col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Online Turk Saglik Bilimleri Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 The Relationship Between Malnutrition Risk and Prognosis in Geriatric Patients Hospitalized for COVID-19 Beytullah GÜNER, Ridvan SİVRİTEPE, Sema UÇAK BASAT
2 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 Bir Tıp Fakültesinde İntörn Hekimlerin, COVID-19 Hastalarını Muayene ve Takip İçin Hazır Bulunuşluk Algıları ve Pandemi Sürecinde Eğitimlerine İlişkin Beklentileri Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ
3 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 The Effect of Covid-19 Pandemic on Computed Tomography Evaluations in Pediatric Emergency Traumas Mehtap ILGAR, Güleç MERT DOĞAN
4 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 Hypofractionated Breast Cancer Irradiation and Early Results During The COVID-19 Pandemic; SINGLE CENTER EXPERIENCE Elif Eda ÖZER, Gülşen Pınar SOYDEMİR, Sümeyra CAN
5 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 COVID-19 Teşhisi Konulan ve Tedavi Sürecinin Ardından Hastalara Bakım Veren Çocuk Sahibi Hemşirelerin Bireysel Hastalık Sürecinde Aile İçi Destek Dinamiklerinin ''Aile Değerlendirme Ölçeği '' ile Değerlendirilmesi Hicran ŞAHİN GÖKÇE, Özen ÖZENSOY GÜLER, Zeynep Yağmur KARAGÜLLEOĞLU, Ahmet ÇARHAN
6 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 Fluorescence of nails after the treatment of COVID-19 with Favipiravir Oğuz KARABAY, Bahar DİKİCİER, Mahizer YALDIZ, Ertuğrul GÜÇLÜ
7 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Aug―27 Attitudes of Medical Faculty Students towards Distance Education and Related Factors during the Pandemic Period Elif KÖSE, Hasan EKERBİÇER, Abdul Majid SHAHİM, Ahmet ÇAKMAK, Alphan DERİCİ, Aysun HOŞSEVEN, et al. (+15)
8 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―May―16 The Association of Neutrophil/Lymphocyte Ratio, Lymphocyte/Monocyte Ratio, Platelet/Lymphocyte Ratio and Hematological Parameters with Severity and Prognosis in Hospitalized Patients with COVID-19 Celalettin KORKMAZ, Soner DEMİRBAŞ, Hülya VATANSEV, Sebnem YOSUNKAYA, Turgut TEKE, Adil ZAMANİ, et al. (+3)
9 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―May―16 Covid-19 Pandemi Döneminde Ebelik Bölümü Akademisyenlerinin Araştırma Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar Yasemin ERKAL AKSOY, Sema YILMAZ
10 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―May―16 Evaluation of COVID-19 Patients in The Pediatric Critical Care Unit Fatih AYGÜN, Cansu DURAK, Deniz AYGÜN, Ayse Ayzıt KILINÇ, Pınar ÖNAL
11 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Feb―16 COVID-19 Pandemi Süresince İnsanlarda Değişen Beslenme Alışkanlıkları İle Obezite İlişkisi Sultan ÇULFA, Elif YILDIRIM, Banu BAYRAM
12 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Nov―25 COVID-19 Pozitif Hastaya Hemşirelik Bakımı Veren Bir Hemşirenin Deneyimleri: Olgu Sunumu Canan BİRİMOGLU OKUYAN, Elifnur GÜNEŞ, Esra YEŞİLYURT
13 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Nov―16 Pediatrik COVID-19 Vakalarında Akciğer Bilgisayarlı Tomografisi Ne Kadar Değerli? Aysun BOGA, Nurettin YİYİT, Umut ERGÜL, Neşe ERGÜL, Kemal PİŞMİŞOĞLU, Taha Yusuf KUZAN, et al. (+3)
14 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Sep―10 Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Görev Yapan Hekimlerin COVID-19 Enfeksiyonu ile İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Türkiye’den Online Kesitsel Bir Çalışma Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL, Osman KURT, S. Erhan DEVECİ
15 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Sep―10 Gastrointestinal System Involvement in Children suspected for COVID-19: A Single Tertiary Center Experience from Turkey Esra POLAT, Elif EROLU, Gözde ERCAN, Aysun BOGA, İ̇lkay ÖZGEN, Gülbahar YURDUSEVER, et al. (+2)
16 [GO] Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Jun―04 Hindistan'ın Coronavirus Salgını ile Mücadele Yolu Gurmeet SINGH SARLA


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec