col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Pediatric Disease

43 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2024―Feb―13 COVID-19 Salgını Sırasında Doğuştan Bağışıklık Yetersizliği Olan Ergenlerde Psikososyal İşlevsellik","Psychosocial Functionality in Adolescents with Inborn Errors of Immunity During the COVID-19 Pandemic Ayşe Gül GÜVEN, Saliha ESENBOĞA, Melis PEHLİVANTÜRK KIZILKAN, Cihan ASLAN, Ayşegül AKARSU, Erdem KARABULUT, et al. (+5)
2 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2024―Jan―15 Coronavirüs enfeksiyonu olan pediatrik astımlı hastaların uzun vadede değerlendirilmesi","Long-Term Effects of COVID-19 on Respiratory Symptoms and Asthma Control in Pediatric Patients with Asthma Azize Pınar METBULUT, Deniz YILMAZ, İlknur KÜLHAŞ ÇELİK, Ersoy CİVELEK, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Muge TOYRAN
3 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Dec―20 Impact of lockdown and visiting restrictions for COVID-19 on breast milk and short-term morbidities in a tertiary neonatal intensive care unit in Turkey","COVID-19 nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve ziyaret kısıtlamasının Türkiye’de üçüncü basamak bir yenidoğan yoğun bakım ünitesinde anne sütü ve kısa dönem morbiditeler üzerine etkisi İstemi Han ÇELİK, Mehtap DURUKAN TOSUN, Safiye Elif UZLU, Ahmet Yağmur BAŞ, Nihal DEMİREL
4 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Oct―26 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Educational Process of Children with Autism Spectrum Disorder and Effects on the Parental Quality of Life","COVİD-19 Pandemisinin Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitim Süreçlerine ve Ebeveyn Yaşam Kalitesine Etkileri Nihal YILDIZ, Nalan ÖZEN, Pınar ÖZKAN KART, Selman YILDIRIM, Serkan KARADENİZ, Çilem BİLGİNER, et al. (+7)
5 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Oct―23 COVID-19 Pandemisinin Teşhis ve Tedavi Gecikmesine Etkisi: Çocukluk çağı maliyn solid tümör sonuçları","Impact of COVID-19 Pandemic on Delay of Diagnosis and Treatment: Outcomes in Pediatric malignant solid tumors Selma ÇAKMAKCI, Neriman SARI, Arzu YAZAL ERDEM, Derya ÖZYÖRÜK, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Sonay İNCESOY ÖZDEMİR, İnci ERGÜRHAN İLHAN
6 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Aug―24 Children with special educational needs and parental burnout during the pandemic lockdown period","COVID-19 Pandemisinde Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ebeveyn Tükenmişliği İrem Damla ÇİMEN, Zeliha YEĞİN, Ahmet Sefa GÜMÜŞSOY, Tuğçe KAPUCU
7 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Aug―01 Attitudes and Beliefs of Parents About HPV Vaccination in Their Daughters During COVID-19 Pandemic: A Cross Sectional Study","Ebeveynlerin COVID-19 Pandemisi Sırasında Kız Çocuklarına HPV Aşısı Yaptırılmasına İlişkin Tutum ve İnançları: Kesitsel Bir Çalışma Ayşe Gül GÜVEN, Sema Nilay ABSEYİ, Meliha SEVİM, Medine TAŞAR
8 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Aug―01 COVİD-19 Enfeksiyonunun İkinci Dalgasında Çocuklarda Ev Kazaları: Tek Merkez Deneyimi","Accidental Home Injuries in Children in The Second Wave Of COVID-19: A Single Center Experience Elif BENDERLİOĞLU, Halise AKÇA, Funda KURT, Ayla AKCA ÇAĞLAR, Leman AKCAN YILDIZ, Miray TÜMER, Emrah ŞENEL
9 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Jul―21 Gebelik ve Emzirme Dönemime Ait COVİD-19 Hikayem: Anne ve Yenidoğan Verileri","This is My COVID-19 History During Pregnancy and Breastfeeding Period: Maternal and Neonatal Outcomes Aynur KUCUKCONGAR, Selin YİĞİT, Gülendam BOZDAYI, Aydan BİRİ
