col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Studies - Economics, Finance, Politics
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Jul―13 COVID-19 Kısıtlamalarının Bireylerin Sosyo-Ekonomik Yaşamları Üzerine Etkileri Dursun KIRMEMİŞ, Mustafa METE
2 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Jul―13 COVID-19 Korkusu, İşten Ayrılma İsteği ve İş Performansının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Hatice Deniz GÜNAYDIN
3 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Apr―01 Covid-19 Krizinin İşletmeler Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma R. Vedat SÖNMEZ-
4 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Apr―01 Türkiye'de Covid-19 Pandemisinin İşletmelerde Kriz Yönetimi Üzerine Etkileri: 2020 Yılı Araştırmaları Üzerinden Bir Değerlendirme Ayşe ASİLTÜRK-
5 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Jan―18 Covid-19 Salgınının Küresel Tedarik Zinciri ile Uluslararası Ticarete Etkilerinin Analizi Hüseyin Tamer HAVA-
6 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2021―Jan―18 Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Finansal Tabloların Hazırlanmasında Covid-19 Salgınının Etkisi Hülya BOYDAŞ HAZAR-
7 [GO] Turkish Studies - Economics Finance Politics 2020―Oct―06 COVID-19 Pandemi Süreci ve Çalışma Hayatında Normalleşme Dönemi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma Betül YILMAZ- Yasin YILMAZ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec