col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Medical Journal of Western Black Sea
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 Evaluating The Impact Of The Covid-19 Outbreak On Healthcare Professionals Muhammed Emin DEMİRKOL, Musa KAYA, Olgu KÜÇAN, Derya KOCADAĞ
2 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) Pandemisi Sırasında Diş Hekimine Başvuran Hastalarda Bilgi ve Endişe Düzeyinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması Gediz GEDUK, Gaye SAĞLAM, Hatice BİLTEKİN
3 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Sep―15 COVID-19 ve Sağlık Hizmeti Sunulan Merkezlerde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Arzum ÇELİK BEKLEVİÇ
4 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Apr―07 COVID-19’lu veya COVID-19 Saptanan Gebelerde Holistik Yaklaşım Emine KINIK, Handan ÖZCAN
5 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Apr―07 Hızlı İlerleyen SARS-CoV-2 Enfeksiyonu: Olgu Sunumu Serdar ÖZDEMİR, Hatice AKÇA, İbrahim ALTUNOK, Abdullah ALGIN, Abuzer ÖZKAN
6 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Jan―06 COVID-19 Pandemi Sürecinde Klinik Biyokimya Laboratuvarında Akılcı Laboratuvar Kullanımı: Test İstemlerinin Retrospektif Değerlendirmesi Berrak GUVEN, Murat CAN, Abdülkadir TEKİN
7 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2021―Jan―06 Safe Rehabilitation Practices For COVID-19 Patients on Mechanical Ventilators in the Intensive Care Units Dinçer CÜRE
8 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Aug―31 COVID-19 Pandemi Sürecinde Biyokimya Laboratuvarı Akış ve Güvenlik Prosedürleri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi Berrak GUVEN, Murat CAN
9 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Aug―31 COVID-19 Salgınında Sağlık Çalışanlarının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımları ile Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özlem POLAT, Fi̇li̇z COŞKUN
10 [GO] Medical Journal of Western Black Sea 2020―Apr―30 Sars-CoV-2 (COVID-19) Gerçeği ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Pandemi Sürecinde Güncel Cerrahi Yaklaşım Önerileri Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK, Mustafa CÖMERT


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec