col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Medical Journal of Western Black Sea

19 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―29 Yoğun Bakımdaki COVID-19 Hastalarında Kan Transfüzyonu ve İlişkili Faktörlerin Analizi: Tek Merkez Örneği Münire BABAYİĞİT, Gökhan YILDIZ, Erbil TÜRKSAL, Mustafa Alparslan BABAYİĞİT, Pınar FIRAT, Adem Selvi ., Aylin KILINÇARSLAN
2 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―29 Evaluation of Patient Characteristics and Pandemic Management in the First Three Months of the COVID-19 Pandemic at the İlker YILMAM, Savaş GEGİN
3 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―29 COVID-19 Re-Enfekte Hastada Periorbital Herpes Zoster Duplex Bilateralis Birlikteliği Göktuğ DEMİRCİ, Gülşen TÜKENMEZ DEMİRCİ
4 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―29 Abnormalities of Peripheral Blood Parameters in Hospitalized Patients with COVID-19: A Temporal Change Analysis in Relation to Survival Müzeyyen ASLANER AK, Birsen SAHİP, Güven ÇELEBİ, Emre HORUZ, Şehmus ERTOP
5 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―28 The Comparison of the Premenstrual Syndrome Patients with and without COVID-19 History Bugra SAHİN, Gizem CURA ŞAHİN, Banuhan ŞAHİN
6 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―28 Is Vitamin D Level Associated with COVID-19 Infection? Fatih OKAN, Sevil OKAN, Yasemin HANOĞLU
7 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―28 Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarında Travmatik Stres ve Aleksitimi Düzeylerinin Araştırılması: Ordu İli Örneği Deniz DENİZ ÖZTURAN, Vildan ÇAKIR KARDEŞ, Filiz ÖZSOY, Muhammet SEVİNDİK, Atila GÜRGEN, Fatih VAHAPOĞLU, Ebru CANAKCİ
8 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―28 COVID-19: CO-RADS Kategorik Değerlendirme Sistemi ile Toraks Bilgisayarlı Tomografi Görüntülemenin Tanısal Değerinin Araştırılması İshak YILDIZHAN, Halilibrahim ÖZTÜRK, Eyüp ÇETİN, Barış Can ARSLAN, Banu ALICIOĞLU, Füsun CÖMERT, Bilgin Kadri ARIBAŞ
9 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2022―Apr―28 Evaluation of Readmissions after Discharged from Intensive Care Unit in Patients with Coronavirus Disease-2019 Merve Sena BAYTAR, Çağdaş BAYTAR
10 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 Evaluating The Impact Of The Covid-19 Outbreak On Healthcare Professionals Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Olgu KÜÇAN, Derya KOCADAĞ
11 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Diş Hekimine Başvuran Hastalarda Bilgi ve Endişe Düzeyinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması Gediz GEDUK, Gaye SAĞLAM, Hatice BİLTEKİN
12 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 COVID-19 ve Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Arzum ÇELİK BEKLEVİÇ
13 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Apr―07 COVID-19’lu veya COVID-19 Saptanan Gebelerde Holistik Yaklaşım Emine KINIK, Handan ÖZCAN
14 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Apr―07 Hızlı İlerleyen SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu Serdar ÖZDEMİR, Hatice AKÇA, İbrahim ALTUNOK, Abdullah ALGIN, Abuzer ÖZKAN
15 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Jan―06 COVID-19 Pandemi Sürecinde Klinik Biyokimya Laboratuvarında Akılcı Laboratuvar Kullanımı: Test İstemlerinin Retrospektif Değerlendirmesi Berrak GUVEN, Murat CAN, Abdülkadir TEKİN
16 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Jan―06 Safe Rehabilitation Practices For COVID-19 Patients on Mechanical Ventilators in the Intensive Care Units Dinçer CÜRE
17 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Aug―31 COVID-19 Pandemi Sürecinde Biyokimya Laboratuvarı Akış ve Güvenlik Prosedürleri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Berrak GUVEN, Murat CAN
18 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Aug―31 COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları ile Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özlem POLAT, Fi̇li̇z COŞKUN
19 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Apr―30 Sars-CoV-2 (COVID-19) Gerçeği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Pandemi Sürecinde Güncel Cerrahi Yaklaşım Önerileri Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Mustafa CÖMERT
 [1] 

19 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec