col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Norwegian Nurses Organisation

26 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Feb―02 Covid-19 hadde stor innvirkning på miljøterapi Rune Kleist Vestbirk, Kristine Rørtveit
2 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Jan―03 Family members’ experiences of end-of-life care during the first phase of the COVID-19 pandemic Dagny Faksvåg Haugen, Elisabeth Romarheim, Kjersti Solvåg, Katrin Ruth Sigurdardottir
3 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Aug―21 Pårørendes erfaringer med omsorg for døende under første fase av covid-19-pandemien Dagny Faksvåg Haugen, Elisabeth Romarheim, Kjersti Solvåg, Katrin Ruth Sigurdardottir
4 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Aug―15 Changes in nursing homes and home-based nursing care during the COVID-19 pandemic Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay
5 [GO] Sykepleien Forskning 2022―May―11 Hvordan påvirket covid-19-pandemien sykepleiere i hjemmesykepleien? Andrea Stjernen Storhaug, Marit Storli
6 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Apr―25 Use of screen-based media among older people during the COVID-19 pandemic. A HUNT study Siren Eriksen, Anne Marie Mork Rokstad, Geir Selbæk, Guro Hanevold Bjørkløf, Marit Tveito, Sverre Bergh, et al. (+3)
7 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―24 Covid-19: Hva påvirket arbeidsforholdene på en teststasjon? Julie Grande Kristiansen, Linda Rahman, Beate André, Eva Rinnan
8 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―17 Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleien under covid-19-pandemien Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay
9 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―14 COVID-19: Contact with a school nurse during the first lockdown - a cross-sectional study Marie Dahlen Granrud, Marja Leonhardt
10 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Jan―27 Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien. En HUNT-studie Siren Eriksen, Anne Marie Mork Rokstad, Geir Selbæk, Guro Hanevold Bjørkløf, Marit Tveito, Sverre Bergh, et al. (+3)
11 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Dec―17 Slik er anestesisykepleie under covid-19-pandemien Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Andreas Forwald, Jan Petter Ramstad, Chatrine Saltnes, Hans Alexander Skalleberg, Rita Stenseth
12 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Dec―16 Covid-19-pasienter med senvirkninger trenger spesialisert rehabilitering Ellen Margrethe Nerheim
13 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Nov―23 Covid-19: kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten under første nedstengning - en tverrsnittsstudie Marie Dahlen Granrud, Marja Leonhardt
14 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―22 COVID-19: Initiation of breastfeeding during a global pandemic Ann Helen Høghjelle Stette, Cathrine Thorsteinsen, Lena Henriksen
15 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―18 Å pleie covid-19-pasienter har vært en belastning for mange sykepleiere Torjus Furnes, Trude Fløystad Eines
16 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―16 Flere premature spedbarn følges opp digitalt under covid-19 Mai Linn Lunnay, Silje Wilhelmsen
17 [GO] Sykepleien Forskning 2021―May―11 Helsestasjonstilbudet i Oslo under covid-19 - førstegangsmødres erfaringer Malene Brekke, Beate Solberg, Kristin Marie Sæther, Anne-Martha Utne Øygarden, Jan Ivar Martinsen, Kari Glavin
18 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Apr―28 Covid-19: ammestart under en global pandemi Ann Helen Høghjelle Stette, Cathrine Thorsteinsen, Lena Henriksen
19 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―23 Komplikasjoner ved mageleie for covid-19-pasienter kan forebygges Edda Johansen, Antonija Petosic, Marit Follsund Viravong
20 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―12 Covid-19: To meter er kanskje ikke nok Jörn Klein
21 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Nov―26 Covid-19 har stor innvirkning på hverdagen til sykepleiere i geriatrien Gro Næss, Siri Tønnessen
22 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Aug―07 Gode smittevernprosedyrer må både følges nå og etter covid-19-pandemien Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
23 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Jun―23 Smittevern på sykehjem under covid-19-pandemien Øyvind Kirkevold, Siren Eriksen, Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk
24 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―07 Stump røyken under covid-19-utbruddet Therese Kristine Dalsbø
25 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―04 Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt Kristin S. Flatlandsmo, Fredrik Hetmann
26 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Apr―21 Covid-19: Helsepersonell får hudproblemer av beskyttelsesutstyret Arne Langøen, Isabella Stokka Landmark, Bodo Erhardt Günther
 [1] 

26 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec