col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Norwegian Nurses Organisation
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sykepleien Forskning 2021―May―11 Helsestasjonstilbudet i Oslo under covid-19 - førstegangsmødres erfaringer Malene Brekke, Beate Solberg, Kristin Marie Sæther, Anne-Martha Utne Øygarden, Jan Ivar Martinsen, Kari Glavin
2 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Apr―28 Covid-19: ammestart under en global pandemi Ann Helen Høghjelle Stette, Cathrine Thorsteinsen, Lena Henriksen
3 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―23 Komplikasjoner ved mageleie for covid-19-pasienter kan forebygges Edda Johansen, Antonija Petosic, Marit Follsund Viravong
4 [GO] Sykepleien Forskning 2021―Feb―12 Covid-19: To meter er kanskje ikke nok Jörn Klein
5 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Nov―26 Covid-19 har stor innvirkning på hverdagen til sykepleiere i geriatrien Gro Næss, Siri Tønnessen
6 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Aug―07 Gode smittevernprosedyrer må både følges nå og etter covid-19-pandemien Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen
7 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Jun―23 Smittevern på sykehjem under covid-19-pandemien Øyvind Kirkevold, Siren Eriksen, Bjørn Lichtwarck, Geir Selbæk
8 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―07 Stump røyken under covid-19-utbruddet Therese Kristine Dalsbø
9 [GO] Sykepleien Forskning 2020―May―04 Slik behandles covid-19-smittede med respirasjonssvikt Kristin S. Flatlandsmo, Fredrik Hetmann
10 [GO] Sykepleien Forskning 2020―Apr―21 Covid-19: Helsepersonell får hudproblemer av beskyttelsesutstyret Arne Langøen, Isabella Stokka Landmark, Bodo Erhardt Günther


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec