col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ministry of Health, Ankara City Hospital

16 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―Dec―08 The Assessment of The Level of Covid-19 Fear And State-Trait Anxiety of The Healthcare Workers: The Sample Of Turkey Nükhet KAÇAR, Fatma SAYİNER, Özlem MORALOĞLU TEKİN
2 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―Dec―08 Is SARS-CoV-2 a risk factor for hypotension during spinal anesthesia for obstetric patients? Aygün GÜLER, Namık ÖZCAN
3 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―Aug―04 Gebeliğin ilk üç ayında teşhis edilen COVID-19 hastalığının obstetrik sonuçlara etkisi Feyza BAYRAM, Süleyman Serkan KARAŞİN
4 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―Jul―20 GEBE SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA COVID-19 AŞISININ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ VE AŞI TEREDDÜTÜNE ETKİLİ FAKTÖRLER Eda OZDEN TOKALIOGLU, Şule GÖNCÜ AYHAN, Deniz OLUKLU, Muradiye YILDIRIM, Özlem MORALOĞLU TEKİN, Dilek SAHİN
5 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―Jul―20 Fetal taşikardi term gebeliklerde asemptomatik COVID-19'a işaret edebilir: Olgu serisi Esin Merve EROL KOÇ, Hatice AKKAYA
6 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2022―May―24 COVID-19 Pandemisinin Maternal, Perinatal ve Neonatal Sonuçları ile Beslenme Durumu ve Davranışları Üzerindeki Etkisi Şevval KESKİNKAYA, Gülhan SAMUR
7 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Oct―26 COVID-19 Pandemisinin Eğitim Düzeyine Göre Gebelik Oranlarına Etkisi Cenk SOYSAL, Hatice SARI, Özlem ERTEN, İsmail BIYIK, Nadi KESKİN, Yasemin TAŞÇI
8 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Oct―07 The effect of obstetric features on depression, anxiety and stress levels in pregnant women during the SARS-COV 2 (COVID-19) Derya KANZA GÜL, Ayça ŞOLT
9 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Aug―26 HAS THE COVID-19 PANDEMIC INCREASED POSTPARTUM DEPRESSION RISK? Engin TÜRKGELDİ, Şule YILDIZ
10 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jul―07 COVID-19 Pandemisinde Gebelerin Psikolojik İyilik Halleri Serap FIRTINA TUNCER
11 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jan―18 SARS-COV 2 (COVID-19) Pandemi Dönemindeki Gebelerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri ile Obstetrik Özellikler Arasındaki İlişki Derya KANZA GÜL, Ayça ŞOLT, Yeliz MERCAN
12 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jan―18 SARS-CoV-2 Pandemisi Sırasında Doğum Yapmak Üzere Hastaneye Yatan Hastaların Anksiyete Düzeyleri Banu SEVEN, Özlem GÜNDÜZ, Gul Nihal BUYUK, Mahmut Kuntay KOKANALI, Özlem MORALOĞLU TEKİN
13 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―May―14 Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması Murat ÖZ, Müfide İclal ALTINTAŞ, Burak ERSAK, Zeliha FIRAT CÜYLAN, Bülent ÖZDAL, Özlem MORALOĞLU TEKİN
14 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―May―07 COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİKTE YAKLAŞIM VE YÖNETİM Hüseyin Levent KESKİN, Şebnem ŞEN ÖZYER, Dilek SAHİN, Serpil ÜNLÜ, Namık ÖZCAN, Cüneyt TAYMAN, et al. (+2)
15 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―Apr―28 COVID-19 Pandemisi Döneminde Riskli Gebe İzlemi Ve Yönetimi Atakan TANACAN, Seyit Ahmet EROL, Aykan YÜCEL
16 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―Apr―24 COVID-19 pandemisi sırasında jinekolojik kanser olgularında cerrahi için seçim kriterleri Mehmet Mutlu MEYDANLI, Özlem MORALOĞLU TEKİN
 [1] 

16 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec