col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Journal of International Scientific Researches
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Aug―13 Televizyon Haberciliğinde Dijital Dönüşümler: Covid-19 Pandemisinin Haber Üretim Pratiklerine Dijital Etkileri Çağla KAYA İLHAN, Türkan Öykü BÜYÜKÇELİKOK
2 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jul―30 Covid-19 Pandemi Döneminde Sağlık Çalışanlarının Sosyal Destek Algılarının Tükenmişlik Düzeyine Etkisi B. Dilek ÖZBEZEK, H. Mustafa PAKSOY, Filiz ÇOPUROĞLU
3 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2021―May―21 COVID-19 Salgını Sürecinde Türkiye’de Değişen Toplumsal Etkileşimler Üzerine Bir Araştırma Mustafa İNCE, Mesut YILMAZ
4 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Apr―22 4-6 Yaş Çocuğa Sahip Ailelerin Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocukları İle İletişimlerinin İncelenmesi Saniye Selin DÖĞER, Fatma Elif KILINÇ
5 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2020―Dec―27 Psikolojik Danışmanların Korona Virüse (Covid-19), Yüz Yüze ve Çevrimiçi Psikolojik Danışma Yapmaya, Yüz Yüze ve Çevrimiçi Eğitim Almaya İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi Fulya YÜKSEL-SAHİN
6 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2020―Dec―08 Covid-19 Günlerinde Bireylerin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nurten KIMTER
7 [GO] IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 2020―Aug―23 COVID-19 Salgını Süresince Aile İçi İlişkilerin Doğrulayıcı Faktör Analizi ile İncelenmesi Barış ERGÜL, Veysel YILMAZ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec