col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Norwegian Nurses Organisation

32 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sykepleien Forskning 2024―Mar―06 Operasjonssykepleieres erfaringer med omdisponering og oppgavedeling under covid-19-pandemien Stein Ove Danielsen, Magnhild Vikan
2 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Aug―16 Infection control at nursing homes during the COVID-19 pandemic Øyvind Kirkevold, Siren Eriksen, Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk
3 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Aug―14 Patients’ families in intensive care units in Norway before and during the COVID-19 pandemic Hanne Birgit Alfheim, Gro Frivold, Hanne Irene Jensen, Ranveig Lind
4 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Aug―09 Lecturers’ experiences with supervising nursing students in clinical practice during the COVID-19 pandemic Gunvor Skutlaberg Andresen, Berit Johannessen, Gudrun Elin Rohde, Kristin Haraldstad, Anne Valen-Sendstad Skisland
5 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Aug―09 Læreres erfaringer med veiledning av sykepleierstudenter i kliniske studier gjennom covid-19 pandemien Gunvor Skutlaberg Andresen, Berit Johannessen, Gudrun Elin Rohde, Kristin Haraldstad, Anne Valen-Sendstad Skisland
6 [GO] Sykepleien Forskning 2023―May―02 Pårørende på intensivavdelinger i Norge før og under covid-19-pandemien Hanne Birgit Alfheim, Gro Frivold, Hanne Irene Jensen, Ranveig Lind
7 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Feb―02 Covid-19 hadde stor innvirkning på miljøterapi Rune Kleist Vestbirk, Kristine Rørtveit
8 [GO] Sykepleien Forskning 2023―Jan―03 Family members’ experiences of end-of-life care during the first phase of the COVID-19 pandemic Dagny Faksvåg Haugen, Elisabeth Romarheim, Kjersti Solvåg, Katrin Ruth Sigurdardottir
9 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Aug―21 Pårørendes erfaringer med omsorg for døende under første fase av covid-19-pandemien Dagny Faksvåg Haugen, Elisabeth Romarheim, Kjersti Solvåg, Katrin Ruth Sigurdardottir
10 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Aug―15 Changes in nursing homes and home-based nursing care during the COVID-19 pandemic Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay
11 [GO] Sykepleien Forskning 2022―May―11 Hvordan påvirket covid-19-pandemien sykepleiere i hjemmesykepleien? Andrea Stjernen Storhaug, Marit Storli
12 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Apr―25 Use of screen-based media among older people during the COVID-19 pandemic. A HUNT study Siren Eriksen, Anne Marie Mork Rokstad, Geir Selbæk, Guro Hanevold Bjørkløf, Marit Tveito, Sverre Bergh, et al. (+3)
13 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―24 Covid-19: Hva påvirket arbeidsforholdene på en teststasjon? Julie Grande Kristiansen, Linda Rahman, Beate André, Eva Rinnan
14 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―17 Omstilling i sykehjem og hjemmesykepleien under covid-19-pandemien Silje Birkeland Ege, Jonas Debesay
15 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Mar―14 COVID-19: Contact with a school nurse during the first lockdown - a cross-sectional study Marie Dahlen Granrud, Marja Leonhardt
16 [GO] Sykepleien Forskning 2022―Jan―27 Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien. En HUNT-studie Siren Eriksen, Anne Marie Mork Rokstad, Geir Selbæk, Guro Hanevold Bjørkløf, Marit Tveito, Sverre Bergh, et al. (+3)
17 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Dec―17 Slik er anestesisykepleie under covid-19-pandemien Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, Andreas Forwald, Jan Petter Ramstad, Chatrine Saltnes, Hans Alexander Skalleberg, Rita Stenseth
18 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Dec―16 Covid-19-pasienter med senvirkninger trenger spesialisert rehabilitering Ellen Margrethe Nerheim
19 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Nov―23 Covid-19: kontakt med helsesykepleier i skolehelsetjenesten under første nedstengning - en tverrsnittsstudie Marie Dahlen Granrud, Marja Leonhardt
20 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―22 COVID-19: Initiation of breastfeeding during a global pandemic Ann Helen Høghjelle Stette, Cathrine Thorsteinsen, Lena Henriksen
21 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―18 Å pleie covid-19-pasienter har vært en belastning for mange sykepleiere Torjus Furnes, Trude Fløystad Eines
22 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Oct―16 Flere premature spedbarn følges opp digitalt under covid-19 Mai Linn Lunnay, Silje Wilhelmsen
23 [GO] Sykepleien Forskning 2021―May―11 Helsestasjonstilbudet i Oslo under covid-19 - førstegangsmødres erfaringer Malene Brekke, Beate Solberg, Kristin Marie Sæther, Anne-Martha Utne Øygarden, Jan Ivar Martinsen, Kari Glavin
24 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Apr―28 Covid-19: ammestart under en global pandemi Ann Helen Høghjelle Stette, Cathrine Thorsteinsen, Lena Henriksen
25 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―23 Komplikasjoner ved mageleie for covid-19-pasienter kan forebygges Edda Johansen, Antonija Petosic, Marit Follsund Viravong
26 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―12 Covid-19: To meter er kanskje ikke nok Jörn Klein
27 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Nov―26 Covid-19 har stor innvirkning på hverdagen til sykepleiere i geriatrien Gro Næss, Siri Tønnessen
28 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Aug―07 Gode smittevernprosedyrer må både følges nå og etter covid-19-pandemien Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
29 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Jun―23 Smittevern på sykehjem under covid-19-pandemien Øyvind Kirkevold, Siren Eriksen, Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk
30 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―07 Stump røyken under covid-19-utbruddet Therese Kristine Dalsbø
31 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―04 Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt Kristin S. Flatlandsmo, Fredrik Hetmann
32 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Apr―21 Covid-19: Helsepersonell får hudproblemer av beskyttelsesutstyret Arne Langøen, Isabella Stokka Landmark, Bodo Erhardt Günther
 [1] 

32 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec