col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Klaipeda University Press

16 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Regional Formation and Development Studies 2022―Jul―18 Public Debt and Economic Growth in the Aftermath of the Covid-19 Economic Crisis Ilmārs Rimšēvičs
2 [GO] Regional Formation and Development Studies 2022―Jul―18 The Economic Security of Small and Medium-Size Lithuanian Companies in the Context of the Covid-19 Pandemic Inga Kurienė
3 [GO] Tiltai 2022―Jun―30 PERTEKLINIS LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMAS COVID-19 PANDEMIJOS LAIKOTARPIU: PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS Faustas Stepukonis
4 [GO] Tiltai 2022―Jun―30 BETWEEN ROTATING VICIOUS CIRCLES AND MOMENTOUS SOLIDARITY. THE CORONA PANDEMIC AS A PROVOCATION TO (PASTORAL) PSYCHOLOGY Klaus Kießling
5 [GO] Tiltai 2022―Jan―26 THE TRANSITION FROM EDUCATION TO THE LABOUR MARKET DURING THE COVID-19 PANDEMIC: THE ATTITUDES AND EXPERIENCES OF UNEMPLOYED YOUTH IN LITHUANIA Rūta Brazienė, Boguslavas Gruževskis, Laima Okunevičiūtė-Neverauskienė
6 [GO] Tiltai 2021―Aug―02 COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA PASAULIO EKONOMIKAI TURIZMO INDUSTRIJOS KONTEKSTE Rima Karsokienė, Leta Dromantienė
7 [GO] Tiltai 2021―Jul―15 COVID-19 VAKCINACIJOS PROCESO VALDYMO YPATUMAI: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR PADĖTIES ŠALYJE ĮVERTINIMAS Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė
8 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 COVID-19 Mitigation Measures, Economic Impact and Factors in Recovery Ilmārs Rimšēvičs
9 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Experiences of Pre-Primary Education Teachers in Assessing Children’s Achievements and Progress in Distance Education During the COVID-19 Pandemic Aida Norvilienė, Sada Ramanauskienė, Neringa Strazdienė, Rasa Braslauskienė, Reda Jacynė
10 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Lietuvos kelionių organizatorių restruktūrizacijos prielaidos ir principai COVID-19 sukeltos krizės kontekste Rima Karsokienė, Leta Dromantienė
11 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Museum Science Education in the Pandemic Era Eleni Kolokouri, Athina C. Kornelaki, Katerina Plakitsi
12 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Tourism in the Face of the COVID-19 Pandemic. Towards Sustainable Regional Development Deimena Montvydaitė, Daiva Labanauskaitė
13 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Business in Africa: Implications for Building an Eu-Au Partnership of Equals Jeļena Zaščerinska Jeļena Zaščerinska, Ludmila Aleksejeva Ludmila Aleksejeva, Mihails Zaščerinskis Mihails Zaščerinskis, Olga Gukovica Olga Gukovica, Anastasija Aleksejeva Anastasija Aleksejeva
14 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 Regional Development Issues and Consequences of the Covid-19 Pandemic: Experience and Possibilities for Remote Work Dace Štefenberga, Baiba Rivža, Biruta Sloka
15 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 Medikai ir socialinių paslaugų teikėjai - COVID-19 sukeltos krizės politikų priešakinėse linijose: darbo salygos, jų poveikis, elgsena Remigijus Civinskas, Jaroslav Dvorak, Gintaras Šumskas
16 [GO] Regional Formation and Development Studies 2020―Jun―25 Namų ūkių finansinių įpročių tyrimas Covid-19 karantino laikotarpiu Agnė Šneiderienė, Aurelija Zonienė, Rasa Nutautienė
 [1] 

16 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec