col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Jesuit University Ignatianum - Ignatianum University Press

54 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Horyzonty Polityki 2024―Apr―02 Italian society and politics to the test of the pandemic Prof. dr Rocco D'Ambrosio
2 [GO] Perspektywy Kultury 2024―Mar―03 Przemoc domowa w pandemii COVID-19 Wioletta Ławska, Marta Makara-Studzińska
3 [GO] Perspektywy Kultury 2024―Mar―03 COVID-19 and the Book Market. Fleeting Phenomena and Lasting Changes Grzegorz Nieć 
4 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Dec―31 Learned Helplessness of Secondary-School Students Learning English During Covid-19 Distance Education: a Research Report Magdalena Kolber
5 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Dec―31 Assessment of the Quality of Education and Care in Selected Polish Preschools During the COVID-19 Pandemic Using the ECERS-E Scale Teresa Parczewska, Justyna Sala-Suszyńska, Ewa Sosnowska-Bielicz
6 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Dec―31 Implementation of the Good Behavior Game in Polish Elementary Schools Under COVID-19 Restrictions Anna Kwatera, Mariusz Dzięglewski
7 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Dec―31 Contexts of Extraordinary Parental Involvement in Children’s Education During the First Wave of COVID-19: A Case Study of a Public Elementary School in Poland Marta Wiatr
8 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Dec―31 Ontological (In)Security - Art Students’ Experience of Agency in the Educational Reality During the Pandemic Agnieszka Weiner
9 [GO] Horyzonty Wychowania 2023―Dec―29 The Educational and Health Impact of COVID-19 on Children With Special Needs: A Systematic Review Deepshikha Batheja, Phu Duong, Vaishali Parab, Dominick Panarello, Jyoti Joshi, Srishti Goel
10 [GO] Horyzonty Wychowania 2023―Dec―29 Mitigating the Risks and Vulnerabilities during COVID-19 Pandemic: Emerging Solidarities With-in the Migrant Neighbourhood of Delhi, India Rituraj Sharma
11 [GO] Perspektywy Kultury 2023―Nov―07 R, Cultural Cultural Participation in a Pandemic Reality Beata Reformat
12 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Jul―02 Level of Covid-19-Related Threats and Stress in Students in the Context of Their Personality Traits: Support Expected and Help Received Grzegorz Godawa, Ewa Gurba, Katarzyna Kutek-Sładek
13 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2023―Jul―01 Adjusting to Remote Learning as a Result of COVID-19: Experiences of Students and Teachers in Jamaica
14 [GO] Horyzonty Polityki 2023―Jun―30 Consequences the Coronavirus pandemic on amendments to Polish Penal Code in the area of harassment offences Izabela Jankowska-Prochot
15 [GO] Horyzonty Wychowania 2023―Jun―29 Human Well-Being in the Context of Rapid Changes to the Sound Environment During the COVID-19 Pandemic Magdalena Sasin
16 [GO] Horyzonty Wychowania 2023―Mar―29 Emotions Experienced by English Teachers While Taming the Unknown (Distance Learning) During the COVID-19 Pandemic Marzena Wysocka-Narewska
17 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2023―Mar―20 Self-Activity of Preschool Children During Social Isolation Caused by the COVID-19 Pandemic, as Declared by Their Parents Anna Karolina Badora
18 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Dec―28 Polityka państwa wobec rolnictwa w związku z pandemią COVID-19 Andrzej Jędruchniewicz
19 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Dec―28 The constitutional principle of common welfare at a time of a pandemic in Poland Anna Teresa Budzanowska, Mariusz Radziewski
20 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2022―Dec―28 Opportunities, Possibilities and Limitations of the Development of a Gifted Student During a Pandemic in the Opinion of Parents Maria Trzcińska-Król, Miłosz Wawrzyniec Romaniuk
21 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Dec―28 Pandemiczna klauzula dobrego Samarytanina - kontratyp, ekskulpant czy przepis „martwy”? Michał Grudecki
22 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2022―Sep―30 W stronę dziecka. Uniwersalizm i ponadczasowość myśli pedagogicznej Janusza Korczaka w obliczu postpandemicznej rzeczywistości edukacyjnej XXI w. Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska
23 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Sep―29 Covid-19 a migranci we współczesnym świecie: analiza polityk migracyjnych wobec pandemii Jan Brzozowski, Joanna Sikorska
24 [GO] Perspektywy Kultury 2022―Jun―29 Analiza porównawcza postaw mieszkańców Czech i Polski wobec pandemii COVID-19 Jakub Lickiewicz, Jaroslav Pekara, Irina Georgieva, Marta Makara-Studzińska
25 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2022―Jun―29 Pandemic(s), Crisis, and Bibliotherapy Sylwia J. Wojciechowska
26 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Jun―29 Inicjatywy Unii Europejskiej w zakresie badań i innowacji w reakcji na pandemię COVID-19 Aleksandra Pleśniarska