10 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Apr―14 The Reason of Increasing Puberty Precocious Cases During the Pandemic Period: Obesity or Not?","Pandemi Döneminde Artan Puberte Prekoks Vakalarının Nedeni: Obezite mi Değil mi? Seçil ÇAKIR GÜNDOĞAN, Aylin KILINÇ UĞURLU, Fatih GURBUZ, Gönül BÜYÜKYILMAZ, Gönül YARDIMCI, Abdurrahman BİTKAY, et al. (+6)
11 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Apr―05 COVID-19 Pandemisinin Türkiye’de Tipik Gelişen Çocukların Uzun Dönem Davranış Sorunları Üzerindeki Etkisi","The impact of the COVID-19 pandemic on long term behavior problems in typically developing preschool children in Turkey Emel ÖMERCİOĞLU, Aysel HAJİYEVA, Ayşe METE YEŞİL, Pınar ZENGİN AKKUŞ, Elif N. ÖZMERT
12 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2023―Mar―01 Can Platelet Mass Index Be Used as a Prognostic Marker in Children Diagnosed with Multisystem Inflammatory Syndrome Associated with Coronavirus? İbrahim EKER, Ayşegül BÜKÜLMEZ, Ayhan PEKTAS, Yeter DÜZENLİ KAR, Nilgün EROĞLU, Mehmet ÇELEGEN, et al. (+6)
13 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Dec―28 Comparison of ambulance usage characteristics in children between the pre-pandemic and pandemic periods in Turkey Eyüp SARI, İshak ŞAN, Burak BEKGÖZ, Halise AKÇA
14 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Oct―05 COVID-19 İlişkili Akut İmmün Trombositopenik Purpura: Sıradışı Pediatrik Bir Olgu Ömer GÜNEŞ, Ahmet Yasin GÜNEY, Latife GÜDER, Özlem MUSTAFAOĞLU, Pınar BAYRAKTAR, Seda ŞAHİN, et al. (+4)
15 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Aug―16 Türkiye’de Aileleriyle Kıyasla Çocuklarda COVID-19'un Klinik Özellikleri: Bir Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi Burcu CURA YAYLA, Kübra AYKAÇ, Fatma ESEROĞLU, Ayşenur DEMİR, Ülkü SİYAH, Gunay TUNCER ERTEM, et al. (+3)
16 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Apr―07 Behavioral, Emotional Problems and Fatigue in Adolescents After COVID-19 Infection: A Cross-Sectional Study Elif AKÇAY, Esra ÇÖP, Gülser ŞENSES DİNÇ, Zeynep GÖKER, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Müge MUTLU, et al. (+2)
17 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Jan―11 Evaluation of Psychiatric Symptoms in 2-5 Years Old Children Who Are Followed and Treated with the Diagnosis of Wheezing during the COVID-19 Pandemic and Depression, Anxiety, and Stress Levels of Mothers Zeynep SENGUL EMEKSİZ, Şule BÜYÜK YAYTOKGİL, Betül KARAATMACA, Muge TOYRAN, Ersoy CİVELEK, Gülser ŞENSES DİNÇ, et al. (+3)
18 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Jan―07 Çocukluk Çağı Aşıları ve Covid-19 Enfeksiyonu Şule BÜYÜK YAYTOKGİL, Muge TOYRAN
19 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Jan―07 Decreased Pediatric Viral Burden and Increased Rhinovirus Infection During The COVID-19 Pandemic Metin YİĞİT, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
20 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2022―Jan―07 A confusing final diagnosis in the differential diagnosis of SARS-CoV-2 associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children: Salmonellosis Saliha KANIK YÜKSEK, Belgin GÜLHAN, Gülsüm İclal BAYHAN, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
21 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Nov―16 A Child with Severe COVID-19 Complicated with Onychomadesis Azize Pınar METBULUT, Ayşe METİN, Selma ALİM AYDIN, Belgin GÜLHAN, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
22 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Nov―16 COVID-19 ve Nörolojik Bulgular Esra GÜRKAŞ, Deniz YILMAZ, Ayşegül Neşe KURT
23 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Nov―16 Postoperative Diffuse Peritonitis Causing Adhesive Bowel Obstruction Possibly Due to Sars-Cov-19 Infection: Report of a Case Tutku SOYER, Ozlem BOYBEYİ, Yasemin ÖZKÜREKÇİ, Diclehan ORHAN, M CEYHAN, Feridun Cahit TANYEL
