col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR)
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―Sep―28 COVID-19'UN TÜRKİYE'DEKİ SOSYAL YARDIM ANLAYIŞINA ETKİSİ Bora BALUN
2 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―May―30 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ ÜZERİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN ROLLERİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ Erol ÖNAN
3 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―May―28 COVID-19 SÜRECİNDE OKULLARDAENTELEKTÜEL SERMAYE İLE SOSYAL İNOVASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ Elmas Burcu KARATAŞ
4 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2021―Mar―14 TARİHİ SÜREÇTE SALGIN HASTALIKLAR VE DEĞİŞİM: COVID-19 SONRASI MİMARİ VE KENT Burak Kaan YILMAZSOY
5 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Dec―30 OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMAYA ADAY BOKSÖRLERİN COVID-19 KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Tuncay ÖKTEM
6 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Dec―18 COVID-19 NEDENİYLE ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN UZAKTAN EĞİTİME ÖĞRENCİLERİN BAKIŞ AÇISI: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ Soner KÜNÇ
7 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Nov―05 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE ETKİSİ: COVID-19 SÜRECİNE BİR BAKIŞ Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
8 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Oct―30 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE MUHASEBE VE FİNANS DERSLERİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI Zülküf NARLIKAYA
9 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―Jun―28 COVID-19 PANDEMİSİ SONRASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI: ARTÇI DEĞİŞİMLERİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ İŞLEVSEL ROLLERİNE YANSIMALARI Berat aKINCI
10 [GO] International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR) 2020―May―13 COVID-19 PANDEMİSİ VE BİREYİN TOPLUMDAN SOYUTLANMASI Çağatay ÜSTÜN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.012 sec