27 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Jun―29 Innowacje w turystyce w dobie pandemii COVID-19 - perspektywa ekspertów Izabela Gruszka, Iryna Manczak
28 [GO] Horyzonty Wychowania 2022―Mar―30 Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic - postrzeganie możliwości uzyskania pomocy w szkol Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak, Mateusz Marciniak, Michał Klichowski
29 [GO] Horyzonty Polityki 2022―Mar―29 Rozwój e-administracji w polskich miastach w następstwie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Jakub Kwaśny
30 [GO] Perspektywy Kultury 2022―Jan―03 Makro- i mezoekonomiczne skutki pandemii oraz znaczenie innowacji w czasie pandemii koronawirusa (COVID-19) - przegląd wybranych badań empirycznych Ewa Kopeć, Michał Tuszyński
31 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―31 Towarzyszenie w dobie pandemii COVID-19 a aktywność społeczna i edukacyjna emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej Magdalena Urlińska-Berens
32 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2021―Dec―28 The Italian School at the Time of COVID-19-Implications for Students at the Personal and Didactic Level Bogdan Stańkowski
33 [GO] Perspektywy Kultury 2021―Dec―12 Wpływ pandemii COVID-19 na kontekst prezydenckiej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych w 2020 r. Konrad Oświecimski
34 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Nastrój i emocje Polaków podczas pandemii COVID-19 Estera Twardowska-Staszek, Anna Seredyńska, Irmina Rostek, Krzysztof Biel SJ
35 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Metafory pojęciowe dotyczące zdrowia psychicznego w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce Katarzyna Stadnik
36 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Dec―07 Editorial: Daily life during a pandemic Irmina Rostek
37 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―25 Kryzys migracyjny i globalny system zarządzania migracją w sytuacji pandemii COVID-19 Renata Kurpiewska-Korbut
38 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―25 Familial and Societal Situation of Both Only Children and Their Families in the Age of Pandemic. Selected Issues Katarzyna Nosek-Kozłowska
39 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Oddziaływania rodzicielskie w rozwijaniu uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19 Alicja Baum, Joanna Łukasiewicz-Wieleba
40 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Dobrostan nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
41 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Pandemia COVID-19 i (nie)wykorzystany potencjał edukacyjny Dorota Pauluk
42 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ Covid-19 na systemy ochrony zdrowia w Czechach i Polsce Joanna Niżnik
43 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ pandemii COVID-19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Marek Szarucki, Gracjana Noga, Oskar Kosch
44 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Postrzegany wpływ COVID-19 i związanych z nim ograniczeń dla młodych ludzi w Polsce Kamil Roman, Arkadiusz Tomaszek
45 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 Katarzyna Najbar
46 [GO] Perspektywy Kultury 2021―Jun―06 The Issues of Bio- and Psychopolitics in Pandemic Times as Reminiscences of the Romantic Glorification of Life Józef Bremer
47 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2021―Feb―02 Coronavirus as an (Anti)Hero of Fairy Tales and Guides for Children Jolanta Karbowniczek, Beata Kucharska
48 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Jan―28 Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie w dobie COVID-19 Bożena Sieradzka-Baziur
49 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY W CZASIE PANDEMII COVID-19. ANALIZA TREŚCI KONKURSU LITERACKIEGO „PANDEMICZNA CODZIENNOŚĆ” Joanna Warecka, Bohdana Huriy, Stanisław Awasiak
50 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Pandemicznie doświadczony świat COVID-19 - reakcja rządów państw pojugosłowiańskich. Casus stanu wyjątkowego w zarysie refleksji politologicznej Ewa Bujwid-Kurek
51 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Konstytucyjne możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych a rozwiązania przyjęte w Polsce w trakcie pandemii COVID-19 Agnieszka Parkitna
52 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Edytorial: Społeczeństwo postpandemiczne Wit Pasierbek, Piotr Świercz
53 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Distance education and children’s rights: New dimensions of school exclusion during the COVID-19 outbreak Małgorzata Turczyk, Sylwia Jaskulska
54 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Including pupils who have experienced migration during the COVID-19 pandemic Ewa Żmijewska
 [1] 

54 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec