emergency remote instruction Dorina Tila
7 [GO] e-mentor 2020―Sep―17 Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce - wyniki badania empirycznego Piotr Sliż
8 [GO] e-mentor 2020―Sep―17 Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu: jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę funkcjonariuszy Policji? Norbert Andraszak
9 [GO] e-mentor 2020―May―15 Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika Anna Dolot


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.011 sec