24 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Sep―27 Assessment of Fecal Viral Shedding Among Children Who Have COVID-19 by Polymerase Chain Reaction Duygu İSKENDER MAZMAN, Selim DERECİ, Bedia DİNÇ, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY, Bekir YALCİN, Fisun KIRCA, et al. (+5)
25 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Sep―23 Should Elective Surgical Procedures Be Delayed in Pediatric Cases in Covid-19 Pandemic? Until When? Is Pcr Required in The Preoperative Period? Elif Emel ERTEN, Can ÖZTORUN, Ahmet ERTÜRK, Sabri DEMİR, Doğuş GÜNEY, Gülsüm İclal BAYHAN, et al. (+6)
26 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Sep―10 Asemptomatik Olgularda COVID-19 Prevalansı ve Acil ve Ertelenemeyen Cerrahi Planlanan Çocuklarda Komplikasyon Gelişimine Etkisi Müjdem AZILI, Can ÖZTORUN, Elif Emel ERTEN, Doğuş GÜNEY, Ahmet ERTÜRK, Gülsen KESKİN, et al. (+5)
27 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―May―21 Astımlı Çocuklarda COVID-19 Etkisi Gülşah ŞEN, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU
28 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Apr―14 Polycythemia in a Pediatric Patient with Chronic Kidney Disease: Overuse of Erythropoerin Due To COVID-19 Isolation Yaşar KANDUR, Ayşegül ALPCAN, Mehmet YOZGAT, Serkan TURSUN
29 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Mar―24 COVID-19 Pandemisi Çocuklarda Apandisit Tanısının Konulmasında Gecikmelere Neden Oluyor mu? Sabri DEMİR, Can ÖZTORUN, Atike Gülşah KİRİŞ, Ahmet ERTÜRK, Elif Emel ERTEN, Doğuş ÇALIŞKAN, et al. (+7)
30 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2021―Mar―18 Çocuklarda Ağır Astım, Biyolojik Tedaviler ve Covid-19 Pandemisinde Güncel Yaklaşımlar Ayşegül ERTUĞRUL, İlknur BOSTANCI
31 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 USE OF CONVALESANT PLASMA IN COVID-19 INFECTION İkbal Ok Bozkaya OK BOZKAYA, Namık Yaşar ÖZBEK
32 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUKLARDA TRAVMA VE CERRAHİ PROSEDÜRLERİN YÖNETİMİ Müjdem AZILI, Emrah ŞENEL
33 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 COVID-19 Pandemisi Sırasında Sağlık Çalışanları İçin Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Gülsüm İ̇clal BAYHAN, Tuğba BEDİR
34 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 ÇOCUKLARDA COVID-19 RADYOLOJİSİ Gülşah BAYRAM ILIKAN, Mehmet GÜMÜŞ
35 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 Çocuklarda COVID-19 Tedavisi Belgin GÜLHAN, Aslınur ÖZKAYA PARLAKAY
36 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 Adverse Drug Reactions During COVID-19 Treatment Pınar METBULUT, Emine DİBEK MISIRLIOĞLU
37 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 COVID-19 ve Çocukların Etkilenimi: Epidemiyolojik Açıdan Değerlendirmeler Banu ÇAKIR
38 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 ÇOCUKLARDA COVID-19 YÖNETİMİ: ÇOCUK KARDİYOLOJİDE YAKLAŞIM İ̇brahim İ̇lker ÇETİN, Alper GÜRSU, İ̇brahim ECE
39 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 Çocuk Acil Servisinde COVID-19 Yönetimi Halise AKÇA
40 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 COVID-19’DA SİTOKİN SALINIM SENDROMU VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Banu ACAR
41 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 COVID-19’lu Hastalarda Görülen Hematolojik Parametreler Hüsniye Neşe YARALI, Ayça KOCA YOZGAT
42 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―27 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI AÇISINDAN SARS-CoV-2 Sibel AYDOĞAN, Bedia DİNÇ
43 [GO] Turkish Journal of Pediatric Disease 2020―Jul―24 COVID-19 Sürecinde Sağlık Sistemlerinin Zorlukların Üstesinden Gelebilme Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Hemşireler ile Diğer Sağlık Profesyonellerinin Güçlendirilmesi Füsun TERZİOĞLU
 [1] 

43 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec