col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Jesuit University Ignatianum - Ignatianum University Press

31 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Perspektywy Kultury 2022―Jun―29 Analiza porównawcza postaw mieszkańców Czech i Polski wobec pandemii COVID-19 Jakub Lickiewicz, Jaroslav Pekara, Irina Georgieva, Marta Makara-Studzińska
2 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2022―Jun―29 Pandemic(s), Crisis, and Bibliotherapy Sylwia J. Wojciechowska
3 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Jun―29 Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji w reakcji na pandemię COVID-19 Aleksandra Pleśniarska
4 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Jun―29 Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19 - perspektywa ekspertów Izabela Gruszka, Iryna Manczak
5 [GO] Horyzonty Wychowania 2022―Mar―30 Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic - postrzeganie możliwości uzyskania pomocy w szkol Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak, Michał Klichowski
6 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Mar―29 Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Jakub Kwaśny
7 [GO] Perspektywy Kultury 2022―Jan―03 Makro- i mezoekonomiczne skutki pandemii oraz znaczenie innowacji w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19) - przegląd wybranych badań empirycznych Ewa Kopeć, Michał Tuszyński
8 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―31 Towarzyszenie w dobie pandemii COVID-19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej Magdalena Urlińska-Berens
9 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2021―Dec―28 The Italian School at the Time of COVID-19-Implications for Students at the Personal and Didactic Level Bogdan Stańkowski
10 [GO] Perspektywy Kultury 2021―Dec―12 Wpływ pandemii COVID-19 na kontekst prezydenckiej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. Konrad Oświecimski
11 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19 Estera Twardowska-Staszek, Anna Seredyńska, Irmina Rostek, Krzysztof Biel SJ
12 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Metafory pojęciowe dotyczące zdrowia psychicznego w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce Katarzyna Stadnik
13 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Editorial: Daily life during a pandemic Irmina Rostek
14 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―25 Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19 Renata Kurpiewska-Korbut
15 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―25 Familial and Societal Situation of Both Only Children and Their Families in the Age of Pandemic. Selected Issues Katarzyna Nosek-Kozłowska
16 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Oddziaływania rodzicielskie w rozwijaniu uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19 Alicja Baum, Joanna Łukasiewicz-Wieleba
17 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Dobrostan nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
18 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Pandemia COVID-19 i (nie)wykorzystany potencjał edukacyjny Dorota Pauluk
19 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ Covid-19 na systemy ochrony zdrowia w Czechach i Polsce Joanna Niżnik
20 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ pandemii COVID-19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Marek Szarucki, Gracjana Noga, Oskar Kosch
21 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Postrzegany wpływ COVID-19 i związanych z nim ograniczeń dla młodych ludzi w Polsce Kamil Roman, Arkadiusz Tomaszek
22 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 Katarzyna Najbar
23 [GO] Perspektywy Kultury 2021―Jun―06 The Issues of Bio- and Psychopolitics in Pandemic Times as Reminiscences of the Romantic Glorification of Life Józef Bremer
24 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2021―Feb―02 Coronavirus as an (Anti)Hero of Fairy Tales and Guides for Children Jolanta Karbowniczek, Beata Kucharska
25 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Jan―28 Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie w dobie COVID-19 Bożena Sieradzka-Baziur
26 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY W CZASIE PANDEMII COVID-19. ANALIZA TREŚCI KONKURSU LITERACKIEGO „PANDEMICZNA CODZIENNOŚĆ” Joanna Warecka, Bohdana Huriy, Stanisław Awasiak
27 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Pandemicznie doświadczony świat COVID-19 - reakcja rządów państw pojugosłowiańskich. Casus stanu wyjątkowego w zarysie refleksji politologicznej Ewa Bujwid-Kurek
28 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Konstytucyjne możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych a rozwiązania przyjęte w Polsce w trakcie pandemii COVID-19 Agnieszka Parkitna
29 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Edytorial: Społeczeństwo postpandemiczne Wit Pasierbek, Piotr Świercz
30 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Distance education and children’s rights: New dimensions of school exclusion during the COVID-19 outbreak Małgorzata Turczyk, Sylwia Jaskulska
31 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Including pupils who have experienced migration during the COVID-19 pandemic Ewa Żmijewska
 [1] 

31 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.020 sec