col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Geographical Review
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2021―Dec―27 Turizmin geleceğini Covid-19 mu inşa ediyor? Bekir DERİNÖZ
2 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2021―Dec―27 Covid-19 Pandemi döneminde uzaktan (çevrimiçi) eğitim sürecinin Mimarlık Fakültesi öğrencileri üzerindeki etkisi ve değerlendirilmesi: Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi örneği Nursen IŞIK
3 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2021―Dec―27 COVID-19 SÜRECİNDE KENTSEL AÇIK VE YEŞİL ALAN ERİŞEBİLİRLİĞİ: UŞAK KENTİ ÖRNEĞİ Fatih ADIGÜZEL, Münevver Özge BALTA
4 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2021―Nov―12 COVID-19 pandemisinin nüfus hareketliliği üzerine etkisi: Hareketlilik ve gelir arasındaki ilişkinin analizi Öznur AKGİŞ İLHAN
5 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2020―Dec―03 Covid-19 Pandemi Sürecinde Mevsimlik Gezici Tarım İşçiliği ve Çalışma Koşulları Üzerine Bir İnceleme: Beylikova (Eskişehir) Örneği Sedat BENEK, Recep BAYDEMİR, Selim BOZDOĞAN
6 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2020―Dec―03 Yaşlı Nüfusun COVID-19 Salgınına İlişkin Görüşleri: Giresun İli Örneği Gülşah DOĞANAY, Zeynep ÇOPUR
7 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2020―Dec―03 Bildiğimiz turizmin sonu mu? COVID-19’un Türkiye’deki turizm hareketliliğine etkisi İ̇smail KERVANKIRAN, Mehmet Fatih BAĞMANCI
8 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2020―Dec―03 COVİD-19’UN ZAYIF HALKASI: YAŞLI NÜFUS THE WEAK RING OF COVID-19: ELDERLY POPULATION Serdar EK, Hatice İLHANLI, Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
9 [GO] TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 2020―Nov―23 Covid-19 salgınının Türkiye'deki coğrafi dağılışının izlenmesinde Web CBS kullanımı Mehmet Fatih DÖKER, Fatih OCAK


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.012 sec