col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ministry of Health, Ankara City Hospital
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Oct―07 The effect of obstetric features on depression, anxiety and stress levels in pregnant women during the SARS-COV 2 (COVID-19) Derya KANZA GÜL, Ayça ŞOLT
2 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jul―07 COVID-19 Pandemisinde Gebelerin Psikolojik İyilik Halleri Serap FIRTINA TUNCER
3 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jan―18 SARS-COV 2 (COVID-19) Pandemi Dönemindeki Gebelerin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeyleri ile Obstetrik Özellikler Arasındaki İlişki Derya KANZA GÜL, Ayça ŞOLT, Yeliz MERCAN
4 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2021―Jan―18 SARS-CoV-2 Pandemisi Sırasında Doğum Yapmak Üzere Hastaneye Yatan Hastaların Anksiyete Düzeyleri Banu SEVEN, Özlem GÜNDÜZ, Gul Nihal BUYUK, Mahmut Kuntay KOKANALI, Özlem MORALOĞLU TEKİN
5 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―May―14 Covid-19 pandemisi sırasında bir pandemi hastanesinde jinekolojik kanser nedeniyle opere olan hastalarda kısa dönem cerrahi sonuçlar: Tek Merkezli Retrospektif Olgu-kontrol çalışması Murat ÖZ, Müfide İclal ALTINTAŞ, Burak ERSAK, Zeliha FIRAT CÜYLAN, Bülent ÖZDAL, Özlem MORALOĞLU TEKİN
6 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―May―07 COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİKTE YAKLAŞIM VE YÖNETİM Hüseyin Levent KESKİN, Şebnem ŞEN ÖZYER, Dilek SAHİN, Serpil ÜNLÜ, Namık ÖZCAN, Cüneyt TAYMAN, et al. (+2)
7 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―Apr―28 COVID-19 Pandemisi Döneminde Riskli Gebe İzlemi Ve Yönetimi Atakan TANACAN, Seyit Ahmet EROL, Aykan YÜCEL
8 [GO] Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2020―Apr―24 COVID-19 pandemisi sırasında jinekolojik kanser olgularında cerrahi için seçim kriterleri Mehmet Mutlu MEYDANLI, Özlem MORALOĞLU TEKİN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec