col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Klaipeda University Press
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tiltai 2021―Aug―02 COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA PASAULIO EKONOMIKAI TURIZMO INDUSTRIJOS KONTEKSTE Rima Karsokienė, Leta Dromantienė
2 [GO] Tiltai 2021―Jul―15 COVID-19 VAKCINACIJOS PROCESO VALDYMO YPATUMAI: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR PADĖTIES ŠALYJE ĮVERTINIMAS Vinsas Janušonis, Brigita Makarenko, Henrieta Janušonytė
3 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 COVID-19 Mitigation Measures, Economic Impact and Factors in Recovery Ilmārs Rimšēvičs
4 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Experiences of Pre-Primary Education Teachers in Assessing Children’s Achievements and Progress in Distance Education During the COVID-19 Pandemic Aida Norvilienė, Sada Ramanauskienė, Neringa Strazdienė, Rasa Braslauskienė, Reda Jacynė
5 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Lietuvos kelionių organizatorių restruktūrizacijos prielaidos ir principai COVID-19 sukeltos krizės kontekste Rima Karsokienė, Leta Dromantienė
6 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Museum Science Education in the Pandemic Era Eleni Kolokouri, Athina C. Kornelaki, Katerina Plakitsi
7 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Jul―12 Tourism in the Face of the COVID-19 Pandemic. Towards Sustainable Regional Development Deimena Montvydaitė, Daiva Labanauskaitė
8 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Business in Africa: Implications for Building an Eu-Au Partnership of Equals Jeļena Zaščerinska Jeļena Zaščerinska, Ludmila Aleksejeva Ludmila Aleksejeva, Mihails Zaščerinskis Mihails Zaščerinskis, Olga Gukovica Olga Gukovica, Anastasija Aleksejeva Anastasija Aleksejeva
9 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 Regional Development Issues and Consequences of the Covid-19 Pandemic: Experience and Possibilities for Remote Work Dace Štefenberga, Baiba Rivža, Biruta Sloka
10 [GO] Regional Formation and Development Studies 2021―Mar―15 Medikai ir socialinių paslaugų teikėjai - COVID-19 sukeltos krizės politikų priešakinėse linijose: darbo salygos, jų poveikis, elgsena Remigijus Civinskas, Jaroslav Dvorak, Gintaras Šumskas
11 [GO] Regional Formation and Development Studies 2020―Jun―25 Namų ūkių finansinių įpročių tyrimas Covid-19 karantino laikotarpiu Agnė Šneiderienė, Aurelija Zonienė, Rasa Nutautienė


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.007 sec