col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Jesuit University Ignatianum - Ignatianum University Press
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Oddziaływania rodzicielskie w rozwijaniu uzdolnień sportowych dzieci w czasie izolacji społecznej spowodowanej pandemią Covid-19 Alicja Baum, Joanna Łukasiewicz-Wieleba
2 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Dobrostan nauczycielek i nauczycieli wychowania przedszkolnego a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19 Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak
3 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Oct―19 Pandemia COVID-19 i (nie)wykorzystany potencjał edukacyjny Dorota Pauluk
4 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ Covid-19 na systemy ochrony zdrowia w Czechach i Polsce Joanna Niżnik
5 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Wpływ pandemii COVID-19 na modele biznesu przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Marek Szarucki, Gracjana Noga, Oskar Kosch
6 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Postrzegany wpływ COVID-19 i związanych z nim ograniczeń dla młodych ludzi w Polsce Kamil Roman, Arkadiusz Tomaszek
7 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Oct―01 Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 Katarzyna Najbar
8 [GO] Perspektywy Kultury 2021―Jun―06 The Issues of Bio- and Psychopolitics in Pandemic Times as Reminiscences of the Romantic Glorification of Life Józef Bremer
9 [GO] Multidisciplinary Journal of School Education 2021―Feb―02 Coronavirus as an (Anti)Hero of Fairy Tales and Guides for Children Jolanta Karbowniczek, Beata Kucharska
10 [GO] Horyzonty Wychowania 2021―Jan―28 Uwarunkowania kształcenia zdalnego w rodzinie w dobie COVID-19 Bożena Sieradzka-Baziur
11 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY W CZASIE PANDEMII COVID-19. ANALIZA TREŚCI KONKURSU LITERACKIEGO „PANDEMICZNA CODZIENNOŚĆ” Joanna Warecka, Bohdana Huriy, Stanisław Awasiak
12 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Pandemicznie doświadczony świat COVID-19 - reakcja rządów państw pojugosłowiańskich. Casus stanu wyjątkowego w zarysie refleksji politologicznej Ewa Bujwid-Kurek
13 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Konstytucyjne możliwości ograniczania praw i wolności człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych a rozwiązania przyjęte w Polsce w trakcie pandemii COVID-19 Agnieszka Parkitna
14 [GO] Horyzonty Polityki 2021―Jan―14 Edytorial: Społeczeństwo postpandemiczne Wit Pasierbek, Piotr Świercz
15 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Distance education and children’s rights: New dimensions of school exclusion during the COVID-19 outbreak Małgorzata Turczyk, Sylwia Jaskulska
16 [GO] Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 2020―Oct―16 Including pupils who have experienced migration during the COVID-19 pandemic Ewa Żmijewska


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.019 sec