col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Social Sciences Studies Journal
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Aug―30 RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARD ELDERLY AND PREPAREDNESS FOR CAREGIVING IN HEALTH STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY Hacer KABAKOĞLU
2 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―May―20 COVID-19 PANDEMİSİNDE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ZORUNLU UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ZORLUKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ebubekir TALAYHAN
3 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Apr―14 COVID-19 SEMPTOMLARININ YAYILMASINI ÖNLEMEDE EL YIKAMA İÇERİKLİ AFİŞ TASARIMLARININ İNCELENMESİ İbrahim YILMAZ
4 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Apr―04 KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİNDE EVDEN ÇALIŞMA VE İŞ HAYATINDA DİJİTAL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Ali Murat KIRIK
5 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Apr―04 IMP?CT OF COVID-19 ON DIGIT?L TR?NSFORM?TION IN B?NKING SYST?M BEKİR TAVAS
6 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Apr―04 COVID-19 SALGINI VE PANDEMİ SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ VE GÖRÜŞLER Semra BENZER
7 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Jan―31 COVID-19 DÖNEMİNDE ULAŞIM KISITLAMALARI VE KULLANICI DAVRANIŞLARI KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE HAVAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI Özge ERBAŞ
8 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Jan―31 COVID-19 PANDEMİSİ ve KIRILGAN YAŞLILARDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Betül ÇAKMAK
9 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Jan―11 INTERNATIONAL STUDENTS' EXPERIENCES DURING COVID-19 PANDEMIC Nuray KARAMAN
10 [GO] Social Sciences Studies Journal 2021―Jan―01 THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON THE INDUSTRIAL COMPANIES TRADED ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST): A BAYER-HANCK COINTEGRATION ANALYSIS Betül GÜR
11 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Sep―03 COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL EBEVEYNLİĞİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ
12 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jul―22 The Effect Of Covid-19 On Different Generations In Terms Of Education Damla TEZEL YALKUT
13 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jul―19 Uzaktan Eğitim, İnternet, Spor ve Ailenin Covid-19 Sürecinde Gençlerin Yalnızlığına Etkisi: Sincan Meslek Liseliler Üzerine Bir Araştırma Oğuzhan PEHLİVAN
14 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jun―28 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye'deki Eğitime Bakış Erol KOÇOĞLU
15 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jun―28 Kriz Yönetimi Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Covid-19 Pandemisine Yönelik İletişim Stratejisi Oğuzhan AYTAR
16 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jun―26 Covid-19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri Cebrail TELEK
17 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jun―19 Covid-19 Pandemik Krizin Ekonomi ve Finansal Piyasalara Etkileri Selçuk BAKAN
18 [GO] Social Sciences Studies Journal 2020―Jun―19 Covid-19 Pandemisi Paralelinde Havalimanı Terminal İşletmelerinde Süreç Yönetimi Hakan RODOPLU


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.009 sec