col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)

12 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2022―Oct―27 COVID-19 PANDEMİSİ: KÜRESEL BİR KRİZİN FELSEFESİ Vedat TEZCAN
2 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2022―Oct―04 THOUGHTS ON THE DESCRIPTION, SPELLING AND PRONUNCIATION OF THE OMICRON VARIANT OF THE CORONAVIRUS IN TURKISH Ebubekir ERASLAN
3 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―Sep―28 COVID-19'UN TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ Bora BALUN
4 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―May―30 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ Erol ÖNAN
5 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―May―28 COVID-19 SÜRECİNDE OKULLARDAENTELEKTÜEL SERMAYE İLE SOSYAL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ Elmas Burcu KARATAŞ
6 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―Mar―14 TARİHİ SÜREÇTE SALGIN HASTALIKLAR VE DEĞİŞİM: COVID-19 SONRASI MİMARİ VE KENT Burak Kaan YILMAZSOY
7 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Dec―30 OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMAYA ADAY BOKSÖRLERİN COVID-19 KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Tuncay ÖKTEM
8 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Dec―18 COVID-19 NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ Soner KÜNÇ
9 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Nov―05 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE ETKİSİ: COVID-19 SÜRECİNE BİR BAKIŞ Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
10 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Oct―30 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Zülküf NARLIKAYA
11 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Jun―28 COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: ARTÇI DEĞİŞİMLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVSEL ROLLERİNE YANSIMALARI Berat aKINCI
12 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―May―13 COVID-19 PANDEMİSİ VE BİREYİN TOPLUMDAN SOYUTLANMASI Çağatay ÜSTÜN
 [1] 

12 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec