col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: LLC MORION

46 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ukrainian Medical Journal 2024―Mar―14 Гіпертонічна хвороба та динаміка симптомів після госпіталізації з приводу COVID-19: результати 12-місячного спостереження
2 [GO] Rheumatology 2024―Mar―04 КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК: ТРУДНОЩІ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЕРМАТОМІОЗИТУ З УРАЖЕННЯМ ЛЕГЕНЬ ТА COVID-19
3 [GO] Ukrainian Medical Journal 2023―Dec―05 Застосування ферментних препаратів у лікуванні захворювань дихальних шляхів та COVID-19
4 [GO] Rheumatology 2023―Nov―17 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМУНОСУПРЕСИВНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ МІОКАРДИТУ ПІСЛЯ ІНФЕКЦІЇ COVID-19
5 [GO] Rheumatology 2023―Nov―17 ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ МІОКАРДИТ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19
6 [GO] Ukrainian Medical Journal 2023―Jun―07 Криза багатопрофільного закладу охорони здоров’я під час пандемії COVID-19
7 [GO] Oncology 2023―Jan―04 COVID-19 ТА РАК: НАУКОВО-КЛІНІЧНІ АСПЕКТИ
8 [GO] Rheumatology 2023―Jan―04 ІМУНОПАТОГЕНЕЗ ТА ІМУНОТЕРАПІЯ COVID-19
9 [GO] Ukrainian Medical Journal 2023―Jan―04 Молнупіравір у лікуванні пацієнтів із COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості: дані клінічних досліджень
10 [GO] Ukrainian Medical Journal 2023―Jan―04 Вплив COVID-19 на перебіг хронічної ішемічної хвороби серця
11 [GO] Ukrainian Medical Journal 2023―Jan―04 Застосування молнупіравіру при COVID-19 у період домінування штаму «омікрон» SARS-CoV-2
12 [GO] Rheumatology 2022―Apr―20 НЕКОНТРОЛЬОВАНА ПОДАГРА ЯК МОЖЛИВА ПРИЧИНА КОМОРБІДНОСТІ ТА РИЗИК ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19
13 [GO] Ukrainian Medical Journal 2022―Feb―16 Вплив COVID-19 на перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених
14 [GO] Rheumatology 2022―Feb―15 ФАРМАКОТЕРАПІЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У ПАЦІЄНТІВ З РИЗИКОМ COVID-19-АСОЦІЙОВАНОГО ТРОМБОЗАПАЛЕННЯ
15 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Dec―21 Нейрокогнітивні порушення після COVID-19
16 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Dec―06 Аналіз доказовості результатів дослідження застосування препарату Амізон® Макс у лікуванні COVID-19 порівняно з плацебо
17 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Nov―01 Препарат Амізон® Макс довів свою ефективність у лікуванні хворих із COVID-19
18 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Oct―29 Протефлазід® vs COVID-19: успіхи досліджень
19 [GO] Clinical Oncology 2021―Oct―11 Клінічна ефективність інгібіторів тирозинкінази у пацієнтів з НДРЛ та рідкісними EGFR-мутаціями: результати клінічних досліджень та власний досвід лікування пацієнта з НДРЛ на фоні COVID-19
20 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Oct―11 COVID-19: профілактика інфікування та поширення у дітей та дорослих
21 [GO] Experimental Oncology 2021―Oct―01 Can SARS-CoV-2 change individual radiation sensitivity of the patients recovered from COVID-19? (experimental and theoretical background)
22 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Jul―08 Розробка технології лікування COVID-19-асоційованої пневмонії лікарськими препаратами, що містять флавоноїд кверцетин
23 [GO] Rheumatology 2021―Jul―08 МУЛЬТИСИСТЕМНИЙ ЗАПАЛЬНИЙ СИНДРОМ, АСОЦІЙОВАНИЙ З ІНФЕКЦІЄЮ SARS-COV-2, У ДІТЕЙ: НОВА ХВОРОБА ЧИ СИНДРОМ? НА ПРИКЛАДІ КЛІНІЧНОГО ВИПАДКУ
24 [GO] Experimental Oncology 2021―Jun―30 Long-term exposure to low doses of ionizing radiation and COVID-19 pandemic: oncohematological aspects
25 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Jun―25 Лікування загострення бронхообструктивних захворювань в період COVID-19
26 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Jun―23 Ендотеліальна дисфункція при COVID-19 (огляд літератури)
27 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Jun―23 Підвищення ризиків поширення внутрішньолікарняної інфекції в період пандемії COVID-19 в Україні
28 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Apr―28 Фактори ризику та профілактика тромбозу у пацієнтів із COVID-19
29 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Apr―26 Клінічний випадок тяжкої двобічної пневмонії, асоційованої з вірусною інфекцією SARS-CoV-2
30 [GO] Ukrainian Medical News 2021―Apr―21 РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ: СВІТОВІ ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19
31 [GO] Ukrainian Medical News 2021―Apr―20 БІЛА КНИГА: ОСОБЛИВОСТІ ВІДПОВІДІ СИСТЕМИ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ВИКЛИКИ ЕПІДЕМІЇ COVID-19 (УМЕС 2020)
32 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Apr―19 Судинні неврологічні ускладнення у пацієнтів з COVID-19
33 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Apr―06 Резистентність до протимікробних препаратів: світові виклики та проблемні питання пандемії COVID-19 А.Р. Хиць
34 [GO] Experimental Oncology 2021―Mar―30 Emergency oncology admissions during COVID-19 pandemic: a major institution experience from Saudi Arabia
35 [GO] Experimental Oncology 2021―Mar―26 Immunodeficiency-associated lymphoproliferative disorders and lymphoid neoplasms in post-COVID-19 pandemic era
36 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Mar―22 Особливості епідеміології коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 на рівні сімейної медицини Т.Г. Подгорна, В.С. Бірюков, О.Г. Шаповалов, Н.Б. Кірпічова
37 [GO] Ukrainian Medical Journal 2021―Feb―19 Застосування кількісних експрес-тестів для визначення протромботичних та інших маркерів несприятливих подій у реаліях COVID-19 О.І. Осадчий
38 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―Dec―23 The deletion variant of the CCR5 gene (rs333) but not the ACE gene (rs4340) is associated with long-term respiratory support in patients with COVID-19 pneumonia
39 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―Dec―23 The deletion variant of the CCR5 gene (rs333) but not the ACE gene (rs4340) is associated with long-term respiratory support in patients with COVID-19 pneumonia
40 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―Dec―22 The deletion variant of the CCR5 gene (rs333) but not the ACE gene (rs4340) is associated with long-term respiratory support in patients with COVID-19 pneumonia
41 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―Dec―16 Коронавірусна хвороба 2019 (COVID-19) та вагітність: огляд літератури П.О. Ситнік, П.О. Ситнік
42 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―Aug―20 Ураження порожньої кишки як можлива причина розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому при COVID-19 К.В. Циганков, В.О. Логвиненко, І.В. Кужевський, В.М. Павленко
43 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―May―29 Оцінка втрати років життя, скоригованих за якістю (QALY), пов’язаних зі смертністю від COVID-19 в Україні О.Б. Піняжко, Т.М. Думенко, Л.І. Ковтун, В.В. Середюк, О.А. Топачевський
44 [GO] Ukrainian Medical Journal 2020―May―06 Перспективи вивчення застосування препаратів кверцетину в лікуванні COVID-19 І.А. Зупанець, О.А. Голубовська, А.В. Шкурба, С.К. Шебеко, А.С. Шаламай
45 [GO] Rheumatology 2020―Apr―14 АКТУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГІВ У ЗВ’ЯЗКУ З ПАНДЕМІЄЮ COVID-19: РЕВМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ (COVID-19). ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
46 [GO] Rheumatology 2020―Apr―14 ПОЗИЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕВМАТОЛОГІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ДЕФІЦИТНИХ РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 (АДАПТОВАНО ІЗ ПОЗИЦІЙ ПРОВІДНИХ АСОЦІАЦІЙ РЕВМАТОЛОГІВ - AMERICAN СOLLEGE OF RHEUMATOLOGY, CANADIAN RHEUMATOLOGY ASSOCIATION)
 [1] 

46 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.022 sec