col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Foundation for the Promotion and Accreditation of Economic Education

12 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] e-mentor 2022―Nov―08 Factors determining satisfaction with e-learning during the pandemic in the opinion of Polish and Spanish students: analysis of differences and similarities Renata Marciniak, Grażyna Rembielak
2 [GO] e-mentor 2022―Oct―01 Individual learning strategies and other characteristics of e-learning in the first phase of online learning during the COVID-19 pandemic Katarzyna Smoter
3 [GO] e-mentor 2021―Dec―22 Remote communication in Scrum teams - a COVID-19 preventive measure or work time optimisation? Kamil Brodnicki
4 [GO] e-mentor 2021―Oct―14 Nowe wyzwania w zarządzaniu sprzedażą w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii i pandemii COVID-19 Marcin Gul
5 [GO] e-mentor 2021―Jul―04 Challenges of administering university examinations remotely during the COVID-19 pandemic. e-mentor, 3(90), 22-31. https://doi.org/10.15219/em90.1519 Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
6 [GO] e-mentor 2021―Mar―17 Trendy innowacyjne w europejskich portach morskich w obliczu pandemii COVID-19 Beata Szymanowska
7 [GO] e-mentor 2021―Jan―26 Przygotowanie polskich przedsiębiorstw do świadczenia pracy zdalnej w okresie pandemii COVID-19 Michał Chomicki, Katarzyna Mierzejewska
8 [GO] e-mentor 2021―Jan―26 Efektywne zarządzanie innowacyjnością pracowniczą w czasach COVID-19, czyli jak w kryzysie wzmocnić potencjał innowacyjny członków organizacji Magdalena Łużniak-Piecha, Joanna Bobrowska
9 [GO] e-mentor 2020―Dec―11 Shifting to blended online learning and its impact on student performance: A case study for students enrolled in economic courses prior to COVID-19 emergency remote instruction Dorina Tila
10 [GO] e-mentor 2020―Sep―17 Praca zdalna podczas epidemii COVID-19 w Polsce - wyniki badania empirycznego Piotr Sliż
11 [GO] e-mentor 2020―Sep―17 Zaangażowanie policjantów w czasie kryzysu: jak pandemia COVID-19 zmieniła pracę funkcjonariuszy Policji? Norbert Andraszak
12 [GO] e-mentor 2020―May―15 Wpływ pandemii COVID-19 na pracę zdalną - perspektywa pracownika Anna Dolot
 [1] 

12 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec