col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Systemy Logistyczne Wojsk 2021―Jul―22 Legal instruments of the State Sanitary Inspection - amendments to the Act on the State Sanitary Inspection in the face of the pandemic Konrad Kacała
2 [GO] Nowoczesne Systemy Zarządzania 2021―Mar―24 Shifting from face to face to online teaching due to COVID-19 pandemic - personal assessment of American and Polish higher education teachers Celina Sołek-Borowska, Brian Buckles
3 [GO] Nowoczesne Systemy Zarządzania 2021―Mar―24 COVID-19 pandemic as an egzogenic factor of changes in business value - main world stock indexes in the first quarter of 2020 Monika Murawska
4 [GO] Nowoczesne Systemy Zarządzania 2021―Feb―23 O TEORETYCZNYCH KORZENIACH ZARZĄDZANIA ZOBRAZOWANIEM TRZECIEGO ŚRODKA PRZY UŻYCIU DYNAMIKI COVID-19 WE FRANCJI Alain Le Méhauté, Dmitrii Tayurskii, Frederic Heliodore, Nicolas Le Méhauté, Philippe Riot
5 [GO] Nowoczesne Systemy Zarządzania 2021―Feb―23 NET GENERATION’S CUSTOMER EXPERIENCE DURING A PANDEMIC Wioletta Wereda, Florina Pinzaru
6 [GO] Przegląd Nauk o Obronności 2020―Nov―12 CHALLENGES FOR SAFETY SCIENCES AND EDUCATION IN THE LIGHT OF THE CURRENT EXPERIENCE WITH THE COVID-19 PANDEMIC Marian Cieślarczyk


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec